: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
INFORMACJE:ZIMA 2013/2014 - WYKAZ PLACÓWEK POMOCOWYCH

Wykaz placówek, organizacji i instytucji pomocowych funkcjonujących na terenie woj dolnośląskiego w 2013/2014r.WYKAZ PLACÓWEK POMOCOWYCH - DOKUMENT DO POBRANIA - PDF
CAŁODOBOWA
BEZPŁATNA INFOLINIA
O PLACÓWKACH POMOCY
0 800 166 079
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu