: 3009871
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
SZTAB POLICJI:WPK ds. IMPREZ MASOWYCH

WOJEWÓDZKI PUNKT KONTAKTOWY DS. IMPREZ MASOWYCH


Wojewódzki Punkt Kontaktowy (WPK) ds. Imprez Masowych został utworzony Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w marcu 2005 r. - w strukturze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu