: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. KADR I SZKOLENIA:KONTAKT

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Sekretariat
tel.: +48 71 340-32-99
fax.: +48 71 340-36-18

Postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby w Policji dla województwa dolnośląskiego
tel. (71) 340-34-47
tel. (71) 340-48-56
tel. (71) 340-34-53
tel. (71) 340-49-33

Postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej
tel. (71) 340-40-64

Postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do pracy na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
tel. (71) 340-34-50
tel. (71) 340-48-15
tel. (71) 340-48-24


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu