: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. PREWENCJI:ARCHIWUM

Rok 2009

Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień
Strażnicy Miejscy Wrocławia i Oleśnicy zdawali egzamin kończący szkolenie podstawowe
Turniej kynologiczny
Spotkanie w Głuchołazach
Spotkanie w Bukowcu
XVI Rajd Turystyczny OHP "Sobótka 2009"
Międzynarodowa konferencja "Communit Policing"
Finał konkursu „Jestem Bezpieczny w domu, w szkole i na drodze
Szkolenia z zakresu pracy ze sprawcą przemocy domowej
Spotkanie z młodzieżą szkół średnich goszczącą w Polsce na międzynarodowej wymianie
XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Pomoc instytucjonalna dzieciom i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi”
Finał konkursu "Razem bezpieczniej"Rok 2010

Spotkanie z komendantami ZHP
Spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej
Spotkanie z dziećmi w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
Akademia dla Pań w KP Ścinawa
Konferencja "Dzieci i młodzież wobec przemocy"
Jubileuszowy Zlot Harcerstwa w KrakowieRok 2011

Konferencja "Przestrzeń powiatu bolesławieckiego wolna od zagrożeń"
Letnia Akademia Policyjna 2011
Pokaz wyszkolenia psów policyjnych podczas XIX. Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych
XVIII Rajd Turystyczny OHP "Sobótka 2011"
Spotkanie Policji z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – Złotoryja 04.10.2011 r.
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Narada szkoleniowa na temat realizacji procedury „Niebieskie Karty”
Warsztaty profilaktyczno–edukacyjne dla laureatów konkursu rozegranego w ramach programu profilaktycznego „Profilaktyka, literatura, teatr – Najlepszy Slummer 2011 r.”
Edukacja policyjna w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie
Spotkania z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
XIII edycja konkursu "RAZEM BEZPIECZNIEJ"
Spotkanie w ramach Wojewódzkiego Zespołu do spraw bezpieczeństwa na obszarach kolejowych
Spotkanie we Wrocławiu w ramach konferencji regionalnej nt.: "Stosowanie i wykonywanie środków wychowawczych, w tym środka tymczasowego, w kontekście specyfiki funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii"Rok 2012

Szkolenie dla strażników gminnych (miejskich) województwa dolnośląskiego
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP we Wrocławiu
Spotkania ze studentami zagranicznymi pierwszego roku Uniwersytetu Wrocławskiego
Konferencja pn. "O prawach dziecka"
Konferencja nt. przeciwdziałania dyskryminacji – "Razem silniejsi przeciw dyskryminacji"
Egzaminy kończące szkolenie podstawowe strażników Straży Miejskiej Wrocławia
Spotkanie w Wydziale Prewencji KWP we Wrocławiu z młodzieżą uczęszczającą do klas maturalnych o profilu policyjnym i wojskowym
Szkolenie kuratorów zawodowych i społecznych w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Finał konkursu profilaktyczno-edukacyjnego "Profilaktyka, literatura, teatr - Najlepszy Slummer 2012"
Szkolenie dla koordynatorów procedury "Niebieskie Karty" oraz funkcjonariuszy ds. nieletnich z jednostek Policji województwa dolnośląskiego
XIX Rajd Turystyczny OHP "Sobótka 2012"Rok 2013

Działanie Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz kształtowania świadomości społecznej w zakresie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Spotkanie ze Studentami Uniwersytetu Wrocławskiego
Spotkanie grup roboczych ds. ochrony zabytków, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji we Wrocławiu
Szkolenie kuratorów
Spotkanie ze studentami w ramach "IV Dni Kryminalistyki"
Szkolenia psów służbowych w Ośrodku Straży Granicznej
Wizyta Policji czeskiej
Jestem Bezpieczny w Domu, w Szkole i na Drodze
Spotkanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na wodach i terenach przywodnych
Policyjna kampania informacyjna w Lobau, w ramach dolnośląsko - saksońskiego projektu KRYMITECH
I Ogólnopolskie Mistrzostwa Grup Ratownictwa PCK, w których uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu
"Uczę się bezpiecznie żyć" - Dolnośląski Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu
Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa - XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, w której uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu
Mistrzostwa Strzeleckie i Wieloboju Obronnego Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, w których uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu
Spotkanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na wodach i terenach przywodnych województwa dolnośląskiego
Wrocławski Krwiobieg - "Podziel się życiem"
"Uczę się bezpiecznie żyć" - Dolnośląski Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu
Wieczór Marzeń we wrocławskim ZOO
"Jestem Bezpieczny w Domu, w Szkole i na Drodze" - FINAŁ 2013
Ogólnopolska Noc Profilaktyki
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Tenisie Ziemnym o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
Obchody Święta Dolnośląskiej Policji
"Razem Bezpieczniej" - finał wojewódzki XV edycji konkursu wiedzy o policji
Pierwsza grupa PaT w województwie dolnośląskim
Gala Finałowa PaT/E w Warszawie - Statuetka dla dolnośląskiej Policji


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu