: 3009871
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. KADR I SZKOLENIA:POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE

OGÓLNY TRYB I ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA WYBRANE STANOWISKA SŁUŻBOWE W POLICJIDokumenty:
Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2014 roku).pdf,

Propozycje literatury pomocnej w przygotowaniu się do testu wiedzy w ramach postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe.pdf,

Zakres zadań testowych na test wiedzy na postępowanie kwalifikacyjne.pdf,

Przykładowe zadania na testy wiedzy w ramach postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe, zarządzanych przez Komendanta Głównego Policji (część ogólna).pdf,


Ogłoszenia Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu


Ogłoszenia Komendantów Powiatowych (Miejskich) Policji woj. dolnośląskiego

 • Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Kierownika Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Kowarach Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

 • Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału-Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy


  Ogłoszenia Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu na inne stanowiska służbowe w Policji


 • Drukuj

   
  K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
  Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
  i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu