: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ

Kolej na bezpieczeństwo

Od stycznia br. rozpoczęła się kampania profilaktyczna dotycząca bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.

W ramach omawianego przedsięwzięcia opracowane zostały przy współpracy PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z innymi przewoźnikami oraz Biurem Prewencji KGP plakaty informujące podróżnych korzystających z transportu kolejowego o podstawowych zasadach bezpieczeństwa jakie należy zachować, aby nie stać się potencjalną ofiarą przestępstwa czy wykroczenia oraz książeczki - kolorowanki przeznaczone dla dzieci powyżej lat trzech, które wykorzystywane będą m.in. przez policyjnych specjalistów ds. prewencji kryminalnej jako materiał edukacyjny podczas przeprowadzanych w placówkach oświatowych pogadanek na temat bezpieczeństwa.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach zadania nr 10 ”Harmonogramu prac Centralnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych na rok 2008”. Materiały przesłane zostały do jednostek Policji za pośrednictwem Przewodniczących Wojewódzkich/Stołecznego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.


Pobierz: Plakat "Kolej na bezpieczeństwo"

Pobierz: Książeczka - kolorowanka dla dzieci


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu