: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJINTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
POLISH SECTION - LOWER SILESIA GROUP
REGIONAL GROUP WROCŁAW


MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI
SEKCJA POLSKA IPA
DOLNOŚLĄSKA GRUPA WOJEWÓDZKA
IPA

50-035 Wrocław pl. Muzealny 2/4
Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu