: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. KADR I SZKOLENIA:LISTY RANKINGOWE

Lista rankingowa – przyjęcie do służby w Policji w dniu 28.01.2014 r.

Lista rankingowa – przyjęcie do służby w Policji w dniu 19.11.2013 r.

Lista rankingowa – przyjęcie do służby w Policji w dniu 15.10.2013 r.

Lista rankingowa – przyjęcie do służby w Policji w dniu 17.09.2013 r.

Lista rankingowa – przyjęcie do służby w Policji w dniu 20.08.2013 r.

Lista rankingowa – przyjęcie do służby w Policji w dniu 18.06.2013 r.

Lista rankingowa – przyjęcie do służby w Policji w dniu 14.05.2013 r.

Lista rankingowa – przyjęcie do służby w Policji w dniu 16.04.2013 r.

Lista rankingowa – przyjęcie do służby w Policji w dniu 12.03.2013 r.UWAGA!!!

Lista rankingowa obejmuje wyłącznie kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432).


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu