: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. PREWENCJI:NARKOMANIA

Narkomania - Gdzie szukać pomocy?Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowało kolejną, szóstą już edycję Informatora pn. „Narkomania – Gdzie szukać pomocy?”. Zawiera on informacje o podmiotach leczniczych i innych placówkach udzielających pomocy osobom uzależnionym od narkotyków na terenie całej Polski. Oprócz danych na temat placówek ambulatoryjnych, stacjonarnych, oddziałów detoksykacyjnych i placówek prowadzących badania na obecność HIV, zawiera również wykaz placówek prowadzących hostele i mieszkania readaptacyjne dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych oraz aktualne informacje o prowadzonych w kraju programach leczenia substytucyjnego.

Zainteresowanych aktualną wersją Informatora zapraszamy na stronę: (link).

Znajdują się tam dane podzielone ze względu na rodzaj i tryb udzielanej pomocy, a także ze względu na lokalizację placówek. Dostępna wyszukiwarka umożliwia szybkie odnalezienie właściwej placówki na terenie zaznaczonego województwa.

Autorzy Informatora wyrażają nadzieję, że przygotowana baza danych spotka się z zainteresowaniem zarówno osób potrzebujących pomocy, jak i profesjonalistów zajmujących się leczeniem uzależnienia od narkotyków.Źródło: VI edycja Informatora na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym – Gdzie szukać pomocy?, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2011


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu