: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ

DODATKOWE PIENIĄDZE NA ZALEGŁE ŚWIADCZENIA DLA POLICJANTÓW
NIKT NIE ZABRAŁ PRZYWILEJÓW SOCJALNYCH POLICJANTOM
PODWYŻKI DLA POLICJATÓW
PROJEKT ZMIAN W EMERYTURACH MUNDUROWYCH
PROPOZYCJE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE CZASU SŁUŻBY POLICJANTÓW ORAZ UPOSAŻENIA I REKOMPENSATY Z TYM ZWIĄZANYCH
STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY Z TRUDNĄ MŁODZIEŻĄ
Prezydent podpisał ustawę emerytalną służb mundurowych
Pilotażowy centralny dobór psów do służby w Policji


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu