: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
RUCH DROGOWY:PROFILAKTYKA W RUCHU DROGOWYM

 - "Kieruj się rozsądkiem"
 - "Pancenik Gucio odwiedził dzieci niepełnosprawne" - Jaszkotle 06.11.2012r.
 - Pancernik Gustaw w Oleśnicy
 - "BEZPIECZNIE - CHCE SIĘ ŻYĆ!" w dniu 01.10.2012 roku
 - Postępowanie podczas wypadku lub kolizji
 - Konkurs plastyczny "Fundusze Europejskie w drodze do szkoły"
 - Furgon profilaktyczno-edukacyjny w naszym województwie

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu