: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. PREWENCJI:KONKURS "Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze"

Konkurs "Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze" - edycja 2012


W dniach 15 i 16 marca 2012 r. we Wrocławiu i Jeleniej Górze oraz w dniu 15 marca w Legnicy
i Wałbrzychu odbył się rejonowy etap dolnośląskiego konkursu „Jestem bezpieczny w domu, w szkole
i na drodze”, w którym wzięło udział 276 uczniów z 92 dolnośląskich szkół. Turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Dolnego Śląska. Przeprowadzany jest cyklicznie od 2006 roku przy aktywnym uczestnictwie funkcjonariuszy Policji z Wydziałów Prewencji i Ruchu Drogowego,
a udział w nim cieszy się dużym i ciągle rosnącym zainteresowaniem młodzieży szkolnej.

Ma on na celu:
- kształtowanie świadomości i postaw uczniów sprzyjających bezpieczeństwu własnemu
i innych,
- przygotowanie uczniów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia niebezpieczeństw
i zagrożeń,
- kształtowanie i promowanie postaw prospołecznych oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do samopomocy poprzez wyposażenie ich w umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz pogłębianie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym,
- uwrażliwienie uczniów na przemoc i zagrożenia w szkole, domu i środowisku rówieśniczym,
- zachęcanie nauczycieli, rodziców, przedstawicieli jednostek wspierających pracę szkoły do całorocznej aktywności w zakresie działań na rzecz ogólnie pojętego bezpieczeństwa.

Wojewódzki finał konkursu przeprowadzony został w dniu 16 maja w Gimnazjum nr 25 we Wrocławiu. Zakwalifikowali się do niego uczniowie 9 szkół podstawowych oraz 8 gimnazjów. Zawodnicy mieli do rozwiązania zadania praktyczne z następujących obszarów: prewencja ogólna, pierwsza pomoc medyczna, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ochrona przeciwpożarowa oraz obrona cywilna.

Czołowe miejsca zajęły następujące szkoły:
1. W kategorii szkół podstawowych
- Szkoła Podstawowa w Świebodzicach - Kamil Przybysz, Karina Lenard, Aleksandra Mazurkiewicz -
I miejsce,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Legnicy - Wojciech Brzdęk, Eryk Skubis, Marcel Piłatowski - II miejsce,
- Szkoła Podstawowa w Męcince - Kinga Sekuła, Natalia Budziszyn, Karolina Uhornicka - III miejsce.

2. W kategorii gimnazjum
- Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim - Karolina Welcz, Kacper Staglik, Damian Węglarz - I miejsce,
- Publiczne Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim - Michał Mackiewicz, Gabriela Rauch, Oliwia Drzewiecka -
II miejsce,
- Gminne Gimnazjum w Serbach - Monika Tarnowska, Przemysław Mika, Magdalena Onoszko -
III miejsce.

Wyniki uzyskiwane przez drużyny wskazują na wysoki poziom umiejętności i wiedzy uczniów oraz bardzo dobre praktyczne przygotowanie do rozwiązywania postawionych zadań.


1 z 35


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu