: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
KWP:WSPÓLNA PLACÓWKA W KUDOWIE ZDROJU

WSPÓLNA PLACÓWKA W KUDOWIE ZDROJU
WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU


UL. SŁONE 143
57-350 KUDOWA ZDRÓJ

TEL. 0048 74 867 23 80 FAX. 0048 74 647 32 80
TEL. RESORTOWY 87 52 882 FAX 87 52 881


WE WSPÓLNEJ PLACÓWCE W KUDOWIE ZDROJU PRACUJĄ NASTĘPUJĄCE SŁUŻBY:DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ WSPÓLNEJ PLACÓWKI NALEŻĄ:
  • wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych oraz informacji o zagrożeniach i klęskach żywiołowych,
  • udział w koordynacji działań związanych z poszukiwaniem osób i rzeczy w tym pojazdów,
  • udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów między właściwymi organami obu państw,
  • wymiana informacji dotyczących utrudnień w ruchu drogowym oraz przepisów dotyczących ruchu drogowego.Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu