: 3010039
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
WYDZ. PREWENCJI:AKTUALNOŚCI

 - Karnawałowy koncert policyjnej orkiestry
 - Działania "Bezpieczny Senior"
 - Policyjna kampania informacyjna w Dreźnie, w ramach dolnośląsko - saksońskiego projektu KRIMITECH
 - Gala Finałowa PaT/E w Warszawie - Statuetka dla dolnośląskiej Policji

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu