: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
TELEFONY:Kontakt dla osób głuchych SMS na numer 697-071-112

SMS-owa linia policyjna dla osób głuchych.


Szanowni Państwo.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu uruchomiła specjalną, policyjną linię telefoniczną, służącej do przesyłania SMS-ów, powiadamiających policjantów o potrzebie udzielenia Wam pomocy. Linia ta daje możliwość całodobowego kontaktu z dolnośląską policją.

Aby skorzystać z tej formy kontaktu należy:


1. w telefonie komórkowym wpisz wiadomość, np.: „potrzebuję pomocy policji. Jestem we Wrocławiu na ul. Tkackiej 9”,

2. wyślij wiadomość na policyjny numer specjalny 697-071-112,

3. wiadomość możesz przekazać też listem elektronicznym / tzw. e-mail/ na adres:

dyzurny@wr.policja.gov.pl4. jeżeli możesz wpisz w treść sms-a jak najwięcej informacji, np. jak się nazywasz, gdzie mieszkasz, jakiej potrzebujesz pomocy.Przyjedziemy na pewno.


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu