: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. dw z KORUPCJĄ:WYDZ. dw z KORUPCJĄ

Zgłoś korupcjęKorupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa (słownik języka polskiego PWN).


Najczęściej spotykanymi działaniami o charakterze korupcyjnym są:  • przekupstwo (łapownictwo),


  • wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych korzyści,

  • płatna protekcja,

  • handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej w zamian za zdobycie wpływów,

  • nieprawidłowości dot. zamówień publicznych, kontraktów, koncesji czy decyzji sądów,

  • uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym itp.,

  • świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym,

  • faworyzowanie,

  • nepotyzm, kumoterstwo.PAMIĘTAJ!!!

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział. 


Wydział dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu

pl. Muzealny 2/4/6 / 50-035 Wrocław

Tel. 0 71 340 48 78

Fax 0 71 340 37 99

e-mail: korupcja@dolnoslaska.policja.gov.pl
Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu