: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ

Obchody Święta Dolnośląskiej Policji


26 lipca 2013 r. w Rudnej (pow. lubiński) odbyły się obchody Święta Policji na Dolnym Śląsku. Wojewódzkie uroczystości z okazji 94 rocznicy powołania Policji Państwowej, uświetniły m.in. występy orkiestry dolnośląskiej Policji oraz festyn dla mieszkańców, w tym pokaz sprzętu policyjnego i dolnośląskich antyterrorystów w akcji oraz atrakcje dla dzieci. Obchody rozpoczęła uroczysta akademia, podczas której funkcjonariusze i pracownicy dolnośląskiej Policji otrzymali awanse, nominacje na wyższe stopnie, odznaczenia oraz nagrody.


Dolnośląskie obchody Święta Policji – pamięć poległym


Dolnośląskie obchody Święta Policji rozpoczęły się 24 lipca 2013 r. we Wrocławiu od uroczystego złożenia wieńców pod pomnikami poległych i zamordowanych policjantów. W ten sposób funkcjonariusze oddali hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele kierownictwa dolnośląskiej policji, Wojewoda Dolnośląski oraz zaproszeni goście.


Wspólne ćwiczenia dolnośląskich i saksońskich antyterrorystów


„Poprawa bezpieczeństwa i współpraca jednostek Policji w obszarze pogranicza w zakresie wspólnej likwidacji zagrożeń terrorystycznych” – to projekt realizowany przez dolnośląskich i saksońskich policjantów, a współfinansowany ze środków unijnych. Jego podsumowanie i ćwiczenia współdziałania służb antyterrorystycznych dolnośląskiego SPAP i saksońskiego SEK w obliczu aktu terrorystycznego, negocjacji policyjnych, odbicia uwięzionych zakładników, zatrzymania przestępców i neutralizacji materiałów wybuchowych, odbyły się pod koniec kwietnia br. na tamie Zalewu Leśniańskiego, w powiecie lubańskim.


Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów


22 maja 2013 roku o godz. 10.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się uroczyste ślubowanie 60 nowoprzyjętych policjantów. Ceremonia odbyła się o godzinie 10.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Udział w uroczystości wziął Wicewojewoda dolnośląski - Pani Ewa Mańkowska. To już piąty nabór do dolnośląskiej Policji od początku 2013 roku. W jej szeregi wstąpiło od stycznia łącznie 245 funkcjonariuszy. W 2013 roku garnizon dolnośląski zasilić ma łącznie 497 policjantów.Najczęstsze błędy pieszych i rowerzystów - video i komentarz


Przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle, nagłe wtargnięcie na przejście dla pieszych, przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych, nagłe wyjście na jezdnię zza przeszkody czy też niewłaściwe korzystanie ciągów pieszo – rowerowych, to najczęstsze błędy popełniane przez pieszych i rowerzystów, które są przyczynami wypadków z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego. Dlatego ponownie przypominamy, zamieszczając poniżej materiały video opatrzone komentarzem specjalistów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.


Przechodzenie na czerwonym świetle, wtargnięcie na przejście dla pieszych
Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych i jazda po chodniku
Piesi na ścieżce rowerowej
Wyjście na jezdnię zza przeszkody
Materiał zrealizowano przy współpracy Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu i wrocławskiej redakcji tygodnika ,,Gość Niedzielny’’.
Nie daj się kieszonkowcom...


Policjanci z wrocławskiej Komendy Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym we Wrocławiu ruszyli z kolejną kampanią informacyjno - prewencyjną, ukierunkowaną na przeciwdziałanie kradzieżom kieszonkowym w środkach komunikacji miejskiej. W tym celu przygotowany został m.in. materiał filmowy, który jest emitowany w tramwajach i autobusach, wyposażonych w ekrany umożliwiające przekazywanie obrazu.EURO 2012


Piłkarskie Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, które po raz pierwszy odbyły się w 2012 roku w Polsce, to przede wszystkim ogromne sportowe emocje, ale także wielkie wyzwanie dla Policji i służb porządkowych w zakresie bezpieczeństwa. Nad jego zapewnieniem we Wrocławiu, jednym z miast gospodarzy, czuwali dolnośląscy policjanci.


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu