: 3010039
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
ZESPÓŁ PRASOWY:RZECZNIK PRASOWY

Informacji dziennikarzom w dni robocze (godz. 08.00 - 15.30) udzielają:


Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

st. asp. Paweł Petrykowskitelefon stacjonarny - (71) 340 43 92, telefon komórkowy 0-606-750-761

rzecznik.kwp@wr.policja.gov.plSEKRETARIAT: (71) 340 43 92Zespół Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Pozostałe listy przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji.
Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

nadkom. Krzysztof Zaporowski
telefon komórkowy 0601 797 655

podkom. Kamil Rynkiewicz
telefon komórkowy 0601 540 731

st. asp. Łukasz Dutkowiak
telefon komórkowy 0693 403 817

asp. Wojciech Jabłoński
telefon komórkowy 0604 426 946


W dni robocze od godziny 15.30 do 20.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne od 10.00 do 12.00 dyżurujemy pod numerem telefonu komórkowego:

0608 023 033

W szczególnych sytuacjach jesteśmy dostępni pod dyżurnym numerem telefonu komórkowego

W czasie dyżuru oficer prasowy obsługuje wyłącznie zdarzenia bieżące.


Kontakt w sprawach technicznych, dotyczących zamieszczonych na stronie internetowej KWP Wrocław komunikatów prasowych i z nimi związanych zdjęć oraz filmów
- Agnieszka Rafalska - (71) 340 48 36

ZapraszamyDrukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu