: 3010039
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
KWP:KONTAKT


Adres korespondencyjny KWP we Wrocławiu:

ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
fax: 71 340-47-43

Punkt recepcyjny (w godz. 7:00-16:30)
Numery telefonów do poszczególnych wydziałów KWP we Wrocławiu - KLIKNIJ


ADRES DO KORESPONDENCJI Z POLICJĄ DOLNOŚLĄSKĄ:

mail: kontaktkwp@wr.policja.gov.plAdres poczty internetowej dla skarg i wniosków w garnizonie policji dolnośląskiej:

mail: skargi@wr.policja.gov.pl


Kontakt w sprawach dotyczących zatrudnienia i przyjęcia do słuzby w Policji

mail: kadry.dobor@wr.policja.gov.pl

Kontakt z Wydziałem Kadr KWP w sprawach innych niż zatrudnienie i przyjęcie do służby w Policji

mail: kadry.kwp@wr.policja.gov.pl


Kontakt w sprawach merytorycznych, dotyczących treści i materiałów na stronie.

mail: pawel.petrykowski@wr.policja.gov.pl


Kontakt w sprawach technicznych, dotyczących poprawności funkcjonowania strony internetowej:

mail: administrator.www@wr.policja.gov.plDrukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu