: 3010039
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
PRZYCISKI:Krew 2008

 - 2013.12.13 - Blisko 20 litrów krwi oddali honorowi dawcy
 - Ponad 13 litrów krwi oddali honorowi dawcy
 - Policjanci oddali krew dla dzieci
 - Około 20 litrów krwi oddali honorowi dawcy
 - Oddali to, co najcenniejsze - krew
 - Blisko 25 litrów krwi oddali honorowi dawcy
 - Oddali krew dla potrzebujących
 - Ponad 200 litrów krwi oddali potrzebującym - PODSUMOWANIE ROKU 2011
 - Polała się krew
 - Oddali to, co mają najcenniejsze - krew
 - Święto honorowych dawców krwi
 - Polała się krew
 - Bolesławieccy policjanci oddali krew potrzebującym
 - PODZIĘKOWANIA
 - Oddali krew
 - Oddali krew potrzebującym
 - 25-lecie policyjnego klubu HDK
 - Polała się krew
 - Dar "niebieskiej" krwi
 - Policjanci oddali krew dla Dawidka
 - Prawdopodobnie jedyny taki klub w Polsce
 - Polała się krew
 - Polała się krew...honorowo
 - Podziękowania z centrum krwiodawstwa.
 - Jeleniogórscy policjanci dzieciom - każda kropla krwi ratuje życie!
 - Policjanci oddali krew
 - Wałbrzyscy policjanci oddali krew
 - Policjanci oddali krew
 - Krew oddana przez policjantów
 - Policjanci z Legnicy oddali krew
 - 21 litrów krwi oddali legniccy policjanci
 - Wrocławscy policjanci oddali krew

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu