: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
ENCYKLOPEDIA POLICJI
Nowością wydawniczą w polskiej historiografii policyjnej jest I tom Encyklopedii Policji, wydany przez Redakcję Informatorów Biograficznych w Kielcach w październiku 2011 roku.

Encyklopedia Policji zaprojektowana jako wydawnictwo pięciotomowe i przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców ma pełnić trzy podstawowe funkcje: informacyjną, popularyzatorską i kształcąca. Zawartość tomu I i II to noty biograficzne postaci współczesnych (policjanci w służbie czynnej i w stanie spoczynku, byli funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, członkowie korpusu cywilnego Policji, osoby pracą społeczną związane z Policją, Polacy i osoby polskiego pochodzenia służące w policjach państw obcych, kapelani Policji), tom III to noty biograficzne postaci historycznych (funkcjonariusze Policji Państwowej, Milicji Obywatelskiej i Policji ze szczególnym uwzględnieniem policjantów poległych na służbie oraz zamordowanych w obozach sowieckich przez funkcjonariuszy NKWD), tom IV i V zawierać będzie hasła rzeczowe dotyczące historii Policji oraz hasła powszechne i specjalistyczne z zakresu kryminalistyki, kryminologii czy medycyny sądowej.

Osoby zainteresowane nabyciem I tomu Encyklopedii proszone są o kontakt z wydawcą: Redakcja Informatorów Biograficznych, ul. Śląska 34 m. 26, 25-328 Kielce; tel. 603 426 330; e-mail: ribsiwek@op.pl

Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu