: 3010039
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ

1. KRYMITECH - STOP TRANSGRANICZNEJ PRZESTĘPCZOŚCI SAMOCHODOWEJ

2. Policyjna kampania informacyjna w Dreźnie, w ramach dolnośląsko – saksońskiego projektu KRYMITECH

3. KRIMITECH – Stop transgranicznej przestępczości samochodowej

4. Dolnośląsko – saksońskie spotkanie w ramach realizacji projektu „KRIMITECH”

5. BEZPIECZNY SAMOCHÓD

6. Dolnośląsko - saksońskie spotkanie w ramach realizacji projektu unijnego

7. Policjanci w ramach projektu „KrymiTech” spotykają się z mieszkańcami przygranicznych miejscowości

8. Policyjna kampania informacyjna w Dreźnie, w ramach dolnośląsko - saksońskiego projektu KRIMITECHDrukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu