: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
RUCH DROGOWY:DOKUMENTY

 - Zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 - Wniosek o wydanie zaśwadczenia potwierdzającego fakt udziału w zdarzeniu drogowym na Autostradzie A4, obwodnicy Wrocławia

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu