: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
ZESPÓŁ PRASOWY:TPR

Gala Finałowa PaT/E w Warszawie - Statuetka dla dolnośląskiej Policji
Finał działania PaT/E w Oleśnicy
Premiera „Sekretu” w Oleśnicy
Casting w Oleśnicy
Szkolenie eksperckie PaT w OleśnicyPAT - Program "Profilaktyka a TY"


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu