: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
KWP:POROZUMIENIA KWP Z UCZELNIAMI

 - POROZUMIENIE Z PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ im. Witelona W LEGNICY
 - POROZUMIENIE Z UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM
 - POROZUMIENIE Z AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 - POROZUMIENIE Z AKADEMIĄ MEDYCZNĄ.
 - POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ.

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu