: 3010040
STRONA ARCHIWALNA
Strona aktualna dostępna jest TUTAJ
INFORMACJE:MAPA SERWISU


  KWP
    TAJEMNICA GMACHU
 Tajemnica Gmachu
    Kontakt z KWP
 Kontakt
    Numery telefonów do poszczególnych wydziałów KWP we Wrocławiu - KLIKNIJ
    KIEROWNICTWO KWP
 Kierownictwo KWP we Wrocławiu
    KONTAKT
 Kontakt
    Numery telefonów do poszczególnych wydziałów KWP we Wrocławiu - KLIKNIJ
    ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
    Telefony Wydziałów KWP Wrocław
 Telefony Wydziałów KWP Wrocław
    WYKAZ JEDNOSTEK
 Wykaz wszystkich jednostek garnizonu dolnośląskiego policji, adresy oraz numery telefonów
    POROZUMIENIA KWP Z UCZELNIAMI
 POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ.
 POROZUMIENIE Z AKADEMIĄ MEDYCZNĄ.
 POROZUMIENIE Z AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 POROZUMIENIE Z UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM
 POROZUMIENIE Z PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ im. Witelona W LEGNICY
    WSPÓLNA PLACÓWKA W KUDOWIE ZDROJU
 
    INTEGRACJA LOGISTYCZNA W RAMACH MSWIA
 INTEGRACJA LOGISTYCZNA W RAMACH MSWIA
    Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa
 

  SZTAB POLICJI
   
 Zakres działania
    Struktura Sztabu Policji KWP
    Sekcja Dyżurnych
    Sekcja Operacji Policyjnych i Zarządzania Kryzysowego
    Zadania Policji realizowane w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej i awarii technicznej
    Negocjacje policyjne
    IMPREZY I ZGROMADZENIA - PRZEPISY
 Imprezy masowe i zgromadzenia - przepisy
    Imprezy niemasowe
    Imprezy masowe
    Zgromadzenia - podstawowe informacje i przepisy
    WPK ds. IMPREZ MASOWYCH
 Wojewódzki Punkt Kontaktowy ds. Imprez Masowych
    Zadania WPK
    Podmioty uprawnione i zobowiązane
    Kontakt z WPK

  WYDZ. PREZYDIALNY
    KONTAKT
 Kontakt
    Kierownictwo Wydziału

  WYDZ. POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
   
 Informacje o Wydziale Postępowań Administracyjnych, ważne telefony, podstawy prawne ....
     Wydział Postępowań Administracyjnych
    Kierownictwo Wydziału
    1. LISTA LEKARZY I PSYCHOLOGÓW Z REJESTRU KWP WE WROCŁAWIU UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ I WYDAWANIA ORZECZEŃ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE POZWOLEŃ NA BROŃ.
    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635).

  WYDZ. PREWENCJI
    Wydział Prewencji
 Struktura Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu
    DZIELNICOWI
 
    AKTUALNOŚCI
 Gala Finałowa PaT/E w Warszawie - Statuetka dla dolnośląskiej Policji
 Policyjna kampania informacyjna w Dreźnie, w ramach dolnośląsko - saksońskiego projektu KRIMITECH
 Działania "Bezpieczny Senior"
 Karnawałowy koncert policyjnej orkiestry
    ODBIÓR CYFROWY TV
 
    NARKOMANIA
 Gdzie szukać pomocy?
    PORADY DLA TURYSTÓW
 KRADZIEŻ KIESZONKOWA
 NAPAD ULICZNY
 BEZPIECZNIE PRZY BANKOMACIE
 CHROŃ SWÓJ SAMOCHÓD
 BEZPIECZNIE W PODRÓŻY
    ARCHIWUM
 
    Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień
    Strażnicy Miejscy Wrocławia i Oleśnicy zdawali egzamin kończący szkolenie podstawowe
    Turniej kynologiczny
    Spotkanie w Głuchołazach
    Spotkanie w Bukowcu
    XVI Rajd Turystyczny OHP "Sobótka 2009"
    Międzynarodowa konferencja "Communit Policing"
    Finał konkursu „Jestem Bezpieczny w domu, w szkole i na drodze
    Szkolenia z zakresu pracy ze sprawcą przemocy domowej
    Spotkanie z młodzieżą szkół średnich goszczącą w Polsce na międzynarodowej wymianie
    XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Pomoc instytucjonalna dzieciom i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi”
    Finał konkursu "Razem bezpieczniej"
    Spotkanie z komendantami ZHP
    Spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej
    Spotkanie z dziećmi w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
    Akademia dla Pań w KP Ścinawa
    Konferencja "Dzieci i młodzież wobec przemocy"
    Jubileuszowy Zlot Harcerstwa w Krakowie
    Konferencja "Przestrzeń powiatu bolesławieckiego wolna od zagrożeń"
    Letnia Akademia Policyjna 2011
    Pokaz wyszkolenia psów policyjnych podczas XIX. Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych
    XVIII Rajd Turystyczny OHP "Sobótka 2011"
    Spotkanie Policji z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – Złotoryja 04.10.2011 r.
    Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
    Narada szkoleniowa na temat realizacji procedury „Niebieskie Karty”
    Warsztaty profilaktyczno–edukacyjne dla laureatów konkursu rozegranego w ramach programu profilaktycznego „Profilaktyka, literatura, teatr – Najlepszy Slummer 2011 r.”
    Edukacja policyjna w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie
    Spotkania z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
    XIII edycja konkursu "RAZEM BEZPIECZNIEJ"
    Spotkanie w ramach Wojewódzkiego Zespołu do spraw bezpieczeństwa na obszarach kolejowych
    Spotkanie we Wrocławiu w ramach konferencji regionalnej nt.: "Stosowanie i wykonywanie środków wychowawczych, w tym środka tymczasowego, w kontekście specyfiki funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii"
    Szkolenie dla strażników gminnych (miejskich) województwa dolnośląskiego
    Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP we Wrocławiu
    Spotkania ze studentami zagranicznymi pierwszego roku Uniwersytetu Wrocławskiego
    Konferencja pn. "O prawach dziecka"
    Konferencja nt. przeciwdziałania dyskryminacji – "Razem silniejsi przeciw dyskryminacji"
    Egzaminy kończące szkolenie podstawowe strażników Straży Miejskiej Wrocławia
    Spotkanie w Wydziale Prewencji KWP we Wrocławiu z młodzieżą uczęszczającą do klas maturalnych o profilu policyjnym i wojskowym
    Szkolenie kuratorów zawodowych i społecznych w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
    Finał konkursu profilaktyczno-edukacyjnego "Profilaktyka, literatura, teatr - Najlepszy Slummer 2012"
    Szkolenie dla koordynatorów procedury "Niebieskie Karty" oraz funkcjonariuszy ds. nieletnich z jednostek Policji województwa dolnośląskiego
    XIX Rajd Turystyczny OHP "Sobótka 2012"
    Działanie Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz kształtowania świadomości społecznej w zakresie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Spotkanie ze Studentami Uniwersytetu Wrocławskiego
    Spotkanie grup roboczych ds. ochrony zabytków, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji we Wrocławiu
    Szkolenie kuratorów
    Spotkanie ze studentami w ramach "IV Dni Kryminalistyki"
    Szkolenia psów służbowych w Ośrodku Straży Granicznej
    Wizyta Policji czeskiej
    Jestem Bezpieczny w Domu, w Szkole i na Drodze
    Spotkanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na wodach i terenach przywodnych
    Policyjna kampania informacyjna w Lobau, w ramach dolnośląsko - saksońskiego projektu KRYMITECH
    I Ogólnopolskie Mistrzostwa Grup Ratownictwa PCK, w których uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu
    "Uczę się bezpiecznie żyć" - Dolnośląski Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu
    Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa - XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, w której uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu
    Mistrzostwa Strzeleckie i Wieloboju Obronnego Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, w których uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu
    Spotkanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na wodach i terenach przywodnych województwa dolnośląskiego
    Wrocławski Krwiobieg - "Podziel się życiem"
    "Uczę się bezpiecznie żyć" - Dolnośląski Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu
    Wieczór Marzeń we wrocławskim ZOO
    "Jestem Bezpieczny w Domu, w Szkole i na Drodze" - FINAŁ 2013
    Ogólnopolska Noc Profilaktyki
    Mistrzostwa Dolnego Śląska w Tenisie Ziemnym o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
    Obchody Święta Dolnośląskiej Policji
    "Razem Bezpieczniej" - finał wojewódzki XV edycji konkursu wiedzy o policji
    Pierwsza grupa PaT w województwie dolnośląskim
    Gala Finałowa PaT/E w Warszawie - Statuetka dla dolnośląskiej Policji
    PROGRAM PROFILAKTYCZNY "Profilaktyka, literatura, teatr"
 PROGRAM PROFILAKTYCZNY "Profilaktyka, literatura, teatr"
    KONKURS "Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze"
 
    PROGRAMY i PORADY
 Kilka rad, które pozwolą ochronić Państwa dziecko przed niebezpieczeństwami podczas pobytu na wakacjach
 Pamietajmy, ze mimo okresu urlopowego złodzieje "kieszonkowcy" nie będą odpoczywać.
 Chroń swój samochód
 Podróżując pociągiem pamiętaj o tym aby...
 Chroń swoje mieszkanie
 Telefony zaufania dla kobiet wyjeżdżających do pracy za granicą
 STOP 24
 APEL DO SENIORÓW
 UWAGA PIES!!!
    STOP 24
 STOP 24
    Zielona strefa
    d

  RUCH DROGOWY
    Wydział Ruchu Drogowego
 Kontakt
 Zakres działania Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu
 Struktura Wydziału
 Nasza siedziba
    BEZPIECZEŃSTWO
 Po alkoholu za kierownicą
 Tragiczne skutki brawurowej jazdy młodych kierowców
    AKTUALNOŚCI
 Wypadki drogowe z ubiegłego tygodnia
 41. Rajd Świdnicki - KRAUSE
 28. Rajd Karkonoski w dniach 5-7 lipca 2013 roku
 Szkolenie dzieci klasy "0"
    DOKUMENTY
 Wniosek o wydanie zaśwadczenia potwierdzającego fakt udziału w zdarzeniu drogowym na Autostradzie A4, obwodnicy Wrocławia
 Zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
    PYTANIA
 Najczęściej zadawane pytania
    PROFILAKTYKA W RUCHU DROGOWYM
 Furgon profilaktyczno-edukacyjny w naszym województwie
 Konkurs plastyczny "Fundusze Europejskie w drodze do szkoły"
 Postępowanie podczas wypadku lub kolizji
 "BEZPIECZNIE - CHCE SIĘ ŻYĆ!" w dniu 01.10.2012 roku
 Pancernik Gustaw w Oleśnicy
 "Pancenik Gucio odwiedził dzieci niepełnosprawne" - Jaszkotle 06.11.2012r.
 "Kieruj się rozsądkiem"
    ARCHIWUM
 Z lotu ptaka...
 Wypadki 2013/2014
    Wypadki 30 grudnia 2013 roku - 5 stycznia 2014
    Wypadki 6 - 12 stycznia 2014
    Wypadki 13 - 19 stycznia 2014
    Wypadki 20 - 26 stycznia 2014
    Wypadki 27 stycznia - 2 lutego 2014
    Wypadki 3 - 9 lutego 2014
    Wypadki 31 grudnia 2012 roku - 6 stycznia 2013
    Wypadki 7 - 13 stycznia 2013
    Wypadki 14 - 20 stycznia 2013
    Wypadki 21 - 27 stycznia 2013
    Wypadki 28 stycznia - 3 luty 2013
    Wypadki 4 - 10 luty 2013
    Wypadki 11 - 17 luty 2013
    Wypadki 18 - 24 luty 2013
    Wypadki 25 luty - 3 marca 2013
    Wypadki 4 - 10 marca 2013
    Wypadki 11 - 17 marca 2013
    Wypadki 18 - 24 marca 2013
    Wypadki 25 - 31 marca 2013
    Wypadki 1 - 7 kwietnia 2013
    Wypadki 8 - 14 kwietnia 2013
    Wypadki 15 - 21 kwietnia 2013
    Wypadki 22 - 28 kwietnia 2013
    Wypadki 29 kwietnia - 5 maja 2013
    Wypadki 6 - 12 maja 2013
    Wypadki 13 - 19 maja 2013
    Wypadki 20 - 26 maja 2013
    Wypadki 27 maja - 2 czerwca 2013
    Wypadki 3 - 9 czerwca 2013
    Wypadki 10 - 16 czerwca 2013
    Wypadki 17 - 23 czerwca 2013
    Wypadki 24 - 30 czerwca 2013
    Wypadki 1 - 7 lipca 2013
    Wypadki 8 - 14 lipca 2013
    Wypadki 15 - 21 lipca 2013
    Wypadki 22 - 28 lipca 2013
    Wypadki 29 lipca - 4 sierpnia 2013
    Wypadki 5 - 11 sierpnia 2013
    Wypadki 12 - 18 sierpnia 2013
    Wypadki 19 - 25 sierpnia 2013
    Wypadki 26 sierpnia - 1 września 2013
    Wypadki 2 - 8 września 2013
    Wypadki 9 - 15 września 2013
    Wypadki 16 - 22 września 2013
    Wypadki 23 - 29 września 2013
    Wypadki 30 września - 6 października 2013
    Wypadki 7 - 13 października 2013
    Wypadki 14 - 20 października 2013
    Wypadki 21 - 27 października 2013
    Wypadki 28 października - 3 listopada 2013
    Wypadki 4 - 10 listopada 2013
    Wypadki 11 - 17 listopada 2013
    Wypadki 18 - 24 listopada 2013
    Wypadki 25 listopada - 1 grudnia 2013
    Wypadki 9 - 15 grudnia 2013
    Wypadki 16 - 22 grudnia 2013
    Wypadki 23 - 29 grudnia 2013
 Akcje 2012
     Działania "Ostatki" w dniu 21-22 lutego 2012 roku
     Działania "Alkohol i narkotyki" w dniu 10-11 marca 2012 roku
     Działania "Pieszy kontra pojazd" w dniu 6 marca 2012 roku
     Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" - 21.03.2012 roku
     Działania "Prędkość" - 26 marca 2012 roku
     Działania "PASY" marzec 2012 roku
     Akcja "Prędkość" w dniu 13 lipca 2012 roku
    Działania "Alkohol i narkotyki" w dniach 13-14.08.2012 roku
     Działania "TRUCK" w dniu 10.08.2012 roku
     Wakacje 2012 roku
 Efekty pracy w 2012 i 2013 roku
    Efekty pracy w styczniu 2013 roku
    Efekty pracy w lutym 2013 roku
    Efekty pracy w marcu 2013 roku
    Efekty pracy w kwietniu 2013 roku
    Efekty pracy w maju 2013 roku
    Efekty pracy w czerwcu 2013 roku
    Efekty pracy w maju 2012 roku
    Efekty pracy w czerwcu 2012 roku
    Efekty pracy w lipcu 2012 roku
    Efekty pracy w sierpniu 2012 roku
    Efekty pracy we wrześniu 2012 roku
    Efekty pracy w październiku 2012 roku
    Efekty pracy w listopadzie 2012 roku
    Efekty pracy w grudniu 2012 roku
 22. Rajd Dolnośląski w dniach 18-20.10.2012 roku
 Konkurs "Policjant Ruchu Drogowego 2012"
 41. Rajd Świdnicki - KRAUSE

  WYDZ. KRYMINALNY
    Wydział Kryminalny
 Zakres działania Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 Struktura Wydziału Kryminalnego KWP
    POSZUKIWANI
 Poszukiwania prowadzone przez KWP we Wrocławiu

  LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE
    Laboratorium Kryminalistyczne
 LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

  WYDZ. dw. z PRZEST. GOSPODARCZĄ
    WYDZ. dw. z PRZEST. GOSPODARCZĄ
 Informacje o zakresie działań Wydziału Do Walki z Przestępczościa Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
     O przestępczości gospodarczej 
     Zakres działań Wydziału 
     Kierownictwo Wydziału 
    UWAŻAJ NA AUKCJACH INTERNETOWYCH
 Jak ustrzec się oszustów na aukcjach internetowych.
    WALCZ Z PIRACTWEM - BĄDŹ LEGALNY
 Pamiętaj: Bądź legalny!!!

  WYDZ. KONTROLI
    WYDZ. KONTROLI
 ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  WYDZ. dw z KORUPCJĄ
    O KORUPCJI
 Co to jest korupcja i jak z ną walczymy.
    WYDZ. dw z KORUPCJĄ
 

  WYDZ. KADR I SZKOLENIA
    WYDZ. KADR I SZKOLENIA
 Zakres działania Wydziału Kadr KWP we Wrocławiu
    Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji
    Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne
    SŁUŻBA W POLICJI
 
    LISTY RANKINGOWE
 
    POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE
 
    PRACA W POLICJI
 
    PRACA DLA LEKARZA
 
    KONTAKT
 
    Postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby w Policji dla województwa dolnośląskiego
    Postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej
    Postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do pracy na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi

  Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka
    Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka.
 

  INFORMACJE
    ZIMA 2013/2014 - WYKAZ PLACÓWEK POMOCOWYCH
 Wykaz placówek, organizacji i instytucji pomocowych funkcjonujących na terenie woj dolnośląskiego w 2013/2014r.
    KARTA PRAW OFIARY
 Polska Karta Praw Ofiary
    POLICYJNA INFOLINIA
 Infolinia dla mieszkańców
 Infolinia dla policjantów i pracowników cywilnych oraz ich rodzin
    W PRZYPADKU ATAKU
 W przypadku terrorystycznego ataku...
    RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
 Rządowe Centrum Legislacji
    SKARGI I WNIOSKI
 Skargi i Wnioski
 Składanie skarg na działalność Policji bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich
    LINKI
 INNE LINKI
 LINKI POLICYJNE
    MAPA SERWISU
 MAPA SERWISU

  ZESPÓŁ PRASOWY
    WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 Struktura Zespołu Prasowego KWP we Wrocławiu
    RZECZNIK PRASOWY
 RZECZNIK PRASOWY
    KOMUNIKATY
 2012.07.02 - DOLNY ŚL: Weekend w liczbach
 2012.07.02 - KŁODZKO: Pijani rodzice opiekowali się chorym dzieckiem
 2012.07.02 - WROCŁAW: Zatrzymany za kradzieże
 2012.07.02 - LWÓWEK ŚL.: Pijany 16-latek niszczył kosze na śmieci
 2012.07.02 - DOLNY ŚL: Finał Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 we wrocławskiej Strefie Kibica (FILM)
 2012.07.02 - BOLESŁAWIEC: Pozbawili mężczyznę wolności, bo myśleli, że ukradł portfel
 2012.07.03 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.03 - ŚWIDNICA: Policjanci uratowali 55-latka
 2012.07.03- WROCŁAW: Niewybuch w centrum miasta (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.07.03- OLEŚNICA: Zatrzymany za włamania do altan
 2012.07.03- WROCŁAW: Skakał po dachach pojazdów
 2012.07.03 - LUBIN: Kobieta od policjantów dowiedziała się, że została okradziona na 20 tysięcy złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.07.03 - ZŁOTORYJA: Zamiast 2 jechało 8 osób
 2012.07.03 - ŚRODA ŚL.: Wpadli na drugi dzień po włamaniu (ZDJĘCIA)
 2012.07.03- WROCŁAW: BEZPIECZNE WAKACJE
 2012.07.04 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.04 - MILICZ: Podpalali, a następnie pomagali gasić pożary (ZDJĘCIA)
 2012.07.04 - JELENIA GÓRA: Po godzinnych negocjacjach desperat oddał się w ręce policjantów
 2012.07.04 - MILICZ: Zatrzymani młodzi włamywacze (ZDJĘCIA)
 2012.07.04 - WROCŁAW: Policjanci uratowali dwóch nieletnich
 2012.07.05 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.05 - WROCŁAW: Nielegalnie handlował lekami na potencję i na otyłość(ZDJĘCIA, FILM)
 2012.07.05 - ZĄBKOWICE ŚL.: Zatrzymany za uprawę marihuany (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.07.05 - WROCŁAW: ZATRZYMANY ZA ROZBÓJ (ZDJĘCIA)
 2012.07.05 - JELENIA GÓRA: Próbował wręczyć policjantom łapówkę
 2012.07.05 - JELENIA GÓRA: Byli agresywni, awanturowali się i wyzywali przechodniów
 2012.07.05 - OŁAWA: Nietrzeźwa matka z 8-letnim dzieckiem w barze
 2012.07.05 - KŁODZKO: Poszukiwany czterema listami gończymi zatrzymany
 2012.07.05 - GŁOGÓW: Aresztowani za napad na sklep
 2012.07.05 - WROCŁAW: Pirat drogowy na motocyklu zatrzymany (FILM)
 2012.07.05 - WROCŁAW: Dzielnicowy po służbie zatrzymał osobę poszukiwaną
 2012.07.05 - KGP: Trwają poszukiwania uprowadzonego dziecka (ZDJĘCIA)
 2012.07.06 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.06 - WROCŁAW: Jeśli widziałeś zadzwoń
 2012.07.06 - GŁOGÓW: Piotr Kowalski "Policjant, który mi pomógł" z Głogowa (ZDJĘCIA)
 2012.07.06 - WROCŁAW: Poszukiwany sprawca napadu na placówkę bankową (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.07.06 - ZŁOTORYJA: Błotniak stawowy noc spędził w komendzie
 2012.07.06 - WAŁBRZYCH: Sprawca włamań do sklepów zatrzymany
 2012.07.06 - ZGORZELEC: Uprawiali konopie indyjskie, bo żal było je zniszczyć... (ZDJĘCIA)
 2012.07.06 - JAWOR: Do trzech razy sztuka
 2012.07.06 - GŁOGÓW: Sprawczyni rozboju była w ciąży
 2012.07.06 - WROCŁAW: Chcieli wyłudzić kredyt
 2012.07.07 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymany za kradzież biżuterii
 2012.07.07 - BOLESŁAWIEC: Pracownicy zatrzymani za kradzież przewodów (ZDJECIA)
 2012.07.07 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.09 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.09 - TRZEBNICA: Przed policjantami schował się w krzakach
 2012.07.09 - LWÓWEK ŚL.: Rodeo na ciągniku (ZDJECIA)
 2012.07.09 - DOLNY ŚLĄSK: Działania dolnośląskich policjantów w związku z powodzią
 2012.07.09 - WROCŁAW: Policjanci uratowali topiących się (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.07.09 - ŚRODA ŚL.: Zatrzymani za pobicie
 2012.07.09 - DZIERŻONIÓW: Policjanci z Bielawy poszukują sprawcy napadu na punkt opłat (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.07.09 - WROCŁAW: Świadkowie wypadku poszukiwani
 2012.07.09 - GŁOGÓW: Okradała szafki pracowników
 2012.07.09 - JELENIA GÓRA: Zatrzymani za kradzież rozbójniczą
 2012.07.09 -LEGNICA:Policjanci byli w odpowiednim miejscu i czasie
 2012.07.10 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.10 - KRAJ: Jak zachować się w czasie burzy
 2012.07.10 - ZGORZELEC: Włamywacze zatrzymani
 2012.07.10 - DZIERŻONIÓW: Zatrzymany z włamania i uprawę konopi (ZDJĘCIA)
 2012.07.10 - OŁAWA: 15 kilogramów tytoniu bez akcyzy nie trafi na czarny rynek (ZDJĘCIA)
 2012.07.10 - DZIERŻONIÓW: Strzelał do ludzi z broni pneumatycznej (FILM)
 2012.07.10 - KWP KRAKÓW: Zakopiańska Policja poszukuje zaginionego mężczyzny (ZDJĘCIA)
 2012.07.10 - LEGNICA: Pijana matka z 19-miesięczną córką
 2012.07.10 - ZGORZELEC: Włamywacze zatrzymani
 2012.07.10 - OŁAWA: Chował się w polu kukurydzy ...
 2012.07.10 - WROCŁAW: CBŚ zlikwidowało nielegalną wytwórnie tytoniu (ZDJECIA, FILM)
 2012.07.10 - WROCŁAW: Zatrzymani za pobicie pasażera autobusu
 2012.07.11 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.11 - WROCŁAW: Policjanci zatrzymali seryjnego włamywacza i odzyskali znaczną część mienia (ZDJECIA, FILM)
 2012.07.11 - DZIERŻONIÓW: Dziecko nie rozumiało dlaczego rodzice są pijani
 2012.07.11 - JELENIA GÓRA: Policjanci odzyskali skradzionego psa rasy Husky - sprawca odpowie przed sądem
 2012.07.11 - KŁODZKO: Odpowiedzą za uszkodzenie czterech pojazdów
 2012.07.06 - WAŁBRZYCH: II Etap Tour De Pologne w Wałbrzychu
 2012.07.11 - WROCŁAW: 69 Tour de Pologne Amatorów (ZDJĘCIA)
 2012.07.11 - JELENIA GÓRA: Pożyczył telefon, bo chciał porozmawiać
 2012.07.11 - WROCŁAW: Policjanci przeprowadzili akcję prewencyjną
 2012.07.11 - OŁAWA: Policjanci zatrzymali recydywistę
 2012.07.11 - JELENIA GÓRA: Imprezowicze zatrzymani na dachu kotłowni
 2012.07.12 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.12 - KGP: Policja strzela tylko w obronie życia ludzkiego - oświadczenie Komendy Głównej Policji w związku z artykułem Małgorzaty Kryszkiewicz pt. "Policja: dajcie nam strzelać do dzieci"
 2012.07.12 - MILICZ: Policja w Miliczu poszukuje świadka wypadku drogowego
 2012.07.12 - KŁODZKO: Policjanci zabezpieczali "Tour de Pologne" (ZDJĘCIA)
 2012.07.12 - WAŁBRZYCH: Pijana matka opiekowała się 8 - miesięczną córką
 2012.07.12 - LUBIN: Zgłosił fikcyjną kradzież auta
 2012.07.12 - TRZEBNICA: 16-latkowie wyrywali kable ze ścian, żeby sprzedać je w skupie złomu
 2012.07.12 - WAŁBRZYCH: Ugodził kolegę nożem
 2012.07.12 - BOLESŁAWIEC: Ponad 700 porcji narkotyków znaleziono u dealera (ZDJĘCIA)
 2012.07.12 -MILICZ: Pijany kierowca uciekał przed policjantami (ZDJĘCIA)
 2012.07.13 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.13 - WROCŁAW: Jeżeli widziałeś wypadek zadzwoń
 2012.07.13 - WAŁBRZYCH: Trudnił się kradzieżą kabla telekomunikacyjnego
 2012.07.13 - WROCŁAW: Nagrody za pracę podczas EURO 2012 (ZDJECIA, FILM)
 2012.07.13 - OPOLE: 76-letnia kobieta odnaleziona (ZDJĘCIA)
 2012.07.13 - WROCŁAW: Ponad 240 porcji marihuany w słoiku
 2012.07.14 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.14 - WROCŁAW: Nietrzeźwi rodzice opiekowali się 6 miesięcznym dzieckiem
 2012.07.14 - WROCŁAW: Odpowie za usiłowanie wręczenia łapówki
 2012.07.14 - WROCŁAW: Policjanci zatrzymali włamywacza
 2012.07.16 - DOLNY ŚL: WEEKEND W LICZBACH
 2012.07.16 - LUBIN: Pijana matka z 2-letnim dzieckiem zatrzymana przy drodze krajowej nr 3
 2012.07.16 - WROCŁAW: "Porwanie"
 2012.07.16 - WROCŁAW: Kradł na uczelniach
 2012.07.16 - GŁOGÓW: Odpowie za 115 kradzieży sklepowych
 2012.07.16 - ZŁOTORYJA: Odpowie przed sądem za zabicie psa
 2012.07.16 - POLKOWICE: Zatrzymani za włamania do samochodów
 2012.07.16 - KŁODZKO: Kierowcy mieli kwaśne miny (ZDJĘCIA)
 2012.07.17 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.17 - TRZEBNICA: Nocny wandal zatrzymany
 2012.07.17 - POLKOWICE: Aresztowany za znęcanie się nad matką i babcią
 2012.07.17 - WROCŁAW: Policjanci zlikwidowali profesjonalną domową uprawę marihuany
 2012.07.17 - KŁODZKO: Zatrzymani za kradzież
 2012.07.17 - WROCŁAW, OLEŚNICA: Uciekał skradzionym samochodem - wpadł w ręce policji
 2012.07.17 - ŚWIDNICA: 9 zniszczonych samochodów
 2012.07.17 - LEGNICA: Policjanci znaleźli ponad 2 kilogramy marihuany
 2012.07.18 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.18 - WROCŁAW, JELENIA GÓRA: Kolejne uderzenie CBŚ w nielegalny tytoń
 2012.07.18 - WROCŁAW: Akcja Pasy
 2012.07.18 - WROCŁAW: Włamywacz zatrzymany na gorącym uczynku
 2012.07.18 - WROCŁAW: Zatrzymany nieletni
 2012.07.18 - DZIERŻONIÓW: Policjant "na wolnym" uratował zaatakowaną przez psa kobietę
 2012.07.18 - KŁODZKO: 50 porcji amfetaminy przewoził w apteczce
 2012.07.19 - WROCŁAW: Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.07.19 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.19 - KGP: Zapraszamy na obchody Święta Policji (FILM)
 2012.07.19 - KGP: Uwaga - hakerzy podszywają się pod Policję! (ZDJĘCIA)
 2012.07.19 - ZĄBKOWICE ŚL.: Zatrzymani za posiadanie i sprzedaż narkotyków
 2012.07.19 - ZĄBKOWICE ŚL.: Miłośnik piłki nożnej
 2012.07.20 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.20 - WROCŁAW: Zatrzymani za podpalenie samochodu
 2012.07.20 - KGP: Służba w terenie
 2012.07.20 - JELENIA GÓRA: 25-latek zatrzymany za kradzieże prętów zbrojeniowych
 2012.07.20 - GŁOGÓW: Wpadli w ręce policjanta, wracającego do domu po uroczystościach Święta Policji
 2012.07.20 - TRZEBNICA: Tysiąc odblasków dla niechronionych uczestników ruchu drogowego (ZDJĘCIA)
 2012.07.20 - OLEŚNICA: Narkotyki schował w kanapie
 2012.07.21 - WROCŁAW: Bezpieczeństwo nad wodą - spotkanie z mieszkańcami (ZDJĘCIA,FILM)
 2012.07.23 - DOLNY ŚL: WEEKEND W LICZBACH
 2012.07.23 - TRZEBNICA: Brutalnie zabił psa
 2012.07.23 - WROCŁAW: Przyłapany na gorącym uczynku szalbierstwa
 2012.07.23 - GŁOGÓW: Policjanci uratowali mężczyznę
 2012.07.23 - OŁAWA: Zatrzymani za kradzież blisko 500 litrów paliwa
 2012.07.24 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.24 - JAWOR: Oszustka wyłudziła sprzęt RTV
 2012.07.24 - WROCŁAW: Zdobył tytuł Mistrza Europy (ZDJĘCIA)
 2012.07.24 - WROCŁAW: Zlikwidowana nielegalna uprawa konopi (FILM, ZDJĘCIA)
 2012.07.24 - GŁOGÓW: Zakopał 5 żywych kotków
 2012.07.24 - KRAJ: Policyjne granie, czyli o orkiestrach policyjnych słów kilka (ZDJĘCIA)
 2012.07.25 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.25 - ZĄBKOWICE ŚL.: 12-latek kierował Audi
 2012.07.25 - LUBIN: Za szybko i bez prawa jazdy (FILM)
 2012.07.25 - OLEŚNICA: Policyjne negocjacje uratowały mężczyźnie życie
 2012.07.25 - WROCŁAW: Przedszkolaki zorganizowały funkcjonariuszom Święto Policji (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.07.26 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.26 - JELENIA GÓRA: Energetyczny złodziej zatrzymany
 2012.07.26 - WROCŁAW: Podczas kontroli drogowej ujawniono ponad 700 porcji środków odurzających
 2012.07.26 - WROCŁAW: Zderzenie tramwajów we Wrocławiu (ZDJĘCIA)
 2012.07.26 - WROCŁAW: Wyłudzili kredyty i mienie na kwotę 80 tysięcy złotych
 2012.07.26 - JAWOR: Z 3 promilami na Bizona
 2012.07.26 - WROCŁAW: Odpowie za usiłowanie kradzieży samochodu
 2012.07.26 - WAŁBRZYCH: Blisko 800 części samochodowych ukradli ze swojego zakładu pracy
 2012.07.26 - KRAJ: Pozory mylą, dowód nie - 2012 (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.07.27 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.27 - WAŁBRZYCH: Narkotyki ukryte w lodówce (ZDJĘCIA)
 2012.07.27 - TRZEBNICA: Uciekali przez pole z kradzionym paliwem (ZDJĘCIA)
 2012.07.27 - WAŁBRZYCH: Odzyskano skradziony samochód (ZDJĘCIA)
 2012.07.27 - WROCŁAW: Dolnośląskie obchody Święta Policji (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.07.28 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.28 - DZIERŻONIÓW: Wszedł na dach i groził, że skoczy
 2012.07.29 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.30 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.30 - LUBIN: Policjanci odzyskali skradzione auto o wartości 110 tysięcy złotych
 2012.07.30 - MILICZ: Zatrzymany za usiłowanie wręczenia łapówki policjantom
 2012.07.30 - WOŁÓW: Zatrzymany nieletni zniszczył mienie warte 10 tysięcy złotych
 2012.07.30 - WROCŁAW: Zatrzymano 16-latka podejrzanego o 30 czynów karalnych
 2012.07.30 - WROCŁAW: Pijany 24-latek uszkodził pięć samochodów (ZDJĘCIA)
 2012.07.30 - OŁAWA: 21-latek zatrzymany za rozbój
 2012.07.31 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.07.31 - WROCŁAW: Przywłaszczył mienie o wartości ponad 520 tysięcy złotych
 2012.07.31 - WROCŁAW: Kolejna uprawa konopi w mieszkaniu
 2012.07.31 - WROCŁAW: Nietrzeźwy kierowca tira zatrzymany przed granicą
 2012.07.31 - GŁOGÓW: Swoją szybką jazdę, tłumaczył problemami w pracy
 2012.07.31 - GÓRA: Pijany motorowerzysta uciekał przed policją
 2012.08.01 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.01 - WROCŁAW: Policjanci zlikwidowali "dziuplę" samochodową
 2012.08.01 - WROCŁAW: Plany wakacyjne i skradziony skuter wodny - zamiast tego policyjny areszt
 2012.08.01 - KRAKÓW: Zwiedzając Kraków, wrocławski policjant zatrzymał przestępcę
 2012.08.01 - WROCŁAW: Powiatowe obchody Święta Policji we Wrocławiu (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.01 - WROCŁAW: Zatrzymany za kradzież 20 tysięcy złotych
 2012.08.01 - WROCŁAW: Nieletni okradał groby oraz dewastował elewacje budynków
 2012.08.01 - ŚRODA ŚL.: Złodziej miedzi w rękach Policji
 2012.08.02 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.02 - ZGORZELEC: Policjanci zlikwidowali linię do produkcji metamfetaminy (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.02 - WROCŁAW: Wrocławski policjant zakwalifikowany do wymiany funkcjonariuszy państw Unii Europejskiej (ZDJĘCIA)
 2012.08.02 - WROCŁAW: "Bombowe" żarty 14-latków
 2012.08.02 - WROCŁAW: W ogródku uprawiał konopie indyjskie
 2012.08.02 - WROCŁAW: Nocny pościg na A-4 (ZDJĘCIA)
 2012.08.02 - WROCŁAW: Wojewódzki finał Turnieju Par Patrolowych "Patrol Roku" (FILM)
 2012.08.03 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.03 - DZIERŻONIÓW: Policjanci zlikwidowali nielegalną uprawę marihuany w lesie (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.03 - WROCŁAW: Zatrzymany przez policjanta podczas wykręcania śrub z torów kolejowych - tymczasowo aresztowany (ZDJĘCIA)
 2012.08.03 - GÓRA: Prosił o 10 groszy, a ukradł wszystkie pieniądze
 2012.08.03 - TRZEBNICA: Policjanci zatrzymali dilerów i przechwycili 850 porcji narkotyków
 2012.08.03 - LWÓWEK ŚL.: Miał w samochodzie ponad 900 porcji marihuany
 2012.08.04 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.04 - KŁODZKO: Pijany kierowca autobusu wycieczkowego zatrzymany
 2012.08.06 - DOLNY ŚL: Weekend w liczbach
 2012.08.06 - WROCŁAW: Zatrzymany za rozbój
 2012.08.06 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany poszukiwany na podstawie ENA
 2012.08.06 - OŁAWA: 12 pseudokibiców ukaranych za kradzież na stacji paliw
 2012.08.06 - KŁODZKO: Śmiertelny pastuch
 2012.08.06 - WROCŁAW: Ukradł paliwo z ... lokomotywy
 2012.08.06 - WROCŁAW: Poszukiwany sprawca napadu na placówkę bankową (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.06 - POLKOWICE: Narkotyki na imprezie (ZDJĘCIA)
 2012.08.06 - JELENIA GÓRA: Policjanci zatrzymali dilera narkotykowego
 2012.08.07 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.07 - WROCŁAW: Zatrzymani za pobicia
 2012.08.07 - WROCŁAW: "TWÓJ ROWER - TWOJA WŁASNOŚĆ" (ZDJĘCIA)
 2012.08.07 - LEGNICA: Policjanci odzyskali auto warte 100 tysięcy złotych
 2012.08.07 - BOLESŁAWIEC: Nie miał prawa jazdy na motocykl, więc kupił przerobiony motorower (ZDJĘCIA)
 2012.08.07 - JAWOR: Włamywacz - recydywista zatrzymany (FILM)
 2012.08.07 - WROCŁAW: Nietrzeźwy uciekał skradzionym rowerem
 2012.08.08 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.08 - DOLNY ŚL: Pijany pędził autostradą blisko 200 km/h (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.08 - WROCŁAW: "Bezpieczny Poranek" (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.08 - KAMIENNA GÓRA: Narkotyki w mieszkaniu
 2012.08.08 - KŁODZKO: Odpowie za napad na sklep (ZDJĘCIA)
 2012.08.08 - WROCŁAW: Ukradli kasę fiskalną
 2012.08.08 - WROCŁAW: Policjanci przechwycili blisko 500 porcji narkotyków
 2012.08.08 - WAŁBRZYCH: Dwie młode kobiety zatrzymane za rozbój
 2012.08.09 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.09 - WROCŁAW: Jutro ostatni dzień konkursu rysunkowego dla dzieci
 2012.08.09 - WROCŁAW: Wprowadzali do handlu skradzione auta
 2012.08.09 - KŁODZKO: Policjanci uratowali mężczyznę, który wpadł do rzeki (ZDJĘCIA)
 2012.08.09 - DOLNY ŚL: Mistrzostwa Policjantów w Maratonach MTB 2012 (ZDJĘCIA)
 2012.08.09 - DOLNY ŚL: Zadbajmy o nasze mienie przed wyjazdem na urlop (ZDJĘCIA)
 2012.08.09 - JELENIA GÓRA: Próbował wyłudzić kredyt na zakup sprzętu
 2012.08.09 - KRAJ: Akcja "Bezpieczna Woda"
 2012.08.10 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.10 - WROCŁAW: Dzisiaj ostatni dzień konkursu rysunkowego dla dzieci
 2012.08.10 - DOLNY ŚL: Akcja "Truck"
 2012.08.10 - WROCŁAW: Odpowie za posiadanie pornografii dziecięcej
 2012.08.10 - BOLESŁAWIEC: Polka poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymana w Hiszpanii
 2012.08.10 - JELENIA GÓRA: Odpowie za kradzież i rozbój
 2012.08.10 - LUBAŃ: Tymczasowy areszt dla dilera (ZDJĘCIA)
 2012.08.10 - WROCŁAW: Jeden szedł z drabiną, a drugi z plecakiem ...
 2012.08.10 - GŁOGÓW: Ukradli barierkę
 2012.08.11 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.11 - WROCŁAW: Ukradła babci biżuterię na kwotę 50 tysięcy złotych
 2012.08.11 - JELENIA GÓRA: Grozili nożem
 2012.08.11 - LUBAŃ: Zlikwidowana linia do produkcji metaamfetaminy (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.13 - DOLNY ŚL: WEEKEND W LICZBACH
 2012.08.13 - WAŁBRZYCH: 2.000 złotych grzywny i 2 letni zakaz stadionowy dla pseudokibica z Wałbrzycha
 2012.08.13 - WROCŁAW: Zatrzymani na gorącym uczynku - usiłowali włamać się do magazynu
 2012.08.13 - JELENIA GÓRA: Policjanci uratowali życie mężczyźnie
 2012.08.13 - ZGORZELEC: Zatrzymani z narkotykami
 2012.08.13 - WAŁBRZYCH: Obywatel Czech zatrzymany z marihuaną (ZDJĘCIA)
 2012.08.13 - GŁOGÓW: Policjant po służbie zatrzymał złodzieja
 2012.08.14 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.14 - ŚRODA ŚL.:Areszt dla podejrzanego o zabójstwo (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.14 - GŁOGÓW: Pijany 16 - latek bez prawa jazdy prowadził samochód
 2012.08.14 - JELENIA GÓRA: Złodziej zgubił but jak Kopciuszek
 2012.08.14 - WROCŁAW: Ukrył się w zaroślach
 2012.08.14 - POLKOWICE: Nocny pościg za złodziejem samochodu (ZDJĘCIA)
 2012.08.14 - WROCŁAW: Zatrzymany za rozbój
 2012.08.16 - DOLNY ŚL: Dwie doby w liczbach
 2012.08.16 - KŁODZKO: Kradzione jagody
 2012.08.16 - LUBAŃ ŚL.: Nieletni uszkodził pojazd (ZDJĘCIA)
 2012.08.16 - GÓRA: III Mistrzostwa Polski Policjantów w biegu na 10 km (ZDJĘCIA)
 2012.08.16 - WAŁBRZYCH: Nietrzeźwi nieletni za kierownicą
 2012.08.16 - LUBAŃ ŚL.: Nocni wandale zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2012.08.16 - WROCŁAW: Akcja "Truck" - wyniki
 2012.08.16 - WROCŁAW: Dobre zabezpieczenie udaremniło kradzież roweru
 2012.08.17 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.17 - WROCŁAW: Katowali psa
 2012.08.17 - WAŁBRZYCH: Złodziejski pech
 2012.08.17 - WROCŁAW: Handlowali rzeczami z podrobionymi znakami towarowymi
 2012.08.18 - KAMIENNA GÓRA: Kradła bez skrupułów
 2012.08.18 - LUBAŃ: Producent metamfetaminy w areszcie (FILM)
 2012.08.20 - DOLNY ŚL.: Weekend w liczbach
 2012.08.20 - WROCŁAW: Nieletni odpowie za kradzieże i włamania
 2012.08.20 - WAŁBRZYCH: Kradł złote łańcuszki na tzw. "wyrwę"
 2012.08.20 - WAŁBRZYCH: Zaatakowały ekspedientkę i ukradły alkohol
 2012.08.20 - LUBAŃ: Ukradł sąsiadowi rower (ZDJĘCIA)
 2012.08.20 - OŁAWA: Sprawca licznych kradzieży mienia stanie przed sądem (ZDJĘCIA)
 2012.08.20 - WROCŁAW: "Porwanie"
 2012.08.20 - JELENIA GÓRA: Kradzione auto przewieźli lawetą
 2012.08.20 - JELENIA GÓRA: Policjanci przechwycili 300 porcji narkotyku
 2012.08.20 - LUBAŃ: Policjanci odzyskali skradziony aparat o wartości 10 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2012.08.21 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.21 - LEGNICA: Okradała starsze osoby
 2012.08.21 - JELENIA GÓRA: Policyjne negocjacje zakończone sukcesem
 2012.08.21 - ZŁOTORYJA: Pijane matki
 2012.08.21 - WROCŁAW: Policjanci odzyskali 2 samochody na Psim Polu
 2012.08.21 - POLKOWICE: Zatrzymani za kradzież z włamaniem
 2012.08.21 - BOLESŁAWIEC: Odzyskane skradzione przewody (ZDJĘCIA)
 2012.08.21 - KŁODZKO: Czujny patrol (ZDJĘCIA)
 2012.08.21 - JAWOR: Nietrzeźwy kierowca ciężarówki - cysterny zatrzymany (FILM)
 2012.08.21 - LUBAŃ: Pancernik Gustaw pokazywał dzieciom, że bezpiecznie to tylko w fotelikach (ZDJĘCIA)
 2012.08.22 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.22 - KŁODZKO: Podczas urlopu zatrzymał złodzieja (ZDJĘCIA)
 2012.08.22 - ZGORZELEC: Miasto dzieci 2012 (ZDJĘCIA)
 2012.08.22 - JELENIA GÓRA: Policjanci przechwycili ponad 3 kilogramy marihuany (ZDJĘCIA)
 2012.08.22 - WAŁBRZYCH: Policjanci zabezpieczyli ponad 650 porcji amfetaminy (ZDJĘCIA)
 2012.08.22 - WROCŁAW: Pierwsze zatrzymania po bójce we Wrocławiu
 2012.08.22 - DZIERŻONIÓW: Wpadł z marihuaną (ZDJĘCIA)
 2012.08.22 - JELENIA GÓRA: Ukradł mienie o wartości blisko 70 tysięcy złotych
 2012.08.22 - WROCŁAW: Uprawiał konopie (FILM)
 2012.08.22 - WROCŁAW: Napadł na starszą kobietę
 2012.08.23 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.23 - WROCŁAW: Akcja "Pasy"
 2012.08.22 - JELENIA GÓRA: Odpowie za pobicie ze skutkiem śmiertelnym (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.23 - WROCŁAW: Odpowie za zniszczenie auta
 2012.08.23 - LUBAŃ: 14-latek sprawcą uszkodzenia samochodu
 2012.08.23 - OŁAWA: Zatrzymany za kradzieże paliwa (ZDJĘCIA)
 2012.08.23 - WAŁBRZYCH: Tytoń i amfetamina w jednym mieszkaniu (ZDJĘCIA)
 2012.08.23 - KŁODZKO: Nieletni grafficiarze zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2012.08.23 - DZIERŻONIÓW: Jechał bez prawa jazdy mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie
 2012.08.23 - WROCŁAW: Zatrzymany seryjny włamywacz
 2012.08.23 - BOLESŁAWIEC: Mieli 5 krzewów konopi indyjskich oraz lochę dzika w stodole (ZDJĘCIA)
 2012.08.23 - WAŁBRZYCH: Podpalił drzwi - teraz grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności
 2012.08.24 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.24 - WROCŁAW: Konkurs rozstrzygnięty (ZDJĘCIA)
 2012.08.24 - WROCŁAW: Świadkowie wypadku proszeni o kontakt
 2012.08.24 - DOLNY ŚL: Akcja "Prędkość"
 2012.08.24 - WAŁBRZYCH: Ukradł i sprzedał na złom 25 metrowy maszt telekomunikacyjny
 2012.08.24 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za narkotyki (ZDJĘCIA)
 2012.08.24 - GŁOGÓW: Wandale z markerami zatrzymani w pociągu
 2012.08.24 - JAWOR: Podpalacz zatrzymany
 2012.08.24 - WROCŁAW: Usiłowali wnieść race na stadion (ZDJĘCIA)
 2012.08.24 - MILICZ: "Mała uprawa" w lesie (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.25 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.25 - WROCŁAW: Dwie osoby zatrzymane za posiadanie ponad 350 porcji narkotyków
 2012.08.25 - GÓRA: III Mistrzostwa Polski Policjantów w biegu na 10 km.
 2012.08.27 - DOLNY ŚL: WEEKEND W LICZBACH
 2012.08.27 - WROCŁAW: Policjanci uratowali dwóch mężczyzn po wywrócenie się łodzi
 2012.08.27 - KAMIENNA GÓRA: Mistrzostwa w wędkarstwie spinningowym (ZDJĘCIA)
 2012.08.27 - WROCŁAW: Sprzedawali fałszywe złoto na autostradzie (ZDJĘCIA)
 2012.08.27 - LUBAŃ: Odpowie za kradzież z włamaniem do pojazdu
 2012.08.27 - WROCŁAW: Stadionowi pirotechnicy rozliczeni
 2012.08.27 - KŁODZKO: Przed sądem stanie mężczyzna, który okradł staruszkę
 2012.08.27 - WROCŁAW: Zatrzymany z narkotykami i podrobionym prawem jazdy
 2012.08.27 - WROCŁAW: Usiłował wyłudzić 30 tysięcy złotych
 2012.08.27 - WAŁBRZYCH: Odpowiedzą za rozbój
 2012.08.27 - LUBIN: Kłusownicy zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2012.08.27 - OŁAWA: Sprawcy włamania odpowiedzą przed sądem
 2012.08.27 - GŁOGÓW: Mieszkaniowy złodziej w areszcie
 2012.08.27 - GÓRA: 3 Bieg z Policją (FILM)
 2012.08.28 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.28 - WROCŁAW: Odpowie za kradzież rozbójniczą (ZDJĘCIA)
 2012.08.28 - WROCŁAW: Kolejna zlikwidowana plantacja (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.28 - DZIERŻONIÓW: 10 lat za trzy piwa i 0,5 litra wódki
 2012.08.28 - DZIERŻONIÓW: Policjanci zatrzymali włamywacza do pomieszczeń biurowych
 2012.08.28 - MILICZ: Pijany kierowca uciekając - omal nie rozjechał policjanta (ZDJĘCIA)
 2012.08.28 - BOLESŁAWIEC: Policjanci zatrzymali 7 osób i przechwycili 150 porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2012.08.28 - JAWOR: II Dolnośląskie Mistrzostwa Strzeleckie Policjantów (ZDJĘCIA)
 2012.08.28 - WAŁBRZYCH: Agresywny duet
 2012.08.28 - OŁAWA: Wykorzystywał otwarte drzwi mieszkań (ZDJĘCIA)
 2012.08.28 - ZŁOTORYJA: Mandat i punkty karne dla kierowcy popełniającego wykroczenia
 2012.08.28 - DZIERŻONIÓW: Pijany kierowca swą podróż zakończył na słupie elektrycznym (ZDJĘCIA)
 2012.08.29 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.29 - KGP: MSW: Ponad 16,5 mln zł dla funkcjonariuszy za nadgodziny podczas EURO 2012
 2012.08.29 - WROCŁAW: Zatrzymani złodzieje samochodowi (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.29 - WAŁBRZYCH: Nieletni i jego przestępcza działalność
 2012.08.29 - DZIERŻONIÓW: Areszt za rozbój
 2012.08.29 - WROCŁAW: Rodzicu ucz dziecko zasad bezpieczeństwa
 2012.08.29 - WROCŁAW: Konopie w torbie (ZDJĘCIA)
 2012.08.29 - OLESNICA: Odpowie za usiłowanie wręczenia łapówki
 2012.08.29 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany w kradzionym aucie
 2012.08.30 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.30 - JELENIA GÓRA: Wandale w rękach jeleniogórskich policjantów
 2012.08.30 - ZĄBKOWICE ŚL.: Policjanci zabezpieczyli znaczną ilość środków odurzających (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.30 - GŁOGÓW: Śpieszył się do marketu (FILM)
 2012.08.30 - WAŁBRZYCH: Przyszedł na komisariat w skradzionej kurtce
 2012.08.30 - GŁOGÓW: Handlował narkotykami w trakcie odbywania kary (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.30 - JAWOR: Ukradł "pastucha" i metalowe elementy konstrukcyjne
 2012.08.31 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.08.31 - DOLNY ŚL: Mistrzostwa Policjantów w Maratonach MTB 2012 (ZDJĘCIA)
 2012.08.31 - JAWOR: Czyżby ruszyło go sumienie?
 2012.08.31 - JELENIA GÓRA: Kobiety pobiły się z zazdrości
 2012.08.31 - BOLESŁAWIEC: Kierowco naucz się pomagać innym (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.08.31 - OŁAWA: Zatrzymany po krótkim pościgu
 2012.08.31 - WROCŁAW: Marihuana w warsztacie samochodowym
 2012.08.31 - WROCŁAW: Odpowie za kradzież rowerów
 2012.08.31 - JELENIA GÓRA: Zatrzymani za serię kradzieży z włamaniem
 2012.09.01 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.03 - DOLNY ŚL: WEEKEND W LICZBACH
 2012.09.03 - LUBIN: Policjant uratował życie przez telefon
 2012.09.03 - KŁODZKO: Chcieli sobie pojeździć (ZDJĘCIA)
 2012.09.03 - WROCŁAW: Pociągi pod bezprawnym nadzorem (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.03 - JELENIA GÓRA: Nietrzeźwy duet za kierownicą
 2012.09.03 - DOLNY SL.: Mistrzostwa Policjantów w Maratonach MTB 2012 (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.03 - WROCŁAW: BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.03 - LUBIN: Samochodowi wandale zatrzymani
 2012.09.04 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.04 - DOLNY ŚL: Zawody Wędkarskie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu (ZDJĘCIA)
 2012.09.04 - GÓRA: Rozbój na nieletnim
 2012.09.04 - WROCŁAW: Próbował wręczyć korzyść majątkową funkcjonariuszom
 2012.09.04 - WROCŁAW: Wyrywali lusterka z zaparkowanych samochodów
 2012.09.04 - WROCŁAW: Jechał pijany mimo 3 zakazów sądowych
 2012.09.04 - WROCŁAW: Policjant Ruchu Drogowego 2012
 2012.09.04 - OŁAWA: Zatrzymany za uszkodzenie 4 samochodów
 2012.09.05 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.05 - WROCŁAW: Policjant Ruchu Drogowego 2012
 2012.09.05 - POLKOWICE: Autobus szkolny z niesprawnym układem hamulcowym wiózł 99 osób
 2012.09.05 - WROCŁAW: Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.05 - ZĄBKOWICE ŚL.: Zatrzymany podczas podlewania marihuany (ZDJĘCIA)
 2012.09.05 - LUBIN: POLICJA POSZUKUJE (ZDJĘCIA)
 2012.09.05 - BOLESŁAWIEC: Zaskoczeni włamywacze
 2012.09.05 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za kradzież auta
 2012.09.05 - WROCŁAW: Zatrzymany seryjny złodziej
 2012.09.06 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.06 - JELENIA GÓRA: Nieletni grafficiarz zatrzymany
 2012.09.06 - OŁAWA: Klasa o profilu policyjnym
 2012.09.06 - DZIERŻONIÓW, ŚWIDNICA: Nietrzeźwy kierowca, z sądowym zakazem, zbiegł z miejsca wypadku
 2012.09.06 - WROCŁAW: Malowali po elewacji budynku i transformatorze
 2012.09.06 - WROCŁAW: "Policjant Ruchu Drogowego 2012" - FINAŁ (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.06 - POLKOWICE: Zatrzymani za kradzież ponad 130 metrów kabli z linii podziemnej
 2012.09.07 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.07 - DOLNY ŚL: Podsumowanie wakacji na Dolnym Śląsku
 2012.09.07 - DOLNY ŚL: Dziś Akcja policyjna pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"
 2012.09.07 - LEGNICA: Instruktor nauki jazdy fałszował świadectwa kwalifikacji kierowców
 2012.09.07 - WROCŁAW: Narkotyki w prysznicu
 2012.09.07 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany za włamanie do lombardu
 2012.09.07 - WROCŁAW: Spadochroniarze skakali z Iglicy (ZDJĘCIA)
 2012.09.07 - DZIERŻONIÓW: Nietrzeźwa matka opiekowała się małym dzieckiem
 2012.09.07 - WROCŁAW: Kolejne ustalone zdarzenia z udziałem zatrzymanych grafficiarzy
 2012.09.07 - POLKOWICE: Podejrzany o handel narkotykami (ZDJĘCIA)
 2012.09.08 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.08 - WROCŁAW: Zatrzymani za kradzieże z mieszkań
 2012.09.08 - TRZEBNICA: Uprawiał konopie indyjskie w parku (ZDJĘCIA)
 2012.09.08 - WROCŁAW: Niewybuchy przy ul. Legnickiej we Wrocławiu (ZDJĘCIA)
 2012.09.08 - WROCŁAW: Diler heroinowy tymczasowo aresztowany
 2012.09.08 - LUBIN: Dolnośląscy policjanci odzyskali auto skradzione w Czechach i zatrzymali podejrzanego (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.09 - MILICZ: Złodziej rowerów zatrzymany i tymczasowo aresztowany
 2012.09.10 - DOLNY ŚL: WEEKEND W LICZBACH
 2012.09.10 - WROCŁAW: Akcja Pasy
 2012.09.10 - TRZEBNICA: W skarpetce na głowie chciał napaść na sklep (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.10 - WROCŁAW: Zatrzymani za posiadanie i produkcję nielegalnego tytoniu (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.10 - KŁODZKO: 23-latek z marihuaną
 2012.09.11 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.11 - JAWOR:II Mistrzostwa Strzeleckie Policjantów województwa dolnośląskiego (ZDJĘCIA)
 2012.09.11 - KRAJ: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Policji w Piłce Siatkowej
 2012.09.11 - JELENIA GÓRA: Wyłudził 11 tysięcy złotych pożyczki
 2012.09.11 - WROCŁAW: Wyładowywał swoją złość niszcząc zaparkowane samochody
 2012.09.11 - ZĄBKOWICE ŚL.: 8-latek zabrany "na robotę" przez starszego brata i jego kolegę
 2012.09.11 - LUBAŃ: Za kółkiem na podwójnym gazie
 2012.09.11 - WAŁBRZYCH: Zgłosił napad, którego nie było
 2012.09.11 - ZGORZELEC: Chcieli sprzedać blisko pół tony skradzionych przewodów (ZDJĘCIA)
 2012.09.12 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.12 - WROCŁAW: Zatrzymani na gorącym uczynku
 2012.09.12 - ŚWIDNICA: Zlikwidowana dziupla samochodowa (ZDJĘCIA)
 2012.09.12 - WROCŁAW: Festyn dla osób niepełnosprawnych (ZDJĘCIA)
 2012.09.12 - WROCŁAW: Bezpiecznie podczas meczu eliminacyjnego do MŚ 2014 (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.12 - WROCŁAW: Trwa akcja policyjna "Bezpieczna Droga do Szkoły 2012" (ZDJĘCIA)
 2012.09.12 - JELENIA GÓRA: Nocna nauka jazdy po alkoholu
 2012.09.12 - GŁOGÓW: Kradł i w końcu wpadł
 2012.09.12 - WROCŁAW: Zgłosiła fikcyjny napad rabunkowy
 2012.09.12 - WROCŁAW: Policjanci uratowali tonącego
 2012.09.13 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.13 - ZGORZELEC: Odpowie za liczne włamania i kradzieże
 2012.09.13 - DZIERŻONIÓW: Areszt za usiłowanie zabójstwa (ZDJĘCIA)
 2012.09.13 - MILICZ: Kradli paliwo z TIR-ów
 2012.09.13 - DOLNY ŚL: "Bezpieczna Droga do Szkoły" - w liczbach
 2012.09.13 - GŁOGÓW: Pozory mylą dowód nie
 2012.09.13 - ZĄBKOWICE ŚL.: Wpadł z narkotykami podczas awantury domowe (ZDJĘCIA)
 2012.09.13 - WROCŁAW: Uciekli z Ośrodka, by myć szyby na skrzyżowaniach
 2012.09.14 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.14 - KŁODZKO: Chciał ukraść paliwo, trafił do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2012.09.14 - WROCŁAW: Jechali skradzionym skuterem (ZDJĘCIA)
 2012.09.14 - WROCŁAW: Policjanci zatrzymali podejrzanego o fałszywy alarm bombowy
 2012.09.14 - WROCŁAW: Kary dla pseudokibiców za niestosowanie się do orzeczeń sądowych
 2012.09.14 - WROCŁAW: 19-latek zatrzymany za włamania do piwnic
 2012.09.14 - DOLNY ŚL: Policjanci podsumowali akcję "Bezpieczne Wakacje 2012"
 2012.09.14 - BOLESŁAWIEC: Policjanci odzyskali 4 kradzione auta o wartości ponad 200 tysięcy złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.14 - LUBIN: Ponad 10 tys. porcji narkotyków nie trafi na ulice (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.15 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.15 - OLEŚNICA: Posiadał zabronione substancje
 2012.09.15 - ŚRODA ŚL.: Zatrzymany złodziej telefonu
 2012.09.15 - JELENIA GÓRA: Za rozbój trafił do aresztu
 2012.09.15 - WROCŁAW: Kryminalni z Psiego pola zatrzymali sprawcę włamań do altan (ZDJĘCIA)
 2012.09.15 - DZIERŻONIÓW: Kasjerka przywłaszczyła pieniądze z kont klientów
 2012.09.15 - ZGORZELEC: Policjanci odzyskali luksusowy pojazd (ZDJĘCIA)
 2012.09.15 - WAŁBRZYCH: Policja zatrzymała 35-latka, który śmiertelnie potrącił pieszego
 2012.09.16 - KRAJ: Komunikat Ministerstwa Zdrowia i Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego
 2012.09.17 - DOLNY ŚL: WEEKEND W LICZBACH
 2012.09.17 - KŁODZKO: Spotkanie czeskich i polskich policjantów (ZDJĘCIA)
 2012.09.17 - WROCŁAW: Zrywał kobietom łańcuszki - wpadł w ręce policji
 2012.09.17 - POLKOWICE: Wpadli na usiłowaniu kradzieży forda
 2012.09.17 - WROCŁAW: Zatrzymany sprawca kilkunastu przestępstw
 2012.09.17 - WROCŁAW: Włamywacz zatrzymany z łupem w rękach
 2012.09.17 - WOŁÓW: Zatrzymany sprawca kradzieży
 2012.09.17 - WROCŁAW: Działania kontrolne policji na giełdzie samochodowej (FILM)
 2012.09.17 - POLKOWICE: Kierował samochodem przewożąc blisko 500 porcji narkotyków w bieliźnie
 2012.09.17 - TRZEBNICA: Chcieli utopić szczeniaki w szambie - teraz odpowiedzą przed sądem
 2012.09.18 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.18 - LUBAŃ: Kradzież w szpitalu (ZDJĘCIA)
 2012.09.18 - ZŁOTORYJA: Chcieli oddać tablicę rejestracyjną, a znaleźli marihuanę
 2012.09.18 - GŁOGÓW: Areszt za kradzież infrastruktury kolejowej (ZDJĘCIA)
 2012.09.18 - BOLESŁAWIEC: Podpalacz w rękach policji (ZDJĘCIA)
 2012.09.18 - JELENIA GÓRA: Zatrzymani za kradzież motocykla
 2012.09.19 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.19 - LUBAŃ: Nieletni włamywacze (ZDJĘCIA)
 2012.09.19 - ŚRODA ŚLĄSKA: Ukradł 170 aluminiowych szuflad (ZDJĘCIA)
 2012.09.19 - DZIERRZONIÓW: Policjanci zatrzymali pięcioosobową grupę wyłudzającą kredyty (ZDJĘCIA)
 2012.09.19 - WROCŁAW: Zatrzymany paser
 2012.09.19 - ZŁOTORYJA: Zatrzymany za kradzież torów (ZDJĘCIA)
 2012.09.19 - WAŁBRZYCH: Policjanci odzyskali biżuterię o wartości 60 tysięcy złotych
 2012.09.19 - WROCŁAW: Ogrodowi włamywacze zatrzymani
 2012.09.20 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.20 - GŁOGÓW: Zamiast grać postanowił okraść automat
 2012.09.20 - ŚRODA ŚLĄSKA: Zatrzymany na gorącym uczynku kradzieży (ZDJĘCIA)
 2012.09.20 - OŁAWA: Areszt dla nożownika
 2012.09.20 - WROCŁAW: Przechwycone 1,5 tony tytoniu i 1500 litrów spirytusu bez akcyzy (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.20 - WROCŁAW: Obywatelska postawa młodych chłopców (ZDJĘCIA)
 2012.09.20 - WROCŁAW: Stał to go ukradł
 2012.09.21 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.21 - JELENIA GÓRA: Oszustka w rękach policjantów
 2012.09.21 - WAŁBRZYCH: Kradł paliwo, bo chciał jeździć za darmo
 2012.09.21 - OŁAWA: Zatrzymali sprawcy kilkunastu kradzieży z włamaniem (ZDJĘCIA)
 2012.09.21 - WROCŁAW: Areszt za kradzież elementów kolejowego systemu ostrzegania (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.21 - LUBAŃ: Handlował nielegalnym alkoholem (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.21 - KŁODZKO: Podejrzani o napad w kasynie, zatrzymani przez policję (FILM)
 2012.09.21 - WROCŁAW: Nielegalna uprawa konopi i blisko 600 porcji marihuany
 2012.09.21 - ZGORZELEC: Zerwał kobiecie łańcuszek
 2012.09.22 - WROCŁAW: Dolnośląscy policjanci odzyskali obraz wartości ćwierć miliona złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.22 - DOLNY ŚL: Doba w liczbach
 2012.09.22 - TRZEBNICA: Odpowiedzą za kradzież pszenicy (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.22 - LUBIN: Nielegalny recykling
 2012.09.22 - WROCŁAW: 16-latek zatrzymany za włamania i kradzieże
 2012.09.24 - DOLNY ŚL: WEEKEND W LICZBACH
 2012.09.24 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany z amfetaminą
 2012.09.24 - POLKOWICE: Wpadł ze ściętymi ze swojej uprawy krzewami konopi (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.24 - GŁOGÓW: Sukces głogowskich policjantów w Oleśnicy (ZDJĘCIA)
 2012.09.24 - WROCŁAW, ŚRODA ŚL.: Zlikwidowana dziupla samochodowa i odzyskane skradzione auta (FILM)
 2012.09.24 - OŁAWA: 4 minuty dla życia (ZDJĘCIA)
 2012.09.24 - POLKOWICE: X Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.25 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.09.25 - WROCŁAW: Świadkowie wypadku poszkiwani
 2012.09.25 - OŁAWA: Oławscy policjanci zatrzymali sprawcę usiłowania rozboju
 2012.09.25 - LUBIN: Odpowie przed sądem za to, że groził policjantom bronią (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.25 - WROCŁAW: Areszt za kradzieże i rozbój
 2012.09.25 - WAŁBRZYCH: Dla rozrywki podpalał i niszczył
 2012.09.25 - ZĄBKOWICE ŚL.: Odpowie za kradzież laptopa
 2012.09.25 - DZIERŻONIÓW: Podejrzewany o wyrzucenie psa przez okno i zaprószenie ognia
 2012.09.25 - JELENIA GÓRA: Kradł, podpalał altanki, podpalił też wagon kolejowy
 2012.09.26 - DOLNY ŚLĄSK: CBŚ przechwyciło narkotyki z Holandii o wartości blisko ćwierć miliona złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.26 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.09.26 - ZĄBKOWICE ŚL.: Chcieli wyłudzić odszkodowanie
 2012.09.26 - WROCŁAW: Nietrzeźwy operator dźwigu (FILM)
 2012.09.26 - WROCŁAW: Zatrzymali włamywacza (FILM)
 2012.09.26 - WROCŁAW: Uratowana z wody
 2012.09.26 - LUBAŃ ŚL.: Przedszkolaki w komendzie (ZDJĘCIA)
 2012.09.26 - ZĄBKOWICE ŚL.: Policjanci przeszkodzili włamywaczowi pić skradziony alkohol
 2012.09.26 - WROCŁAW: Zatrzymany za posiadanie około 150 porcji marihuany
 2012.09.26 - DZIERŻONIÓW: Podejrzewany o wyrzucenie psa przez okno i zaprószenie ognia
 2012.09.26 - BOLESŁAWIEC: Działania prewencyjne w trosce o bezpieczeństwo grzybiarzy (ZDJĘCIA)
 2012.09.27 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.09.27 - WROCŁAW: Odpowiedzą za kradzież elementów metalowych wartych 5 tysięcy złotych
 2012.09.27 - WROCŁAW: Kilkaset porcji syntetycznej heroiny nie trafi już na ulice
 2012.09.27 - WAŁBRZYCH: Duet oszustów w rękach wałbrzyskich policjantów
 2012.09.27 - WAŁBRZYCH: Zastraszał i okradał kolegę
 2012.09.27 - GŁOGÓW: Umówili się, na rozbój
 2012.09.27 - WROCŁAW: Ukradli elementy żeliwne
 2012.09.27 - DZIERŻONIÓW:Policjanci zatrzymali dwie kobiety podejrzane o kradzież rozbójniczą
 2012.09.28 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.09.28 - WROCŁAW: Odpowie za rozbój w lombardzie
 2012.09.28 - WROCŁAW: Policjanci przechwycili blisko 2500 porcji narkotyków
 2012.09.28 - OŁAWA: Udawali pracowników wodociągów i okradali
 2012.09.28 - WROCŁAW: Zderzenie pojazdów na Popowicach (FILM)
 2012.09.28 - ZGORZELEC: Ukradł stół rehabilitacyjny
 2012.09.28 - WROCŁAW: Zatrzymani sprawcy kradzieży grzejników (ZDJĘCIA)
 2012.09.28 - WROCŁAW: Policjanci spotykają się ze studentami pierwszego roku (ZDJĘCIA)
 2012.09.29 - WROCŁAW: Zatrzymany za rozboje z użyciem noża (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.29 - WROCŁAW: Zatrzymani z narkotykami
 2012.09.29 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.01 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2012.10.01 - LUBIN: Dzielnicowy odnalazł zagubionego grzybiarza
 2012.10.01 - ZĄBKOWICE ŚL.: Groził repliką broni - siedzi w areszcie
 2012.10.01 - WROCŁAW: Areszt za napady rabunkowe z użyciem noża (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.01 - JELENIA GÓRA: Nożem ugodził znajomego
 2012.10.01 - WROCŁAW: Wyłudzali kredyty i towary na szeroką skalę - trafili do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.01 - WROCŁAW: Jeżeli wiesz kto to - zadzwoń
 2012.10.01 - KŁODZKO: 16-latek jechał na podwójnym gazie
 2012.10.01 - JAWOR: Chcieli ukraść bariery energochłonne (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.02 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.02 - KŁODZKO: Czy okazja czyni złodzieja...? (ZDJĘCIA)
 2012.10.02 - TRZEBNICA: Policjanci przechwycili ponad 1,5 kg marihuany (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.02 - JELENIA GÓRA: Nieletni odpowie za włamania i kradzieże
 2012.10.02 - WROCŁAW: Kradł bilon z biletomatu
 2012.10.02 - KRAJ, DOLNY ŚLĄSK: XI Pielgrzymka Środowiska Policyjnego (ZDJĘCIA)
 2012.10.02 - WROCŁAW: Trzy osoby zatrzymane za rozboje
 2012.10.02 - LUBIN: Od sprzeczki - do ugodzenia nożem (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.02 - JAWOR: Zatrzymany włamywacz
 2012.10.02 - WROCŁAW: Policjanci uratowali tonącego
 2012.10.03 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.03 - WROCŁAW: Zatrzymana za kradzież z szatni na basenie
 2012.10.03 - WROCŁAW: Zatrzymany włamywacz
 2012.10.03 - WROCŁAW: Włamał się do mieszkania i skradł obrączki
 2012.10.03 - KŁODZKO: Dzielnicowy zatrzymał podejrzaną o kradzież torebki
 2012.10.03 - WAŁBRZYCH: Złodzieje na gościnnych występach
 2012.10.03 - GŁOGÓW: Siódemka okazała się pechowa
 2012.10.03 - ZĄBKOWICE ŚL.: Policjanci zabezpieczyli duże ilości narkotyków i kilka sztuk broni (ZDJĘCIA)
 2012.10.03 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymany za sfałszowanie, co najmniej kilkudziesięciu recept (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.03 - LUBAŃ: Kradł kostkę brukową, został zatrzymany przez Policję
 2012.10.04 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.04 - DZIERŻONIÓW: Dzierżoniowscy policjanci zatrzymali kobietę fałszującą pieniądze (ZDJĘCIA)
 2012.10.04 - WROCŁAW: Włamywacze zatrzymani z łupem w rękach
 2012.10.04 - WROCŁAW: Policjanci przechwycili 1500 porcji narkotyków
 2012.10.04 - KŁODZKO: Chuligański wybryk (ZDJĘCIA)
 2012.10.04 - JELENIA GÓRA: Włamywacz ukrył się za zasłoną
 2012.10.04 - WROCŁAW: Zatrzymany za kradzieże
 2012.10.04 - WAŁBRZYCH: Areszt dla 17-latki, która pobiła i okradła koleżankę
 2012.10.04 - BOLESŁAWIEC: Oliwa nierychliwa, ale sprawiedliwa
 2012.10.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.05 - DOLNY ŚL.: "Prędkość" pod kontrolą dolnośląskiej drogówki (ZDJĘCIA)
 2012.10.05 - POLKOWICE: Nieletni okradł pracownika sklepu
 2012.10.05 - WROCŁAW: Zatrzymani za kradzież roweru miejskiego
 2012.10.05 - WROCŁAW: Chciał wymusić wydanie leków siłą
 2012.10.05 - LUBIN "Bezpiecznie kibicujesz, potęgę klubu budujesz" (FILM)
 2012.10.05 - ZGORZELEC: Odzyskana koparka z lawetą warte 50 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2012.10.05 - JELENIA GÓRA: 30 punktów karnych za stworzenie zagrożenia na drodze
 2012.10.05 - WROCŁAW: Podejrzany o fałszywy alarm bombowy szybko wpadł w ręce Policji (FILM)
 2012.10.05 - WAŁBRZYCH: Miał w domu ponad 520 porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2012.10.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.06 - KŁODZKO: Zatrzymany poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania
 2012.10.06 - WROCŁAW: Zatrzymany młody włamywacz
 2012.10.06 - TRZEBNICA: Kradł paliwo z terenu budowy drogi S5
 2012.10.06 - GŁOGÓW: Bezpieczna droga do szkoły z pierwszakami (ZDJĘCIA)
 2012.10.06 - GŁOGÓW: Wpadł "specjalista" od rowerów (ZDJĘCIA)
 2012.10.08 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2012.10.08 - WROCŁAW: Policjanci spotkali się z pierwszoklasistami szkoły średniej (ZDJĘCIA)
 2012.10.08 - WROCŁAW: Okradł domowników podczas snu
 2012.10.08 - TRZEBNICA: Posiadał alkohol bez akcyzy (ZDJĘCIA)
 2012.10.08 - DZIERŻONIÓW: Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę, który wcześniej ukradł 4 tony kostkI
 2012.10.08 - ZGORZELEC: "Troskliwa" matka
 2012.10.08 - GŁOGÓW: Pościg za cmentarnym złodziejem
 2012.10.08 - KŁODZKO: Dzięki policjantom odzyskał rower, którym jeździł do pracy (ZDJĘCIA)
 2012.10.08 - DZIERŻONIÓW: Pomoc nadeszła w porę
 2012.10.08 - WAŁBRZYCH: Zatrzymani za posiadanie narkotyków (ZDJĘCIA)
 2012.10.08 - JAWOR: Zatrzymany za kradzieże
 2012.10.09 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.09 - WROCŁAW: Zatrzymani za zniszczenie aut
 2012.10.09 - WROCŁAW: Uszkodził samochody skacząc po nich
 2012.10.09 - ZŁOTORYJA: Odpowie za rozbój
 2012.10.09 - LUBAŃ: Areszt za wymuszenia rozbójnicze (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.09 - OŁAWA: Zatrzymany za jazdę po pijaku i obietnicę wręczenia łapówki
 2012.10.09 - ŚRODA ŚL.: Policjanci pomogli odnaleźć drogę do domu
 2012.10.09 - WROCŁAW: Wpadli, gdy toczyli beczkę ze skradzionym paliwem
 2012.10.10 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.10 - OLEŚNICA: Skradł słupki metalowe o wartości 13 tys. złotych
 2012.10.10 - LUBIN: Uderzenie w przestępczość samochodową (FILM)
 2012.10.10 - TRZEBNICA: Okradł pracodawcę z 400 litrów paliwa (ZDJĘCIA)
 2012.10.10 - ŚRODA ŚL.: Sprawca ciężkiego uszkodzenia ciała zatrzymany
 2012.10.10 - LUBAŃ: Włamali się do sklepu w Czechach (ZDJĘCIA)
 2012.10.10 - WOŁÓW: 75-latka posiadała alkohol bez akcyzy
 2012.10.11 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.11 - WROCŁAW: Policjanci rozwikłali sprawę utraconych prawie 450 tysięcy złotych
 2012.10.11 - WROCŁAW: Kradła w szpitalu
 2012.10.11 - WROCŁAW: Pierwsze zawody badmintonowe IPA w Ślęzy koło Wrocławia
 2012.10.11 - KGP: Szósty Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi (ZDJĘCIA)
 2012.10.11 - ŚWIDNICA: Amfetamina w bieliźnie
 2012.10.11 - WAŁBRZYCH: Matka i syn w policyjnym areszcie
 2012.10.11 - WROCŁAW: Zatrzymany za kradzież
 2012.10.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.12 - DZIERŻONIÓW: Ukradł 2 wina i pobił kelnerkę
 2012.10.12 - POLKOWICE: Ukradli prawie sześć kilometrów kabla
 2012.10.12 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za serię kradzieży
 2012.10.12 - WROCŁAW: Wprowadził do obrotu blisko 2.5 tys. porcji marihuany
 2012.10.12 - JAWOR: Zatrzymany za handel nielegalnym alkoholem
 2012.10.12 - WAŁBRZYCH: Sąd zadecyduje o losach 15-latka
 2012.10.12 - WROCŁAW: Sprzedawała odzież z podrobionymi znakami towarowymi (ZDJĘCIA)
 2012.10.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.13 - WROCŁAW: Ukradli auto - po pościgu wpadli w ręce policji (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.13 - ŚRODA ŚL.: Kradł będąc na przepustce
 2012.10.13 - WROCŁAW: Malował po elewacjach
 2012.10.13 - WROCŁAW: Narkotyki w pudełku po margarynie
 2012.10.15 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2012.10.15 - KŁODZKO: "Fałszywy wnuczek" wpadł w policyjną zasadzk (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.15 - OŁAWA: Nieuczciwy wolontariusz
 2012.10.15 - JELENIA GÓRA: Włamał się do mieszkania
 2012.10.15 - WROCŁAW: Policjanci poszukują 3,5-letniego Adasia, którego wbrew woli matki zabrał ojciec i odjechał
 2012.10.15 - WROCŁAW: Odpowiedzą za wyłudzenie paliwa o wartości, co najmniej 300 tys. złotych
 2012.10.15 - TRZEBNICA: Uciekali ze skradzionym telewizorem
 2012.10.16 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.16 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za kradzieże i włamania
 2012.10.16 - POLKOWICE: Policjanci zagrali w Mistrzostwach Świata w Holandii (ZDJĘCIA)
 2012.10.16 - KŁODZKO: Policjanci przechwycili 500 porcji narkotyków
 2012.10.16 - BOLESŁAWIEC: Po nitce do kłębka - zatrzymani za kradzież paliwa
 2012.10.16 - OLEŚNICA: Włamywacz ujęty na gorącym uczynku
 2012.10.17 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.17 - TRZEBNICA: Ukradli portfel z samochodu
 2012.10.17 - STRZELIN: Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie już po remoncie (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.17 - JELENIA GÓRA: Kradł paliwo
 2012.10.17 - WROCŁAW: Sprzedawał narzędzia z podrobionymi znakami towarowymi (FILM)
 2012.10.17 - BOLESŁAWIEC: Policjanci odnaleźli w nocy zaginionego grzybiarza
 2012.10.17 - ZĄBKOWICE ŚL.: 14-latek częstował kolegów narkotykami
 2012.10.17 - MILICZ: Zatrzymani sprawcy rozboju (ZDJĘCIA)
 2012.10.17 - JAWOR: Jaworski policjant wyróżniony medalem "Nauczyciel Kraju Ojczystego" (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.17 - WROCŁAW: Podpalacz zatrzymany
 2012.10.17 - WAŁBRZYCH: Skradł alkohol i papierosy wartości 15 tys. złotych
 2012.10.18 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.18 - WROCŁAW: Policjanci zabezpieczyli akcesoria samochodowe z podrobionymi znakami towarowymi (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.18 - POLKOWICE: Policjanci zabezpieczyli ponad 8 tys. porcji marihuany (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.18 - WAŁBRZYCH: Wyłudzali kredyty - zostali zatrzymani przez Policję
 2012.10.18 - JAWOR: Areszt za napad na sklep (FILM)
 2012.10.18 - WROCŁAW: Rzucali butelkami w samochód, bo jechał ulicą
 2012.10.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.19 - DOLNY ŚL.: Zamknięcie Dolnośląskiego Sezonu Motocyklowego - spotkanie z Policją
 2012.10.19 - GŁOGÓW: Po nitce do - spirytusu i tytoniu (ZDJĘCIA)
 2012.10.19 - OLEŚNICA: Oliwa zawsze sprawiedliwa (ZDJĘCIA)
 2012.10.19 - OLEŚNICA: Zatrzymani za kradzież (ZDJĘCIA)
 2012.10.19 - JELENIA GÓRA: Nietrzeźwy tatuś samochodem wiózł 4-letniego syna
 2012.10.19 - WROCŁAW: Nieletni przed sądem odpowie za swoje czyny
 2012.10.19 - JELENIA GÓRA: Policjanci znaleźli włamywaczy śpiących w ubraniach i butach
 2012.10.19 - BOLESŁAWIEC: Włamał się do biura (ZDJĘCIA)
 2012.10.19 - BOLESŁAWIEC: PREMIERA 2012 - Ćwiczenia bolesławieckiej Policji (FILM)
 2012.10.19 - JELENIA GÓRA: Z pończochą na twarzy napadł na hotel
 2012.10.20 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.20 - DOLNY ŚL.: Zamknięcie Dolnośląskiego Sezonu Motocyklowego - spotkanie z Policją (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.09.22 - DOLNY ŚL: WEEKEND W LICZBACH
 2012.09.22 - ŚWIDNICA: Policjanci uratowali życie 70 - letniemu mieszkańcowi Świdnicy
 2012.10.22 - WAŁBRZYCH: Zatrzymani za rozbój
 2012.10.22 - WAŁBRZYCH: Podejrzany o kradzież 3300 litrów paliwa zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2012.10.22 - WROCŁAW: Zatrzymany za graffiti
 2012.10.22 - STRZELIN: Pijany kierowca autobusu wycieczkowego zatrzymany
 2012.10.23 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.23 - WROCŁAW: Kynologiczne zawody psów służbowych do wyszukiwania narkotyków
 2012.10.23 - WOŁÓW: Pijany podpalił 5 kontenerów na śmieci
 2012.10.23 - DZIERŻONIÓW: "Fałszywy wnuczek" zatrzymany przez Policjantów (ZDJĘCIA)
 2012.10.23 - WROCŁAW: Obraz wartości ćwierć miliona złotych wrócił do właściciela (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.24 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.24 - WROCŁAW: Baszta najlepsza podczas zawodów psów do wyszukiwania zapachu narkotyków (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.24 - LUBIN: Matka zamiast opiekować się swoim malutkim synkiem, spała pijana
 2012.10.24 - MILICZ: Ukradł rower, bo nie miał jak wrócić do domu z włamania
 2012.10.24 - ŚWIDNICA: 600 porcji marihuany nie trafi na rynek (ZDJĘCIA)
 2012.10.24 - WROCŁAW: Policjanci przechwycili kilogram amfetaminy
 2012.10.24 - WROCŁAW: Okradli pomnik Orląt Lwowskich (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.24 - TRZEBNICA: Włamywacze zatrzymani - skradzione mienie odzyskane
 2012.10.24 - WROCŁAW: Konkurs "Dzielnicowy Roku 2012" rozpoczęty
 2012.10.25 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.25 - WROCŁAW: Był dumny ze swoich dzieł
 2012.10.25 - WAŁBRZYCH: Handlarz narkotykami w rękach Policji (ZDJĘCIA)
 2012.10.25 - JELENIA GÓRA: Wpadł z narkotykami podczas kolizji drogowej
 2012.10.26 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.26 - WROCŁAW: 55 osób usłyszało zarzuty w sprawie wyłudzeń kredytów (FILM)
 2012.10.26 - ŚWIDNICA: Areszt za rozbój
 2012.10.26 - KŁODZKO: Pijani opiekunowie opiekowali dwójką małych dzieci
 2012.10.26 - ZĄBKOWICE ŚL.: "Krwawy czwartek" (ZDJĘCIA)
 2012.10.26 - WROCŁAW: "Amator" cudzych rowerów zatrzymany
 2012.10.26 - WROCŁAW: "Akademia Bezpieczny Senior" - zakończenie 8 edycji (ZDJĘCIA)
 2012.10.26 - WROCŁAW: Dwie osoby zatrzymane do sprawy zabójstwa (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.27 - WROCŁAW: 5 tysięcy porcji amfetaminy nie trafi na rynek
 2012.10.27 - LUBIN: Zatrzymany za handel środkami odurzającymi
 2012.10.27 - WROCŁAW: Pobili go i okradli
 2012.10.29 - DOLNY ŚL: WEEKEND W LICZBACH
 2012.10.29 - WROCŁAW: Zatrzymany za kradzieże przesyłek kurierskich (ZDJĘCIA)
 2012.10.29 - WROCŁAW: Dolnośląskie derby i 10 zatrzymanych pseudokibiców
 2012.10.29 - JELENIA GÓRA: Policjant i jego kolega uratowali życie wędkarzowi
 2012.10.29 - POLKOWICE: Blisko 170 porcji marihuany znalezionych u 18-latka
 2012.10.29 - WROCŁAW: Policjanci spotkali się z uczniami
 2012.10.29 - OLEŚNICA: Trafili do aresztu za rozboje
 2012.10.29 - WROCŁAW: Niszczył sprzęt budowlany - został zatrzymany przez Policjantów (ZDJĘCIA)
 2012.10.29 - LEGNICA: Zamaskowany napadł na salon gier - po chwili był już zatrzymany
 2012.10.30 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.30 - DOLNY ŚL.: Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo w okresie Dni Wszystkich Świętych (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.10.30 - DOLNY ŚL.: Policyjna akcja "Znicz 2012" (ZDJĘCIA)
 2012.10.30 - NOWY TARG: Poszukiwany - zaginiony
 2012.10.30 - WAŁBRZYCH: Napadł na chłopaka i ukradł mu telefon komórkowy
 2012.10.30 - POLKOWICE: Niesforny kozioł na krajowej 3 (FILM)
 2012.10.30 - WOŁÓW: Poszukiwani świadkowie wypadku drogowego w Wołowie
 2012.10.30 - GŁOGÓW: "Świeć przykładem" w Jerzmanowej (ZDJĘCIA)
 2012.10.30 - WAŁBRZYCH: Kolejny "Artysta" w rękach policji
 2012.10.30 - ŚRODA ŚL.: Policja ostrzega !!! Nowa metoda oszustów ... na montera RTV
 2012.10.31 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.10.31 - JELENIA GÓRA: Podejrzany o 19 przestępstw
 2012.10.31 - GŁOGÓW: Policjant z Głogowa z brązowym medalem w judo (ZDJĘCIA)
 2012.11.01 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.02 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.02 - WROCŁAW, LEGNICA: Uroczyste podpisanie listu intencyjnego (ZDJĘCIA)
 2012.11.02 - WOŁÓW: Areszt za spowodowanie śmiertelnego wypadu i ucieczkę z miejsca zdarzenia
 2012.11.02 - WROCŁAW: Zrywał kobietom łańcuszki - jest już w rękach Policji
 2012.11.02 - LEGNICA: Niewidoczny na drodze - omal nie doszło do tragedii (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.11.02 - WROCŁAW: Przewoził w samochodzie marihuanę, amfetaminę i środki psychotropowe
 2012.11.02 - DOLNY ŚL.: Trwa na Dolnym Śląsku policyjna akcja - ZNICZ 2012 (ZDJĘCIA)
 2012.11.03 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.03 - WROCŁAW: Funkcjonariusze odzyskali skradzionego TIR-a o wartości blisko pół miliona złotych
 2012.11.03 - WROCŁAW: Ukradł kartę i płacił metodą PayPass
 2012.11.03 - JAWOR: W autobusie było o 11 pasażerów za dużo
 2012.11.03 - WROCŁAW: Kary dla zatrzymanych pseudokibiców
 2012.11.05 - DOLNY ŚL: WEEKEND W LICZBACH
 2012.11.05 - JELENIA GÓRA: Podczas kontroli wpadli z narkotykami (ZDJĘCIA)
 2012.11.05 - DOLNY ŚL: Podsumowanie świątecznego weekendu
 2012.11.05 - OLEŚNICA: Policyjny pościg za pijanym kierowcą
 2012.11.05 - WROCŁAW: Areszt dla podejrzanego o włamania do altan na Psim Polu
 2012.11.05 - OLEŚNICA: Pod legendą dostawała się do mieszkań i kradła
 2012.11.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.06 - WROCŁAW: Policjanci zabezpieczyli alkohol o wartości ok. 200 tysięcy złotych (FILM)
 2012.11.06 - BOLESŁAWIEC: Policjant na wolnym zatrzymał grafficiarza (ZDJĘCIA)
 2012.11.06 - TRZEBNICA: Na "skok" po drzewka przyjechali z taczką (ZDJĘCIA)
 2012.11.06 - KŁODZKO: Zaraz po napadzie wypili swój łup
 2012.11.06 - LUBAŃ: Zatrzymani za kierowali w stanie nietrzeźwości kradzionym czterokołowcem
 2012.11.06 - JELENIA GÓRA: Policjanci udowodnili zatrzymanemu, co najmniej 13 kradzieży paliwa
 2012.11.06 - JELENIA GÓRA: Policjanci zatrzymali sprawcę fałszywego alarmu bombowego
 2012.11.07 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.07 - WROCŁAW: Policjanci odzyskali skradzione Audi warte blisko 100 tysięcy złotych (FILM)
 2012.11.07 - BOLESŁAWIEC: Policjanci przechwycili ponad 2100 porcji narkotyków (FILM)
 2012.11.07 - WROCŁAW: Policjanci namierzyli poszukiwanego od 11 lat
 2012.11.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.08 - WROCŁAW: Ponad 2800 porcji marihuany nie trafi na ulicę (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.11.08 - WROCŁAW: Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.11.08 - KRAJ: Poszukiwana 16-letnia dziewczyna (ZDJĘCIA)
 2012.11.08 - TRZEBNICA: Sześć osób zatrzymanych do włamań, kradzieży i paserstwa (ZDJĘCIA)
 2012.11.09 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.09 - WROCŁAW: Zatrzymana za uszkodzenie biletomatu i usiłowanie kradzieży pieniędzy
 2012.11.09 - JELENIA GÓRA: Odpowiedzą za blisko 60 włamań do samochodów (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.11.09 - JELENIA GÓRA: Zniszczyła park i rosnące w nim 44 tuje
 2012.11.09 - WROCŁAW: Ukradł z mieszkania notebooka i kask - wpadł w ręce policjantów na ulicy
 2012.11.09 - ŚRODA ŚL.: Alkohol, kolizja, ucieczka..., to krótki bilans kierującej z miesięcznym prawem jazdy
 2012.11.10 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.12 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2012.11.12 - WAŁBRZYCH: Policja przejęła nielegalną broń, tytoń oraz spirytus (ZDJĘCIA)
 2012.11.12 - ZGORZELEC: Ukrywał się między regałami - zatrzymany za włamanie i kradzież kasy
 2012.11.12 - KŁODZKO: Zabłądzili
 2012.11.12 - OŁAWA: Kierunek: Bruksela (z przystankiem w Oławie)
 2012.11.12 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za zabicie 8 - miesięcznego pieska
 2012.11.12 - TRZEBNICA: Nietrzeźwy kierowca autobusu szkolnego zatrzymany przez policjantów
 2012.11.12 - WROCŁAW: Odznaczenia dla funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.11.12 - WROCŁAW: Nielegalna linia produkcyjna tytoniu zlikwidowana przez CBŚ (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.11.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.13 - WROCŁAW: Kradli miedziane wyroby
 2012.11.13 - WROCŁAW: KOMUNIKAT
 2012.11.13 - DZIERŻONIÓW: Zatrzymana za przywłaszczenie 140 tys. złotych
 2012.11.13 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany poszukiwany z bronią i narkotykami
 2012.11.13 - ŚRODA ŚL.: Chciał pożyczyć rower, a ukradł aparat i biżuterię
 2012.11.13 - WROCŁAW: Zatrzymani za fałszowanie kart płatniczych (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.11.14 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.14 - WROCŁAW: Autostradą "pod prąd" z promilami... (ZDJECIA, FILM)
 2012.11.14 - GŁOGÓW: "Promocja" na papierosy
 2012.11.14 - OŁAWA: Policja i Straż Leśna zatrzymała sprawcę kradzieży drewna (ZDJĘCIA)
 2012.11.14 - JAWOR: Policjanci odzyskali ciągnik rolniczy, skradziony w Holandii (ZDJECIA, FILM)
 2012.11.14 - OLEŚNICA: Pijany kierowca próbował przekupić funkcjonariuszy pieniędzmi i świnią
 2012.11.15 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.15 - ZĄBKOWICE ŚL.: Pijana matka na imprezie z 6 - tygodniowym synkiem
 2012.11.15 - ZĄBKOWICE ŚL.: Jeden kradł, a dwójka sprzedawała
 2012.11.15 - WROCŁAW: Zatrzymany w związku ze śmiertelnym potrąceniem kobiety i ucieczką z miejsca zdarzenia (ZDJECIA, FILM)
 2012.11.15 - POLKOWICE: Policjanci odzyskali rowery skradzione z piwnic (ZDJECIA, FILM)
 2012.11.15 - DZIERŻONIÓW: Zatrzymany oszust internetowy
 2012.11.15 - WROCŁAW: Handlowali podrobioną odzieżą (ZDJECIA)
 2012.11.15 - OŁAWA: Pod fotelem kierowcy schował blisko 100 porcji amfetaminy
 2012.11.15 - WROCŁAW: Nietrzeźwa matka miała 3 promile
 2012.11.15 - WROCŁAW: Kołnierz ortopedyczny zdradził włamywacza
 2012.11.15 - JELENIA GÓRA: Odpowie za włamanie i nie tylko
 2012.11.16 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.16 - WROCŁAW: Dostawali się do mieszkań poprzez uchylone okna
 2012.11.16 - OŁAWA: Policjanci odzyskali skradziony agregat prądotwórczy (ZDJECIA)
 2012.11.17 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.19 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2012.11.19 - LUBIN: Włamywacz fałszywym nauczycielem (FILM)
 2012.11.19 - TRZEBNICA: Schował się pod łóżkiem, by uniknąć zatrzymania
 2012.11.19 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za szereg oszustw
 2012.11.19 - WAŁBRZYCH: Wypożyczyli samochód, sprzedali go i zgłosili jego kradzież
 2012.11.19 - WOŁÓW: Poszukiwania zakończone odnalezieniem zaginionego mężczyzny
 2012.11.19 - GŁOGÓW: Uciekł z miejsca kolizji bo miał już sześć wyroków
 2012.11.19 - WROCŁAW: Działania na placu targowym przy Dworcu Świebodzkim (ZDJĘCIA)
 2012.11.19 - WROCŁAW: Nie zdążył odkręcić kół... został zatrzymany
 2012.11.20 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.20 - ZĄBKOWICE ŚL.: Zatrzymany za włamania do samochodów
 2012.11.20 - WROCŁAW: KOMUNIKAT
 2012.11.20 - OLEŚNICA: Policjanci zabezpieczyli ponad tysiąc porcji marihuany
 2012.11.20 - DZIERŻONIÓW: Nie zdążył uciec z apteki, do której się włamał (ZDJĘCIA)
 2012.11.20 - WROCŁAW: Areszt za napady z użyciem noża i kradzieże (FILM)
 2012.11.20 - GŁOGÓW: Zatrzymany za liczne kradzieże paliwa na stacjach (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.11.20 - BOLESŁAWIEC: 13-latek zatrzymany za kradzież biżuterii
 2012.11.20 - JELENIA GÓRA: Grafficiarz zatrzymany przez policjantów
 2012.11.21 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.21 - OŁAWA: Policjanci przechwycili blisko 9500 porcji marihuany (FILM)
 2012.11.21 - WROCŁAW: Usiłował napaść na sklep - został zatrzymany (ZDJĘCIA)
 2012.11.21 - TRZEBNICA: Zabezpieczone narkotyki - zdradziły go brudne ręce (ZDJĘCIA)
 2012.11.21 - JAWOR: Policjanci uratowali życie mężczyźnie
 2012.11.22 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.22 - DOLNY ŚL.: Finał policyjnego konkursu "RAZEM BEZPIECZNIEJ" (ZDJĘCIA)
 2012.11.22 - ZŁOTORYJA - Zagadkowy napad na placówkę bankową (ZDJĘCIA,FILM)
 2012.11.22 - ZGORZELEC: Uciekał skradzionym samochodem, a potem ukrył się w... szafce ubraniowej (ZDJĘCIA)
 2012.11.22 - WAŁBRZYCH: Narkotyki nie trafią na ulicę (ZDJĘCIA)
 2012.11.22 - ŚRODA Śl.: Ukradli maszyny i kilkadzisiąt worków zaprawy murarskiej
 2012.11.22 - DZIERŻONIÓW: Areszt za napad rabunkowy
 2012.11.23 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.23 - JELENIA GÓRA: Dla "zabawy" zniszczyli wyposażenie pokoju
 2012.11.23 - WROCŁAW: Policjanci pomogli rodzinie z małym dzieckiem znaleźć schronienie (ZDJĘCIA)
 2012.11.23 - BOLESŁAWIEC: Policja poszukuje zaginionego mieszkańca Bolesławca (ZDJĘCIA)
 2012.11.23 - ZŁOTORYJA: Dzięki postawie szóstoklasistów, policjanci odzyskali szybko skradzione mienie
 2012.11.23 - WROCŁAW: Chciał "rozładować" negatywne emocje
 2012.11.23 - WROCŁAW: Podczas rozboju pobili pokrzywdzonego pałką...
 2012.11.23 - BOLESŁAWIEC: Pierwsi zwycięzcy regionalnych finałów konkursu "Razem Bezpieczniej" (ZDJĘCIA)
 2012.11.23 - BOLESŁAWIEC: Wyrzucił psa przez okno, bo się zsikał
 2012.11.24 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.24 - OLEŚNICA: Areszt za napad z nożem w ręku na policjanta (ZDJĘCIA)
 2012.11.24 - JELENIA GÓRA: Zatrzymani na włamaniu
 2012.11.24 - WROCŁAW: Złodziej z galerii zatrzymany po pościgu
 2012.11.25 - LWÓWEK ŚL.: Diler narkotykowy i jego "klienci" - zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2012.11.26 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2012.11.26 - JAWOR: Amfetamina ukryta na działce
 2012.11.26 - WROCŁAW: Nieletni odpowie za włamania, kradzieże i niszczenie mienia
 2012.11.26 - KŁODZKO: Chcieli dostać odszkodowanie - dostali zarzuty
 2012.11.26 - ZĄBKOWICE ŚL.: Policjanci w bieliźnie znaleźli...
 2012.11.27 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.27 - WROCŁAW: Kilkutysięczne kary grzywny i zakazy stadionowe dla pseudokibiców
 2012.11.27 - MILICZ: Pijany woźnica wiózł zaprzęgiem skradzione drewno (ZDJĘCIA)
 2012.11.27 - JELENIA GÓRA: Kradł kable telefoniczne
 2012.11.27 - JELENIA GÓRA: Wyłudzał materiały budowlane
 2012.11.27 - LUBAŃ: "Mali ratownicy" zdali egzamin śpiewająco (ZDJĘCIA)
 2012.11.28 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.28 - ŚWIDNICA: Policjanci uratowali życie mężczyźnie
 2012.11.28 - WROCŁAW: Policjanci spotykają się z gimnazjalistami (ZDJĘCIA)
 2012.11.28 - KŁODZKO: Sprawca zabójstwa na tle rabunkowym zatrzymany (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.11.28 - WROCŁAW: Wpadł amator cudzych rowerów
 2012.11.28 - WROCŁAW: Okradali domy w budowie
 2012.11.28 - WROCŁAW: Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w ramach polsko - niemieckiego projektu unijnego
 2012.11.28 - WROCŁAW: Sześć osób odpowie za kradzież przewodów wartych ponad 130 tys. złotych
 2012.11.28 - BOLESŁAWIEC: Okradli plebanię, bo potrzebowali pieniędzy na alkohol
 2012.11.29 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.29 - WROCŁAW: KRIMITECH - Stop transgranicznej przestępczości samochodowej (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.11.29 - WROCŁAW: Policjanci rozmawiali z osobami niepełnosprawnymi o bezpieczeństwie (ZDJĘCIA)
 2012.11.29 - WROCŁAW: Uszkodzili oświetlenie choinki na Rynku
 2012.11.29 - KŁODZKO: Ukradł blachę z dachu (ZDJĘCIA)
 2012.11.29 - JELENIA GÓRA: Pobili i okradli pokrzywdzonego
 2012.11.30 - WROCŁAW: Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w ramach polsko - niemieckiego projektu unijnego
 2012.11.30 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.11.30 - POLKOWICE: Zatrzymany diler narkotykowy
 2012.11.30 - WROCŁAW: Dzieci z American School spotkały się z policjantami (ZDJĘCIA)
 2012.11.30 - WAŁBRZYCH: Policjanci zlikwidowali domową wytwórnię tytoniu i spirytusu (ZDJĘCIA)
 2012.11.30 - POLKOWICE: Zuchwała kradzież z warsztatu samochodowego
 2012.11.30 - GŁOGÓW: Wpadli do sklepu po kawę
 2012.11.30 - JELENIA GÓRA: Zatrzymani na kradzieży
 2012.12.01 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.01 - WROCŁAW: Wrocławscy policjanci zwyciężyli w rowerowej grze miejskiej (ZDJĘCIA)
 2012.12.01 - WROCŁAW: Wrocławski policjant z wizytą u estońskich funkcjonariuszy (ZDJĘCIA)
 2012.12.01 - WROCŁAW: 160 kilogramów tytoniu bez akcyzy, w bagażniku
 2012.12.03 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2012.12.03 - WROCŁAW: Wzmożone działania kontrolne na wrocławskiej giełdzie samochodowej (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.12.03 - WROCŁAW: Akcja Zima 2012/2013
 2012.12.03 - WROCŁAW: Złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
 2012.12.03 - WAŁBRZYCH: Okazja czyni złodzieja
 2012.12.03 - WROCŁAW: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zdobyłą tytuł wicemistrza w IX Halowych Mistrzostwach Polski Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Piłce Nożnej "Mielno" (ZDJĘCIA)
 2012.12.03 - WAŁBRZYCH: Nieletni włamywacz w rękach policjantów
 2012.12.04 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.04 - BOLESŁAWIEC: Policjanci odnaleźli zaginioną 15 - latkę
 2012.12.04 - KŁODZKO: Nękała dwie inne osoby, wysyłając do nich ponad 2 tys. sms-ów (ZDJECIA)
 2012.12.04 - ZGORZELEC: Pijany podpalił samochód
 2012.12.04 - JAWOR: Policjanci uchronili kolejną osobę przed zamarznięciem
 2012.12.04 - WROCŁAW: Włamywacze na budowie
 2012.12.04 - WROCŁAW: Policjanci uratowali ludzkie życie
 2012.12.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.05 - WROCŁAW: Zatrzymany podejrzany o udział w oszustwie i kradzieży ponad 5 milionów złotych (FILM)
 2012.12.05 - WROCŁAW: Opiekunka z 3 promilami
 2012.12.05 - JELENIA GÓRA: Znali się tylko z widzenia
 2012.12.05 - WROCŁAW: Robił zapasy cukru
 2012.12.05 - GŁOGÓW: Robił zapasy cukru
 2012.12.05 - GÓRA: Policjanci zatrzymali samochodowego złodzieja i paserów (FILM)
 2012.12.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.05 - DZIERŻONIÓW: Z miłości do muzyki
 2012.12.06 - WROCŁAW: Zatrzymani za napady na zakłady złotnicze i lombardy
 2012.12.06 - KŁODZKO: Zatrzymany za pornografię dziecięcą (ZDJĘCIA)
 2012.12.06 - GŁOGÓW: Usiłował wyłudzić cyfrową telewizję
 2012.12.06 - WROCŁAW: Finał wrocławskiego konkursu "Dzielnicowy Roku 2012" (ZDJĘCIA)
 2012.12.06 - WROCŁAW: Ćwiczenia na drodze ekspresowej S8 (FILM)
 2012.12.06 - JELENIA GÓRA: Ukradł na wyrwę
 2012.12.06 - DOLNY ŚLĄSK: Mikołalicjanci w akcji (FILM)
 2012.12.07 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.07 - BOLESŁAWIEC: Policyjny Mikołaj dla Seniora (ZDJĘCIA)
 2012.12.07 - OLEŚNICA: Kradł z zakładu, w którym pracował
 2012.12.07 - DOLNY ŚL.: Tam byli wczoraj policyjni Mikołaje (ZDJĘCIA)
 2012.12.07 - OŁAWA: Wystarczyło jechać zgodnie z przepisami
 2012.12.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.10 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2012.12.10 - WROCŁAW: Oferując fikcyjną usługę oszukali 4,5 tysiąca osób (FILM)
 2012.12.10 - KŁODZKO: Policjanci odzyskali zabytkową figurkę z XVII wieku (ZDJĘCIA)
 2012.12.10 - WROCŁAW: Zatrzymany drugi z podejrzanych w sprawie kradzieży ponad 5 milionów złotych (FILM)
 2012.12.11 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.11 - CBŚ WROCŁAW: Zatrzymani za nielegalne posiadanie i handel bronią (ZDJĘCIA)
 2012.12.11 - DZIERŻONIÓW: Pijana matka opiekowała się 6- miesięcznym dzieckiem
 2012.12.11 - WROCŁAW: Świadkowie wypadku proszeni o kontakt
 2012.12.11 - WROCŁAW: Handlował podróbkami odzieży sportowej
 2012.12.11 - ŚWIDNICA: Policjanci zlikwidowali dziuple samochodowe (ZDJĘCIA)
 2012.12.11 - WROCŁAW: Dolnośląski Festiwal Wolontariatu (ZDJĘCIA)
 2012.12.11 - JELENIA GÓRA: Ślubowanie uczniów klas policyjnych
 2012.12.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.12 - WROCŁAW: Podsumowanie policyjnej profilaktyki drogowej (FILM)
 2012.12.12 - JELENIA GÓRA: Policja poszukuje sprawców napadu na jubilera w Karpaczu (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.12.12 - WROCŁAW: Wykręcali śruby z torów, po których codziennie jeżdżą pociągi (ZDJĘCIA)
 2012.12.12 - KŁODZKO: 20-latek podejrzany o kradzieże
 2012.12.12 - OŁAWA: Miał chronić a kradł
 2012.12.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.13 - WROCŁAW: Uważajmy podczas przedświątecznych zakupów
 2012.12.13 - WROCŁAW: Tymczasowy areszt dla podejrzanego o kradzieże rowerów (ZDJĘCIA)
 2012.12.13 - GŁOGÓW: Chciał okraść pasażerkę autobusu
 2012.12.13 - LUBAŃ: Przemarznięty mężczyzna, znaleziony przez dzielnicowego, trafił do szpitala
 2012.12.13 - WROCŁAW: Wandale zatrzymani po pościgu
 2012.12.13 - ŚWIDNICA: Świdnicka kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie "RAZEM SKUTECZNIEJ" (ZDJĘCIA)
 2012.12.14 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.14 - WROCŁAW: Akcja "Alkohol i Narkotyki" na dolnośląskich drogach
 2012.12.14 - OLEŚNICA: Zatrzymany za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego
 2012.12.14 - WROCŁAW: Zabiła psa wyrzucając go z mieszkania na V piętrze
 2012.12.14 - WROCŁAW: 10 nowych radiowozów na drogach Dolnego Śląska (FILM)
 2012.12.14 - WROCŁAW: Jeżeli wiesz zadzwoń
 2012.12.14 - WROCŁAW: Akcja Zima - policjanci kontrolowali ogrody działkowe (FILM)
 2012.12.15 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.15 - WROCŁAW: Kradli kabel energetyczny
 2012.12.17 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2012.12.17 - WROCŁAW: Policjanci pomogli mężczyźnie, pod którym załamał się lód
 2012.12.17 - WROCŁAW: Zatrzymana kolejna osoba w sprawie napadów na lombardy i zakłady złotnicze
 2012.12.17 - WROCŁAW: Złapany za oszustwo, okazało się, że kradł także rowery
 2012.12.17 - WOŁÓW: Sprawca włamania zatrzymany na gorącym uczynku
 2012.12.17 - WROCŁAW: Zarzuty za udział w zajściu przy ul. Na Grobli
 2012.12.17 - WROCŁAW: Odnaleziony mężczyzna
 2012.12.17 - WROCŁAW: Areszt dla drugiego ze sprawców rozboju
 2012.12.18 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.18 - LEGNICA: Złapani na choinkowym uczynku
 2012.12.18 - WROCŁAW: Tytoń i alkohol bez akcyzy (ZDJĘCIA)
 2012.12.18 - ZŁOTORYJA: Policjanci przechwycili blisko 5 kg suszu marihuany (FILM)
 2012.12.18 - JAWOR: Sprawca napadu z bronią gazową aresztowany
 2012.12.18 - WROCŁAW: Komunikat
 2012.12.18 - JELENIA GÓRA: Policjanci uratowali mężczyznę, który zamierzał skoczyć z mostu
 2012.12.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.19 - WROCŁAW: Cały Wrocław czyta dzieciom (ZDJĘCIA)
 2012.12.19 - JELENIA GÓRA: Młotkiem zagrozili 14 - latkowi
 2012.12.19 - WROCŁAW: Włamywali się do altan
 2012.12.20 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.20 - POLKOWICE: Napadł na placówkę kredytową
 2012.12.20 - WROCŁAW: Co powinniśmy wiedzieć o fajerwerkach
 2012.12.20 - TRZEBNICA: Policjanci i pracownicy cywilni włączyli się do akcji "Szlachetna Paczka" (ZDJĘCIA)
 2012.12.20 - GŁOGÓW: Areszt dla włamywacza
 2012.12.20 - WROCŁAW: Tymczasowe areszty dla podejrzanych (FILM)
 2012.12.21 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.21 - STRZELIN: Policjanci uratowali mężczyznę
 2012.12.21 - TRZEBNICA: 1750 porcji marihuany pod łóżkiem
 2012.12.21 - DZIERŻONIÓW: Odpowiedzą za jazdę pod wpływem alkoholu
 2012.12.21 - JELENIA GÓRA: Nietrzeźwy dziadek opiekował się 2-letnią wnuczką
 2012.12.21 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymani na gorącym uczynku kradzieży przewodów (ZDJĘCIA,FILM)
 2012.12.21 - WAŁBRZYCH: Świąteczne paczki od wałbrzyskich policjantów (ZDJĘCIA)
 2012.12.22 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.22 - OŁAWA/ŚWIDNICA: Policjanci zatrzymali włamywaczy i odzyskali skradzione mienie
 2012.12.22 - DOLNY ŚL.: Nic nie zastąpi rozsądku i rozwagi na drogach
 2012.12.24 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2012.12.24 - OLEŚNICA: Areszt za napad z nożem w ręku
 2012.12.24 - POLKOWICE: Na święta kupił sobie... narkotyki
 2012.12.24 - WROCŁAW: Akcja prewencyjna na targowisku (ZDJĘCIA)
 2012.12.24 - TRZEBNICA: Pijany kierowca próbował przekupić funkcjonariuszy
 2012.12.27 - DOLNY ŚL.: 3 świąteczne dni w liczbach
 2012.12.27 - DOLNY ŚL.: Święta na drogach Dolnego Śląska
 2012.12.27 - BOLESŁAWIEC: Złodzieje paliwa zatrzymani (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.12.27 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za usiłowanie rozboju
 2012.12.27 - GŁOGÓW: Zabrał 300 złotych i świecznik
 2012.12.27 - LUBIN: Zamiast świętować niszczył samochody
 2012.12.28 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.28 - DZIERŻONIÓW: Uroczyste przekazanie nowego radiowozu (ZDJĘCIA, FILM)
 2012.12.28 - LUBLIN: Zatrzymani do napadu na taksówkarza
 2012.12.28 - LEGNICA: Wpadł z narkotykami w trakcie interwencji domowej (ZDJĘCIA)
 2012.12.28 - OŁAWA: Sprawcy kilkunastu włamań odpowiedzą przed sądem
 2012.12.29 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2012.12.31 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2012.12.31 - JELENIA GÓRA: Policjanci zlikwidowali uprawę konopi indyjskich (ZDJĘCIA)
 2012.12.31 - OŁAWA: Sąd zastosował areszt wobec sprawcy wielokrotnych przestępstw
 2013.01.02 - DOLNY ŚL.: Dwie doby w liczbach
 2013.01.02 - WAŁBRZYCH: Nietrzeźwy kierowca busa przewoził pasażerów
 2013.01.02 - GŁOGÓW: "Szalony" Sylwester 23 - latka
 2013.01.02 - BOLESŁAWIEC: Areszt za napad rabunkowy (ZDJĘCIA)
 2013.01.03 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.03 - KŁODZKO: V Zimowy Festyn Policyjny na Czarnej Górze
 2013.01.04 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.04 - JELENIA GÓRA: Aresztowani za czynną napaść na policjantów
 2013.01.04 - OLEŚNICA: Amfetaminę ukrył w czapce
 2013.01.04 - GŁOGÓW: Bezpieczne osiedle (ZDJĘCIA)
 2013.01.04 - WROCŁAW: Zatrzymani tuż po kradzieży
 2013.01.04 - ZGORZELEC: Zabytkowa szafa odzyskana
 2013.01.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.05 - LUBAŃ: Okradł plebanię (ZDJĘCIA)
 2013.01.07 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.01.07 - TRZEBNICA: Trzebniccy policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o usiłowanie rozboju i kradzieże
 2013.01.07 - WROCŁAW: Zatrzymani podpalacze altan
 2013.01.07 - LUBIN: Zatrzymany za posiadanie dużej ilości narkotyków
 2013.01.07 - WROCŁAW, LUBIN: Zlikwidowana dziupla i odzyskane kradzione auta (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.07 - WROCŁAW: Policja poszukuje zaginionego (ZDJĘCIA)
 2013.01.07 - GŁOGÓW: Zniszczył pięć znaków drogowych (ZDJĘCIA)
 2013.01.07 - ZĄBKOWICE ŚL.: Ogrzewacze dla potrzebujących (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.07 - WROCŁAW: Zatrzymani za rozbój
 2013.01.07 - WROCŁAW: Policjanci uratowali tonącego
 2013.01.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.08 - DOLNY ŚL.: Akcja - Pieszy
 2013.01.08 - LEGNICA: Włamywacz samochodowy zatrzymany
 2013.01.08 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany w bezpośrednim pościgu
 2013.01.08 - WOŁÓW: Zatrzymani na gorącym uczynku
 2013.01.08 - LUBAŃ: Zatrzymani za kradzież auta
 2013.01.08 - OŁAWA: Policjanci zdjęli go z torów w ostatniej chwili ...
 2013.01.08 - WROCŁAW: Zatrzymany za kradzieże
 2013.01.08 - KŁODZKO: Zatrzymani na gorącym uczynku
 2013.01.08 - DZIERŻONIÓW: Areszt dla podejrzanego o zabójstwo (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.09 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.09 - KŁODZKO: Uratowali bezdomnego przed zamarznięciem (ZDJĘCIA)
 2013.01.09 - WAŁBRZYCH: Nieodpowiedzialna matka
 2013.01.09 - WROCŁAW: Narkotyki w mieszkaniach
 2013.01.09 - ZGORZELEC: Zlikwidowana linia do produkcji narkotyków (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.09 - ZĄBKOWICE ŚL.: Nieletni ukradł sąsiadowi węgiel i olej napędowy
 2013.01.10 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.10 - WROCŁAW: Kolejne zatrzymania w sprawie strzelaniny i bójki (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.10 - WROCŁAW: Policjanci zatrzymali podejrzanego o pedofilię
 2013.01.10 - WROCŁAW: Kolejne zatrzymania w sprawie pobicia i zniszczenia mienia przy ul. Na Grobli
 2013.01.10 - WROCŁAW: Włamał się do szpitala
 2013.01.10 - WROCŁAW: Wspólne szkolenie policjantów i ratowników medycznych (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.10 - WAŁBRZYCH: Interesowały do akumulatory
 2013.01.10 - POLKOWICE: Ze służbowej ciężarówki do prywatnego kanistra
 2013.01.10 - DOLNY ŚL.: Dolnośląscy policjanci zagrają razem z WOŚP
 2013.01.10 - DOLNY ŚL.: Bezpieczeństwo podczas WOŚP
 2013.01.11 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.11 - ŚWIDNICA: Nastawniczy z blisko 3 promilami
 2013.01.11 - WROCŁAW: W zamian za pieniądze oferowała załatwienie mieszkania (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.11 - WOŁÓW: Nietrzeźwa lekarka zatrzymana przez policję
 2013.01.11 - LWÓWEK ŚL.: Zapobiegli tragedii
 2013.01.11 - TRZEBNICA: Włamywał się do pomieszczeń gospodarczych
 2013.01.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.12 - KŁODZKO: Tymczasowy areszt za kradzieże przewodów telekomunikacyjnych
 2013.01.12 - WAŁBRZYCH: Strażak ochotnik okazał się podpalaczem
 2013.01.12 - WROCŁAW: Areszty dla zatrzymanych w sprawie strzelaniny i bójki (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.12 - WROCŁAW: Tymczasowy areszt dla kobiety podejrzanej o płatną protekcję (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.12 - ŚWIDNICA: Nietrzeźwy nastawniczy z narkotykami, tymczasowo aresztowany przez sąd
 2013.01.13 - DOLNY ŚL.: Dolnośląscy policjanci grają razem z WOŚP (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.14 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.01.14 - DOLNY ŚL.: Dolnośląscy policjanci grali razem z WOŚP (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.14 - DOLNY ŚL.: Bezpiecznie podczas WOŚP na Dolnym Śląsku
 2013.01.14 - WROCŁAW: Areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego(ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.14 - WROCŁAW: Nietrzeźwi rodzice
 2013.01.14 - JAWOR: Policjanci przechwycili ponad 1000 porcji amfetaminy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.14 - LUBAŃ ŚL.: Zatrzymani na gorącym uczynku
 2013.01.14 - WROCŁAW: Zatrzymany za pobicie ze skutkiem śmiertelnym
 2013.01.15 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.15 - TRZEBNICA: Pijany kierował kradzionym pojazdem
 2013.01.15 - DZIERŻONIÓW: Zatrzymani za włamanie na terenie byłej Diory (ZDJĘCIA)
 2013.01.15 - WROCŁAW: Skradzione mienie parafii policjanci odnaleźli na złomie (ZDJĘCIA)
 2013.01.15 - DOLNY ŚL.: Bądź gotowy do bezpiecznej zimowej drogi
 2013.01.15 - MILICZ: Kradli na "wyrwę"
 2013.01.15 - DOLNY ŚL.: Zlikwidowana duża plantacja konopi indyjskich (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.16 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.16 - DOLNY ŚL.: Policyjna kampania informacyjna w Dreźnie, w ramach dolnośląsko - saksońskiego projektu KRYMITECH (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.16 - GŁOGÓW: Ponownie trafił do aresztu
 2013.01.16 - JELENIA GÓRA: Szajka samochodowych włamywaczy zatrzymana
 2013.01.16 - WROCŁAW: Zatrzymany za oszustwa
 2013.01.17 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.17 - WAŁBRZYCH: Pijana matka opiekowała się trójką dzieci
 2013.01.17 - WROCŁAW: Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.17 - WROCŁAW: Aresztu za napad na wolontariuszkę WOŚP
 2013.01.17 - MILICZ: Zatrzymany pirat drogowy z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi (ZDJĘCIA)
 2013.01.17 - TRZEBNICA: Policjanci zatrzymali kłusowników
 2013.01.17 - JELENIA GÓRA: Zatrzymani za usiłowanie rozboju i kradzież
 2013.01.17 - JELENIA GÓRA: Gimnazjalistka częstowała marihuaną
 2013.01.17 - WROCŁAW: Spotkanie z pracownikami biblioteki (ZDJĘCIA)
 2013.01.18 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.18 - WOŁÓW: Narkotyki ukryte w pieluszce (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.18 - ZGORZELEC: Ukradł perfumy
 2013.01.18 - ŚWIDNICA: Odpowie za usiłowanie wręczenia łapówki
 2013.01.18 - LEGNICA: Pijana matka opiekowała się trójka małych dzieci
 2013.01.18 - KRAJ: Kto ich rozpoznaje? (ZDJĘCIA)
 2013.01.18 - ZGORZELEC: Przewoził narkotyki w opakowaniach po dropsach
 2013.01.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.19 - WOŁÓW: Zatrzymany za nielegalne posiadanie marihuany (ZDJĘCIA)
 2013.01.19 - WROCŁAW: Funkcjonariusze CBŚ zatrzymali groźnego przestępcę
 2013.01.21 - DOLNY ŚL.: Weekend w liczbach
 2013.01.21 - WROCŁAW: Dokonał ponad 100 kradzieży na terenie wyższych uczelni i lokali gastronomicznych (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.21 - WROCŁAW: Areszt dla włamywaczy
 2013.01.21 - POLKOWICE: Odpowiedzą za kradzież koncentratu rudy miedzi o wartości ok. 300 tys. zł. (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.21 - WROCŁAW: Zatrzymany za przestępstwa narkotykowe
 2013.01.21 - GŁOGÓW: Uszkodził trzynaście samochodów
 2013.01.21 - LUBIN: Przepraszam ale potrzebuje kasy
 2013.01.21 - KATOWICE: Napadli, podając się za policjantów
 2013.01.21 - WROCŁAW: KOMUNIKAT
 2013.01.22 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.22 - WROCŁAW: Napadał na nieletnich
 2013.01.22 - TRZEBNICA: Policjanci zabezpieczyli nielegalną broń, amunicję i narkotyki (ZDJĘCIA)
 2013.01.22 - DOLNY ŚL.: "Bezpieczne Ferie 2013"
 2013.01.22 - ZĄBKOWICE ŚL.:Policjanci uratowali życie 18-latce
 2013.01.22 - OŁAWA: Policjanci odzyskali skradzione koła samochodowe (ZDJĘCIA)
 2013.01.23 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.23 - WROCŁAW: Podejrzani o kilkadziesiąt oszustw (FILM)
 2013.01.23 - JELENIA GÓRA: Szukał okazji
 2013.01.23 - BOLESŁAWIEC: Okłamał policjantów, że ukradli mu samochód
 2013.01.23 - KŁODZKO: Policjanci na stokach narciarskich (ZDJĘCIA)
 2013.01.23 - WROCŁAW: Zatrzymana za wywołanie fałszywego alarmu
 2013.01.23 - WAŁBRZYCH: "Wzorowy" sąsiad okradł starszą panią
 2013.01.23 - WROCŁAW: Jeżeli masz informacje dotyczące zaginięcia - zadzwoń
 2013.01.24 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.24 - WROCŁAW: Spotkanie z uczniami przed feriami (ZDJĘCIA)
 2013.01.24 - WAŁBRZYCH: Podpalacz spowodował straty w wysokości 200 tysięcy zł.
 2013.01.24 - WROCŁAW: Zatrzymani za posiadanie narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.01.25 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.25 - WROCŁAW: Farmaceuta podejrzany o pomocnictwo przy produkcji narkotyków
 2013.01.25 - STRZELIN: Próbował przekupić policjantów
 2013.01.25 - WAŁBRZYCH: Zatrzymani za napad na mieszkanie
 2013.01.25 - OLEŚNICA: Policjanci zabezpieczyli 450 porcji marihuany i kilka krzaków konopi
 2013.01.25 - ZGORZELEC: Ponad 800 porcji narkotyków znaleźli policjanci (ZDJĘCIA)
 2013.01.25 - WROCŁAW: Przestępca, poszukiwany listem gończym, wpadł w ręce Policji (ZDJECIA)
 2013.01.25 - STRZELIN: Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionej kobiety
 2013.01.26 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.26 - OŁAWA: Areszt dla włamywaczy
 2013.01.26 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymany za przestępstwa narkotykowe
 2013.01.26 - WROCŁAW: Zatrzymany sprawca kradzieży z włamaniem do obiektów handlowych
 2013.01.28 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.01.28 - WROCŁAW: Napadał na kobiety
 2013.01.28 - KŁODZKO: O krok od tragedii
 2013.01.28 - WROCŁAW: Pijany wybił szybę
 2013.01.28 - WOŁÓW: Policjanci zatrzymali obywatela Węgier, poszukiwanego ENA
 2013.01.28 - TRZEBNICA: Gmina Żmigród jednym z 10 laureatów kampanii edukacyjnej "Pozory mylą, dowód nie"
 2013.01.28 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymani za kradzież sprzętu do monitoringu
 2013.01.29 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.29 - WROCŁAW: Włamali się do kilkudziesięciu altan
 2013.01.29 - KŁODZKO: Poszukiwany 5 listami gończymi zatrzymany (ZDJECIA)
 2013.01.29 - DOLNY ŚL.: Szybkie działanie dolnośląskiej policji zapobiegało samobójstwu w Anglii
 2013.01.30 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.30 - WOŁÓW: Ponad 500 porcji narkotyków w garażu (ZDJECIA)
 2013.01.30 - JELENIA GÓRA: Odpowie za czynną napaść na policjanta (ZDJECIA)
 2013.01.30 - GŁOGÓW: Za kierownicą po pijanemu i z narkotykami
 2013.01.30 - MILICZ: W pijackiej furii powybijał szyby w wiacie przystankowej (ZDJECIA)
 2013.01.30 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymani za kradzieże na "wyrwę"
 2013.01.30 - WROCŁAW: Oszust - kobieciarz zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.30 - KŁODZKO: Po feriach stanie przed sądem (ZDJECIA)
 2013.01.30 - OŁAWA: Sprzedając materac rehabilitacyjny, okradła starszego mężczyznę
 2013.01.30 - WAŁBRZYCH: Wpadł po tym jak przebił bak i ukradł paliwo
 2013.01.30 - MILICZ: Policjanci zatrzymali włamywaczy i odzyskali skradzione mienie (ZDJĘCIA)
 2013.01.31 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.01.31 - WROCŁAW: Udzielając pomocy uratowali ludzkie życie
 2013.01.31 - DOLNY ŚL.: Jechał z rodziną i kradł na A-4 kratki ściekowe (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.01.31 - KŁODZKO: Nieletni złodzieje zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2013.01.31 - WROCŁAW: Spotkanie policjantów z półkolonistami podczas ferii (ZDJĘCIA)
 2013.01.31 - WROCŁAW: Policjanci odzyskali rower znakowany w ramach programu "Twój rower twoja własność"
 2013.01.31 - WAŁBRZYCH: Złodzieje kabli telekomunikacyjnych zatrzymani przez policjantów
 2013.02.01 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.01 - WAŁBRZYCH: Handlowali nielegalnie tytoniem (ZDJĘCIA)
 2013.02.01 - WAŁBRZYCH: Policjanci przechwycili blisko 150 porcji narkotyków
 2013.02.01 - LEGNICA: Areszt dla 19-latka za liczne włamania i kradzieże
 2013.02.01 - WAŁBRZYCH: Napadli na mężczyznę
 2013.02.02 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.02 - WROCŁAW: Policjanci z CBŚ zabezpieczyli ponad 100 kilogramów złota (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.04 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.02.04 - WROCŁAW: Zatrzymani za rozbój na stacji paliw (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.04 - WAŁBRZYCH: Żądali spłaty fikcyjnego długu
 2013.02.04 - LWÓWEK ŚL.: Areszt za napad na lombard (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.04 - LUBIN: Zatrzymani za napady na sklepy spożywcze
 2013.02.05 - WROCŁAW: 5 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu
 2013.02.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.05 - WROCŁAW: Tymczasowy areszt za napad na stację paliw (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.05 - JAWOR: Skradli 10 ton zboża
 2013.02.05 - WROCŁAW: Nieletni zatrzymany za kradzież na terenie szpitala
 2013.02.05 - JAWOR: Marihuana w szafie
 2013.02.05 - KŁODZKO: V Zimowy Festyn Policyjny (ZDJĘCIA)
 2013.02.05 - WROCŁAW: Osoby pokrzywdzone przez złodzieja kolczyków proszone o kontakt
 2013.02.05 - WAŁBRZYCH: Nieletni odpowie za ponad 60 włamań i kradzieży
 2013.02.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.06 - WROCŁAW: Rozbój z patelnią w dłoniach
 2013.02.06 - WROCŁAW: Narkotyki w mieszkaniu
 2013.02.06 - WROCŁAW: Świadkowie wypadku poszukiwani
 2013.02.06 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za kradzieże paliwa
 2013.02.06 - JAWOR: Skradli 12 kilometrów przewodów
 2013.02.07 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.07 - LUBAŃ ŚL.: Zatrzymani w trakcie kradzieży przewodów elektrycznych (ZDJĘCIA)
 2013.02.07 - WROCŁAW: ZAPROSZENIE
 2013.02.07 - LUBAŃ ŚL.: Ukradli telefon komórkowy 14-latkowi (ZDJĘCIA)
 2013.02.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.08 - WROCŁAW: Odprawa roczna dolnośląskiej Policji (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.08 - POLKOWICE: Tymczasowy areszt dla 18-latków podejrzanych o rozbój
 2013.02.08 - WROCŁAW: Kradzież w windzie
 2013.02.08 - DOLNY ŚL.: Złodzieje i paserzy w rękach CBŚ (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.08 - WROCŁAW: Pijany przyjechał na policję zgłosić uszkodzenie pojazdu
 2013.02.08 - ŚRODA ŚL.: Dla zabawy ustawili przeszkodę na torach kolejowych
 2013.02.09 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.09 - WROCŁAW: Włamywał się do obiektów handlowych
 2013.02.09 - WROCŁAW: Zatrzymany włamywacz
 2013.02.09 - LUBAŃ ŚL.: Wpadł, gdy włamywał się do samochodu
 2013.02.09 - JELENIA GÓRA: Wykorzystał nieuwagę i ukradł klucze
 2013.02.09 - ZGORZELEC: Zatrzymany za oszustwa
 2013.02.11 - DOLNY ŚL.: Weekend w liczbach
 2013.02.11 - WROCŁAW: Kolejna osoba zatrzymana w sprawie napadów rabunkowych na kobiety
 2013.02.11 - WROCŁAW: Ukradł z mieszkania telewizor
 2013.02.11 - LUBAŃ: Odpowie za kradzież auta na terenie Niemiec (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.11 - ŚRODA ŚL.: Areszt dla sprawcy rozboju
 2013.02.11 - WROCŁAW: 17-latek zatrzymany za włamania i kradzieże
 2013.02.11 - Jelenia Góra: Areszt za usiłowanie rozboju
 2013.02.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.12 - BOLESŁAWIEC: Odpowiedzą za nielegalny obrót paliwem (ZDJĘCIA)
 2013.02.12 - BOLESŁAWIEC: Koleżeńska przysługa
 2013.02.12 - WROCŁAW: Odpowiedzą za zniszczenie sieci telekomunikacyjnej
 2013.02.12 - DOLNY ŚL.: Wzmożone działania kontrolne na dolnośląskich drogach
 2013.02.12 - DZIERŻONIÓW: Pijani rodzice
 2013.02.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.13 - WROCŁAW: Odzyskane rowery (ZDJĘCIA)
 2013.02.13 - KGP: Trudne warunki pogodowe w Europie Środkowej - apel do kierowców samochodów ciężarowych
 2013.02.13 - GŁOGÓW: Uratowany przed zamarznięciem
 2013.02.13 - ZĄBKOWICE ŚL.: Nietrzeźwi na drogach powiatu ząbkowickiego
 2013.02.13 - KŁODZKO: Blisko 10 tys. porcji narkotyków nie trafi na rynek (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.13 - DOLNY ŚL.: Podsumowanie dolnośląskich ferii
 2013.02.13 - WROCŁAW: Niszczył zaparkowane samochody
 2013.02.13 - ZŁOTORYJA: Ukradła towar o wartości 27 tys. złotych
 2013.02.14 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.14 - BOLESŁAWIEC: Policjanci rozbili grupę kradnącą w marketach (ZDJĘCIA)
 2013.02.14 - OŁAWA: Policjanci z Jelcza-Laskowic zatrzymali włamywaczy (ZDJĘCIA)
 2013.02.14 - JELENIA GÓRA: Okradał turystów podczas snu
 2013.02.14 - WROCŁAW: Handlował lekami na potencję (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.14 - JELENIA GÓRA: Odpowie za włamanie do mieszkania i kradzieże paliwa
 2013.02.14 - DZIERŻONIÓW: Nietrzeźwi opiekunowie i skradzione telefony
 2013.02.14 - WROCŁAW: Bezpieczeństwo przedszkolaków (ZDJĘCIA)
 2013.02.14 - WROCŁAW: Nieletni podejrzany o 60 czynów karalnych zatrzymany przez policjantów
 2013.02.14 - WROCŁAW: Luksusowe samochody i narkotyki warte kilka milionów złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.15 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.15 - POLKOWICE: Zarzuty dla podpalacza
 2013.02.15 - WAŁBRZYCH: Okradali firmę, w której pracowali
 2013.02.15 - DZIERŻONIÓW: Nie daj się oszustom
 2013.02.15 - WAŁBRZYCH: Areszt dla sprawców napadu na listonosza
 2013.02.15 - WAŁBRZYCH: Sprawca napadów rabunkowych i innych przestępstw zatrzymany przez policjantów
 2013.02.15 - BOLESŁAWIEC: Policjanci odzyskali skradzionego psa
 2013.02.15 - JELENIA GÓRA: Policjanci zabezpieczyli blisko 5 tys. porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.02.15 - WROCŁAW: Cięli słupy energetyczne palnikiem
 2013.02.16 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.16 - JELENIA GÓRA: Nieletni odpowie za włamania do altan ogrodowych
 2013.02.16 - WROCŁAW: Zatrzymani na usiłowaniu kradzieży samochodu
 2013.02.16 - LUBAŃ: Ukradł ze sklepu notebooka - wpadł w ręce policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.02.16 - JELENIA GÓRA: Policjanci uratowali ludzkie życie
 2013.02.16 - WAŁBRZYCH: Odpowie za rozbój i kradzież mienia z mieszkania
 2013.02.17 - JELENIA GÓRA: Próbował wyłudzić kredyt na zakup sprzętu
 2013.02.17 - WROCŁAW: "Jestem kibicem przez duże K" - spotkania policjantów z młodzieżą (ZDJĘCIA)
 2013.02.18 - DOLNY ŚL.: Weekend w liczbach
 2013.02.18 - JELENIA GÓRA: Nieletni odpowie za kradzieże i włamania
 2013.02.18 - WROCŁAW: Odpowie za włamanie do kiosku
 2013.02.18 - KŁODZKO: Podpalacze w areszcie
 2013.02.18 - TRZEBNICA: Włamywacze ujęci na gorącym uczynku (ZDJĘCIA)
 2013.02.18 - GŁOGÓW: Zatrzymani za chuligańskie pobicie
 2013.02.18 - WROCŁAW: Zatrzymani z heroiną
 2013.02.18 - WAŁBRZYCH: Ukradli elektronarzędzia
 2013.02.18 - OLEŚNICA: Poszukiwany 7 listami gończymi wpadł w ręce policji
 2013.02.18 - WAŁBRZYCH: Policjanci zatrzymali narkotykowego dealera (ZDJĘCIA)
 2013.02.18 - WROCŁAW: Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.18 - WOŁÓW: Okradał sklepy, włamywał się do piwnic i altan ogrodowych
 2013.02.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.19 - WROCŁAW: Zatrzymani za rozboje, w tym napad na zakład jubilerski (ZDJĘCIA)
 2013.02.19 - DOLNY ŚL.: KOMUNIKAT DLA KIEROWCÓW - ZAMKNIĘTE PRZEJŚCIE GRANICZNE W JAKUSZYCACH
 2013.02.19 - LWÓWEK ŚL.: Policjanci zatrzymali włamywaczy oraz odzyskali skradzione przedmioty (ZDJĘCIA)
 2013.02.19 - WAŁBRZYCH: Oszukał na aukcjach internetowych osoby z całego kraju
 2013.02.19 - WAŁBRZYCH: Odpowiedzą za rozbój i groźby
 2013.02.19 - LWÓWEK ŚL.: Przyjechali na gościnne występy (ZDJĘCIA)
 2013.02.19 - BOLESŁAWIEC: 5 osób zatrzymanych za włamania i kradzieże (ZDJĘCIA)
 2013.02.19 - ZĄBKOWICE ŚL.: Koncert charytatywny "Dla Dominiki" (ZDJĘCIA)
 2013.02.20 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.20 - ŚWIDNICA: Zatrzymany za kradzież ponad 3 kilometrów kabla telekomunikacyjnego
 2013.02.20 - JELENIA GÓRA: Chciał się przejechać
 2013.02.20 - WROCŁAW: Jeśli wiesz gdzie przebywa zadzwoń
 2013.02.20 - KŁODZKO: Nieletni sprawca rozboju zatrzymany (ZDJĘCIA)
 2013.02.20 - OŁAWA: Policjanci zatrzymali sprawców kradzieży
 2013.02.20 - LUBAŃ: Kradnąc przewody uszkodzili sygnalizację na szlaku kolejowym
 2013.02.20 - WAŁBRZYCH: Policjanci zapobiegli samobójstwu
 2013.02.20 - WAŁBRZYCH: Odzyskane BMW o wartości 100 tys. złotych (ZDJĘCIA)
 2013.02.20 - WROCŁAW: Wyłamały drzwi siekierą ...
 2013.02.21 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.21 - WROCŁAW: Jeżeli coś wiesz o wypadku zadzwoń
 2013.02.21 - OŁAWA: Nietrzeźwy strzelał z wiatrówki (ZDJĘCIA)
 2013.02.21 - KŁODZKO: Policjanci przyszli z pomocą na czas (ZDJĘCIA)
 2013.02.21 - DZIERŻONIÓW: Nietrzeźwi rodzice opiekowali się rocznym dzieckiem
 2013.02.21 - OŁAWA: Zatrzymani za kradzieże pieniędzy ze sklepowych kas fiskalnych (ZDJĘCIA)
 2013.02.21 - KRAJ: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
 2013.02.21 - JELENIA GÓRA: Z zazdrości pobił rywala
 2013.02.21 - LUBIN: Policjanci po śladach na śniegu dopadli złodziei części samochodowych
 2013.02.21 - WROCŁAW: Pracownik naukowy zatrzymany przez Policję (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.22 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.22 - WROCŁAW: Marihuana w mieszkaniu (ZDJĘCIA)
 2013.02.22 - JELENIA GÓRA: Zatrzymani między innymi za kradzież samochodu
 2013.02.22 - WROCŁAW: Areszt dla sprawcy zabójstwa
 2013.02.22 - GŁOGÓW: Policjanci przybyli z pomocą na czas
 2013.02.22 - WROCŁAW: Zatrzymany za kradzieże paliwa (ZDJĘCIA)
 2013.02.22 - JELENIA GÓRA: Okradł sąsiada
 2013.02.23 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.23 - WAŁBRZYCH: Chcieli włamać się do sklepu zoologicznego
 2013.02.23 - MILICZ: Kilka tysięcy porcji marihuany nie trafi do potencjalnych odbiorców (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.23 - KŁODZKO: Chcąc zatrzeć ślady skradzioną torbę z portfelem, spalili w piecu
 2013.02.23 - WROCŁAW: Uroczysta odprawa służbowa (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.25 - DOLNY ŚL.: Weekend w liczbach
 2013.02.25 - JAWOR: Włamywacza zdradziły ślady na śniegu
 2013.02.25 - WROCŁAW: Odpowiedzą za nielegalne "taksówki"
 2013.02.25 - ZGORZELEC: Areszt za narkotyki
 2013.02.25 - BOLESŁAWIEC: Tankował i nie płacił
 2013.02.25 - WROCŁAW: Środki odurzające z aucie obywatela Czech
 2013.02.25 - WOŁÓW: Odpowie za włamania do obiektów handlowych
 2013.02.25 - JELENIA GÓRA: 50-letni mężczyzna uratowany przez policjantów
 2013.02.26 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.26 - JELENIA GÓRA: XXXVII Bieg Piastów
 2013.02.26 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany za ugodzenie nożem
 2013.02.26 - WROCŁAW: Kilkutysięczne kary grzywny i zakazy stadionowe dla pseudokibiców
 2013.02.26 - JAWOR: Duet nieletnich okradał sklepy
 2013.02.26 - KŁODZKO: Nie gips, a blisko 2 tys. porcji amfetaminy
 2013.02.26 - ŚWIDNICA: Podejrzany o kradzież sprzętu fotograficznego i komputerowego (ZDJĘCIA)
 2013.02.26 - LUBIN: Zatrzymani za napady
 2013.02.26 - ŚWIDNICA: Miał zabić psa za butelkę wódki
 2013.02.26 - WAŁBRZYCH: Wyłudził blisko 65 tysięcy złotych kredytu
 2013.02.27 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.27 - STRZELIN: Zatrzymani za włamania i kradzieże
 2013.02.27 - KŁODZKO: Odpowie za kradzież rozbójniczą (ZDJĘCIA)
 2013.02.27 - BOLESŁAWIEC: Chcąc ukryć manko w firmie, zgłosili kradzież 160 tys. złotych
 2013.02.27 - JAWOR: Ukradł ponad pół kilometra przewodów telekomunikacyjnych
 2013.02.27 - ZGORZELEC: Policjanci odzyskali ciągnik rolniczy i osprzęt o wartości około 340 tys. złotych (ZDJĘCIA)
 2013.02.27 - LUBIN: Pijany z 3 promilami i zakazem sądowym uciekał przed policją (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.02.27 - ZĄBKOWICE ŚL.: Ząbkowiccy policjanci pomagają chorej dziewczynce (ZDJĘCIA)
 2013.02.27 - DZIERŻONIÓW: Wandale zatrzymani przez policjantów
 2013.02.27 - WAŁBRZYCH: Kradł telefony, portfele i markową odzież
 2013.02.28 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.02.28 - WROCŁAW: Zatrzymani za rozbój
 2013.02.28 - WROCŁAW: Amator cudzych rowerów zatrzymany
 2013.02.28 - WROCŁAW: Policjanci zatrzymali samochodowego włamywacza
 2013.03.01 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.01 - GŁOGÓW: Sprawca rasistowskich napisów zatrzymany
 2013.03.01 - JAWOR: Policjanci odzyskali sprzęt RTV (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.01 - DOLNY ŚL.: Zlikwidowano nielegalne hurtownie
 2013.03.01 - WROCŁAW: Areszt za narkotyki
 2013.03.01 - TRZEBNICA: Zniszczył 80 płyt betonowych
 2013.03.01 - POLKOWICE: Areszt dla podejrzanego o usiłowanie zabójstwa
 2013.03.02 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.02 - WROCŁAW: Policjanci odzyskali kradzione auta warte 200 tysięcy złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.02 - WROCŁAW: Zatrzymani za posiadanie i odpalenie środków pirotechnicznych podczas zgromadzenia
 2013.03.02 - WROCŁAW: Blisko 30 przestępstw na koncie 17-latka
 2013.03.02 - GŁOGÓW: Zemsta za obierki
 2013.03.04 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.03.04 - WAŁBRZYCH: Sprawcy napadu na jubilera zatrzymani
 2013.03.04 - KŁODZKO: Funkcjonariusze ujawnili kontrabandę (ZDJĘCIA)
 2013.03.04 - WROCŁAW: Kolejne zatrzymanie i areszt w sprawie strzelaniny i bójki
 2013.03.04 - JELENIA GÓRA: Ukradli laptopa
 2013.03.04 - WROCŁAW: Zlikwidowana nielegalna wytwórnia suplementów diety (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.04 - WROCŁAW: 10 tys. porcji narkotyków nie trafi na rynek (ZDJĘCIA)
 2013.03.04 - ŚWIDNICA: Amfetamina i marihuana w lodówce (ZDJĘCIA)
 2013.03.04 - TRZEBNICA: Wyeliminowani z ruchu drogowego
 2013.03.04 - JELENIA GÓRA: Podsumowanie XXXVII edycji Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej (ZDJĘCIA)
 2013.03.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.05 - WROCŁAW: Komunikat
 2013.03.05 - JELENIA GÓRA: Wyrwali kobiecie torebkę
 2013.03.05 - GŁOGÓW: Wpadli z kapilarami, gdy uciekali z piwem
 2013.03.05 - ŚWIDNICA: Amfetamina i marihuana w lodówce (ZDJĘCIA)
 2013.03.05 - GŁOGÓW: Uciekając gubili swój łup
 2013.03.05 - BOLESŁAWIEC: Okradał szefa z paliwa (ZDJĘCIA)
 2013.03.05 - GŁOGÓW: Areszt za napad na sklep
 2013.03.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.06 - ŚWIDNICA: Blisko 3 tys. porcji marihuany w reklamówce
 2013.03.06 - DZIERŻONIÓW: Wpadł, bo zasnął po włamaniu
 2013.03.06 - BOLESŁAWIEC: Odpowie za włamanie do domu
 2013.03.06 - WROCŁAW: Zatrzymany za włamania do piwnic (ZDJĘCIA)
 2013.03.06 - GÓRA: Zatrzymany z narkotykami
 2013.03.07 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.07 - KAMIENNA GÓRA: Pokrzywdzona rozpoznała oszustkę na Policji
 2013.03.07 - LWÓWEK ŚL.: Działania gryfowskich policjantów doprowadziły do zatrzymania włamywacza (ZDJĘCIA)
 2013.03.07 - ZGORZELEC: Były urzędnik skarbowy zatrzymany za oszustwa
 2013.03.07 - ZĄBKOWICE ŚL.: Włamywacz spał w wersalce
 2013.03.07 - LWÓWEK ŚL.: Policjanci odzyskali skradzione BMW o wartości ponad 800 tys. złotych (ZDJĘCIA)
 2013.03.07 - ZĄBKOWICE ŚL.: Zatrzymany za posiadanie narkotyków i produkcję bimbru (ZDJĘCIA)
 2013.03.07 - WROCŁAW: Podziękowania od WOŚP dla dolnośląskich policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.03.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.08 - DOLNY ŚL.: Z okazji Dnia Kobiet
 2013.03.08 - GÓRA: Kradli szyny kolejowe (ZDJĘCIA)
 2013.03.08 - BOLESŁAWIEC: Część łupów ukrył w pralce (ZDJĘCIA)
 2013.03.08 - GÓRA, LUBIN: Wpadli, gdy w "dziupli" rozkręcali skradziony w nocy samochód (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.08 - DOLNY ŚL.: Kobiety w dolnośląskiej Policji (ZDJĘCIA)
 2013.03.08 - WAŁBRZYCH: Policjanci uratowali mężczyźnie życie
 2013.03.08 - OLEŚNICA: Zatrzymani za napad rabunkowy
 2013.03.08 - WAŁBRZYCH: Policjanci zabezpieczyli blisko 1000 porcji amfetaminy (ZDJĘCIA)
 2013.03.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.09 - KAMIENNA GÓRA: Bili za 20 złotych
 2013.03.09 - ZGORZELEC: Narkotyki na posesji
 2013.03.09 - JAWOR: Wykorzystała okazję
 2013.03.11 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.03.11 - ZGORZELEC: Wyłudzał pieniądze od starszych osób
 2013.03.11 - WROCŁAW: Handlując nielegalnie płytami mógł spowodować straty na 300 tys. zł. (ZDJĘCIA)
 2013.03.11 - WAŁBRZYCH: 820 porcji narkotyków nie trafi na rynek (ZDJĘCIA)
 2013.03.11 - JELENIA GÓRA: Odpowie za brutalne zabójstwo dwóch osób (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.11 - KŁODZKO: Nietrzeźwa matka z 3-letnim synem
 2013.03.11 - KŁODZKO: Zimowe Mistrzostwa Policji w Pływaniu Lublin 2013 (ZDJĘCIA)
 2013.03.11 - LEGNICA: Seryjni włamywacze zatrzymani przez policjantów
 2013.03.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.12 - WROCŁAW: Oddadzą krew dla potrzebujących
 2013.03.12 - KAMIENNA GÓRA: Diler bił i wymuszał
 2013.03.12 - ZGORZELEC: Kradli przewody elektryczne
 2013.03.12 - OŁAWA: Policjanci odzyskali ponad 620 felg o wartości 150 tys. złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.12 - STRZELIN: Odpowie za kradzież wyrobów złotniczych
 2013.03.12 - JAWOR: Podejrzany o 9 włamań
 2013.03.12 - ŚWIDNICA: Policjant po służbie zatrzymał podejrzanego o napad
 2013.03.12 - WROCŁAW: Zniszczył minie i odjechał tramwajem do centrum
 2013.03.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.13 - KŁODZKO: Odpowiedzą za handel lekami bez zezwolenia (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.13 - JELENIA GÓRA: Sprawca rozboju w areszcie
 2013.03.13 - WROCŁAW: Z ponad 2 promilami w organizmie woził pasażerów
 2013.03.13 - WROCŁAW, KATOWICE: Uratowali desperata we Wrocławiu
 2013.03.13 - WROCŁAW: Usiłowali ukraść kostkę brukową
 2013.03.14 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.14 - JAWOR: Odpowie za spowodowanie wypadku, ucieczkę i nieudzielenie pomocy
 2013.03.14 - WROCŁAW: Pseudokibic zatrzymany za nawoływanie do nienawiści na tle różnic rasowych
 2013.03.14 - WROCŁAW: Przechwycono blisko 1,7 tony tytoniu bez akcyzy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.14 - WROCŁAW: Przelała na własne konto ponad milion złotych
 2013.03.15 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.15 - WROCŁAW: Blisko 25 litrów krwi oddali honorowi dawcy (ZDJĘCIA)
 2013.03.15 - MILICZ: Zjedli i wypili wszystko, co ukradli
 2013.03.15 - WROCŁAW: Wyłudzili z banków kredyty na kwotę, co najmniej 2 milionów złotych
 2013.03.15 - WROCŁAW: Uroczyste ślubowanie (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.15 - WAŁBRZYCH: Napadał na kobiety - trafił do aresztu
 2013.03.15 - WROCŁAW: Nietypowy "gość" w komisariacie (ZDJĘCIA)
 2013.03.15 - WROCŁAW: Zatrzymani za wyłudzenie usług telekomunikacyjnych i telefonów
 2013.03.15 - JAWOR/LEGNICA: Odzyskane BMW i areszt dla podejrzanego o kradzież
 2013.03.16 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.16 - WROCŁAW: Zatrzymani za rozboje i nie tylko ...
 2013.03.16 - WAŁBRZYCH: Przewoził samochodem tytoń bez akcyzy
 2013.03.16 - WAŁBRZYCH: Zatrzymana za wyłudzenie kredytów na ponad 300 tys. złotych
 2013.03.16 - OŁAWA: Ponad 2600 porcji narkotyków - zatrzymany za posiadanie i handel
 2013.03.16 - TRZEBNICA: Rozpracowana grupa kradnąca i rozbierająca aut (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.18 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.03.18 - JELENIA GÓRA: Policjanci zamiast wina znaleźli substancję, z której można było uzyskać 460 kg amfetaminy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.18 - DOLNY ŚL.: Działania "Alkohol"
 2013.03.18 - KŁODZKO: Odpowiedzą za napad na punkt skupu złomu (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.18 - WROCŁAW: Przedszkolaki w komisariacie (ZDJĘCIA)
 2013.03.18 - WROCŁAW: Pijani rodzice
 2013.03.18 - OLEŚNICA: Uciekał przed patrolem policji
 2013.03.18 - JELENIA GÓRA: Wpadł z narkotykami podczas kontroli drogowej
 2013.03.18 - BOLESŁAWIEC: Bracia okradli tartak (ZDJĘCIA)
 2013.03.18 - LUBIN: Trzy osoby zatrzymane w sprawie kradzieży samochodów (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.18 - LUBAŃ: Spotkanie z dziećmi (ZDJĘCIA)
 2013.03.18 - OLEŚNICA: Zatrzymany z narkotykami
 2013.03.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.19 - WROCŁAW: Poszukiwany - zaginiony (ZDJĘCIA)
 2013.03.19 - GŁOGÓW: Nietrzeźwy rowerzysta wpadł w poślizg
 2013.03.19 - LUBIN: Kradnąc kable, spowodowali straty w wysokości 70 tysięcy złotych
 2013.03.19 - BOLESŁAWIEC: Odpowiedzą za szereg kradzieży z włamaniem do altanek (ZDJĘCIA)
 2013.03.19 - DZIERŻONIÓW: Pijany kierowca tira zatrzymany przez policjantów na drodze krajowej nr 8
 2013.03.19 - WROCŁAW: Policjanci uratowali ludzkie życie
 2013.03.19 - GŁOGÓW: Oferował pomoc, ukradł 120 euro
 2013.03.19 - LWÓWEK ŚL.: III Zawody Latawcowe 2013 "Per Aspera Ad Astra" (ZDJĘCIA)
 2013.03.19 - WAŁBRZYCH: 16-letni włamywacz
 2013.03.19 - LUBAŃ: Areszt za usiłowanie rozboju (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.19 - JAWOR: Kradł prąd i gaz
 2013.03.20 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.20 - MILICZ: W szafie uprawiał konopie indyjskie (ZDJĘCIA)
 2013.03.20 - ZGORZELEC: Nielegalnie przewoził konie (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.20 - WOŁÓW: Zakupy w sklepie bez płacenia
 2013.03.20 - BOLESŁAWIEC: Policjanci odzyskali laptopa skradzionego w Niemczech (ZDJĘCIA)
 2013.03.20 - GŁOGÓW: Zatrzymany za liczne włamania do altan ogrodowych
 2013.03.20 - DOLNY ŚL.: Nowy Komendant Wojewódzki dolnośląskiej Policji (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.21 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.21 - WROCŁAW: Policjanci zatrzymali sprawcę fałszywych powiadomień o pożarach i ładunku wybuchowym
 2013.03.21 - DOLNY ŚLĄSK: Zatrzymano członków grupy zajmującej się handlem ludźmi
 2013.03.21 - OLEŚNICA: Zamaskowany napadł z prętem na ekspedientkę - trafił do policyjnego aresztu
 2013.03.21 - LEGNICA: "Tania ryba"
 2013.03.21 - WROCŁAW: Zatrzymany przez policjanta w trakcie napadu rabunkowego
 2013.03.21 - WROCŁAW: Zatrzymany w sprawie zajścia przed wrocławskim klubem (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.22 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.22 - WROCŁAW: Areszt za napad rabunkowy na stróża
 2013.03.22 - JAWOR: Szóste z rzędu Mistrzostwo Polski i tytuł Najpopularniejszego Sportowca Zagłębia Miedziowego 2012 dla policjanta z Jawora (ZDJĘCIA)
 2013.03.22 - JAWOR: Amfetamina ukryta w hotelu (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.22 - TRZEBNICA: Zatrzymany za kradzież szyn kolejowych (ZDJĘCIA)
 2013.03.22 - WAŁBRZYCH: Handlowali lekami na odchudzanie, zabronionymi na terenie Polski (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.22 - ZGORZELEC: Zlikwidowane dziuple i odzyskane części o wartości 100 tys. złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.22 - ŚWIDNICA: Strzelali ze skradzionej wiatrówki do przechodniów, a później schowali się w szafie (ZDJĘCIA)
 2013.03.23 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.23 - LUBAŃ: Zatrzymani za przestępstwa narkotykowe(ZDJĘCIA)
 2013.03.23 - BOLESŁAWIEC: Podczas wspólnej imprezy z kredensu zginęło blisko 12 tys. złotych
 2013.03.23 - ŚWIDNICA: Z wykazem okradanych sklepów robił zapasy na święta(ZDJĘCIA)
 2013.03.25 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.03.25 - LUBIN: Zatrzymani podczas włamań do samochodów
 2013.03.25 - ŚRODA ŚL.: Po włamaniu na pizzę i basen
 2013.03.25 - ZGORZELEC: Policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój
 2013.03.25 - WROCŁAW: Mistrz Dolnego Śląska w karate kyokushin
 2013.03.25 - JAWOR: Policjanci przechwycili ponad 1,5 kg narkotyków (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.26 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.26 - DOLNY ŚL.: Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo w okresie Świąt Wielkanocnych
 2013.03.26 - ZGORZELEC: Akademia Bezpiecznego Seniora (ZDJĘCIA)
 2013.03.26 - BOLESŁAWIEC: Policjanci odzyskali mienie skradzione 9 lat temu (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.26 - LEGNICA: Uratowali mężczyznę przed zamarznięciem
 2013.03.26 - WAŁBRZYCH: Policjanci zabezpieczyli 2,5 kilograma marihuany (ZDJĘCIA)
 2013.03.26 - WROCŁAW: Nie daj się kieszonkowcom ... (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.26 - WROCŁAW: Medal dla dwóch mieszkańców (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.27 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.27 - ŚWIDNICA: Ukradł torebkę i uciekł
 2013.03.27 - OŁAWA: Odpowiedzą za włamania i kradzieże (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.27 - WROCŁAW: Nabór do Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 2013.03.27 - WROCŁAW: Nietrzeźwi rodzice opiekowali się 3-miesieczną dziewczynką
 2013.03.27 - WROCŁAW: 5 kobiet zatrzymanych za rozbój na mężczyźnie
 2013.03.27 - DOLNY ŚL.: Dolnośląsko - saksońskie spotkanie w ramach realizacji projektu "KRIMITECH" (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.03.27 - ZŁOTORYJA: Policjanci odzyskali wypełnioną cysternę o wartości ponad 220 tysięcy złotych
 2013.03.27 - TRZEBNICA: Usiłował ukraść transformator (ZDJĘCIA)
 2013.03.28 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.28 - MILICZ: Poszukiwana oszustka (ZDJĘCIA)
 2013.03.28 - KŁODZKO: Odpowiedzą za uszkodzenie samochodu
 2013.03.28 - TRZEBNICA: Nielegalny alkohol ukryty w budynku gospodarczym (ZDJĘCIA)
 2013.03.28 - WAŁBRZYCH: Włamywacze usłyszeli blisko 130 zarzutów
 2013.03.28 - ZGORZELEC: Zatrzymany za przestępstwa narkotykowe
 2013.03.28 - WROCŁAW: Okradali kościoły
 2013.03.28 - WROCŁAW: Oszust internetowy wyłudził pieniądze od blisko 100 osób
 2013.03.28 - WROCŁAW: Fałszywy zakonnik oszukiwał i wyłudzał pieniądze od duchownych
 2013.03.28 - GŁOGÓW: Areszt za napad na dostawcę pizzy
 2013.03.29 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.29 - DOLNY ŚL.: "Prędkość" pod kontrolą dolnośląskiej drogówki
 2013.03.28 - POLKOWICE: Chciał uniknąć odpowiedzialności wręczając łapówkę
 2013.03.29 - WROCŁAW: Komendant spotkał się ze przedstawicielami związków zawodowych (ZDJĘCIA)
 2013.03.29 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymani za kradzieże drzwi z kopalni (ZDJĘCIA)
 2013.03.29 - BOLESŁAWIEC: "Sąsiedzka pomoc" (ZDJĘCIA)
 2013.03.29 - KŁODZKO: Zatrzymany za napad na sklep
 2013.03.29 - DOLNY ŚLĄSK: Bezpieczna Wielkanoc na drogach
 2013.03.30 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.03.30 - JELENIA GÓRA: Razem dbamy o bezpieczeństwo
 2013.03.30 - POLKOWICE: Pobili sąsiada, bo prosił o spokój...
 2013.03.30 - DOLNY ŚLĄSK: Bezpieczna Wielkanoc na drogach
 2013.04.02 - DOLNY ŚL.: DŁUGI WEEKEND W LICZBACH
 2013.04.02 - JELENIA GÓRA: Zatrzymani za napad na jubilera (ZDJĘCIA)
 2013.04.02 - POLKOWICE: Trzy osoby zatrzymane w sprawie włamań do piwnic
 2013.04.02 - WROCŁAW: Blisko 30 włamań na koncie 16 - latka
 2013.04.02 - GŁOGÓW: Kradł parapety z zamku (ZDJĘCIA)
 2013.04.02 - ZĄBKOWICE ŚL.: Wpadli podczas kradzieży przewodów
 2013.04.02 - TRZEBNICA: Zatrzymano złodziei
 2013.04.02 - DZIERŻONIÓW: Napadł na sąsiada
 2013.04.02 - OŁAWA: Areszt za rozbój
 2013.04.03 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.03 - LUBIN: Pomimo sądowych zakazów jechał nietrzeźwy i spowodował kolizję
 2013.04.03 - ŚRODA ŚL.: Zatrzymany za kradzież
 2013.04.03 - WROCŁAW: Podejrzani o wprowadzenie do obrotu narkotyków wartych 6 milionów złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.03 - ŚWIDNICA: Policjanci przechwycili 280 kg tytoniu i ponad 820 litrów spirytusu bez akcyzy
 2013.04.04 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.04 - WROCŁAW: Odpowiedzą za kradzieże rowerów (ZDJĘCIA)
 2013.04.04 - WROCŁAW: Cmentarny złodziej (ZDJĘCIA)
 2013.04.04 - KAMIENNA GÓRA: Pies pomógł policjantom znaleźć narkotyki
 2013.04.04 - KAMIENNA GÓRA: Pożyczka z sieci
 2013.04.04 - GŁOGÓW: Włamanie "wspólnie i w porozumieniu z psem" (FILM)
 2013.04.04 - ZĄBKOWICE ŚL.: "Zioła" dla ludzi, a ziarenka dla królika (ZDJĘCIA)
 2013.04.04 - ZGORZELEC: Policjanci znaleźli blisko pół tysiąca porcji marihuany
 2013.04.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.05 - WROCŁAW: Areszty dla podejrzanych o przemyt narkotyków i ich rozprowadzanie
 2013.04.05 - ZGORZELEC: Ukradł tonę miedzi
 2013.04.05 - JELENIA GÓRA: Malował graffiti na budynkach
 2013.04.05 - ZĄBKOWICE ŚL.: Włamali się do 27 altan ogrodowych (ZDJĘCIA)
 2013.04.05 - LUBIN: Spieszył się do żony... (FILM)
 2013.04.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.08 - DOLNY ŚL.: Weekend w liczbach
 2013.04.08 - POLKOWICE: Wpadli na kradzieży infrastruktury kolejowej
 2013.04.08 - POLKOWICE: Kradli co się dało
 2013.04.08 - WAŁBRZYCH: Pijany potrącił pieszego i uciekł z miejsca wypadku
 2013.04.08 - JELENIA GÓRA: Podejrzany o kradzieże z włamaniami
 2013.04.08 - OŁAWA: Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę
 2013.04.08 - LUBAŃ: Kierowca ciężarówki z 3 promilami
 2013.04.08 - WROCŁAW: Kolejna edycja Akademii Bezpiecznego Seniora
 2013.04.08 - JELENIA GÓRA: Włamał się do pomieszczeń muzeum minerałów w Kowarach
 2013.04.08 - ŚWIDNICA: Bestialsko zabili psa
 2013.04.08 - BOLESŁAWIEC: Starsza kobieta leżała ranna w mieszkaniu - pomógł jej policjant
 2013.04.08 - DZIERŻONIÓW: Nieletni ukradli konsole do gier oraz laptopa
 2013.04.08 - KŁODZKO: Włamywacze ukradli pół tony węgla
 2013.04.09 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.09 - LUBIN: Na drodze złapał ... - 21 punktów karnych (FILM)
 2013.04.09 - WROCŁAW: Zatrzymani za kradzież pojazdów o wartości blisko 500 tysięcy złotych
 2013.04.09 - BOLESŁAWIEC: "Seriami kradł na działkach" (FILM)
 2013.04.09 - LEGNICA: Zatrzymany za napad z bronią na sklep
 2013.04.09 - JELENIA GÓRA: Włamał się do byłego przedszkola
 2013.04.09 - WAŁBRZYCH: Niedopałek spowodował pożar i straty na prawie 100 tysięcy złotych
 2013.04.09 - WROCŁAW: Policjanci nagrodzeni za wzorową postawę
 2013.04.09 - WROCŁAW: Uwolniona kobieta - zatrzymani podejrzani o uprowadzenie (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.09 - POLKOWICE: Prewencyjne o przepisach z nieletnimi (ZDJĘCIA)
 2013.04.10 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.10 - BOLESŁAWIEC: Policjanci ujawnili 700 porcji marihuany i kilkadziesiąt krzaków konopi indyjskiej (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.10 - JAWOR: Debata jaworskiej policji na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.10 - TRZEBNICA: Najlepsze drużyny w powiecie trzebnickim Turnieju "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" (ZDJĘCIA)
 2013.04.10 - ŚRODA ŚL.: 15-latek pod wpływem alkoholu ... za kierownicą
 2013.04.10 - WROCŁAW: Nietrzeźwe matki opiekowały się małymi dziećmi
 2013.04.10 - LUBIN: Dziewięćdziesiąt pań uczestniczyło w programie "Bezpieczna Kobieta" (FILM)
 2013.04.10 - TRZEBNICA: Ukradł przewody z budowanego domu
 2013.04.10 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za włamania i zniszczenia mienia
 2013.04.11 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.11 - KŁODZKO: Ponad 50 tysięcy porcji narkotyków przejęli policjanci (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.11 - ZŁOTORYJA: Nietrzeźwy nastawniczy na kolei
 2013.04.11 - JAWOR: Skradł katalizator (FILM)
 2013.04.11 - JAWOR: Chcieli się "wyżyć"
 2013.04.11 - WROCŁAW: Spotkanie ze studentami (ZDJĘCIA)
 2013.04.11 - WROCŁAW: XV Edycja Konkursu Sportowo - Edukacyjnego "Pomagajmy Sobie Wzajemnie" (ZDJĘCIA)
 2013.04.11 - ZĄBKOWICE ŚL.: Policjanci odzyskali skradzione mienie jeszcze przed zgłoszeniem tego faktu
 2013.04.11 - WROCŁAW: Odprawa kadry kierowniczej (ZDJĘCIA)
 2013.04.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.12 - DZIERŻONIÓW: Zamiast do misji trafił do aresztu
 2013.04.12 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za włamanie do sklepu
 2013.04.12 - POLKOWICE: Odpowiedzą za przestępstwa rozbójnicze
 2013.04.12 - DZIERŻONIÓW: Złodziej wózków dziecięcych zatrzymany (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.12 - GÓRA: Przedszkolaki rywalizowały w konkursie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym (FILM)
 2013.04.12 - KŁODZKO: Zatrzymany za włamanie do sklepu
 2013.04.12 - GŁOGÓW: Cztery razy
 2013.04.12 - MILICZ: Włamali się, kradnąc motorowy wózek inwalidzki
 2013.04.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.13 - GŁOGÓW: Chcieli 500 złotych teraz grozi im 5 lat
 2013.04.13 - ZĄBKOWICE ŚL.: Nielegalnie wycinali drzewa
 2013.04.13 - JAWOR: Oszukali ludzi przy sprowadzaniu pojazdów
 2013.04.13 - WROCŁAW: Odbyło się spotkanie grup zajmujących się ochroną zabytków
 2013.04.13 - DZIERŻONIÓW: Ukradł kino domowe
 2013.04.13 - LUBIN: Wybili szybę o wartości 5 tysięcy złotych
 2013.04.13 - WROCŁAW: Oszukał 100 osób z całego kraju
 2013.04.15 - DOLNY ŚL.: Weekend w liczbach
 2013.04.15 - LUBIN: "Gang Olsena"...
 2013.04.15 - WROCŁAW: Policjant uratował kobietę
 2013.04.15 - ŚRODA ŚL.: Polsko-niemiecki prewencyjny projekt - Comenius Regio
 2013.04.15 - WROCŁAW: Zatrzymany za włamanie do stoiska jubilerskiego
 2013.04.15 - WROCŁAW: Policjant nagrodzony za wzorową postawę (ZDJĘCIA)
 2013.04.15 - WAŁBRZYCH: Podejrzana o handel tytoniem i alkoholem niewiadomego pochodzenia
 2013.04.15 - JAWOR: Wpadł kilka godzin po włamaniu
 2013.04.15 - KŁODZKO: Zatrzymani za rozbój
 2013.04.15 - GŁOGÓW: Areszt za napad na dostawcę pizzy
 2013.04.16 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.16 - BOLESŁAWIEC: Bolesławiecki licealista laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej (ZDJĘCIA)
 2013.04.16 - DOLNY ŚL.: Akcja "Prędkość"
 2013.04.16 - DZIERŻONIÓW: Cyfrowe Miasteczko w Dzierżoniowie (ZDJĘCIA)
 2013.04.16 - JAWOR: Zatrzymany za wyłudzenie kredytu
 2013.04.16 - BOLESŁAWIEC: Odpowiedzą za ponad 40 włamań na działkach
 2013.04.16 - WAŁBRZYCH: Areszt dla dwóch sprawców rozboju
 2013.04.16 - WROCŁAW: Spotkanie ze studentami w ramach ,,IV Dni Kryminalistyki (ZDJĘCIA)
 2013.04.16 - GŁOGÓW: Zatrzymany za kradzież grzejników ze szpitala
 2013.04.16 - WROCŁAW: Odpowiedzą za nawoływanie do nienawiści
 2013.04.17 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.17 - GŁOGÓW: Zatrzymani za kradzież żeliwnych pokryw (ZDJĘCIA)
 2013.04.17 - LWÓWEK ŚL.: "Jestem Bezpieczny w Domu, w Szkole i na Drodze" (ZDJĘCIA)
 2013.04.17 - BOLESŁAWIEC: Odpowie za włamania do punktów handlowych
 2013.04.17 - WROCŁAW: "Pośredniczyła w załatwianiu dotacji"
 2013.04.17 - WROCŁAW: Zatrzymani za rozbój w salonie gier
 2013.04.17 - DOLNY ŚL.: Pseudokibice odpowiedzą za odpalenie petard na stadionie (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.17 - WROCŁAW: Ponad 43 tys. papierosów i blisko 200 litrów alkoholu bez akcyzy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.18 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.18 - GŁOGÓW: Uwaga - zamknięcie drogi 329
 2013.04.18 - GŁOGÓW: Niepoprawny koneser alkoholi
 2013.04.18 - KŁODZKO: Nietrzeźwy kierowca z narkotykami
 2013.04.18 - LUBIN: Policyjne uderzenie w przestępczość narkotykową (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.18 - POLKOWICE: Pijani rzucali kamieniami w samochody, jadące krajową trójką
 2013.04.18 - WROCŁAW: Kradł lusterka z luksusowych samochodów
 2013.04.18 - DOLNY ŚL.: IX Regaty Żeglarskie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu (ZDJĘCIA)
 2013.04.18 - TRZEBNICA: Włamanie "pod wysokim napięciem" (ZDJĘCIA)
 2013.04.18 - OŁAWA: Policjanci zlikwidowali plantację konopii indyjskich (ZDJĘCIA)
 2013.04.18 - ŚWIDNICA: Pijani rodzice
 2013.04.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.19 - GŁOGÓW: Nowy sprzęt dla głogowskich policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.04.19 - WROCŁAW: Kradł rowery w mieście
 2013.04.19 - DOLNY ŚL.: Efekty policyjnej akcji "Prędkość"
 2013.04.19 - LEGNICA: Policjantka mistrzynią karate (ZDJĘCIA)
 2013.04.19 - LUBIN: Zatrzymani za zmuszanie do prostytucji i czerpanie z niej korzyści
 2013.04.19 - WROCŁAW: Narazili Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 150 tys. złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.19 - JELENIA GÓRA: Kierował koparką mając ponad 2 promile
 2013.04.19 - ŚWIDNICA: Kradli paliwo z ciężarówek
 2013.04.20 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.20 - ŚWIDNICA: Zatrzymany po 15 latach poszukiwań
 2013.04.20 - WROCŁAW: Policjanci nagrodzeni za wzorową postawę
 2013.04.20 - JELENIA GÓRA: Spadł z 8-metrowego słupa podczas usiłowania kradzieży
 2013.04.20 - LEGNICA: Tymczasowo aresztowany za kradzieże, groźby i znieważenia
 2013.04.20 - ŚRODA ŚL.: Ukradł pieniądze - wpadł w ręce Policji
 2013.04.20 - WROCŁAW: Narkotyki w pudełku po papierosach - znalazłem je w parku...
 2013.04.20 - TRZEBNICA: Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież i odzyskali elektronarzędzia
 2013.04.22 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.04.22 - POLKOWICE: Kierowca autobusu pod wpływem alkoholu
 2013.04.22 - ZGORZELEC: XI Międzynarodowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu (ZDJĘCIA)
 2013.04.22 - JAWOR: Zgłosił napad, którego nie było
 2013.04.22 - WAŁBRZYCH: 420 porcji amfetaminy
 2013.04.22 - KŁODZKO: Kradzione wiertarki schował za łóżkiem (ZDJĘCIA)
 2013.04.22 - WROCŁAW: Zatrzymani nieletni i blisko 50 czynów karalnych na ich koncie
 2013.04.22 - WROCŁAW: Oświadczenie w sprawie artykułu Polskiej Gazety Wrocławskiej
 2013.04.22 - ŚWIDNICA: Listy Gratulacyjne od Komendanta Głównego Policji (ZDJĘCIA)
 2013.04.22 - WAŁBRZYCH: Pijany motocyklista zatrzymany po pościgu
 2013.04.22 - POLKOWICE: Wybił szyby w drzwiach windy
 2013.04.22 - POLKOWICE: Pseudokibice zatrzymani za posiadanie środków pirotechnicznych na stadionie
 2013.04.23 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.23 - ZGORZELEC: Zatrzymani za napad na kantor
 2013.04.23 - WROCŁAW: Handlował lekami na potencję prowadząc sklep internetowy
 2013.04.23 - ŚRODA ŚL.: Policjanci przejęli blisko 16 tysięcy paczek papierosów bez akcyzy (FILM)
 2013.04.23 - WOŁÓW: Jeżeli wiesz gdzie może przebywać zadzwoń (ZDJĘCIA)
 2013.04.23 - WROCŁAW: Policjanci będą znakować rowery
 2013.04.23 - WROCŁAW: Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów (FILM)
 2013.04.23 - DZIERŻONIÓW: Zataczając się, pchał wózek z małym dzieckiem wzdłuż ulicy
 2013.04.23 - LEGNICA: Policjant po służbie ujawnił kradziony samochód
 2013.04.23 - TRZEBNICA: Włamali się do automatów do gier aby odzyskać przegrane pieniądze
 2013.04.23 - KŁODZKO: Policjanci zabezpieczyli 2000 porcji marihuany i zlikwidowali plantację konopi (ZDJĘCIA)
 2013.04.23 - JELENIA GÓRA: 17-latek zatrzymany za włamania do altanek i kradzież rozbójniczą
 2013.04.24 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.24 - WROCŁAW: Policjant z nowym rekordem 250 kg w wyciskaniu sztangi leżąc (ZDJĘCIA)
 2013.04.24 - WROCŁAW: Zmienili się za kierownicą w czasie jazdy
 2013.04.24 - BOLESŁAWIEC: Ukradli pracodawcy prawie 9 ton blachy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.24 - DZIERŻONIÓW: Duet braci włamywaczy zatrzymany (ZDJĘCIA)
 2013.04.24 - WROCŁAW: Policjanci będą znakować rowery
 2013.04.24 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za usiłowanie rozboju
 2013.04.24 - LUBIN: "Lewy" kredyt na ślub córki
 2013.04.24 - ŚWIDNICA: Dwa areszty za rozbój
 2013.04.24 - TRZEBNICA: Policja na Targach Pracy
 2013.04.25 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.25 - WROCŁAW: Policjanci przechwycili blisko 6500 porcji amfetaminy
 2013.04.25 - ŚWIDNICA: Nieletni złodziej zatrzymany
 2013.04.25 - DZIERŻONIÓW: Nietrzeźwy kierowca miał prawie 3,3 promila alkoholu
 2013.04.25 - TRZEBNICA: "Żółta Kamizelka" (ZDJĘCIA)
 2013.04.25 - ZGORZELEC: Wspólne działania na drogach policjantów z trzech krajów (ZDJĘCIA)
 2013.04.25 - JELENIA GÓRA: Podejrzani o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego
 2013.04.25 - GŁOGÓW: Szukali zaginionego, znaleźli również poszukiwanego
 2013.04.25 - JELENIA GÓRA: Złoty medal w Jiujutsu dla policjanta z Jeleniej Góry (ZDJĘCIA)
 2013.04.25 - KGP: Potężne uderzenie Centralnego Biura Śledczego w nielegalny hazard internetowy
 2013.04.26 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.26 - JELENIA GÓRA: Podczas wizyty u koleżanki 14-latka skradła biżuterie
 2013.04.26 - OLEŚNICA: Policjanci zabezpieczyli 3800 porcji marihuany oraz broń gazową (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.26 - POLKOWICE: Polkowiccy policjanci rozmawiali z przedsiębiorcami o bezpieczeństwie (ZDJĘCIA)
 2013.04.26 - POLKOWICE: Skakał po samochodach
 2013.04.26 - ŚRODA ŚL.: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rywalizowali w turnieju motoryzacyjnym
 2013.04.26 - GŁOGÓW: O cyberprzemocy w Gimnazjum (ZDJĘCIA)
 2013.04.26 - WAŁBRZYCH: Chciał skoczyć z mostu. Uratowali go policjanci
 2013.04.26 - ZĄBKOWICE ŚL.: Sześć osób podejrzanych o włamania do domków jednorodzinnych
 2013.04.26 - DOLNY ŚL.: Wspólne ćwiczenia dolnośląskich i saksońskich antyterrorystów (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.27 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.27 - WROCŁAW: 6 nastolatek siedziało przy wódce w jednym z barów
 2013.04.27 - KŁODZKO: Posłużyli się podrobionymi dokumentami
 2013.04.27 - WROCŁAW: Okradał poznane kobiety
 2013.04.27 - ZGORZELEC: Zatrzymani za kradzieże paliwa
 2013.04.29 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.04.29 - DOLNY ŚL.: "Majowy weekend"
 2013.04.29 - WROCŁAW: Może Ty wiesz kto to jest?
 2013.04.29 - KŁODZKO: Policjanci odzyskali skuter i zatrzymali mężczyzn podejrzanych o kradzież
 2013.04.29 - JELENIA GÓRA: Dzięki czujności policjantów nie doszło do tragedii
 2013.04.29 - ZŁOTORYJA: Dzięki czujności policjantów nie doszło do tragedii (ZDJĘCIA)
 2013.04.29 - WAŁBRZYCH: Policjanci przejęli prawie 4 tony nielegalnego tytoniu (ZDJĘCIA)
 2013.04.29 - GŁOGÓW: Okradł kościół (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.04.29 - LUBIN: Niechronieni uczestnicy (FILM)
 2013.04.29 - WAŁBRZYCH: 4-letnia dziewczynka wypadła przez okno. Opiekun był pijany
 2013.04.29 - WROCŁAW: Ukrył narkotyki w chlebie
 2013.04.29 - WROCŁAW: OZNAKUJ SWÓJ ROWER PRZY UL. KUŹNICZEJ WE WROCŁAWIU
 2013.04.29 - WROCŁAW: Gnał ponad 200 km/h, bo uciekał przewożąc 120 tys. sztuk papierosów (FILM)
 2013.04.30 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.04.30 - WROCŁAW: Policyjna kampania informacyjna w Löbau, w ramach dolnośląsko-saksońskiego projektu KRYMITECH (ZDJĘCIA)
 2013.04.30 - OLEŚNICA: Będąc pod wpływem marihuany spowodował kolizję drogową
 2013.04.30 - BOLESŁAWIEC: W ciągu jednej nocy kilkukrotnie złamał prawo (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.04.30 - KŁODZKO: Policjant z Kłodzka zdobył złoto w pływaniu (ZDJĘCIA)
 2013.04.30 - JELENIA GÓRA: Policjant w czasie wolnym zatrzymał podejrzanego o kradzież z włamaniem
 2013.04.30 - OLEŚNICA: Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.04.30 - LEGNICA: O krok od tragedii
 2013.04.30 - OŁAWA: Pływanie to jej pasja (ZDJĘCIA)
 2013.04.30 - DZIERŻONIÓW: 6 osób zatrzymanych w związku z włamaniem do sklepu z markową odzieżą
 2013.04.30 - WROCŁAW: Finał Pucharu Polski
 2013.05.01 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.01 - WROCŁAW: Zatrzymani, podejrzani o rozbój
 2013.05.01 - DOLNY ŚL.: Weekend majowy trwa-trzeźwość za kierownicą
 2013.05.02 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.02 - OŁAWA: Za znęcanie się nad konkubiną trafił do aresztu
 2013.05.02 - BOLESŁAWIEC: Policjanci odzyskali samochód i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.05.02 - JELENIA GÓRA: Zepsuty majowy weekend
 2013.05.02 - KŁODZKO: Siekierą wyciął ponad 110 metrów przewodu z czynnej linii kolejowej
 2013.05.02 - TRZEBNICA: Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu drogowego - konkurs plastyczny
 2013.05.02 - MILICZ: Mając ponad 3 promile "opiekowała się" swoją 7-letnią córeczką
 2013.05.03 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.03 - WROCŁAW: Bezpiecznie podczas Finału Pucharu Polski we Wrocławiu (ZDJĘCIA)
 2013.05.04 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.04 - WROCŁAW: Kary dla zatrzymanych pseudokibiców
 2013.05.04 - WOŁÓW: Włamywacze w rękach Policji
 2013.05.04 - MILICZ: Zatrzymani za kradzież 115 kilogramów miedzianego przewodu
 2013.05.04 - ŚRODA ŚL.: Tymczasowy areszt dla dilera narkotykowego (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.05.06 - DOLNY ŚL.: Sobota i niedziela w liczbach
 2013.05.06 - DOLNY ŚL.: Bilans długiego majowego weekendu
 2013.05.06 - WROCŁAW: Policjanci na Mistrzostwach Grup Ratownictwa PCK (ZDJĘCIA)
 2013.05.06 - KRAJ: VII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
 2013.05.06 - KŁODZKO: Podkop się nie udał...
 2013.05.07 - DOLNY ŚL.: - Doba w liczbach
 2013.05.07 - DOLNY ŚL.: Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 2013.05.07 - JELENIA GÓRA: Przemycił znaczne ilości marihuany z Holandii
 2013.05.07 - OLEŚNICA: Zatrzymany za włamania do domów i kradzieże
 2013.05.07 - JELENIA GÓRA: Działania przeciwko nielegalnym rajdom na obszarach leśnych i szlakach górskich (ZDJĘCIA)
 2013.05.07 - WAŁBRZYCH: Podejrzany o usiłowanie zabójstwa
 2013.05.07 - LUBAŃ: Zatrzymany za zniszczenie pojazdu
 2013.05.07 - TRZEBNICA: Policjanci odzyskali elementy sieci trakcyjnej i zatrzymali podejrzanych o kradzież
 2013.05.07 - DOLNY ŚL.: Najczęstsze błędy pieszych i rowerzystów - video i komentarz (FILMY)
 2013.05.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.08 - WROCŁAW: Zatrzymany w związku z atakami "hakerskimi" (ZDJĘCIA)
 2013.05.08 - WAŁBRZYCH: Bezmyślna jazda motorem
 2013.05.08 - TRZEBNICA: Spotkanie w przedszkolu (ZDJĘCIA)
 2013.05.08 - WAŁBRZYCH: Zatrzymani nieletni
 2013.05.08 - GŁOGÓW: Zatrzymany za kradzieże lusterek z luksusowych samochodów (ZDJĘCIA)
 2013.05.08 - WROCŁAW: Jechał po alkoholu samochodem, który chwilę wcześniej skradł ojcu
 2013.05.08 - WROCŁAW: "TWÓJ ROWER-TWOJA WŁASNOSĆ" - Policjanci zapraszają do znakowania rowerów (ZDJĘCIA)
 2013.05.09 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.09 - WROCŁAW: Uczę się bezpiecznie żyć (ZDJĘCIA)
 2013.05.09 - BOLESŁAWIEC: Policjanci odzyskali kradzione BMW o wartości 150 tys. złotych (ZDJĘCIA)
 2013.05.09 - WROCŁAW: Nietrzeźwa opiekunka
 2013.05.09 - WROCŁAW: KOMUNIKAT
 2013.05.09 - WROCŁAW: Uroczyste otwarcie nowego Posterunku Policji w Siechnicach
 2013.05.10 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.10 - KRAJ, DOLNY ŚL.: Produkowali materiały wybuchowe (FILM)
 2013.05.10 - WROCŁAW: Policjanci rozpracowali dolnośląsko - wielkopolską grupę przestępczą (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.05.10 - WROCŁAW: Dziś "Akcja Pasy"
 2013.05.10 - LEGNICA: "Fałszywy maturzysta"
 2013.05.10 - JELENIA GÓRA: Ponad 14 tysięcy porcji marihuany nie trafi do sprzedaży
 2013.05.11 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.11 - LUBIN: Wpadł podczas kradzieży samochodu
 2013.05.11 - WROCŁAW: Dealer trzymał narkotyki w szafce na balkonie (ZDJĘCIA)
 2013.05.11 - GŁOGÓW: "Zrobili promocję na kosz"
 2013.05.11 - DOLNY ŚL.: Uderzenie CBŚ w handel narkotykami na dużą skalę
 2013.05.11 - WROCŁAW: Oszukiwał starsze osoby (FILM)
 2013.05.13 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.05.13 - ZGORZELEC: Policjanci odzyskali skradzione auto
 2013.05.13 - WROCŁAW: Zatrzymany za przestępstwa narkotykowe
 2013.05.13 - WAŁBRZYCH: Zdewastował schody
 2013.05.13 - WROCŁAW: Zatrzymani z narkotykami (ZDJĘCIA)
 2013.05.13 - WROCŁAW: KOMUNIKAT - Zlot motocyklistów Harley - Davidson
 2013.05.13 - GŁOGÓW: Usiłował ukraść auto
 2013.05.13 - OŁAWA: Obchody Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ZDJĘCIA)
 2013.05.13 - ZĄBKOWICE ŚL.: Pijani opiekunowie
 2013.05.13 - TRZEBNICA: Nietrzeźwy, przyjechał samochodem do komisariatu
 2013.05.14 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.14 - WROCŁAW: Podejrzani o oszustwo
 2013.05.14 - STRZELIN, ZĄBKOWICE ŚL.: Policjanci ujawnili domowe plantacje marihuany (ZDJĘCIA)
 2013.05.14 - WROCŁAW: Znakowanie rowerów
 2013.05.14 - WROCŁAW: Prelekcje w szkole (ZDJĘCIA)
 2013.05.15 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.15 - GŁOGÓW: Pijany kierowca uszkodził barierki i "zaparkował w ogrodzeniu"
 2013.05.15 - WROCŁAW: Mężczyźni wywodzący się ze środowiska pseudokibiców zatrzymani za pobicie (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.05.15 - JELENIA GÓRA: Ukradli barierki energochłonne (ZDJĘCIA)
 2013.05.15 - DOLNY ŚL.: III miejsce w mistrzostwach w strzelectwie (ZDJĘCIA)
 2013.05.15 - WAŁBRZYCH:Policjanci zatrzymali seryjnego złodzieja rowerów
 2013.05.16 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.16 - GŁOGÓW: Odpowie za fikcyjne zgłoszenie kradzieży pojazdu
 2013.05.16 - JELENIA GÓRA: Podejrzany o kradzieże wpadł w ręce Policji
 2013.05.16 - WROCŁAW: Pierwsi uczestnicy SUPER RALLY 2013 już we Wrocławiu (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.05.16 - BOLESŁAWIEC: Narkotyki chowali w łazience(ZDJĘCIA, FILM)
 2013.05.16 - ŚWIDNICA: Pijana ,,opiekowała się'' 14-miesięcznym dzieckiem
 2013.05.16 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany za kradzieże paliwa (ZDJĘCIA)
 2013.05.17 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.17 - MILICZ: "Po znajomości" okradła koleżankę
 2013.05.17 - WROCŁAW: Rozpoczęcie SUPER RALLY 2013 - przebiegło spokojnie (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.05.17 - KŁODZKO: Kierujesz - pij tylko wodę (ZDJĘCIA)
 2013.05.17 - LUBAŃ: Tytoń i papierosy bez akcyzy (ZDJĘCIA)
 2013.05.17 - DZIERŻONIÓW: Zatrzymani za kradzież felg aluminiowych
 2013.05.17 - WAŁBRZYCH: Ukradł plecak szkolny 13
 2013.05.17 - DZIERŻONIÓW: Zatrzymany za kradzieże sprzętu komputerowego
 2013.05.17 - WAŁBRZYCH: Ukarany za chuligańskie zachowanie na stadionie
 2013.05.17 - WROCŁAW: Kolejne uderzenie CBŚ w mafię paliwową (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.05.18 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.18 - TRZEBNICA: Ukradł paliwo i chciał zrobić to jeszcze raz... (ZDJĘCIA)
 2013.05.18 - WAŁBRZYCH: Areszt za włamania i kradzieże
 2013.05.18 - WROCŁAW : Wrocławscy Policjanci na Międzynarodowych Zawodach Kynologicznych w Pardubicach (ZDJĘCIA)
 2013.05.18 - BOLESŁAWIEC : Zatrzymany za włamania do piwnic i kradzieże rowerów (ZDJĘCIA)
 2013.05.18 - KŁODZKO : Zlikwidowana dziupla samochodowa w powiecie kłodzkim(ZDJĘCIA)
 2013.05.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.19 - WROCŁAW: Policjanci odzyskali skradzioną maszynę budowlaną (ZDJĘCIA)
 2013.05.19 - WROCŁAW: Parada motocykli - kolejny dzień SUPER RALLY 2013 minął bez wydarzeń
 2013.05.20 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.05.20 - LWÓWEK ŚLĄSKI: Policjanci zlikwidowali dziuplę z częściami aut, skradzionych na terenie Europy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.05.20 - WROCŁAW: Kolejna akcja znakowania rowerów (ZDJĘCIA)
 2013.05.20 - KŁODZKO: Podpalił budynek w którym mieszkał niepełnosprawny
 2013.05.20 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymany za napad na kolekturę gier liczbowych (FILM)
 2013.05.20 - WROCŁAW: Policjanci nagrodzeni za zaangażowanie w służbie (ZDJĘCIA)
 2013.05.20 - ŚRODA ŚL.: Zatrzymany za okradanie nagrobków (ZDJĘCIA)
 2013.05.20 - ZGORZELEC: Po pościgu transgranicznym odzyskali skradziony samochód
 2013.05.20 - LUBAŃ: Nietrzeźwy woźnica
 2013.05.20 - WAŁBRZYCH: Policjanci zabezpieczyli ponad 2.4 tys. porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.05.20 - WROCŁAW: Majówka z Komisarzem Lwem (ZDJĘCIA)
 2013.05.20 - OLEŚNICA: Zatrzymani bezpośrednio po włamaniu do sklepu
 2013.05.21 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.21 - WROCŁAW: Akcja "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"
 2013.05.21 - JELENIA GÓRA: Kradli tylko benzynę
 2013.05.21 - BOLESŁAWIEC: Ukradł kobiecie wygraną w salonie gier (FILM)
 2013.05.21 - WROCŁAW: Odpowie za uszkodzenie automatów biletowych
 2013.05.21 - WROCŁAW: Policjanci zlikwidowali dwie uprawy konopi
 2013.05.21 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za kradzieże i inne przestępstwa
 2013.05.21 - JELENIA GÓRA: Zapobiegli tragedii
 2013.05.21 - TRZEBNICA: Handlowali "podróbkami" znanych firm (ZDJĘCIA)
 2013.05.21 - WAŁBRZYCH: Operator koparki miał ponad 3 promile alkoholu
 2013.05.22 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.22 - WROCŁAW: Zatrzymany za znieważenie i pobicie na tle rasowym (FILM)
 2013.05.22 - WROCŁAW: Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych policjantów (FILM)
 2013.05.22 - TRZEBNICA: Wandale niszczący samochody zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2013.05.22 - WROCŁAW: Areszt za włamania do kościołów (ZDJĘCIA)
 2013.05.22 - JELENIA GÓRA: Policjanci odnaleźli skradzione pojazdy warte kilkaset tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.05.22 - BOLESŁAWIEC: Nielegalnie handlowali tytoniem (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.05.22 - WAŁBRZYCH: Z linii kolejowej kradł elementy mocujące szyny (ZDJĘCIA)
 2013.05.23 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.23 - WROCŁAW: Akcja ratunkowa na Odrze
 2013.05.23 - KŁODZKO: Zatrzymany za rozbój i włamanie
 2013.05.23 - WAŁBRZYCH: Nieletni okradł swoją babcię
 2013.05.23 - WROCŁAW: Chciał ukraść pieniądze zbierane na chore dzieci
 2013.05.23 - WROCŁAW: "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" - wyniki policyjnych działań
 2013.05.23 - DOLNY ŚL. : Mistrzostwa Strzeleckie i Wieloboju Obronnego Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy (ZDJĘCIA)
 2013.05.24 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.24 - KRAJ: Ruszył Telefon Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych
 2013.05.24 - ZGORZELEC: "Powiedz nie
 2013.05.24 - WAŁBRZYCH: Odpowie za chuligańskie zachowanie podczas meczu
 2013.05.24 - WOŁÓW: Wpadli złodzieje kolejowej infrastruktury
 2013.05.24 - WAŁBRZYCH: Zatrzymani za rozbój
 2013.05.24 - JAWOR: Oszukiwał starsze osoby podszywając się pod członka rodziny
 2013.05.24 - ŚWIDNICA: 6 osób zatrzymanych za napad na 17-latka
 2013.05.24 - POLKOWICE: Strażomania dla przedszkolaków (ZDJĘCIA)
 2013.05.24 - GŁOGÓW: Kradli kable i lampy z miejskiej fosy (ZDJĘCIA)
 2013.05.25 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.25 - JELENIA GÓRA: Policjanci u 17-latka znaleźli poporcjowane narkotyki
 2013.05.25 - WOŁÓW: Ukradli pieniądze napadniętemu
 2013.05.25 - WROCŁAW: Odnaleziony rower i zatrzymani sprawcy kradzieży
 2013.05.25 - ZGORZELEC: Zatrzymany za rozbój
 2013.05.25 - WROCŁAW: Zamierzali wyłudzić odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej
 2013.05.25 - KRAJ: Nowe logo Policji
 2013.05.27 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.05.27 - DOLNY ŚL.: Drużyna ze Świdnicy najlepsza w Regatach Żeglarskich w klasie Omega (ZDJĘCIA)
 2013.05.27 - GŁOGÓW: Tym razem włamał się bez psa (FILM)
 2013.05.27 - KŁODZKO: Wszedł do fryzjera, ... po telefon
 2013.05.27 - WROCŁAW: Kradnąc samochody mogli spowodować straty nawet 250 tysięcy złotych (FILM)
 2013.05.27 - LEGNICA: "Bombowa" wpadka
 2013.05.27 - JELENIA GÓRA: Napadł na kobietę
 2013.05.27 - KŁODZKO: Zatrzymany włamywacz (ZDJĘCIA)
 2013.05.27 - JELENIA GÓRA: Zdenerwował się i uszkodził samochody
 2013.05.27 - JELENIA GÓRA: Podczas imprezy ugodził znajomego nożem
 2013.05.27 - ZGORZELEC: Areszt za rozboje
 2013.05.28 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.28 - WROCŁAW: Jeżeli wiesz kto to, zadzwoń
 2013.05.28 - WROCŁAW: Zatrzymani za wywołanie fałszywego alarmu
 2013.05.28 - KŁODZKO: Uprawiał konopie w szafie
 2013.05.28 - WROCŁAW: Zatrzymany za napad na sklep
 2013.05.28 - TRZEBNICA: Nietrzeźwi rodzice opiekowali się 14-miesięczną dziewczynką
 2013.05.28 - WROCŁAW: Policjanci zatrzymali nieletniego włamywacza
 2013.05.28 - WROCŁAW: Festyn (ZDJĘCIA)
 2013.05.28 - WAŁBRZYCH: Żądali okupu za skradziony telefon
 2013.05.28 - LEGNICA: Policjanci rozpracowali grupę włamywaczy (ZDJĘCIA)
 2013.05.29 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.29 - KRAJ: Ogólnopolska Noc Profilaktyki (FILM)
 2013.05.29 - KRAJ: Planowany miliard na inwestycje, nie na logo. Oświadczenie Rzecznika MSW
 2013.05.29 - BOLESŁAWIEC: Ukradli ogrodzenie wzdłuż autostrady (ZDJĘCIA)
 2013.05.29 - WROCŁAW: Zarzuty dla drugiego podejrzanego w sprawie znieważenia i pobicia na tle rasowym
 2013.05.29 - KŁODZKO: Oddali to, co najcenniejsze - krew (ZDJĘCIA)
 2013.05.29 - BOLESŁAWIEC: Bolesławieccy policjanci wygrali bieg sztafetowy (ZDJĘCIA)
 2013.05.29 - STRZELIN: Zatrzymani złodzieje złomu
 2013.05.29 - TRZEBNICA: Areszt i dozór za kradzieże i włamania (ZDJĘCIA)
 2013.05.29 - BOLESŁAWIEC: Złodzieje ukradli samochód złodziejowi
 2013.05.29 - WROCŁAW: Planowały kolejną kradzież ...
 2013.05.29 - WAŁBRZYCH: Zatrzymani za kradzież starych samochodów
 2013.05.29 - JELENIA GÓRA: Zatrzymani za kradzież pospółki
 2013.05.29 - WROCŁAW: "Uczę się bezpiecznie żyć" (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.05.29 - WROCŁAW: Dzień Weterana (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.05.29 - KRAJ: Standaryzacja jednostek Policji i nowe logo Policji - stanowisko Komendy Głównej Policji
 2013.05.30 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.30 - Dolny ŚL.: Wzmożone kontrole podczas długiego weekendu
 2013.05.31 - KRAJ: Nowe przepisy dotyczące środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
 2013.05.31 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.05.31 - DZIERŻONIÓW: Awanturował się - wpadł z uprawą konopi (ZDJĘCIA)
 2013.05.31 - ŚWIDNICA: Usiłowali wyłudzić kredyt, by kupić sprzęt komputerowy
 2013.05.31 - WOŁÓW: ,,Prewencja, ale inaczej'' (ZDJĘCIA)
 2013.05.31 - DOLNY ŚL.: Trwa długi weekend na dolnośląskich drogach
 2013.05.31 - WROCŁAW: Odpowiedzą za kradzież pieniędzy z agencji opłat
 2013.05.31 - WROCŁAW: 7 kilogramów narkotyków i handlarze w rękach CBŚ (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.01 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.01 - DOLNY ŚL.: Długi weekend na drogach
 2013.06.01 - WROCŁAW: Rejs statkiem z okazji Dnia Dziecka (ZDJĘCIA)
 2013.06.01 - WROCŁAW: Bezpieczny Internet i cyberprzemoc - spotkania z młodzieżą (ZDJĘCIA)
 2013.06.01 - MILICZ: Autobus na "łysych" oponach miał jechać z dziećmi do Macedonii
 2013.06.01 - DZIERŻONIÓW: Ratuj życie, żyj bezpiecznie (ZDJĘCIA)
 2013.06.02 - WROCŁAW, ZGORZELEC: "Poprawa bezpieczeństwa i płynności w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych"
 2013.06.03 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.06.03 - DOLNY ŚL.: Podsumowanie długiego weekendu na drogach
 2013.06.03 - WOŁÓW: Policjanci oddali krew dla dzieci (ZDJĘCIA)
 2013.06.03 - JELENIA GÓRA: Próbował po raz kolejny wyłudzić kredyt
 2013.06.03 - GŁOGÓW: Okradł i uszkodził 18 altanek - został zatrzymany
 2013.06.03 - WROCŁAW: Policjanci nagrodzeni za zaangażowanie w służbie (ZDJĘCIA)
 2013.06.03 - GŁOGÓW: Zatrzymany za kradzieże w kościołach (ZDJĘCIA)
 2013.06.03 - OŁAWA: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który przyczynił się do pożaru zabytkowego kościoła (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.04 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.04 - WROCŁAW: Pomagajmy sobie wzajemnie (FILM)
 2013.06.04 - POLKOWICE: Domowa uprawa konopi (FILM, ZDJĘCIA)
 2013.06.04 - WROCŁAW: Ponad 50 przestępstw fałszywego montera telewizyjnego (ZDJĘCIA)
 2013.06.04 - ŚRODA ŚLĄSKA: Bezpieczne wakacje z Policją i Strażą Leśną
 2013.06.04 - KŁODZKO: Zatrzymany za kradzież rozbójniczą
 2013.06.04 - MILICZ: Zatrzymani, gdy kradli drewno z lasu (ZDJĘCIA)
 2013.06.04 - WROCŁAW, ZGORZELEC: Podsumowanie dolnośląsko - saksońskiego projektu unijnego - "Poprawa bezpieczeństwa i płynności w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych" (ZDJĘCIA)
 2013.06.04 - KRAJ: Zmiany w Policji na rzecz wspólnego bezpieczeństwa - oświadczenie KGP w sprawie artykułu G. Zawadki i I. Kacprzak pt. "Związki: Dość afer w Policji"
 2013.06.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.05 - WROCŁAW: Kolejna akcja znakowania rowerów
 2013.06.05 - ZĄBKOWICE ŚL.: Nieletni skradł laptopa i konsolę do gier
 2013.06.05 - JELENIA GÓRA: Miał pomagać..., a okradł
 2013.06.05 - DZIERŻONIÓW: Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa w Dzierżoniowie (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.06.05 - ZŁOTORYJA: Festyn dla dzieci - otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego (ZDJĘCIA)
 2013.06.05 - LUBIN: Za włamania i kradzieże usłyszał 22 zarzuty
 2013.06.05 - WROCŁAW: Uderzenie dolnośląskich policjantów w przestępczość samochodową i narkotykową (FILM)
 2013.06.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.06 - WROCŁAW: Dzieci odwiedziły komisariat Policji
 2013.06.06 - WROCŁAW: Okradały starszą panią z biżuterii - wpadły w ręce Policji
 2013.06.06 - WROCŁAW: Ukradł całą instalację w kilku budynkach
 2013.06.06 - GŁOGÓW: Dni otwarte w głogowskiej komendzie Policji (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.06.06 - KŁODZKO: Zatrzymani za posiadanie narkotyków (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.06.06 - WAŁBRZYCH: Modernizacja Komisariatu Policji II w Wałbrzychu (ZDJĘCIA)
 2013.06.06 - WROCŁAW: Jeżeli byłeś świadkiem zadzwoń
 2013.06.06 - GŁOGÓW: Remontował i okradał - został zatrzymany
 2013.06.06 - DOLNY ŚL.: Policyjna akcja "Alkohol i Narkotyki" na dolnośląskich drogach
 2013.06.07 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.07 - WROCŁAW: Zabrakło alkoholu, więc wpadli na pomysł...
 2013.06.07 - WROCŁAW: Kolejna akcja znakowania rowerów
 2013.06.07 - WROCŁAW: Spotkanie z uczniami szkoły podstawowej (ZDJĘCIA)
 2013.06.07 - WROCŁAW: Zatrzymany za włamanie do biletomatów
 2013.06.07 - LUBIN: Zatrzymany za wyłudzanie towarów w sklepach
 2013.06.07 - ZGORZELEC: Aresztowani za rozbój
 2013.06.07 - DZIERŻONIÓW: Włamywali się do kontenerów z używaną odzieżą (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.06.07 - LUBIN: Dwóch nietrzeźwych kierowców autobusów, zatrzymanych w 10 minut
 2013.06.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.08 - OLEŚNICA: Zatrzymani na gorącym uczynku
 2013.06.08 - LWÓWEK ŚL.: Wypadek polskiego autokaru w Niemczech
 2013.06.08 - WROCŁAW,LWÓWEK ŚL.: Pomoc dla pokrzywdzonych w wypadku polskiego autokaru w Niemczech (ZDJĘCIA)
 2013.06.10 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.06.10 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za posiadanie tytoniu i spirytusu bez akcyzy (ZDJĘCIA)
 2013.06.10 - POLKOWICE: Chciał się wzbogacić, teraz za to odpowie
 2013.06.10 - WROCŁAW: Kradli rowery i inne rzeczy
 2013.06.10 - MILICZ: Zatrzymani bezpośrednio po kradzieży
 2013.06.10 - ZĄBKOWICE ŚL.: Pijany kierowca autobusu
 2013.06.10 - KŁODZKO: Wpadł przez czapkę
 2013.06.11 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.11 - BOLESŁAWIEC: Przywłaszczyli zabytkową szafę...
 2013.06.11 - WROCŁAW: Odpowiedzą za handel narkotykami (ZDJĘCIA)
 2013.06.11 - WROCŁAW: Wprowadzali do obiegu fałszywe banknoty
 2013.06.11 - WROCŁAW: Dolnośląscy policjanci najlepsi w turnieju piłkarskim (ZDJĘCIA)
 2013.06.11 - GÓRA: Ukradł ponad 100 czekolad (ZDJĘCIA)
 2013.06.11 - WROCŁAW: Ukradł kilkaset części rowerowych o wartości blisko 60 tys. złotych
 2013.06.11 - WROCŁAW: Oddadzą krew dla potrzebujących
 2013.06.11 - KŁODZKO: Dzieci na deszczu, a mama pijana
 2013.06.11 - JAWOR: Duet oszustów zatrzymany na gorącym uczynku
 2013.06.11 - WROCŁAW: Festyn w Parku Południowym (ZDJĘCIA)
 2013.06.11 - ZGORZELEC: Zatrzymany włamywacz
 2013.06.11 - WROCŁAW: Wieczór Marzeń w ZOO (ZDJĘCIA)
 2013.06.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.12 - WOŁÓW: Policjanci czytali dzieciom (ZDJĘCIA)
 2013.06.12 - DOLNY ŚL.: Telefon alarmowy - 997
 2013.06.12 - JELENIA GÓRA: Ukradł samochód i kierował nim w stanie nietrzeźwości
 2013.06.12 - GŁOGÓW: Zostań przyjacielem Komisarza Lwa (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.12 - LUBIN: Policjanci przejęli 4 kg marihuany i ponad 100 krzewów konopi indyjskich (FILM)
 2013.06.12 - ZGORZELEC: Policjanci odzyskali samochód i sprzęt serwisowy (ZDJĘCIA)
 2013.06.12 - WROCŁAW: Policjanci uratowali mężczyznę
 2013.06.12 - BOLESŁAWIEC: Wyłudziła telefony i usługi telekomunikacyjne
 2013.06.12 - WROCŁAW: Policjant Ruchu Drogowego Roku 2013
 2013.06.12 - WROCŁAW: CBŚ udaremniło wyłudzenie towaru (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.13 - ZŁOTORYJA: Strzelał do dziecka z wiatrówki (ZDJĘCIA)
 2013.06.13 - WROCŁAW: Poszukiwany właściciel rowerka dziecięcego (ZDJĘCIA)
 2013.06.13 - LUBIN, POLKOWICE: Z maczetą przyjechali odzyskać dług (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.13 - WROCŁAW: Kradli z piwnic wszystko, zabrali nawet papier toaletowy
 2013.06.13 - WROCŁAW: Wojewódzki Finał konkursu "Policjant Ruchu Drogowego 2013" (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.13 - KŁODZKO: Oszukiwali podczas wymiany pieniędzy (ZDJĘCIA)
 2013.06.13 - JELENIA GÓRA: Nieletni zatrzymany za podpalenia i uszkodzenia mienia
 2013.06.14 - KRAJ: Rekordowe poczucie bezpieczeństwa Polaków w miejscu zamieszkania (FILM)
 2013.06.14 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.14 - WROCŁAW: "Jestem Bezpieczny, w Szkole i na Drodze" (FILM)
 2013.06.14 - ŚWIDNICA: Włamywał się do skrzynek elektrycznych
 2013.06.14 - BOLESŁAWIEC: Złodziej uciekając spadł z balkonu (ZDJĘCIA)
 2013.06.14 - WROCŁAW: Zatrzymany za kradzież roweru miejskiego
 2013.06.14 - WROCŁAW: Policjanci zabezpieczyli kradzione silniki do łodzi motorowych (ZDJĘCIA)
 2013.06.14 - WROCŁAW: Blisko 20 litrów krwi oddali honorowi dawcy (ZDJĘCIA)
 2013.06.14 - ŚRODA ŚL. / WROCŁAW: Nieodpowiedzialne zachowanie 17-latków mogło doprowadzić do tragedii
 2013.06.15 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.15 - WROCŁAW: Areszt za oszustwa
 2013.06.15 - WROCŁAW: "Bezpiecznie i pewnie z rowerem i na rowerze" (ZDJĘCIA)
 2013.06.15 - OLEŚNICA: Zatrzymani bezpośrednio po włamaniu
 2013.06.15 - WROCŁAW: "Jestem Bezpieczny, w Szkole i na Drodze" - FINAŁ (FILM)
 2013.06.17 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.06.17 - ZGORZELEC: Policjanci odzyskali skradziony motorower
 2013.06.17 - KŁODZKO: Sprzedawali alkohol bez koncesji
 2013.06.17 - DOLNY ŚL.: Policyjne działania kontrolne w ramach akcji "TRUCK"
 2013.06.17 - JELENIA GÓRA: Ponad 1200 porcji narkotyków nie trafi do sprzedaży (ZDJĘCIA)
 2013.06.17 - WROCŁAW: Policjanci podczas kontroli targowiska odnaleźli skradziony rower (ZDJĘCIA)
 2013.06.17 - POLKOWICE: Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach (ZDJĘCIA)
 2013.06.17 - ŚWIDNICA: Pijany opiekował się synami
 2013.06.17 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymani za rozbój i pobicie(FILM)
 2013.06.17 - WROCŁAW: Dolnośląski policjant zwycięzcą Międzynarodowego Turnieju Karate (ZDJĘCIA)
 2013.06.17 - WROCŁAW: Areszt dla podejrzanych o kradzież samochodu (FILM)
 2013.06.17 - ŚRODA ŚL.: Złodzieje 30 ton infrastruktury kolejowej w rękach policji
 2013.06.17 - WROCŁAW: Odzyskany sprzęt komputerowy, skradziony z Austrii (FILM)
 2013.06.18 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.18 - JELENIA GÓRA: Zlikwidowana uprawa marihuany (ZDJĘCIA)
 2013.06.18 - WROCŁAW: Policjanci przejęli ponad 500 porcji narkotyków
 2013.06.18 - ŚWIDNICA: Festyn Rodzinny Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego (ZDJĘCIA)
 2013.06.18 - WROCŁAW: Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (ZDJĘCIA)
 2013.06.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.19 - DZIERŻONIÓW: Wpadł z amfetaminą
 2013.06.19 - LEGNICA: Na gazie stał garnek, a nietrzeźwa matka sobie spała
 2013.06.19 - OŁAWA: Policja zatrzymała sprawców napadu na sklep jubilerski (ZDJĘCIA)
 2013.06.19 - LUBIN: Mając ponad 2 promile "opiekowała" się dzieckiem
 2013.06.19 - GŁOGÓW: "Pożyczył" samochód szwagra
 2013.06.19 - MILICZ: Wywiózł z lasu dwa razy więcej drewna niż mógł (ZDJĘCIA)
 2013.06.19 - WROCŁAW: Zatrzymany za napady na banki (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.20 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.20 - ŚRODA ŚL.: Międzynarodowa konferencja Comenius Regio (ZDJĘCIA)
 2013.06.20 - WAŁBRZYCH: Ponad 300 porcji amfetaminy nie trafi na rynek (ZDJĘCIA)
 2013.06.20 - DZIERŻONIÓW: Akcja "Jabłko? - Cytryna?" na trasie K-8 (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.20 - KŁODZKO: Nieletni zabrał narkotyki na wycieczkę (ZDJĘCIA)
 2013.06.20 - WAŁBRZYCH: Zatrzymani za posiadanie tytoniu i spirytusu bez akcyzy
 2013.06.20 - KAMIENNA GÓRA: Zakończono remont policyjnego aresztu w kamiennogórskiej komendzie powiatowej (ZDJĘCIA)
 2013.06.20 - WROCŁAW: Porywacze w rękach dolnośląskich policjantów (FILM)
 2013.06.21 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.21 - DOLNY ŚL.: Bezpieczny wypoczynek nad wodą (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.21 - KAMIENNA GÓRA: Jeżeli wiesz kto to zadzwoń
 2013.06.21 - ZGORZELEC: Dzień Bez Przemocy (ZDJĘCIA)
 2013.06.21 - LUBAŃ: Usiłował przekupić policjantów
 2013.06.21 - WROCŁAW: Policjanci ustalają przyczynę zderzenia się tramwajów (FILM)
 2013.06.21 - KRAJ: Dzień Kulturalnego Kierowcy
 2013.06.22 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.22 - JELENIA GÓRA: Chciał się przejechać więc ukradł samochód
 2013.06.22 - DZIERŻONIÓW: Pijani sprawowali opiekę nad małych dzieckiem
 2013.06.22 - WAŁBRZYCH: Boguszowscy policjanci uratowali życie starszej kobiecie
 2013.06.22 - POLKOWICE: Ponad 300 porcji marihuany wyjęte z pralki (ZDJĘCIA)
 2013.06.22 - WROCŁAW: Zaginiony (ZDJĘCIA)
 2013.06.22 - JELENIA GÓRA: Włamał się i ukradł przesyłki kurierskie
 2013.06.22 - ZGORZELEC: Zatrzymany za fałszywy alarm
 2013.06.22 - WROCŁAW: Policjanci szybko i sprawnie przywrócili porządek na wykładzie na uczelni
 2013.06.23 - WROCŁAW: Odwołany Nocny Półmaraton Wrocław 2013
 2013.06.24 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.06.24 - ZGORZELEC: Policjanci uratowali tonącego
 2013.06.24 - WROCŁAW: Nieletni przed sądem odpowie za kradzieże rowerów
 2013.06.24 - DOLNY ŚL.: Ogólnopolska Noc Profilaktyki (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.24 - WROCŁAW: Domowa plantacja
 2013.06.24 - DOLNY ŚL.: Wielki Finał teleturnieju o bezpieczeństwie na drodze - MOTOKLASA (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.24 - GŁOGÓW: Areszt za włamania do altan ogrodowych (ZDJĘCIA)
 2013.06.24 - WROCŁAW: Sobotnia akcja znakowania rowerów (ZDJĘCIA)
 2013.06.24 - WROCŁAW: Zatrzymany na kradzieży kabli (ZDJĘCIA)
 2013.06.25 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.25 - LUBAŃ: Okradli małżeństwo
 2013.06.25 - KŁODZKO: Okradła sąsiadkę
 2013.06.25 - JELENIA GÓRA: Rozbój w mieszkaniu
 2013.06.25 - LEGNICA: Policjant pomógł kobiecie z dzieckiem, którzy autem utknęli w wodzie
 2013.06.25 - GŁOGÓW: Pijany weekend na drogach
 2013.06.25 - WAŁBRZYCH: Nieletni odpowie za liczne włamania i kradzieże
 2013.06.25 - JELENIA GÓRA: Zdemolował hotelowy pokój
 2013.06.25 - WROCŁAW: Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów (FILM)
 2013.06.25 - WROCŁAW: Policjanci uratowali dwie osoby, których kajak wywrócił się na Odrze
 2013.06.25 - WROCŁAW: Wyłudzili z banków kredyty na ponad 5 milionów złotych
 2013.06.25 - WROCŁAW: Próbowali spalić plantację konopi - wpadli na gorącym uczynku w ręce CBŚ (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.26 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.26 - GŁOGÓW: "Uczeń godny naśladowania" - V finał konkursu w Kotli (ZDJĘCIA)
 2013.06.26 - ŚRODA ŚL.: Pierwszy dzień lata z Policją (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.26 - GŁOGÓW: Zatrzymany za kradzież miedzi
 2013.06.26 - JELENIA GÓRA: W jego zainteresowaniu znalazły się nawet hydranty
 2013.06.26 - KŁODZKO: Narkotyki ukrył na strychu (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.26 - OŁAWA: Areszt dla sprawców napadu na salon gier
 2013.06.26 - WROCŁAW: Pseudokibice zatrzymani za niestosowanie się do orzeczeń sądowych
 2013.06.26 - DOLNY ŚL.: BEZPIECZNE WAKACJE 2013 (FILM)
 2013.06.27 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.27 - WROCŁAW: DROGIE DZIECI!
 2013.06.27 - KŁODZKO: Zadziałali szybko i sprawnie (ZDJĘCIA)
 2013.06.27 - OLEŚNICA: Chciał się "dogadać" - trafił do policyjnego aresztu
 2013.06.27 - LUBIN: Podszywał się pod nieżyjącego brata
 2013.06.27 - WROCŁAW: Zatrzymany za kradzieże rowerów (ZDJĘCIA)
 2013.06.27 - BOLESŁAWIEC: Odpowiedzą za pobicie
 2013.06.27 - WROCŁAW: Podejrzani o kradzieże wpadli w ręce Policji
 2013.06.28 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.28 - WROCŁAW: Policjanci zapraszają na kolejną akcję znakowania rowerów, która odbędzie się już dziś...
 2013.06.28 - KŁODZKO: III Dolnośląska Romska Olimpiada Sportowa (ZDJĘCIA)
 2013.06.28 - WROCŁAW: Kolejne osoby usłyszały zarzuty zakłócenia wykładu na uczelni
 2013.06.28 - JAWOR: Jaworscy policjanci zatrzymali złodzieja i pasera kradzionego Audi
 2013.06.28 - KŁODZKO: Blisko tysiąc porcji narkotyków nie trafi na rynek
 2013.06.28 - WROCŁAW: Policjanci zatrzymali kobietę podejrzaną o zabójstwo noworodka (FILM)
 2013.06.28 - WROCŁAW: Policjanci ujawnili 7 ton tytoniu bez znaków akcyzy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.06.29 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.06.29 - ŚRODA ŚL.: Spotkanie z uczniami w ramach "Bezpiecznych wakacji"
 2013.06.29 - WROCŁAW: Uratowali na Odrze kajakarzy
 2013.06.29 - WROCŁAW: Już 23 osoby usłyszały zarzuty zakłócenia wykładu na uczelni
 2013.06.29 - LUBAŃ: Policjanci interweniowali wobec pijanego lekarza
 2013.06.29 - JELENIA GÓRA: Zbieg z Zakładu Karnego zatrzymany
 2013.06.30 - ŚRODA ŚL.: Zatankowali - nie zapłacili
 2013.07.01 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.07.01 - KŁODZKO: Pieniądze schował w zaroślach (ZDJĘCIA)
 2013.07.01 - MILICZ: Zlikwidowana uprawa konopi indyjskich (ZDJĘCIA)
 2013.07.01 - WROCŁAW: Zaginął 68-letni mężczyzna
 2013.07.01 - LUBAŃ: Areszt za przestępstwa narkotykowe (ZDJĘCIA)
 2013.07.01 - GŁOGÓW: Wyładował się na szybie
 2013.07.01 - ZGORZELEC: Aresztowany za rozbój
 2013.07.02 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.02 - LUBIN: Policja poszukuje sprawcy napadu (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.07.02 - MILICZ: Ukradł paliwo z TIR-a i jechał pijany busem (ZDJĘCIA)
 2013.07.02 - WROCŁAW: "Topacz Miasto Dzieci" - spotkania z wrocławskimi policjantami
 2013.07.02 - OLEŚNICA: Zatrzymany za kradzieże (ZDJĘCIA)
 2013.07.02 - TRZEBNICA: Wysyłał listy, w których groził i żądał pieniędzy - wpadł w ręce policji
 2013.07.02 - WROCŁAW: Okradł pokrzywdzonego, gdy ten jechał rowerem
 2013.07.02 - WROCŁAW: Okradali budowy
 2013.07.02 - LWÓWEK ŚL.: 1500 porcji narkotyków nie trafi na rynek (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.07.02 - ŚWIDNICA: Ukradli skarbonę ze świdnickiej katedry
 2013.07.02 - LUBAŃ: Wakacyjne działania profilaktyczne (ZDJĘCIA)
 2013.07.02 - BOLESŁAWIEC: Nietrzeźwy kierowca wycieczkowego busa
 2013.07.03 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.03 - WROCŁAW: Zatrzymany sprawca wypadku
 2013.07.03 - DZIERŻONIÓW: Nietrzeźwi kierujący zdziwieni akcją "Bezpieczne Wakacje"
 2013.07.03 - DZIERŻONIÓW: Chciał na piwo
 2013.07.03 - KŁODZKO: Wakacje rozpoczęli od włamania
 2013.07.03 - GŁOGÓW: Narkotyki na balkonie poszukiwanego
 2013.07.03 - JELENIA GÓRA: Podczas libacji pobili kolegę
 2013.07.04 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.04 - WROCŁAW: Kradł pieniądze z biletomatu
 2013.07.04 - KŁODZKO: Pijany, bez uprawnień uderzył w drzewo (ZDJĘCIA)
 2013.07.04 - LEGNICA: Policjanci w ostatniej chwili dotarli z pomocą
 2013.07.04 - KŁODZKO: Funkcjonariusze odzyskali auto poszukiwane we Włoszech (ZDJĘCIA)
 2013.07.04 - WROCŁAW: Nietrzeźwa matka
 2013.07.04 - ŚWIDNICA: Zatrzymany dealer narkotykowy (ZDJĘCIA)
 2013.07.04 - DZIERŻONIÓW: Strzelał dla "zabawy" - odpowie przed sądem
 2013.07.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.05 - WROCŁAW: Funkcjonariusze wyciągnęli tonącego z Odry
 2013.07.05 - LEGNICA: Policjanci zatrzymali chuliganów niszczących wiatę
 2013.07.05 - GŁOGÓW: Kilkadziesiąt czynów karalnych na koncie 16-latka
 2013.07.05 - KŁODZKO: Znalezione - nie kradzione? (ZDJĘCIA)
 2013.07.05 - OLEŚNICA: Zatrzymany za kradzież w szpitalu (ZDJĘCIA)
 2013.07.05 - BOLESŁAWIEC: Sprzedawała podrobione perfumy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.07.05 - LEGNICA: "Uporał" się w kilka sekund - zarejestrowała go kamera (FILM)
 2013.07.05 - GŁOGÓW: Pościg za drogowym piratem
 2013.07.05 - WAŁBRZYCH: Podejrzany o napad na sklep i usiłowanie zabójstwa
 2013.07.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.06 - MILICZ: Porozumienie o współpracy policjantów z Milicza i Görlitz (ZDJĘCIA)
 2013.07.06 - LUBIN: Dróżnik z promilami tłumaczył, że rogatki otworzyły dzieci... (FILM)
 2013.07.06 - BOLESŁAWIEC: Wakacyjne spotkanie edukacyjne ze skautkami (ZDJĘCIA)
 2013.07.06 - OLEŚNICA: Ponad 800 porcji marihuany nie trafi na rynek (ZDJĘCIA)
 2013.07.06 - WROCŁAW: Zatrzymany z narkotykami
 2013.07.06 - SOBÓTKA POW.WROCŁAW: POSZUKUJEMY ZAGINIONEGO JÓZEFA CISOWSKIEGO (ZDJĘCIA)
 2013.07.06 - DOLNY ŚL.: Jutro "Akcja Pasy"
 2013.07.08 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.07.08 - TRZEBNICA: Policjant ze Żmigrodu laureatem ogólnopolskiego konkursu
 2013.07.08 - WROCŁAW: Policjanci uratowali Odry dwóch mężczyzn
 2013.07.08 - WROCŁAW: Zatrzymany za włamania do samochodów
 2013.07.08 - KŁODZKO: Fałszywy diagnosta (ZDJĘCIA)
 2013.07.08 - WROCŁAW: Chciał 500 złotych za zwrot skradzionego skutera
 2013.07.08 - LEGNICA: Zatrzymani za uszkodzenie wiaty
 2013.07.08 - JELENIA GÓRA: Ukradł samochód - wpadł na gorącym uczynku
 2013.07.08 - JAWOR: Policjanci zatrzymali podejrzanych o włamanie do przydrożnej kapliczki
 2013.07.09 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.09 - ZĄBKOWICE ŚL.: Niemiecki policjant w Ząbkowicach Śląskich (ZDJĘCIA)
 2013.07.09 - GŁOGÓW: "Pobiegał sobie po samochodzie"
 2013.07.09 - WROCŁAW: Policjantki z Wrocławia zwyciężyły w Mistrzostwach Polski w piłce plażowej kobiet (ZDJĘCIA)
 2013.07.09 - GŁOGÓW: Areszt za włamania i kradzieże (ZDJĘCIA)
 2013.07.09 - WROCŁAW: Mistrzostwa Dolnego Śląska w Tenisie Ziemnym (ZDJĘCIA)
 2013.07.09 - KŁODZKO: Duet włamywaczy zatrzymany
 2013.07.09 - WROCŁAW, MILICZ: Policjanci zlikwidowali plantację marihuany (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.07.10 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.10 - WROCŁAW: Próbował wyciągnąć pieniądze z biletomatu - został zatrzymany
 2013.07.10 - WAŁBRZYCH: Nagrody i wyróżnienia dla wałbrzyskich policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.07.10 - LUBAŃ: Sprawca włamania zatrzymany, skradziony laptop odzyskany (ZDJĘCIA)
 2013.07.10 - WAŁBRZYCH: 3500 porcji amfetaminy w mieszkaniu (ZDJĘCIA)
 2013.07.10 - KŁODZKO: Dzięki policjantom odzyskał koła
 2013.07.10 - LUBIN: Zatrzymany za posiadanie dużej ilości narkotyków
 2013.07.11 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.11 - GŁOGÓW: Biegnę dla Ali (ZDJĘCIA)
 2013.07.11 - JAWOR: Pomalowali i podpalili drzwi zabytkowej świątyni
 2013.07.11 - WROCŁAW: Policjantka z Wrocławia mistrzynią w Kickboxingu (ZDJĘCIA)
 2013.07.11 - TRZEBNICA: Uprawiał konopie indyjskie w mieszkaniu (ZDJĘCIA)
 2013.07.11 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za kradzież rozbójniczą i zranienie nożem
 2013.07.11 - WROCŁAW: Fikcyjny napad i rany od noża
 2013.07.11 - JELENIA GÓRA: Policjanci zdążyli uratować mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo
 2013.07.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.12 - LUBAŃ ŚL.: Zaczęło się od zatrzymania za kradzież paliwa (ZDJĘCIA)
 2013.07.12 - BOLESŁAWIEC: Ukradł kamery bo ... go denerwowały (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.07.12 - ZGORZELEC: Zatrzymany za kradzież motocykla (ZDJĘCIA)
 2013.07.12 - BOLESŁAWIEC: Najpierw pograli w piłkę, później podpalili sztuczną nawierzchnię
 2013.07.12 - OLEŚNICA: Odzyskany rower
 2013.07.12 - GŁOGÓW: Uprawiał narkotyki w ogródku (ZDJĘCIA)
 2013.07.12 - WROCŁAW: Podejrzani o próbę kradzieży mieszkaniowej
 2013.07.12 - WROCŁAW: Akcja "Prędkość"
 2013.07.12 - WROCŁAW: "Tata, a Marcin powiedział
 2013.07.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.13 - WROCŁAW: Zatrzymani za rozbój
 2013.07.13 - WROCŁAW: Policjant w czasie wolnym zatrzymał podejrzanego o kradzież rozbójniczą
 2013.07.13 - OLEŚNICA: Domowa plantacja marihuany (ZDJĘCIA)
 2013.07.15 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.07.15 - WROCŁAW: Odpowie za rozboje z użyciem niebezpiecznych narzędzi
 2013.07.15 - GÓRA: Zlikwidowana plantacja
 2013.07.15 - OŁAWA: Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży poduszek powietrznych (ZDJĘCIA)
 2013.07.15 - OŁAWA: Odpowie za posiadanie narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.07.15 - WAŁBRZYCH: Policjanci zatrzymali złodzieja rusztowania
 2013.07.15 - KRAJ: Lęborska policja szuka osób które znają tożsamość mężczyzny którego zwłoki zostały znalezione 29.01.2011 r.
 2013.07.16 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.16 - ZGORZELEC: Ukradli metalowe rury warte 30 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.07.16 - JELENIA GÓRA: Zdążyli na czas
 2013.07.16 - WROCŁAW: Policjanci poszukują dziecka uprowadzonego przez ojca (ZDJĘCIA)
 2013.07.16 - ZĄBKOWICE ŚL.: "Na gazie" i z "prochami"
 2013.07.16 - POLKOWICE: Zatrzymany za włamanie i usiłowanie włamania do samochodu
 2013.07.16 - LUBIN: Pobili i okradli nieletniego - trafili do policyjnego aresztu
 2013.07.17 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.17 - OLEŚNICA: Podejrzany o kradzieże rowerów wpadł w ręce Policji (ZDJĘCIA)
 2013.07.17 - WROCŁAW: Zatrzymany za wywołanie fałszywego alarmu
 2013.07.17 - TRZEBNICA: Okazja czynni złodzieja (ZDJĘCIA)
 2013.07.17 - KŁODZKO: Kolejny sukces kłodzkiego policjanta (ZDJĘCIA)
 2013.07.17 - WROCŁAW: Policjanci poszukiwali samobójcy
 2013.07.17 - ZĄBKOWICE ŚL.: "Prawie ksiądz" w areszcie (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.07.17 - MILICZ: Odpowie za wycięcie drzew i kradzież drewna z lasu (ZDJĘCIA)
 2013.07.18 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.18 - OLEŚNICA: Właściciel roweru od policjantów dowiedział się o jego kradzieży
 2013.07.18 - ZGORZELEC: Handlował alkoholem niewiadomego pochodzenia (ZDJĘCIA)
 2013.07.18 - JELENIA GÓRA: Spacerowała w nocy z koniem
 2013.07.18 - BOLESŁAWIEC: Oszukiwał w skupie złomu (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.07.18 - WAŁBRZYCH: Groził kobiecie śmiercią i podpalił jej drzwi wejściowe do domu
 2013.07.18 - DZIERŻONIÓW: Papierosowa kontrabanda w rękach dzierżoniowskich policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.07.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.19 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany za nielegalny tytoń
 2013.07.19 - WROCŁAW: Złodziej roweru zatrzymany na gorącym uczynku
 2013.07.19 - DOLNY ŚL.: Obchody Święta Dolnośląskiej Policji (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.07.19 - WROCŁAW: Odpowiedzą za włamanie do altanki ogrodowej
 2013.07.19 - ŚWIDNICA: Usiłował wyłudzić kredyt w banku
 2013.07.19 - WROCŁAW: Oszukali 85 osób z całego kraju
 2013.07.20 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.20 - DZIERŻONIÓW: Pijany z zakazem sądowym kierował ciągnikiem
 2013.07.20 - WROCŁAW: Policjanci natychmiast podjęli akcję reanimacyjną
 2013.07.20 - KŁODZKO: Funkcjonariusze zabezpieczyli nielegalny tytoń i alkohol
 2013.07.21 - WROCŁAW: Dolnośląski policjant laureatem ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł" (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.07.22 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.07.22 - WROCŁAW: Jeżeli coś wiesz o wypadku zadzwoń
 2013.07.22 - WROCŁAW: Niebezpieczny pasażer
 2013.07.22 - WROCŁAW: Podejrzany o kradzież 15 rowerów
 2013.07.22 - GŁOGÓW: Areszt za fałszowanie pieniędzy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.07.22 - GŁOGÓW: Policjant z Głogowa Mistrzem Polski w triathlonie (ZDJĘCIA)
 2013.07.22 - JAWOR: Areszty za usiłowanie zabójstwa starszej kobiety i rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia
 2013.07.23 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.23 - JELENIA GÓRA: Okradali samochody
 2013.07.23 - TRZEBNICA: Policjanci ujawnili plantacje uprawy konopi indyjskiej (ZDJĘCIA)
 2013.07.23 - DOLNY ŚL.: Policjanci zabezpieczali Mistrzostwa Polski w triathlonie (ZDJĘCIA)
 2013.07.23 - WROCŁAW: Dolnośląscy policjanci jadą do Czarnogóry przed eliminacyjnym meczem rewanżowym Ligi Europy (ZDJĘCIA)
 2013.07.23 - WROCŁAW: Zatrzymany za fałszywy alarm bombowy
 2013.07.23 - WROCŁAW: Policjanci przechwycili kilkaset porcji narkotyków
 2013.07.24 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.24 - WROCŁAW: Areszt dla podejrzanego o zabójstwo
 2013.07.24 - WROCŁAW: Ukradł szablę z pomnika Szermierza
 2013.07.24 - WROCŁAW: Dolnośląskie obchody Święta Policji - pamięć poległym (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.07.24 - DOLNY ŚL.: Życzenia dla Policjantek, Policjantów i Pracowników Policji od insp. Wojciecha Ołdyńskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, z okazji Święta Policji (ZDJĘCIA)
 2013.07.24 - KŁODZKO: Areszt za rozbój (ZDJĘCIA)
 2013.07.24 - TRZEBNICA: Nie miał już siły ...
 2013.07.24 - MILICZ: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W MILICZU
 2013.07.24 - GŁOGÓW: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GŁOGOWIE
 2013.07.24 - JAWOR: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W JAWORZE
 2013.07.24 - TRZEBNICA: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W TRZEBNICY
 2013.07.24 - OŁAWA: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W OŁAWIE
 2013.07.24 - WROCŁAW: Święto Policji we Wrocławiu (ZDJĘCIA)
 2013.07.24 - WROCŁAW: Zatrzymany za pobicie kuratora muzeum
 2013.07.25 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.25 - DOLNY ŚL.: Życzenia z okazji Święta Policji
 2013.07.25 - DOLNY ŚL.: Działania na dolnośląskich drogach - "BUS"
 2013.07.25 - WROCŁAW: 30 włamań i kradzieży na koncie nastolatka
 2013.07.25 - WROCŁAW: Funkcjonariusze uratowali z Odry dwóch mężczyzn
 2013.07.25 - WROCŁAW: Areszt dla zatrzymanego za fałszywy alarm bombowy
 2013.07.25 - KŁODZKO: Kradli tablice i tankowali ... (ZDJĘCIA)
 2013.07.25 - WAŁBRZYCH: Włamali się do Centrum Kultury i ukradli pieniądze zebrane na wypoczynek dzieci
 2013.07.25 - DZIERŻONIÓW: Pijani sprawowali opiekę nad czwórką małych dzieci
 2013.07.25 - LEGNICA: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W LEGNICY
 2013.07.25 - ŚWIDNICA: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W ŚWIDNICY
 2013.07.25 - WROCŁAW: Złodziej roweru wpadł na czerwonym świetle
 2013.07.25 - WROCŁAW: Wrocławscy Policjanci i WOPR dzieciom (ZDJĘCIA)
 2013.07.25 - GÓRA: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GÓRZE
 2013.07.25 - WROCŁAW: Policjanci rozbili samochodową grupę przestępczą (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.07.26 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.26 - DZIERŻONIÓW: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W DZIERŻONIOWIE
 2013.07.26 - TRZEBNICA: Skradzione króliki zostały porzucone
 2013.07.26 - TRZEBNICA: Kolejna plantacja marihuany zlikwidowana
 2013.07.26 - GŁOGÓW: Policjanci uratowali mężczyznę z zadymionego mieszkania
 2013.07.26 - DOLNY ŚL.: Obchody Święta Dolnośląskiej Policji (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.07.27 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.27 - OŁAWA: Kolejny sukces sportowy oławskiej policjantki - złoty medal (ZDJĘCIA)
 2013.07.27 - WROCŁAW: Święto wrocławskiej Policji ... w przedszkolu (ZDJĘCIA)
 2013.07.27 - WAŁBRZYCH: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W WAŁBRZYCHU
 2013.07.27 - BOLESŁAWIEC: Policyjne i duszpasterskie działania w dniu patrona kierowców (ZDJĘCIA)
 2013.07.27 - KŁODZKO: Zatrzymany fałszywy pracownik pomocy społecznej (ZDJĘCIA)
 2013.07.27 - BOLESŁAWIEC: Dolnośląscy policjanci odzyskali TIR-a, skradzionego we Francji (FILM)
 2013.07.28 - ŚRODA ŚL.: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W ŚRODZIE ŚL.
 2013.07.28 - ZĄBKOWICE ŚL.: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W ZĄBKOWICACH ŚL.
 2013.07.28 - ZŁOTORYJA: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W ZŁOTORYI
 2013.07.28 - WOŁÓW: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOWIE
 2013.07.28 - ZGORZELEC: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W ZGORZELCU
 2013.07.29 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.07.29 - TRZEBNICA: Policjanci uratowali życie kobiecie
 2013.07.29 - WROCŁAW: Miał 3 promile i zamierzał uciec z miejsca kolizji drogowej
 2013.07.29 - GŁOGÓW: Odwodniona, w stanie skrajnego wycieńczenia, leżała na podłodze
 2013.07.29 - WROCŁAW: Zatrzymani przy biletomacie
 2013.07.29 - MILICZ: Będąc "po kielichu" dla zabawy pojeździli sobie wózkiem inwalidzkim
 2013.07.29 - WROCŁAW: Letnia Akademia Policyjna 2013
 2013.07.29 - POLKOWICE: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W POLKOWICACH
 2013.07.30 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.30 - STRZELIN: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W STRZELINIE
 2013.07.30 - WROCŁAW: Zamierzał skoczyć do Odry
 2013.07.30 - LUBAŃ: Areszt dla małżeństwa podejrzanego o zabójstwo członka rodziny
 2013.07.30 - TRZEBNICA: Ojciec zniszczył synowi uprawę konopi
 2013.07.30 - OŁAWA: Zatrzymany za włamania
 2013.07.30 - LEGNICA: O krok od kolejnej tragedii w rzece
 2013.07.31 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.07.31 - KŁODZKO: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KŁODZKU
 2013.07.31 - TRZEBNICA: Zatrzymani z narkotykami
 2013.07.31 - WROCŁAW: Zakaz stadionowy dla pseudokibica
 2013.07.31 - GŁOGÓW: Potrącił pieszego i uciekł z potrąconym
 2013.07.31 - LEGNICA: Pijana uszkodziła kilka pojazdów
 2013.07.31 - OŁAWA: Policjanci ujawnili plantację marihuany (ZDJĘCIA)
 2013.07.31 - MILICZ: Zatrzymani za posiadanie narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.08.01 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.01 - JELENIA GÓRA: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W JELENIEJ GÓRZE
 2013.08.01 - BOLESŁAWIEC: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W BOLESŁAWCU
 2013.08.01 - GŁOGÓW: Odpowiedzą za kradzież zaworów hydrantu
 2013.08.01 - POLKOWICE: Włamywał się do domów (ZDJĘCIA)
 2013.08.01 - BOLSŁAWIEC: Wyłudzili sprzęt RTV i kredyt gotówkowy
 2013.08.01 - TRZEBNICA: Awans dla policjanta (ZDJĘCIA)
 2013.08.02 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.02 - LWÓWEK ŚL.: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W LWÓWKU ŚL.
 2013.08.02 - LEGNICA: Zatrzymany za kradzieże paliwa z ciężarówek
 2013.08.02 - ŚRODA ŚL.: Zabójca w rękach średzkiej policji
 2013.08.02 - ŚWIDNICA: Zatrzymani za rozbój z nożem na starszej kobiecie
 2013.08.02 - TRZEBNICA: Przygotowanie do sezony sportowego (ZDJĘCIA)
 2013.08.03 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.03 - KŁODZKO: Właściciel o kradzieży pojazdu dowiedział się od policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.08.05 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.08.05 - WROCŁAW: Nietrzeźwy chciał wejść na mecz
 2013.08.05 - OLSZTYN: Zakończyli projekt w ramach programu Hercule II 2007 - 2013
 2013.08.05 - ZŁOTORYJA: Policjanci na wolnym uratowali ludzkie życie
 2013.08.05 - ZĄBKOWICE ŚL.: Zatrzymani za kradzież z włamaniem
 2013.08.05 - GŁOGÓW: Zatrzymany na kradzieży narzędzi z budowy
 2013.08.05 - ŚWIDNICA: Ukradli naczepę z towarem wartości blisko 230 tysięcy euro (ZDJĘCIA)
 2013.08.05 - WROCŁAW: Policjanci z wizytą u dzieci na półkolonii (ZDJĘCIA)
 2013.08.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.06 - LUBAŃ: OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W LUBANIU
 2013.08.06 - KŁODZKO: Policjanci z powiatu kłodzkiego wyjeżdżają na misję do Kosowa
 2013.08.06 - LUBAŃ: Nietrzeźwa babcia
 2013.08.06 - KŁODZKO: Trzy kobiety zatrzymane za oszustwa
 2013.08.06 - GŁOGÓW: Pijany "rysował" zaparkowane samochody
 2013.08.06 - ZŁOTORYJA: Pies w samochodowym piekarniku
 2013.08.06 - WROCŁAW: 3-miesiące aresztu za napad na wędkarza
 2013.08.07 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.07 - WROCŁAW: Dolnośląscy policjanci wyjechali do Brugge, przed rewanżowym meczem Ligi Europy (ZDJĘCIA)
 2013.08.07 - WROCŁAW: Zatrzymany specjalizował się w kradzieżach gatunkowych alkoholi (ZDJĘCIA)
 2013.08.07 - DZIERŻONIÓW: Policjanci z Blue Knights V na 8 urodzinach Wiktorii (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.08.07 - ZGORZELEC: Areszty za udział w bójce
 2013.08.07 - OLEŚNICA: Zatrzymany dzięki czujności mieszkańców
 2013.08.07 - WROCŁAW: Zatrzymano złodzieja rowerów
 2013.08.07 - WROCŁAW: Zatrzymani za wywołanie fałszywych alarmów (FILM)
 2013.08.07 - KRAJ: Hakerzy podszywają się pod Policję
 2013.08.07 - LUBIN: Zatrzymani za rozbój
 2013.08.07 - KŁODZKO: Poszukiwany listem gończym zatrzymany po 14 latach
 2013.08.07 - ZŁOTORYJA: Współbiesiadnicy
 2013.08.07 - WAŁBRZYCH: Spadł z dachu prosto na policyjny radiowóz
 2013.08.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.08 - WROCŁAW: Kolejne zatrzymania w sprawie strzelaniny i bójki
 2013.08.08 - KŁODZKO: Agresję wyładował na wystawie sklepowej (ZDJĘCIA)
 2013.08.08 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymani za kradzieże oleju napędowego (ZDJĘCIA)
 2013.08.08 - ŚRODA ŚL.: Miłośnicy motocykli crossowych za kratkami
 2013.08.08 - WROCŁAW: 15-latkowie zatrzymani za liczne kradzieże
 2013.08.08 - MILICZ: Czujni ratownicy
 2013.08.08 - WROCŁAW: Pijani opiekunowie
 2013.08.08 - WROCŁAW: "Bezpieczne Osiedla"
 2013.08.08 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za kradzieże w pensjonatach
 2013.08.09 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.09 - KRAJ: Poszukiwana zaginiona osoba
 2013.08.09 - WROCŁAW: Spotkanie z policjantami podczas "Letniej Akademii Policyjnej" (ZDJĘCIA)
 2013.08.09 - ŚWIDNICA: Policjanci uratowali dwójkę młodych ludzi (ZDJĘCIA)
 2013.08.09 - WROCŁAW: Zatrzymany za fałszywy alarm bombowy
 2013.08.09 - WROCŁAW: Półkolonie w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2013" (ZDJĘCIA)
 2013.08.09 - WAŁBRZYCH: Napadł na matkę swojego kolegi i ukradł jej pieniądze
 2013.08.09 - ŚWIDNICA: Uderzył rozbitą butelką w twarz
 2013.08.09 - WROCŁAW: Wojewódzkie eliminacje do Kynologicznych Mistrzostw Polski Policji (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.08.10 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.10 - KRAJ: Badanie trzeźwości nawet w przypadku braku zgody kierującego
 2013.08.10 - DOLNY ŚL.: IX Otwarte Wędkarskie Mistrzostwa Policji Dolnego Śląska - zaproszenie
 2013.08.10 - WROCŁAW: Zatrzymany za kradzieże na uczelniach
 2013.08.12 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.08.12 - KŁODZKO: Chciał ukraść koło, wpadł za kradzież auta (ZDJĘCIA)
 2013.08.12 - WROCŁAW: Nietrzeźwi rodzice na biwaku razem z dziećmi
 2013.08.12 - LUBAŃ: Zatrzymany nietrzeźwy kierowca pod jednostką policji
 2013.08.12 - WAŁBRZYCH: Pseudokibice w rękach wałbrzyskiej policji
 2013.08.12 - JELENIA GÓRA: Wykorzystał okazję i ukradł samochód
 2013.08.12 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za rozbój
 2013.08.12 - WROCŁAW: Policjanci uratowali z wody kolejne dwie osoby
 2013.08.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.13 - LUBIN: Odpowie za pobicie ze skutkiem śmiertelnym
 2013.08.13 - TRZEBNICA: Zatrzymany za kradzież torebki
 2013.08.13 - WROCŁAW: Wrocławscy policjanci zatrzymali podejrzanego o włamania
 2013.08.13 - WROCŁAW: Do kierowców i rowerzystów
 2013.08.13 - OŁAWA: Pijany z narkotykami w kieszeni jechał do pracy za granicę
 2013.08.14 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.14 - DOLNY ŚL.: Akcja "Alkohol i Narkotyki" na dolnośląskich drogach
 2013.08.14 - JELENIA GÓRA: Para zatrzymana za rozboje
 2013.08.14 - WROCŁAW: Nowy rekord Mistrzostw Świata służb mundurowych ustanowiony przez dolnośląskiego policjanta (ZDJĘCIA)
 2013.08.14 - LUBIN: Policjanci uratowali kobietę
 2013.08.14 - WROCŁAW: Porzucił kradzione auto, bo niemiał na opłaty za autostradę
 2013.08.14 - WROCŁAW: Odpowie za kradzieże i włamania
 2013.08.16 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.16 - DOLNY ŚL.: Komunikat - pościg pod Legnicą
 2013.08.16 - TRZEBNICA: Z promilami wjechał w przystanek autobusowy PKS
 2013.08.16 - WROCŁAW: Zatrzymany za wywołanie fałszywego alarmu
 2013.08.16 - WROCŁAW: Zatrzymani za kradzież 24 rowerów
 2013.08.16 - TRZEBNICA: "Skopał" auta
 2013.08.16 - BOLESŁAWIEC: Policjanci odzyskali skradziony samochód wart 80 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.08.16 - GŁOGÓW: Nieletni traktorzysta
 2013.08.16 - WROCŁAW: Policjanci nagrodzeni za uratowanie życia dwóch osób podczas pożaru (ZDJĘCIA)
 2013.08.16 - KŁODZKO: Zatrzymany nietrzeźwy kierowca autobusu
 2013.08.16 - OŁAWA: Policjanci zlikwidowali leśną plantacje marihuany (ZDJĘCIA)
 2013.08.17 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.17 - OŁAWA: Odpowie za włamania do mieszkań i na plebanie
 2013.08.17 - GŁOGÓW: Ukradł wózek i rowerek dziecięcy
 2013.08.19 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.08.19 - KŁODZKO: Zatrzymany za udział w oszustwie metodą "na wnuczka" (ZDJĘCIA)
 2013.08.19 - WROCŁAW: Nietrzeźwa matka "opiekowała się" 3-letnim synkiem
 2013.08.19 - WROCŁAW: Policjanci wyciągnęli tonącego z Odry
 2013.08.19 - WAŁBRZYCH: Policjanci zabezpieczyli prawie 2800 porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.08.19 - ZŁOTORYJA: Kierowca z prawie 4 promilami
 2013.08.20 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.20 - JELENIA GÓRA: Włamywał się do piwnic
 2013.08.20 - WROCŁAW: Zatrzymany podpalacz
 2013.08.20 - POLKOWICE: Marihuana z podręcznej walizki nastolatka
 2013.08.20 - WROCŁAW: Włamywacze zatrzymani w przedszkolu
 2013.08.21 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.21 - DZIERŻONIÓW: Zatrzymani za kradzieże i włamania
 2013.08.21 - DZIERŻONIÓW: Kradł metodą "na śpiocha" (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.08.21 - KŁODZKO: Policjanci odzyskali zaręczynowy pierścionek (ZDJĘCIA)
 2013.08.21 - LUBAŃ: Zatrzymany za posiadanie narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.08.21 - TRZEBNICA: Nocny pościg
 2013.08.21 - GŁOGÓW: Graniczny patrol zakończony (ZDJĘCIA)
 2013.08.22 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.22 - JELENIA GÓRA: Policjanci zatrzymali podejrzanych o podpalenie samochodów
 2013.08.22 - WROCŁAW: Funkcjonariusze zlikwidowali plantację 440 krzewów marihuany (FILM)
 2013.08.22 - WROCŁAW: Poszukiwani świadkowie wypadku drogowego
 2013.08.22 - JELENIA GÓRA: W wyniku rozboju ukradli kobiecie torebkę
 2013.08.22 - JELENIA GÓRA: Zatrzymani za napady na kobiety
 2013.08.22 - GŁOGÓW: Prace społeczne za "rozładowywanie złości"
 2013.08.22 - WROCŁAW: Zatrzymani za usiłowanie rozboju
 2013.08.22 - ZŁOTORYJA: Ukradli 150 kilogramowe kowadło (ZDJĘCIA)
 2013.08.23 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.23 - WAŁBRZYCH: Zatrzymani za kradzież sprzętu elektronicznego
 2013.08.23 - WAŁBRZYCH: Handlował nielegalnym tytoniem i papierosami
 2013.08.23 - WAŁBRZYCH: Usiłowała wyłudzić kredyt na 15 tysięcy zł.
 2013.08.23 - ZĄBKOWICE ŚL.: Zatrzymany za kradzież linii energetycznej (ZDJĘCIA)
 2013.08.23 - OŁAWA: Chciał się "dogadać" z policjantami
 2013.08.23 - WROCŁAW: Areszt dla podejrzanego o podpalenia samochodów
 2013.08.24 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.24 - LUBIN: Zlikwidowana nielegalna uprawa konopi indyjskich (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.08.26 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.08.26 - POLKOWICE: Tymczasowy areszt dla podejrzanego o posiadanie i handel narkotykami
 2013.08.26 - ZŁOTORYJA: Policjantka wygrała Bieg Katorżnika (ZDJĘCIA)
 2013.08.26 - GÓRA: Bieg z Policją - zaproszenie (ZDJĘCIA)
 2013.08.26 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany za oszustwo
 2013.08.26 - WROCŁAW: Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów (FILM)
 2013.08.26 - KŁODZKO: Zatrzymani za przemyt
 2013.08.26 - KŁODZKO: Mając blisko 3 promile spacerowała z dwójka małych dzieci
 2013.08.26 - TRZEBNICA: Policjanci zatrzymali trzech wandali (ZDJĘCIA)
 2013.08.26 - LUBAŃ: Zatrzymany z narkotykami (ZDJĘCIA)
 2013.08.27 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.27 - WOŁÓW: Zatrzymani dwaj włamywacze
 2013.08.27 - WROCŁAW: Zatrzymany za kradzieże aut
 2013.08.27 - OLEŚNICA: Rowerowi złodzieje (ZDJĘCIA)
 2013.08.27 - WROCŁAW: Kradł jednoślady spod sklepów
 2013.08.27 - WROCŁAW: Komunikat (ZDJĘCIA)
 2013.08.27 - WROCŁAW: Areszt za rozbój
 2013.08.27 - WOŁÓW: Zatrzymany z narkotykami (ZDJĘCIA)
 2013.08.28 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.28 - ZĄBKOWICE ŚL.: Odpowiedzą za usiłowanie kradzieży (ZDJĘCIA)
 2013.08.28 - GÓRA: Próbował uniknąć odpowiedzialności
 2013.08.28 - WAŁBRZYCH: Zaskakujący finał włamania
 2013.08.28 - KŁODZKO: Odpowie za kradzież drzwi
 2013.08.28 - JELENIA GÓRA: Rozbój w mieszkaniu
 2013.08.28 - WAŁBRZYCH: Dzięki pomocy świadka policjanci zatrzymali złodziei
 2013.08.29 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.29 - WAŁBRZYCH: Zgłosił rozbój, którego nie było
 2013.08.29 - BOLESŁAWIEC: Nieuczciwa kasjerka
 2013.08.29 - DZIERŻONIÓW: Wpadł, gdy chował łup z kradzieży (FILM)
 2013.08.29 - DZIERŻONIÓW: Dzierżoniowscy policjanci rozbili sześcioosobową grupę włamywaczy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.08.29 - KŁODZKO: Ujawnili alkohol bez akcyzy (ZDJĘCIA)
 2013.08.29 - GŁOGÓW: Złodzieje rowerów zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2013.08.30 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.30 - WROCŁAW: Policjanci zabezpieczyli pół tysiąca umów o pożyczki
 2013.08.30 - WROCŁAW: "Patrol Roku" - Wojewódzki finał Turnieju Par Patrolowych (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.08.30 - KRAJ: Bezpieczny ostatni weekend wakacji
 2013.08.30 - KRAJ: Dzieci bezpieczne w drodze do szkoły
 2013.08.31 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.08.31 - GÓRA: Bieg z Policją (ZDJĘCIA)
 2013.09.01 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 
 2013.09.01 - GÓRA: Bieg z Policją - Finał (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.09.02 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.09.02 - ŚRODA ŚL.: Okradał groby pod osłoną nocy
 2013.09.02 - WAŁBRZYCH: Pijany kierowca, bez uprawnień, próbował przekupić policjantów
 2013.09.02 - WROCŁAW: Tymczasowy areszt dla złodzieja sklepowego
 2013.09.02 - WAŁBRZYCH: Policjanci zabezpieczyli tytoń o wartości blisko 90 tys. złotych
 2013.09.02 - WROCŁAW: Usiłował ukraść rower - wpadł na gorącym uczynku w ręce policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.09.02 - WROCŁAW: Ukradli samochód i sfałszowali umowę kupna - sprzedaży auta
 2013.09.02 - DOLNY ŚL.: BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.09.03 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.03 - GŁOGÓW: Policjanci z Głogowa w czołówce "Biegu z Policją" (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.09.03 - LUBIN: Zatrzymany za pobicie i posiadanie dużej ilości narkotyków(ZDJĘCIA, FILM)
 2013.09.03 - KŁODZKO: Zatrzymany za kradzież losów(ZDJĘCIA)
 2013.09.03 - WROCŁAW: Uszkodził biletomaty
 2013.09.03 - ZGORZELEC: Zatrzymany włamywacz
 2013.09.03 - TRZEBNICA: Nietypowa interwencja
 2013.09.03 - ŚWIDNICA: Zgłosił przestępstwo, do którego nie doszło
 2013.09.03 - WROCŁAW: Jechał po narkotykach, bez uprawnień i chciał przekupić policjantów
 2013.09.04 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.04 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany za kradzież puszki z datkami
 2013.09.04 - KŁODZKO: Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem najmłodszych (Zdjęcia)
 2013.09.04 - WROCŁAW: Areszt za włamania i kradzieże w przedszkolach
 2013.09.04 - LUBIN: Podejrzani o rozbój i włamanie
 2013.09.04 - GŁOGÓW: Nie chciał ,,wpaść'' na fotoradarach
 2013.09.04 - KŁODZKO: Czujny mieszkaniec
 2013.09.04 - KAMIENNA GÓRA: Odnaleziona zaginiona obywatelka Czech
 2013.09.04 - WROCŁAW: Nieletnie zatrzymane za niszczenie nagrobków
 2013.09.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.05 - TRZEBNICA: Zatrzymani za włamania i kradzieże (ZDJĘCIA)
 2013.09.05 - GŁOGÓW: Ukradł sześć rowerków, wózek dziecięcy i hulajnogę
 2013.09.05 - WAŁBRZYCH: Policjanci zabezpieczyli tytoń i alkohol o wartości 120 tys. zł
 2013.09.05 - ŚRODA ŚL. : Z niesprawnymi hamulcami i pękniętą szybą po dzieci
 2013.09.05 - OŁAWA: Podczas wakacji kradli rowery
 2013.09.05 - WROCŁAW: Zintegrowane ćwiczenia służb, związane z aktem terrorystycznym (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.09.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.06 - GŁOGÓW: Bezpieczna droga do szkoły - spotkania z dziećmi (ZDJĘCIA)
 2013.09.06 - WROCŁAW: VI edycja ogólnopolskich zawodów policjantów "Dzielnicowy Roku 2013" (ZDJĘCIA)
 2013.09.06 - JELENIA GÓRA: Włamał się i okradł mieszkanie
 2013.09.06 - LUBIN: Zatrzymany za wywołanie fałszywego alarmu
 2013.09.06 - GŁOGÓW: Sprawcy serii napadów na sklepy w Głogowie zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2013.09.06 - WROCŁAW: Włamywał się do auta, zatrzymany po pościgu
 2013.09.06 - GŁOGÓW: Policjant po służbie zatrzymał poszukiwanego z narkotykami
 2013.09.06 - WROCŁAW: Chciał dać łapówkę
 2013.09.06 - WROCŁAW: Podejrzani o handel narkotykami
 2013.09.07 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.07 - WROCŁAW: "Bezpieczna Droga do Szkoły" - spotkania z dziećmi (ZDJĘCIA)
 2013.09.07 - WROCŁAW: Zatrzymani za rozbój
 2013.09.07 - ZĄBKOWICE ŚL.: Bezpieczeństwo na drogach - debata w Złotym Stoku
 2013.09.07 - WROCŁAW: Głuchy telefon...
 2013.09.07 - WROCŁAW: Zatrzymani za kradzież drewna z lasu
 2013.09.07 - JELENIA GÓRA: Podejrzani o kilkanaście włamań do altanek i podpalenie
 2013.09.07 - WROCŁAW: Zatrzymania poszukiwanych przestępców (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.09.08 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymany za przestępstwa narkotykowe
 2013.09.08 - JAWOR: Wykorzystała okazję... ukradła torebkę
 2013.09.08 - ŚWIDNICA: Uprawiał konopie i posiadał marihuanę
 2013.09.08 - OLEŚNICA: Ukradli rower i rozmontowali go na części (ZDJĘCIA)
 2013.09.09 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.09.09 - JAWOR: Kierował autem z 4 promilami, chciał przekupić policjantów
 2013.09.09 - POLKOWICE: Mistrzostwa Policjantów w Maratonach MTB 2013
 2013.09.09 - OŁAWA: Zatrzymani za kradzież stalowych rur (ZDJĘCIA)
 2013.09.09 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymani za kradzieże łącznie 1750 metrów przewodu
 2013.09.09 - DZIERŻONIÓW: Pijany traktorzysta złamał trzy zakazy sądowe
 2013.09.09 - LEGNICA: Pomyliła się prawie o 200 tys. złotych - uczciwy mężczyzna zwrócił nadwyżkę
 2013.09.09 - WROCŁAW: Policjanci zabezpieczyli narkotyki o wartości ćwierć miliona złotych (FILM)
 2013.09.10 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.10 - KŁODZKO: Odpowie za nielegalne posiadanie broni i wyrobów bez akcyzy (ZDJĘCIA)
 2013.09.10 - LUBIN: Uczyły się przez zabawę bezpieczeństwa na drodze (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.09.10 - LEGNICA: Pięciu zatrzymanych za kradzież w sklepie
 2013.09.10 - ŚWIDNICA: Po służbie, wracając do domu, zatrzymał sprawcę rozboju
 2013.09.10 - GŁOGÓW: Włamywacze do domów jednorodzinnych zatrzymani
 2013.09.10 - ŚRODA ŚL.: Chciał ukraść samochód, ale nie mógł odjechać
 2013.09.10 - ZŁOTORYJA: Jechał po narkotykach
 2013.09.10 - WROCŁAW: Kolejne akcje znakowania rowerów
 2013.09.10 - WROCŁAW: Akcja oddawania krwi - zaproszenie
 2013.09.11 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.11 - WAŁBRZYCH: Pobili sąsiadów
 2013.09.11 - JELENIA GÓRA: Ukradł pokrywy studzienek kanalizacyjnych i elementy ogrodzenia
 2013.09.11 - ZŁOTORYJA: Zatrzymani za szereg kradzieży
 2013.09.11 - GÓRA: Delegacja z Tatarstanu (ZDJĘCIA)
 2013.09.11 - BOLESŁAWIEC: Oszukiwali starsze osoby
 2013.09.11 - WROCŁAW: Wchodził przez otwarte okna mieszkań na parterze...
 2013.09.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.12 - GŁOGÓW: Zatrzymany za kradzieże rowerów
 2013.09.12 - ZGORZELEC: Przemalował motor
 2013.09.12 - GŁOGÓW: Wyciął kraty okienne z pałacu i sprzedał na złom
 2013.09.12 - JAWOR: III Mistrzostwa Strzeleckie Policjantów województwa dolnośląskiego (ZDJĘCIA)
 2013.09.12 - WROCŁAW: Ponad 13 litrów krwi oddali honorowi dawcy (ZDJĘCIA)
 2013.09.12 - KŁODZKO: Pijany przewoził kilkanaście ton instrukcji do zabawek...
 2013.09.12 - WAŁBRZYCH: Przywłaszczył samochód znajomego
 2013.09.12 - BOLESŁAWIEC: Plantacja w wynajętym pensjonacie (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.09.12 - WROCŁAW: XIV Turniej Piłki Nożnej Drużyn Policyjnych (ZDJĘCIA)
 2013.09.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.13 - JELENIA GÓRA: Odpowie za wymuszenie, spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia
 2013.09.13 - WROCŁAW: ,,Bezpieczne Osiedla''
 2013.09.13 - JELENIA GÓRA: Pijany mężczyzna omal nie doprowadził do tragedii...
 2013.09.13 - WAŁBRZYCH: 15-latek ,,znalazł sposób na wakacyjną nudę''
 2013.09.13 - KŁODZKO: Policjanci u przedszkolaków (ZDJĘCIA)
 2013.09.13 - KRAJ: Uderzenie w przestępczość narkotykową
 2013.09.13 - WROCŁAW: Znakowanie akcesoriów samochodowych w ramach programu: "Twój pojazd - Twoja własność" - zaproszenie
 2013.09.13 - WROCŁAW: Odpowie za uszkodzenie kilkunastu samochodów i napaść na funkcjonariusza
 2013.09.14 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.14 - WROCŁAW: Turniej Piłki Nożnej-finał (ZDJĘCIA)
 2013.09.14 - LEGNICA: Najbardziej poszukiwany legniczanin, zatrzymany
 2013.09.14 - WOŁÓW: Areszt za kilkukrotne ugodzenie nożem
 2013.09.14 - WROCŁAW: Zatrzymani za zdewastowanie samochodu (ZDJĘCIA)
 2013.09.14 - KRAJ,WROCŁAW: Mistrzostwa w Siatkówce o Puchar Komendanta Głównego Policji (ZDJĘCIA)
 2013.09.15 - WROCŁAW: Zatrzymany za kradzież płyt chodnikowych
 2013.09.15 - LWÓWEK ŚL.: Zatrzymany za nielegalny alkohol, tytoń i papierosy (ZDJĘCIA)
 2013.09.16 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.09.16 - LEGNICA: Podejrzany o zniszczenie pomnika - trafił do policyjnego aresztu
 2013.09.16 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany za posiadanie marihuany
 2013.09.16 - LUBIN: ,,Dobierał się do stacyjki'' (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.09.16 - GŁOGÓW: Areszt za napad na placówkę bankową (ZDJĘCIA)
 2013.09.16 - OŁAWA: Policjanci ujawnili 176 porcji amfetaminy (ZDJĘCIA)
 2013.09.16 - WROCŁAW: Oszukiwał ludzi na podręczniki szkolne
 2013.09.16 - WROCŁAW: Zatrzymani za znieważenie i użycie przemocy na tle rasowym
 2013.09.17 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.17 - ŚWIDNICA: Zatrzymani za kradzieże i usiłowania kradzieży fordów
 2013.09.17 - WROCŁAW: Znakowanie akcesoriów samochodowych w ramach programu ,,Twój pojazd - Twoja własność'' (ZDJĘCIA)
 2013.09.17 - WROCŁAW: 20-latek podejrzany liczne włamania na terenie Psiego Pola(ZDJĘCIA)
 2013.09.17 - KŁODZKO: Pijany operator 40 - metrowego dźwigu
 2013.09.17 - WROCŁAW: Policjanci rozpracowali grupę kradnącą auta na części
 2013.09.17 - WROCŁAW: Minister Spraw Wewnętrznych z wizytą w dolnośląskiej Policji (ZDJĘCIA)
 2013.09.17 - WAŁBRZYCH: Policjant z Wałbrzycha uratował dziecko instruując jego rodziców przez telefon (MP3,ZDJĘCIA)
 2013.09.18 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.18 - BOLESŁAWIEC: Nieletni odpowie za szkolną kradzież (ZDJĘCIA)
 2013.09.18 - POLKOWICE: Policjanci odnaleźli zaginionego 97 - letniego grzybiarza (ZDJĘCIA)
 2013.09.18 - KŁODZKO: Odpowie za wymuszenia rozbójnicze (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.09.18 - JELENIA GÓRA: Policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego za włamania do mieszkań (ZDJĘCIA)
 2013.09.18 - STRZELIN: Policjanci wyciągnęli kobietę z rzeki (ZDJĘCIA)
 2013.09.18 - JELENIA GÓRA: Policjanci zlikwidowali uprawę marihuany (ZDJĘCIA)
 2013.09.18 - DZIERŻONIÓW: Zatrzymany za kradzież 21 tablic rejestracyjnych (ZDJĘCIA)
 2013.09.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.19 - ŚWIDNICA: Policjanci odzyskali skradzione laptopy (ZDJĘCIA)
 2013.09.19 - WROCŁAW: Dolnośląscy policjanci na podium Międzynarodowego Wieloboju Strzeleckiego - "SNAJPER 2013" (ZDJĘCIA)
 2013.09.19 - WROCŁAW: Zatrzymany za wywołanie alarmu bombowego w sądach oraz przestępstwa narkotykowe (ZDJĘCIA)
 2013.09.19 - WROCŁAW: Zatrzymany za napad na zakład bukmacherski (ZDJĘCIA)
 2013.09.19 - ZGORZELEC: Zatrzymany za kradzież kurtek ze sklepu (ZDJĘCIA)
 2013.09.19 - LUBIN: Zatrzymany za okradanie grobów na cmentarzu miejskim (ZDJĘCIA)
 2013.09.19 - BOLESŁAWIEC: Dolnośląscy policjanci odzyskali kradzione auta o wartości blisko pół miliona złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.09.20 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.20 - WROCŁAW: Zatrzymany za włamanie do garażu (ZDJĘCIA)
 2013.09.20 - KŁODZKO: Narkotyki ukrył w bieliźnie (ZDJĘCIA)
 2013.09.20 - WAŁBRZYCH: Policjanci rozpoczęli ewakuację ratując życie... (ZDJĘCIA)
 2013.09.20 - WROCŁAW: Podpisanie harmonogramu dalszej współpracy dolnośląskiej i saksońskiej Policji (ZDJĘCIA)
 2013.09.20 WROCŁAW: Kradł rowery - wpadł w ręce Policji (ZDJĘCIA)
 2013.09.21 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.21 - JELENIA GÓRA: Policjanci powiadomili pokrzywdzonego o kradzieży na jego terenie(ZDJĘCIA)
 2013.09.21 - WROCŁAW: Bezpieczeństwo Seniorów(ZDJĘCIA)
 2013.09.21 - OLEŚNICA: Odjechał skradzioną kolarzówką i ukrył ją na strychu(ZDJĘCIA)
 2013.09.21 - DOLNY ŚL.: Policjanci radzą. Korzystajmy z pasów bezpieczeństwa (ZDJĘCIA)
 2013.09.21 - LUBIN: Przyszedł do byłego pracodawcy i odjechał jego samochodem (ZDJĘCIA)
 2013.09.21 - WROCŁAW: Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.09.23 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.09.23 - JAWOR: Chcąc ratować pijaną koleżankę usiłował przekupić policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.09.23 - KŁODZKO: Kradzież pod okiem kamery (ZDJĘCIA)
 2013.09.23 - WROCŁAW: Spotkanie komendantów policji dolnośląskiej i czeskiego Liberca (ZDJĘCIA)
 2013.09.23 - GŁOGÓW: Kolejny sukces głogowskich policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.09.23 - WROCŁAW: Zatrzymany za zniszczenie i włamanie do biletomatów (ZDJĘCIA)
 2013.09.23 - MILICZ: Pijana matka "opiekowała się" dziećmi (ZDJĘCIA)
 2013.09.23 - WROCŁAW: Policjanci nagrodzenia za osiągnięcia sportowe (ZDJĘCIA)
 2013.09.23 - WAŁBRZYCH: Trzynastu pseudokibiców trafiło przed oblicze wałbrzyskiego sądu (ZDJĘCIA)
 2013.09.23 - ŚWIDNICA: Policjanci przechwycili 100 kg tytoniu i blisko 200 listków dopalaczy (ZDJĘCIA)
 2013.09.24 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.24 - DOLNY ŚL.: Akcja "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" (ZDJĘCIA)
 2013.09.24 - WROCŁAW: Dolnośląsko - saksońskie spotkanie w ramach realizacji projektu unijnego (ZDJĘCIA)
 2013.09.24 - KŁODZKO: Pijany ojciec wiózł syna do domu ... (ZDJĘCIA)
 2013.09.24 - DZIERŻONIÓW: Zatrzymani podpalacze (ZDJĘCIA)
 2013.09.24 - OLEŚNICA: Policjanci rozbili grupę, kradnąca drewno z lasu (ZDJĘCIA)
 2013.09.24 - KŁODZKO: Zatrzymani za napad (ZDJĘCIA)
 2013.09.24 - WROCŁAW: Złodzieje sprzętu komputerowego zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2013.09.24 - WROCŁAW: Rusza projekt - Bezpieczny Dolnoślązak (ZDJĘCIA)
 2013.09.24 - WROCŁAW: Policyjne spotkania z dolnośląskimi studentami pierwszego roku (ZDJĘCIA)
 2013.09.24 - ZGORZELEC: Policjanci odzyskali samochód o wartości ponad 120 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.09.25 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.25 - ZGORZELEC: Policjanci w ramach projektu "KrymiTech" spotykają się z mieszkańcami przygranicznych miejscowości (ZDJĘCIA)
 2013.09.25 - ZGORZELEC: Złodziej zatrzymany (ZDJĘCIA)
 2013.09.25 - KŁODZKO: Zatrzymany za włamania i kradzież (ZDJĘCIA)
 2013.09.25 - LUBIN: Zlikwidowana uprawa konopi indyjskich (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.09.25 - WAŁBRZYCH: Narkotyki w schowku (ZDJĘCIA)
 2013.09.25 - GŁOGÓW: Sprawcy podwójnego rozboju trafili do aresztu (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.09.25 - JELENIA GÓRA: Okradł sąsiada (ZDJĘCIA)
 2013.09.26 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.26 - ŁÓDŹ: Kto rozpoznaje tą kobietę? (ZDJĘCIA)
 2013.09.26 - WROCŁAW: Zatrzymany złodziej (ZDJĘCIA)
 2013.09.26 - BOLESŁAWIEC: Dentysta (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.09.26 - WROCŁAW: Zatrzymani za rozbój (ZDJĘCIA)
 2013.09.26 - WROCŁAW: Ćwiczenia służb ratunkowych na autostradzie (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.09.26 - ZGORZELEC: Po pościgu policjanci odzyskali auto warte blisko 150 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.09.26 - OŁAWA: Debata społeczna z policją (ZDJĘCIA)
 2013.09.26 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany włamywacz(ZDJĘCIA)
 2013.09.26 - WROCŁAW: Mecz Cracovia Kraków i Śląsk Wrocław - bez wydarzeń (ZDJĘCIA)
 2013.09.26 - KŁODZKO: Najpierw pili, a później ukradli skuter (ZDJĘCIA)
 2013.09.26 - WROCŁAW: Szkolenie policjantów zwalczających przestępczość samochodową (ZDJĘCIA)
 2013.09.27 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.27 - GŁOGÓW: Twierdził, że jest w Paryżu (ZDJĘCIA)
 2013.09.27 - OLEŚNICA: Wybił szybę wystawową w aptece (ZDJĘCIA)
 2013.09.27 - WROCŁAW: Dozór policyjny dla sprawcy fałszywego alarmu bombowego (ZDJĘCIA)
 2013.09.27 - ZGORZELEC: Chciała przekupić policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.09.27 - DZIERŻONIÓW: Odpowie za spowodowanie niebezpieczeństwa powszechnego... (ZDJĘCIA)
 2013.09.27 - ŚRODA ŚL.: Uciekinier w rękach policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.09.27 - DZIERŻONIÓW: Okradał swojego pracodawcę (ZDJĘCIA)
 2013.09.28 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.09.28 - BOLESŁAWIEC: Bolesławieccy policjanci debatowali z działkowcami (ZDJĘCIA)
 2013.09.28 - WROCŁAW: Ogólnopolski Finał Turnieju Par Patrolowych "PATROL ROKU" (ZDJĘCIA)
 2013.09.28 - DZIERŻONIÓW: Blisko 3,5 promila u kierowcy samochodu (ZDJĘCIA)
 2013.09.28 - WROCŁAW: Dolnośląscy i saksońscy policjanci spotkali się w sprawie rozbitej grupy kradnącej samochody w Niemczech (ZDJĘCIA)
 2013.09.28 - WROCŁAW: Policjanci odnaleźli skradzionego Mercedesa (ZDJĘCIA)
 2013.09.30 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.09.30 - ŚWIDNICA: Odpowiedzą za włamanie do mieszkania (ZDJĘCIA)
 2013.09.30 - STRZELIN: Współpraca szkół z policją i innymi instytucjami na rzecz zapobiegania zagrożeniom przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży (ZDJĘCIA)
 2013.09.30 - WROCŁAW: Areszt za znęcanie się nad rodziną (ZDJĘCIA)
 2013.09.30 - OLEŚNICA: Policjanci zatrzymali dwóch złodziei i odzyskali elektronarzędzia o wartości 4 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.09.30 - ZŁOTORYJA: Kolejna edycja Uniwersytetu III Wieku w Złotoryi (ZDJĘCIA)
 2013.09.30 - WROCŁAW: Napadli i ukradli 2400 złotych - nie zdążyli ich wydać (ZDJĘCIA)
 2013.09.30 - GÓRA: Zarzuty dla sprawców awantury w lokalu (ZDJĘCIA)
 2013.09.30 - GŁOGÓW: Zatrzymani złodzieje telewizora ze szpitala (ZDJĘCIA)
 2013.09.30 - WROCŁAW: Uczestnicząc w ceremonii pogrzebowej, zatrzymał na cmentarzu złodzieja (ZDJĘCIA)
 2013.10.01 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.01 - OŁAWA: Odpowie za jazdę po narkotykach i ich posiadanie (ZDJĘCIA)
 2013.10.01 - LUBAŃ: Lubański policjant wicemistrzem świata w karate Shotokan (ZDJĘCIA)
 2013.10.01 - GŁOGÓW: Bezpieczny student - spotkanie w głogowskiej uczelni (ZDJĘCIA)
 2013.10.01 - DZIERŻONIÓW: Policjant z Bielawy zwycięzcą III Regionalnego Rajdu o Kropelce (ZDJĘCIA)
 2013.10.01 - MILICZ: Wywoził z lasu kradzione drewno (ZDJĘCIA)
 2013.10.01 - WROCŁAW: Policjanci uratowali z rzeki mężczyznę, który skoczył z mostu chcąc popełnić samobójstwo (ZDJĘCIA)
 2013.10.01 - TRZEBNICA: Akcja Dziecko w kasku jest bezpieczniejsze...(ZDJĘCIA)
 2013.10.01 - WROCŁAW: KOMUNIKAT
 2013.10.01 - WROCŁAW: Wypadek na Lotniczej - jeżeli rozpoznajesz osobę zadzwoń (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.01 - WROCŁAW: Mniej włamań do samochodów
 2013.10.02 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.02 - WROCŁAW: Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego (ZDJĘCIA)
 2013.10.02 - OŁAWA: Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzieże i odzyskali skradzionego quada (ZDJĘCIA)
 2013.10.02 - KŁODZKO: Altanowy włamywacz zatrzymany (ZDJĘCIA)
 2013.10.02 - ŚRODA ŚL.: Złość wyładował na rowerze (ZDJĘCIA)
 2013.10.02 - WAŁBRZYCH: Zgłosił kradzież, do której nie doszło (ZDJĘCIA)
 2013.10.02 - ZGORZELEC: Zatrzymani za włamanie i kradzież sprzętu o wartości 40 tys. złotych (ZDJĘCIA)
 2013.10.02 - ŚWIDNICA: Pobicie i kradzież skutera (ZDJĘCIA)
 2013.10.03 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.03 - JELENIA GÓRA: Rozbił popielniczką dwie szyby (ZDJĘCIA)
 2013.10.03 - ZŁOTORYJA: Włamał się na plebanię - wpadł w ręce policji (ZDJĘCIA)
 2013.10.03 - LEGNICA: Zatrzymany za zniszczenia na legnickim cmentarzu (ZDJĘCIA)
 2013.10.03 - WROCŁAW: Zatrzymany w nocy z kartonem pełnym zup błyskawicznych (ZDJĘCIA)
 2013.10.03 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany z nielegalnym tytoniem i spirytusem (ZDJĘCIA)
 2013.10.03 - WROCŁAW: Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę (ZDJĘCIA)
 2013.10.03 - LUBAŃ: Funkcjonariusze przechwycili 1,5 tys. porcji marihuany i tytoń bez akcyzy (ZDJĘCIA)
 2013_10_03 - JELENIA GÓRA: Poszedł na grzyby, a znalazł skradzione BMW X6 (ZDJĘCIA)
 2013.10.03 - WROCŁAW: Wrocławscy policjanci przechwycili syntetyczną heroinę i zatrzymali dilera (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.10.04 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.04 - WROCŁAW: Nielegalna fabryka, tony tytoniu i miliony papierosów - rozpracowana grupa przestępcza (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.10.04 - LEBORK: Policjanci z Lęborka proszą o pomoc
 2013.10.04 - WROCŁAW: Odprawa w sprawie zabezpieczenia dolnośląskich derbów (ZDJĘCIA)
 2013.10.04 - ŚRODA ŚL.: Znał PIN, więc bez problemu wybrał pieniądze z bankomatu ... (ZDJĘCIA)
 2013.10.04 - ŚWIDNICA: Zatrzymany za ugodzenie nożem (ZDJĘCIA)
 2013.10.04 - JELENIA GÓRA: Włamywacz w rękach policjantów...(ZDJĘCIA)
 2013.10.04 - ŚWIDNICA: Posiedzą za rozbój (ZDJĘCIA)
 2013.10.04 - WROCŁAW: Jechał na skradzionym rowerze (ZDJĘCIA)
 2013.10.04 - WROCŁAW: Włamywacz w rękach policjantów... (ZDJĘCIA)
 2013.10.04 - KŁODZKO: Usłyszał 55 zarzutów za kradzieże (ZDJĘCIA)
 2013.10.04 - DZIERŻONIÓW: Policjanci odzyskali maszyny budowlane warte prawie 80 tysięcy złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.04 - WROCŁAW: Policjanci na spotkaniach ze studentami... (ZDJĘCIA)
 2013.10.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.05 - ZŁOTORYJA: Znaleźli portfel - przynieśli go do komisariatu policji (ZDJĘCIA)
 2013.10.05 - WROCŁAW: Bezpiecznie podczas dolnośląskich derbów (ZDJĘCIA)
 2013.10.05 - WROCŁAW: Ukradł rower z piwnicy, wpadł na gorącym uczynku (ZDJĘCIA)
 2013.10.05 - LUBIN: Na podstawie sfałszowanych dokumentów wyrabiali wizy do Polski (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.06 - WROCŁAW,WAŁBRZYCH: Kary dla pseudokibiców (ZDJĘCIA)
 2013.10.06 - WROCŁAW: Bezpiecznie podczas sobotnich marszów we Wrocławiu (ZDJĘCIA)
 2013.10.07 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.10.07 - ZGORZELEC: Policjanci odzyskali samochód i garnitury warte 300 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.10.07 - DZIERŻONIÓW: Zatrzymany wandal za zniszczenie 8 aut (ZDJĘCIA)
 2013.10.07 - ZŁOTORYJA: Złotoryjska policja najlepsza w biegach wśród kobiet (ZDJĘCIA)
 2013.10.07 - WAŁBRZYCH: Policja zatrzymała sześcioosobową grupę włamywaczy do altan ogrodowych (ZDJĘCIA)
 2013.10.07 - WROCŁAW: Złoty medal w karate dla dolnośląskiego policjanta (ZDJĘCIA)
 2013.10.07 - JELENIA GÓRA: Może odpowiedzieć za znęcanie się nad zwierzętami
 2013.10.07 - DZIERŻONIÓW: Pijany spowodował kolizję... (ZDJĘCIA)
 2013.10.07 - WROCŁAW: 700 gram marihuany i podwójna ściana w garażu (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.08 - WROCŁAW: Zatrzymani w związku z wyłudzeniem 800 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.10.08 - OLEŚNICA: Zatrzymany za kradzież mieszkaniową (ZDJĘCIA)
 2013.10.08 - WROCŁAW: Wrocław bezpiecznym miastem (ZDJĘCIA)
 2013.10.08 - WROCŁAW: Bezpieczeństwo najmłodszych (ZDJĘCIA)
 2013.10.08 - WROCŁAW: Policjanci udowodnili zatrzymanemu 9 napadów na banki i obiekty handlowe (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.08 - WROCŁAW: Dopiero po chwili zorientował się, że nie ma portfela (ZDJĘCIA)
 2013.10.08 - WROCŁAW: Kary dla kolejnych pseudokibiców (ZDJĘCIA)
 2013.10.08 - WROCŁAW: Zatrzymani za wyłudzenia blisko 2 milionów złotych (ZDJĘCIA)
 2013.10.08 - WROCŁAW: Nietrzeźwa babcia opiekowała się 2-letnią wnuczką(ZDJĘCIA)
 2013.10.09 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.09 - WROCŁAW: 7 osób zatrzymanych za udział w zorganizowanej grupie przestępczej (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.09 - WROCŁAW: Zatrzymany za kradzieże (ZDJĘCIA)
 2013.10.09 - GŁOGÓW: Społeczna debata na osiedlu Kopernika (ZDJĘCIA)
 2013.10.09 - JELENIA GÓRA: Groził nożem i okradał (ZDJĘCIA)
 2013.10.09 - KRAJ: Uwaga hurtownicy przyjmujący zlecenia z Wielkiej Brytanii!
 2013.10.10 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.10 - BOLESŁAWIEC: Dzielnicowi odnaleźli grzybiarza (ZDJĘCIA)
 2013.10.10 - JELENIA GÓRA: Z warsztatu ukradł samochód (ZDJĘCIA)
 2013.10.10 - STRZELIN: Włamywacze trafili do aresztu (ZDJĘCIA)
 2013.10.10 - JELENIA GÓRA: Policjant w czasie wolnym uratował życie mężczyźnie
 2013.10.10 - KŁODZKO: Szczęśliwy finał poszukiwań 83-latka (ZDJĘCIA)
 2013.10.10 - LUBIN: Zatrzymany za gwałt oraz rozbój i kradzież samochodu (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.11 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.11 - WROCŁAW: Zatrzymany jeden z liderów pseudokibiców wrocławskiej drużyny (ZDJĘCIA)
 2013.10.11 - TRZEBNICA: Trzy zarzuty dla złodziei pilarki (ZDJĘCIA)
 2013.10.11 - KŁODZKO: Przechwycone ćwierć tony tytoniu i zlikwidowana linia produkcyjna (ZDJĘCIA)
 2013.10.11 - LEGNICA,WROCŁAW: Sukcesy dolnośląskich policjantów na Mistrzostwach Świata w Brazylii (ZDJĘCIA)
 2013.10.11 - WAŁBRZYCH: Ponad 300 tys. złotych mógł stracić Skarb Państwa w wyniku ich działalności...(ZDJĘCIA)
 2013.10.11 - LEGNICA: Nastolatkowie zatrzymani za napady rozbójnicze (ZDJĘCIA)
 2013.10.11 - MILICZ: Zadbajmy o bezpieczeństwo podczas grzybobrania (ZDJĘCIA)
 2013.10.11 - WROCŁAW: Wbrew temu co sugeruje artykuł, policja podjęła działania
 2013.10.11 - WROCŁAW: Zatrzymani w związku z kradzieżą eksponatów (ZDJĘCIA)
 2013.10.11 - OŁAWA: Areszty dla sprawców chuligańskich zachowań na terenie oławskiego szpitala (ZDJĘCIA)
 2013.10.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.12 - JELENIA GÓRA: Włamał się do kontenera z budowlanego (ZDJĘCIA)
 2013.10.12 - JELENIA GÓRA: Ukradła portfel (ZDJĘCIA)
 2013.10.12 - TRZEBNICA: Kradł części do maszyn rolniczych (ZDJĘCIA)
 2013.10.12 - LUBIN: Chciał uniknąć policyjnej kontroli - rozbił trzy samochody (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.14 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.10.14 - JELENIA GÓRA: Bezpieczna w swoim mieście (ZDJĘCIA)
 2013.10.14 - JAWOR: Pijana babcia poszła z wnuczką na spacer... (ZDJĘCIA)
 2013.10.14 - WAŁBRZYCH: Złodziej przewodów w rękach wałbrzyskich policjantów(ZDJĘCIA)
 2013.10.14 - JELENIA GÓRA: Wspólne działania Policji, Straży Miejskiej i Leśnej przeciwko nielegalnym rajdom kierowców quadów i motocykli crossowych
 2013.10.14 - TRZEBNICA: Zatrzymany za zniszczenie rogatek kolejowych (ZDJĘCIA)
 2013.10.14 - LEGNICA: 3500 porcji narkotyków nie trafi na rynek...(ZDJĘCIA)
 2013.10.14 - POLKOWICE: Rozbita grupa zajmująca się kradzieżami paliwa z lokomotyw (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.14 - LWÓWEK ŚL.: Wpadł na oszustwach "na wnuczka" (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.15 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.15 - KRAJ: Inauguracja Tygodnia Mediacji (ZDJĘCIA)
 2013.10.15 - STRZELIN: Komendant dolnośląskiej policji odwiedził Policyjną Izbę Pamięci w Strzelinie (ZDJĘCIA)
 2013.10.15 - GŁOGÓW: Policjanci rozmawiali z pracownikami ośrodków pomocowych o Niebieskiej Karcie (ZDJĘCIA)
 2013.10.15 - WROCŁAW: Policjanci zabezpieczyli dopalacze - część z nich zawierała mefedron (ZDJĘCIA)
 2013.10.15 - ZGORZELEC: Zatrzymany za kradzieże (ZDJĘCIA)
 2013.10.15 - WROCŁAW: Policjanci zlikwidowali kilka dziupli w powiecie oleśnickim (ZDJĘCIA)
 2013.10.15 - WROCŁAW: Wynosił części telewizorów ... (ZDJĘCIA)
 2013.10.15 - LEGNICA: Pił alkohol prosto ze sklepowej półki (ZDJĘCIA)
 2013.10.15 - ŚWIDNICA: Zatrzymany za strzelanie z wiatrówki do autobusu (ZDJĘCIA)
 2013.10.16 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.16 - OLEŚNICA: Ukradli sprzęt budowlany (ZDJĘCIA)
 2013.10.16 - WAŁBRZYCH: Paser części samochodowych w rękach wałbrzyskiej policji (ZDJĘCIA)
 2013.10.16 - OLEŚNICA: Zatrzymany za kradzieże rowerów (ZDJĘCIA)
 2013.10.16 - POLKOWICE: Podejrzany o serie podpaleń zatrzymany przez policjantów...(ZDJĘCIA)
 2013.10.16 - WROCŁAW: Na ryby poszli bez wędki (ZDJĘCIA)
 2013.10.16 - JELENIA GÓRA: Suszył w mieszkaniu marihuanę (ZDJĘCIA)
 2013.10.16 - KŁODZKO: Pijany przyjechał na policję twierdząc że znalazł BMW (ZDJĘCIA)
 2013.10.16 - JELENIA GÓRA: Ukradli samochód, wpadli do rowu i go porzucili (ZDJĘCIA)
 2013.10.16 - WOŁÓW: Kradł rowery - wpadł w ręce Policji (ZDJĘCIA)
 2013.10.17 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.17 - ŚRODA ŚL.: Zatrzymany za zniszczenia mienia (ZDJĘCIA)
 2013.10.17 - TRZEBNICA: Policjanci z Trzebnicy nagrodzą kierowców za bezpieczną jazdę (ZDJĘCIA)
 2013.10.17 - WAŁBRZYCH: Policjanci zatrzymali przechwycili 120 kg tytoniu bez akcyzy (ZDJĘCIA)
 2013.10.17 - WROCŁAW: Jeżeli masz informacje dotyczące rozboju w placówce bankowej zadzwoń (ZDJĘCIA)
 2013.10.17 - WAŁBRZYCH: Odpowie za liczne uszkodzenia mienia...(ZDJĘCIA)
 2013.10.17 - WAŁBRZYCH: Policjanci zatrzymali kobietę, która przywłaszczyła ponad 300 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.10.17 - JELENIA GÓRA: Posiadał i handlował narkotykami (ZDJĘCIA)
 2013.10.18 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.18 - ZŁOTORYJA: Wandal zniszczył przystanek autobusowy (ZDJĘCIA)
 2013.10.18 - OLEŚNICA: Odpowiedzą za kradzież energii elektrycznej (ZDJĘCIA)
 2013.10.18 - WROCŁAW: Zatrzymany na włamaniu...(ZDJĘCIA)
 2013.10.18 - GŁOGÓW: Mieszkańcy Głogowa z policjantami dbają o bezpieczeństwo w mieście (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.18 - TRZEBNICA: Narkotyki schował w spodniach (ZDJĘCIA)
 2013.10.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.19 - LUBIN: Nieudolne włamanie (ZDJĘCIA)
 2013.10.19 - BOLESŁAWIEC: 25-latek odpowie za kradzieże przewodów (ZDJĘCIA)
 2013.10.19 - JELENIA GÓRA: Pijana sądziła, że ktoś kradnie jej piec (ZDJĘCIA)
 2013.10.19 - WROCŁAW: Rozmowy o bezpieczeństwie (ZDJĘCIA)
 2013.10.19 - LEGNICA: Zaatakował nożem... (ZDJĘCIA)
 2013.10.21 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.10.21 - WROCŁAW: Powiadomił o "bombie" na lotnisku ... dla żartu (ZDJĘCIA)
 2013.10.21 - LUBIN: Odpowie za posiadanie narkotyków i uprawę ... (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.21 - WAŁBRZYCH: Blisko 21 tysięcy papierosów i 4 kg tytoniu przechwycili policjanci (ZDJĘCIA)
 2013.10.21 - DZIERZONIÓW: Nietrzeźwi sprawowali opiekę nad trójką małych dzieci (ZDJĘCIA)
 2013.10.21 - WROCŁAW: Nie zdążył sobie zapalić (ZDJĘCIA)
 2013.10.21 - ZĄBKOWICE ŚL.: 4 tysiące porcji marihuany w mieszkaniu (ZDJĘCIA)
 2013.10.21 - KŁODZKO: Uczciwy znalazca odniósł portfel na policję (ZDJĘCIA)
 2013.10.21 - ŚWIDNICA: Narazili Skarb Państwa na straty w wysokości blisko 340 tys. złotych (ZDJĘCIA)
 2013.10.21 - LUBAŃ: Narkotykowa plantacja zlikwidowana - zabezpieczone rośliny o wartości 3 milionów złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.22 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.22 - OLEŚNICA: Grasował po piwnicach na terenie Oleśnicy (ZDJĘCIA)
 2013.10.22 - WROCŁAW: Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.22 - JELENIA GÓRA: Powiadomił o przestępstwie, którego nie było...(ZDJĘCIA)
 2013.10.22 - ZŁOTORYJA: Zatrzymani za pobicie strażnika w zakładzie poprawczym i zniszczenie mienia (ZDJĘCIA)
 2013.10.22 - LUBIN: Pseudokibice zatrzymani podczas zabezpieczenia meczu (ZDJĘCIA)
 2013.10.22 - JELENIA GÓRA: Spalił altankę i spowodował straty sięgające 20 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.10.22 - ZŁOTORYJA: Odpowiedzą za handel narkotykami(ZDJĘCIA)
 2013.10.22 - KŁODZKO: Niechlubni "alkoholowi rekordziści" i pirat drogowy - w rękach kłodzkich policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.10.22 - ŚWIDNICA: Odpowie z jazdę na "podwójnym gazie" i usiłowanie wręczenia łapówki
 2013.10.23 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.23 - WROCŁAW: Wojewódzki finał konkursu "Dzielnicowy Roku 2013" (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.23 - DOLNY ŚL.: Przygotowujmy się bezpiecznie do Dnia Wszystkich Świętych (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.23 - WROCŁAW: Areszt dla podejrzanego o wywołanie alarmu bombowego na lotnisku (ZDJĘCIA)
 2013.10.23 - GŁOGÓW: Myśleli, że dom nie ma właściciela (ZDJĘCIA)
 2013.10.23 - JELENIA GÓRA: Nietrzeźwy ojciec opiekował się 6 - letnią córką (ZDJĘCIA)
 2013.10.23 - BOLESŁAWIEC: Okradała swojego pracodawcę...(ZDJĘCIA)
 2013.10.23 - ZĄBKOWICE ŚL.: Chciał popełnić samobójstwo - okazało się, że ma nielegalnie broń i jest poszukiwany (ZDJĘCIA)
 2013.10.23 - DZIERŻONIÓW: Skradzione pieniądze ukrył w szybie wentylacyjnym i nie mógł ich wyjąć...(ZDJĘCIA)
 2013.10.23 - LUBAŃ: Zlikwidowana duża plantacja marihuany na terenie powiatu lubańskiego (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.24 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.24 - DOLNY ŚL.: Akcja "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" (ZDJĘCIA)
 2013.10.24 - LEGNICA: Policjanci przejęli prawie 7 kilogramów marihuany(ZDJĘCIA)
 2013.10.24 - STRZELIN: 2,5 tys. porcji narkotyków nie trafi na ulice (ZDJĘCIA)
 2013.10.24 - WROCŁAW: Policjanci nagrodzeni za zaangażowanie w służbie (ZDJĘCIA)
 2013.10.24 - POLKOWICE: Policjant wracając z nocnej służby odnalazł zaginionego (ZDJĘCIA)
 2013.10.24 - ZGORZELEC: Policjanci zabezpieczyli tytoń o wartości ponad 350 tys. zł (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.24 - DZIERZONIÓW: Jechał pijany autem, bo na urodzinach zabrakło alkoholu (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.24 - TRZEBNICA: Zaoferowała pomoc i przywłaszczyła portfel (ZDJĘCIA)
 2013.10.24 - ZŁOTORYJA: Tymczasowe areszty za pobicie strażnika i zniszczenie mienia oraz kolejne zatrzymania (ZDJĘCIA)
 2013.10.25 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.25 - WAŁBRZYCH: Policjanci zatrzymali 5 osób mających związek z włamaniem do mieszkania (ZDJĘCIA)
 2013.10.25 - DOLNY ŚL.: Kilkudniowe utrudnienia ruchu w Hradec Králové
 2013.10.25 - ŚWIDNICA: Kolejne 250 porcji narkotyków nie trafi na rynek (ZDJĘCIA)
 2013.10.25 - KŁODZKO: Kradli alkohol (ZDJĘCIA)
 2013.10.25 - MILICZ: Włamali się do kiosku i pizzerii (ZDJĘCIA)
 2013.10.25 - TRZEBNICA: Debata społeczna dotycząca "Przemocy w rodzinie" (ZDJĘCIA)
 2013.10.25 - ZŁOTORYJA: Tymczasowe areszty dla kolejnych zatrzymanych wychowanków zakładu poprawczego (ZDJĘCIA)
 2013.10.25 - WROCŁAW: Zatrzymany z wyłudzanie usług i towarów - spowodował straty na ponad 200 tys. złotych (ZDJĘCIA)
 2013.10.25 - WAŁBRZYCH: Napad na bank i uprowadzenie zakładników - policyjne ćwiczenia w Wałbrzychu (ZDJĘCIA)
 2013.10.25 - ŚRODA ŚL.: Funkcjonariusze uratowali mężczyznę (ZDJĘCIA)
 2013.10.25 - WROCŁAW: Zatrzymani i aresztowani za podpalenie drzwi bocznych kościoła (ZDJĘCIA)
 2013.10.26 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.26 - WROCŁAW: Policjanci szkolili ankieterki (ZDJĘCIA)
 2013.10.26 - BOLESŁAWIEC: Odpowiedzą za kradzieże drzewa z lasu (ZDJĘCIA)
 2013.10.26 - JELENIA GÓRA: Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni - debata społeczna (ZDJĘCIA)
 2013.10.26 - JELENIA GÓRA: Po raz IX odbył się Młodzieżowy Turniej Strzelecki w Jeleniej Górze (ZDJĘCIA)
 2013.10.26 - WOŁÓW: Okradli skup złomu i zamierzali swój łup sprzedać w innym skupie złomu (ZDJĘCIA)
 2013.10.26 - JELENIA GÓRA: Kolejny oszust zatrzymany (ZDJĘCIA)
 2013.10.26 - STRZELIN: Koparką usiłowali ukraść 100 metrów przewodu(ZDJĘCIA)
 2013.10.27 - LEGNICA: Obezwładniony napastnik, który groził karabinem i zdetonowaniem ładunków wybuchowych (ZDJĘCIA)
 2013.10.28 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.10.28 - DOLNY ŚL.: Policyjna akcja "ZNICZ 2013" (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.28 - GÓRA: Podczas rozładunku towaru ukradli kilka paczek kiełbasy (ZDJĘCIA)
 2013.10.28 - WROCŁAW: 18-latek zatrzymany za kradzieże ... (ZDJĘCIA)
 2013.10.28 - KŁODZKO: Nietrzeźwa matka opiekowała się dziećmi (ZDJĘCIA)
 2013.10.28 - TRZEBNICA: Auto z komisu znikało i wracało (ZDJĘCIA)
 2013.10.28 - BOLESŁAWIEC: Policjanci odzyskali skradziony ciągnik ogrodniczy (ZDJĘCIA)
 2013.10.28 - STRZELIN: Tymczasowe areszty dla członków grupy przestępczej kradnącej przewody z terenów kolejowych (ZDJĘCIA)
 2013.10.29 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.29 - ZGORZELEC: Bezpieczeństwo na ogrodach działkowych - debata społeczna (ZDJĘCIA)
 2013.10.29 - ZŁOTORYJA: Złotoryjscy policjanci przeprowadzili akcję "Jabłko i Cytryna" (ZDJĘCIA)
 2013.10.29 - POLKOWICE: W nocy okradł remontowany budynek - wpadł w ręce policji (ZDJĘCIA)
 2013.10.29 - GŁOGÓW: Czterech młodych, pijanych mężczyzn zatrzymanych za pobicie przypadkowych osób (ZDJĘCIA)
 2013.10.29 - WOŁÓW: Paser samochodu w rękach policji (ZDJĘCIA)
 2013.10.29 - WROCŁAW: Kradł bilon z biletomatu... (ZDJĘCIA)
 2013.10.29 - LUBIN: Akcja drogówki wymierzona w kierowców ciężarówek łamiących przepisy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.30 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.30 - WAŁBRZYCH: Odpowie za korupcje przy pozyskiwaniu robót remontowych (ZDJĘCIA)
 2013.10.30 - WROCŁAW: Świadkowie wypadku poszukiwani
 2013.10.30 - JELENIA GÓRA: Ma, co najmniej 20 przestępstw na swoim koncie (ZDJĘCIA)
 2013.10.30 - JELENIA GÓRA: Rozbój w mieszkaniu (ZDJĘCIA)
 2013.10.30 - LEGNICA: Areszt dla mężczyzny, który groził atrapą broni i detonacja ładunków wybuchowych (ZDJĘCIA)
 2013.10.30 - KŁODZKO: Policjanci odzyskali XVII-wieczną figurkę ze Smreczyny (ZDJĘCIA)
 2013.10.30 - OLEŚNICA: Ukradli złom z punktu skupu, by sprzedać go w innym ...(ZDJĘCIA)
 2013.10.30 - LUBIN: Policjant po służbie zatrzymał złodzieja (ZDJĘCIA)
 2013.10.30 - WROCŁAW: Dolnośląska policjantka najlepsza w Międzynarodowym Wieloboju Strzeleckim - "SNAJPER 2013" (ZDJĘCIA)
 2013.10.31 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.10.31 - JELENIA GÓRA: "Bezpieczna w swoim mieście" (ZDJĘCIA)
 2013.10.31 - ŚWIDNICA: Policjanci odzyskali skradzione BMW, motocykl i przejęli nielegalny spirytus (ZDJĘCIA)
 2013.10.31 - LEGNICA: Groził sztyletem własnej matce, a potem zaatakował policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.10.31 - DZIERŻONIÓW: Zatrzymany za włamanie do marketu (ZDJĘCIA)
 2013.10.31 - WROCŁAW: Areszt za włamania do mieszkań (ZDJĘCIA)
 2013.10.31 - WROCŁAW: Zniszczona skarbonka na wrocławskim Rynku (ZDJĘCIA)
 2013.10.31 - OLEŚNICA: Zatrzymani za włamanie do sklepu (ZDJĘCIA)
 2013.10.31 - WOŁÓW: Areszt za rozbój (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.10.31 - LUBIN: Pseudokibice zatrzymani w związku z udziałem w bójce (FILM)
 2013.11.01 - DOLNY ŚL.: Trwa na Dolnym Śląsku policyjna akcja "ZNICZ 2013" (ZDJĘCIA)
 2013.11.02 - DOLNY ŚL.: Podsumowanie dwóch ostatnich dni w liczbach
 2013.11.02 - POLKOWICE: Pobili i okradli - wpadli w ręce policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.11.02 - DZIERŻONIÓW: Pijany kierowca i spalone auto (ZDJĘCIA)
 2013.11.02 - KŁODZKO: Nieletni zatrzymany za kradzieże szkolnych komputerów (ZDJĘCIA)
 2013.11.02 - LUBIN: Kolejne zatrzymania pseudokibiców w związku z udziałem w bójce i nielegalnym zbiegowisku (ZDJĘCIA)
 2013.11.02 - WROCŁAW: Diler narkotykowy i jego "klienci" wpadli w ręce wrocławskich policjantów - funkcjonariusze przechwycili blisko 8 tys. porcji marihuany (ZDJĘCIA)
 2013.11.02 - DOLNY ŚL.: Bezpieczny Dzień Wszystkich Świętych na Dolnym Śląsku (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.11.03 - WROCŁAW: Policjanci spotkali się z dziećmi klas pierwszych i zerówki (ZDJĘCIA)
 2013.11.03 - WROCŁAW: Służbę w policji łączy ze swoją pasją i sukcesami w kick-boxingu (ZDJĘCIA)
 2013.11.03 - DOLNY ŚL.: Podsumowanie trzech dni świąt i weekendu (ZDJĘCIA)
 2013.11.04 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.11.04 - KŁODZKO: Zabezpieczyli ponad 120 kg nielegalnego tytoniu (ZDJĘCIA)
 2013.11.04 - DOLNY ŚL.: Podsumowanie akcji "ZNICZ 2013" na Dolnym Śląsku (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.11.04 - WOŁÓW: Podejrzany o włamania trafił do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2013.11.04 - WROCŁAW: Działkowcy odwiedzali groby, a on odwiedził ich działki (ZDJĘCIA)
 2013.11.04 - WAŁBRZYCH: Blisko 40 czynów karalnych ma na swoim koncie 15-letni mieszkaniec Wałbrzycha (ZDJĘCIA)
 2013.11.04 - KŁODZKO: Czujny patrol z Międzylesia (ZDJĘCIA)
 2013.11.04 - WROCŁAW: 1,5 metrowe konopie w wynajętym mieszkaniu... (ZDJĘCIA)
 2013.11.04 - JELENIA GÓRA: Nietrzeźwy kierowca i bez uprawnień (FILM)
 2013.11.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.05 - WROCŁAW: Pijany uszkodził karetkę pogotowia... (ZDJĘCIA)
 2013.11.05 - WROCŁAW: Oszukiwali wyłudzając prawa do nieruchomości (ZDJĘCIA)
 2013.11.05 - JELENIA GÓRA: Włamał się do czterech samochodów (ZDJĘCIA)
 2013.11.05 - OLEŚNICA: Zatrzymany włamywacz i odzyskane mienie (ZDJĘCIA)
 2013.11.05 - STRZELIN: Narkotyki trzymał w słoiku (ZDJĘCIA)
 2013.11.05 - WAŁBRZYCH: Chcieli narazić Skarb Państwa na straty sięgające ponad 90 tys. zł. (ZDJĘCIA)
 2013.11.05 - POLKOWICE: Skradziony samochód wrócił do właściciela (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.11.05 - WROCŁAW: Zatrzymani dwaj kierowcy pod wpływem narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.11.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.06 - WROCŁAW: Odpowie za posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej (ZDJĘCIA)
 2013.11.06 - DZIERŻONIÓW: Te narkotyki nie trafią na rynek (ZDJĘCIA)
 2013.11.06 - TRZEBNICA: Odpowiedzą za włamania do domków jednorodzinnych (ZDJĘCIA)
 2013.11.06 - LUBIN: Piromani trafili do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2013.11.06 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za rozbój w piekarni (ZDJĘCIA)
 2013.11.06 - GŁOGÓW: Podpalał kosze dla adrenaliny (ZDJĘCIA)
 2013.11.06 - WAŁBRZYCH: Kierowca, który potrącił dwie kobiety i uciekł z miejsce wypadku zatrzymany (ZDJĘCIA)
 2013.11.06 - ZGORZELEC: Zatrzymany z narkotykami (ZDJĘCIA)
 2013.11.07 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.07 - DZIERŻONIÓW: Pijany kierowca chciał dać łapówkę (ZDJĘCIA)
 2013.11.07 - KłODZKO: Zatrzymani za kradzież na stacji paliw (ZDJĘCIA)
 2013.11.07 - ZGORZELEC: Włamywacze i paser zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2013.11.07 - ZĄBKOWICE ŚL.: Pijana 17-latka jechała szlaczkiem (ZDJĘCIA)
 2013.11.07 - GŁOGÓW: Alkohol go zgubił... (ZDJĘCIA)
 2013.11.07 - ZĄBKOWICE ŚL.: Policjanci sprawdzają, co sprzedała pijana aptekarka (ZDJĘCIA)
 2013.11.07 - WROCŁAW: 3 promile w organizmie miał kierowca tira zatrzymany przez policjantów na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (ZDJĘCIA)
 2013.11.07 - KŁODZKO: Policjanci z Kłodzka wspólnie z radiem na rzecz bezpieczeństwa (ZDJĘCIA)
 2013.11.07 - ZGORZELEC: Zatrzymany inspektor budowlany (ZDJĘCIA)
 2013.11.07 - WROCŁAW: Oszukał starsze osoby na terenie kraju na, co najmniej 140 tys. złotych - wpadł w ręce wrocławskich policjantów (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.11.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.08 - MILICZ: Prawie 3 promile miał kierowca TIR-a - sprawca kolizji drogowej (ZDJĘCIA)
 2013.11.08 - TRZEBNICA: Grozili pistoletem, bo zabrakło im 5 złotych na alkohol (ZDJĘCIA)
 2013.11.08 - ŚWIDNICA: Pijana, próbowała prowadzić wózek ze swoją małą córeczką (ZDJĘCIA)
 2013.11.08 - STRZELIN: Nietrzeźwy kierowca i jego pasażerka w 6 miesiącu ciąży oraz nietrzeźwa "opiekunka" (ZDJĘCIA)
 2013.11.08 - GŁOGÓW: Policjanci uratowali tonącego człowieka (ZDJĘCIA)
 2013.11.08 - DOLNY ŚL.: Odznaczenia dla funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji z okazji Święta Niepodległości (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.11.09 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.09 - BOLESŁAWIEC: Kierowco bądź czujny!(ZDJĘCIA)
 2013.11.09 - WROCŁAW: Odpowie za 13 włamań do samochodów zaparkowanych w centrum miasta (ZDJĘCIA)
 2013.11.09 - WROCŁAW: Sprawcy napadu rabunkowego nie cieszyli się długo wolnością, bo zatrzymali ich policjanci (ZDJĘCIA)
 2013.11.09 - LUBIN: Kolejna akcja drogówki wymierzona w kierowców ciężarówek łamiących przepisy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.11.10 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.10 - STRZELIN: "Nietrzeźwa opieka" nad małoletnimi dziećmi
 2013.11.10 - BOLESŁAWIEC: Wpadli na gorącym uczynku - odpowiedzą za kradzież paliwa i paserstwo (ZDJĘCIA)
 2013.11.10 - LUBAŃ: Uroczyste ślubowanie klas o profilu policyjnym (ZDJĘCIA)
 2013.11.11 - KŁODZKO: "Bezpiecznie - chce się żyć" (ZDJĘCIA)
 2013.11.11 - LUBAŃ: Zatrzymani nietrzeźwi rodzice ZDJĘCIA)
 2013.11.11 - BOLESŁAWIEC: Złodziej samochodu wpadł w ręce policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.11.12 - DOLNY ŚL.: Ostatnie dwa dni długiego weekendu w liczbach
 2013.11.12 - DOLNY ŚL.: Podsumowanie długiego weekendu na drogach (ZDJĘCIA)
 2013.11.12 - TRZBNICA: Policjanci zatrzymali złodzieja kilkudziesięciu słupków ogrodzeniowych (ZDJĘCIA)
 2013.11.12 - DOLNY ŚL.,OLEŚNICA: Szkolenie eksperckie PaT w Oleśnicy i casting do spektaklu edukacyjno - profilaktycznego (ZDJĘCIA)
 2013.11.12 - OLEŚNICA: Zatrzymany bezpośrednio po włamaniu (ZDJĘCIA)
 2013.11.12 - KŁODZKO: Nietrzeźwi opiekunowie "opiekowali się" pięciorgiem małych dzieci (ZDJĘCIA)
 2013.11.12 - LEGNICA: Areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych (ZDJĘCIA)
 2013.11.12 - KAMIENNA GÓRA: Na wolności od razu "skierował swoje kroki" do jubilera (ZDJĘCIA)
 2013.11.12 - WAŁBRZYCH: Zatrzymana i tymczasowo aresztowana za posiadanie narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.11.12 - DZIERŻONIÓW: Nietrzeźwi dziadkowie sprawowali opiekę nad niemowlęciem (ZDJĘCIA)
 2013.11.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.13 - LEGNICA, POLKOWICE, LUBIN: Legniccy policjanci odebrali Puchar z rąk Prezesa PZPN (ZDJĘCIA)
 2013.11.13 - WROCŁAW: Zabezpieczone "podróbki" (ZDJĘCIA)
 2013.11.13 - JELENIA GÓRA: Spotkanie ze studentami Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej (ZDJĘCIA)
 2013.11.13 - ZGORZELEC: Z uczniami o bezpieczeństwie (ZDJĘCIA)
 2013.11.13 - LUBIN: Kierował autobusem miejskim mając prawie 3 promile (ZDJĘCIA)
 2013.11.13 - TRZEBNICA: Kradła pieniądze swojej koleżance (ZDJĘCIA)
 2013.11.13 - OŁAWA: Okradał swojego pracodawcę (ZDJĘCIA)
 2013.11.13 - POLKOWICE: Paserzy i złodzieje zatrzymani przez polkowickich policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.11.13 - WROCŁAW: Rozbita grupa przestępcza, która spowodowała straty wynoszące ponad 62 miliony złotych (FILM)
 2013.11.14 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.14 - DOLNY ŚL.,OLEŚNICA: Casting w Oleśnicy (ZDJĘCIA)
 2013.11.14 - LWÓWEK ŚL.: Nie miał za kurs i zaatakował taksówkarza (ZDJĘCIA)
 2013.11.14 - ZĄBKOWICE ŚL. :Kierował samochodem będąc pod wpływem narkotyków - przy sobie miał też amfetaminę (ZDJĘCIA)
 2013.11.14 - WROCŁAW: Pobił rówieśnika i zabrał mu książki (ZDJĘCIA)
 2013.11.14 - MILICZ: Zatrzymany złodziej akcesoriów samochodowych (ZDJĘCIA)
 2013.11.14 - WROCŁAW: Zatrzymania w związku z podejrzeniem o korupcję przy uprawnieniach technicznych (ZDJĘCIA)
 2013.11.14 - WROCŁAW: Ważne informacje dla kibiców w związku z meczem towarzyskim Polska - Słowacja (ZDJĘCIA)
 2013.11.15 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.15 - DOLNY ŚL.,OLEŚNICA: Premiera "Sekretu" w Oleśnicy (ZDJĘCIA)
 2013.11.15 - ZĄBKOWICE ŚL: Policjanci zatrzymali trzech drogowych przestępców (ZDJĘCIA)
 2013.11.15 - WROCŁAW: Zatrzymany oszust internetowy (ZDJĘCIA)
 2013.11.15 - WAŁBRZYCH: Pijany woźnica jechał całą szerokością jezdni (ZDJĘCIA)
 2013.11.15 - BOLESŁAWIEC: Wyłudzał pożyczki poprzez bankowość elektroniczną, posługując się danymi kolegi - wpadł w ręce policji (ZDJĘCIA)
 2013.11.15 - KŁODZKO: Policjanci rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie - przekazali im też odblaski (ZDJĘCIA)
 2013.11.15 - JELENIA GÓRA: Policjanci przejęli ponad 800 porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.11.15 - KŁODZKO: Groził, że wysadzi kamienice (ZDJĘCIA)
 2013.11.15 - JAWOR: Policjanci zatrzymali kierującego, który po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.11.15 - ZGORZELEC: Policjanci przechwycili ponad 2 tys. porcji narkotyków - podejrzany próbował jeszcze wyrzucać je przez okno (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.11.16 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.16 - GÓRA: Debata dotycząca "Lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" (ZDJĘCIA)
 2013.11.16 - ŚRODA ŚL.:5 kilogramów marihuany "na własny użytek" (ZDJĘCIA)
 2013.11.16 - WROCŁAW: Bezpiecznie podczas meczu (ZDJĘCIA)
 2013.11.16 - GŁOGÓW: Rozbój, którego nie było (ZDJĘCIA)
 2013.11.17 - JELENIA GÓRA: Okradli dwie komórki i garaż (ZDJĘCIA)
 2013.11.17 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za włamania i próby włamań do placówek handlowych (ZDJĘCIA)
 2013.11.17 - OLEŚNICA: Zatrzymany na gorącym uczynku (ZDJĘCIA)
 2013.11.17 - DOLNY ŚL.,OLEŚNICA: Finał działania PaT/E w Oleśnicy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.11.18 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.11.18 - DZIERŻONIÓW: Do aresztu trafił sprawca pobicia i gróźb wobec matki (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.11.18 - MILICZ: Odpowie przed sądem za kradzież roweru oraz znieważenie policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.11.18 - OLEŚNICA: O dwóch takich co ukradli kury i króliki (ZDJĘCIA)
 2013.11.18 - GÓRA: Odpowie przed sądem za włamania
 2013.11.18 - WAŁBRZYCH: W ręce policjantów wpadła przemytniczka narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.11.18 - MILICZ: Ukradł stalowe płyty szalunkowe (ZDJĘCIA)
 2013.11.18 - TRZEBNICA: Z zazdrości ukradł gołębie (ZDJĘCIA)
 2013.11.18 - LWÓWEK ŚL.: Policjanci zabezpieczyli nielegalny "domowy arsenał" (ZDJĘCIA)
 2013.11.18 - KŁODZKO: Tymczasowy areszt za włamanie do TIR-a i kradzież blisko 1100 butelek alkoholu (ZDJĘCIA)
 2013.11.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.19 - JAWOR: Zatrzymani wandale zniszczyli nową wiatę przystankową (ZDJĘCIA)
 2013.11.19 - KŁODZKO: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który ze złości zniszczył dwa samochody (ZDJĘCIA)
 2013.11.19 - POLKOWICE: Nietrzeźwy kierował niesprawnym autobusem (ZDJĘCIA)
 2013.11.19 - JELENIA GÓRA: Pirat drogowy dostał mandat 1000 złotowy, 32 punkty karne oraz skierowanie na ponowny egzamin na prawo jazdy (ZDJĘCIA)
 2013.11.19 - WROCŁAW: Funkcjonariusze i pracownicy Policji nagrodzeni za zaangażowanie oraz wzorowe wykonywanie obowiązków (ZDJĘCIA)
 2013.11.19 - LWÓWEK ŚL.: Śmiertelnie potrącił starszą kobietę i nie udzielając pomocy, uciekł - wpadł w ręce policji (ZDJĘCIA)
 2013.11.19 - OŁAWA: Zatrzymany za kradzież tony granulatu (ZDJĘCIA)
 2013.11.19 - WROCŁAW: Policjanci zatrzymali fałszywych komorników, którzy wyłudzili sprzęt budowlany o wartości ponad 260 tys. złotych (ZDJĘCIA)
 2013.11.20 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.20 - JELENIA GÓRA: Wsparcie rozwoju ruchu turystycznego poprzez poprawę bezpieczeństwa w regionie jeleniogórskim - debata społeczna (ZDJĘCIA)
 2013.11.20 - LEGNICA: Policyjne drużyny piłkarskie rywalizowały w hali (ZDJĘCIA)
 2013.11.20 - DOLNY ŚL.: Rozpoczęły się rejonowe finały konkursu "Razem Bezpieczniej" (ZDJĘCIA)
 2013.11.20 - WROCŁAW: Policjanci zatrzymali włamywacza do piwnic (ZDJĘCIA)
 2013.11.20 - GŁOGÓW: Głogowscy policjanci debatowali z działkowcami (ZDJĘCIA)
 2013.11.21 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.21 - GŁOGÓW: Policjanci namierzyli mężczyznę poszukiwanego od 9 lat (ZDJĘCIA)
 2013.11.21 - KŁODZKO: Podczas włamań nie pogardził domowym winem (ZDJĘCIA)
 2013.11.21 - JELENIA GÓRA: Wsparcie rozwoju ruchu turystycznego poprzez poprawę bezpieczeństwa w regionie jeleniogórskim - debata społeczna (ZDJĘCIA)
 2013.11.21 - ZGORZELEC: Policjanci przechwycili ponad pól tysiąca porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.11.21 - LEGNICA: Ukradli paliwo z ciężarówki (ZDJĘCIA)
 2013.11.21 - STRZELIN: Trzy osoby zatrzymany w związku z rozbojami w Strzelinie (ZDJĘCIA)
 2013.11.22 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.22 - LUBIN: Napadła, przystawiła nóż i zażądała pieniędzy - zatrzymana przez policjantów, została tymczasowo aresztowana (ZDJĘCIA)
 2013.11.22 - JAWOR: Oszustka wyłudziła sprzęt komputerowy i RTV (ZDJĘCIA)
 2013.11.22 - OŁAWA: Policjanci skradziony motorower odnaleźli na aukcji internetowej (ZDJĘCIA)
 2013.11.22 - WROCŁAW: "Czerwone światło" - to sygnał do zatrzymania się (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.11.22 - LUBIN: Niszczył elewacje budynków i inne obiekty, malując na nich swój znak - został namierzony i zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.11.22 - LEGNICA: Podszywali się za policjantów - wpadli na gorącym uczynku w ręce prawdziwych funkcjonariuszy (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.11.23 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.23 - POLKOWICE: Odpowiedzą za kradzież blisko 400 metrów szyn kolejowych (ZDJĘCIA)
 2013.11.23 - KŁODZKO: Odpowie za włamanie i kradzież mienia wartości 500 tys. zł. (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.11.23 - GŁOGÓW: Wpadł na sprzedaży kradzionego telefonu (ZDJĘCIA)
 2013.11.24 - WROCŁAW: Policjanci szkolili się z pierwszej pomocy (ZDJĘCIA)
 2013.11.24 - WROCŁAW: Zatrzymany usłyszał zarzut znęcanie się nad kotem (ZDJĘCIA)
 2013.11.25 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.11.25 - WROCŁAW: Policjanci poszukują świadków wypadku
 2013.11.25 - ZGORZELEC: Włamywacze zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2013.11.25 - WAŁBRZYCH: Złodziej w rękach wałbrzyskich policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.11.25 - WROCŁAW: Kradł rowery - wpadł w ręce wrocławskich policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.11.25 - WROCŁAW: Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów i policjantek (ZDJĘCIA)
 2013.11.25 - WROCŁAW: I Mistrzostwa Dolnego Śląska Służb Mundurowych w badmintonie (ZDJĘCIA)
 2013.11.25 - WROCŁAW: Policjanci nagrodzeni za zaangażowanie i osiągnięcia sportowe (ZDJĘCIA)
 2013.11.25 - WROCŁAW: Rzucił bez powodu butelką w przejeżdżający pojazd (ZDJĘCIA)
 2013.11.26 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.26 - KŁODZKO: Odpowie za handel narkotykami (ZDJĘCIA)
 2013.11.26 - WAŁBRZYCH: Rodzice z 3 promilami "opiekowali się" 10 - miesięcznym dzieckiem(ZDJĘCIA)
 2013.11.26 - GŁOGÓW: Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku wandala, niszczącego elewacje budynków - zdradziły go świeże ślady farby na ubraniu (ZDJĘCIA)
 2013.11.26 - JELENIA GÓRA: Areszt dla sprawcy napadu z nożem w ręku na kobietę (ZDJĘCIA)
 2013.11.26 - WROCŁAW: 20 - latka, oferując "usługi seksualne", w rzeczywistości okradała swoje ofiary (ZDJĘCIA)
 2013.11.26 - JELENIA GÓRA: Odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia - został tymczasowo aresztowany (ZDJĘCIA)
 2013.11.26 - OŁAWA: Na zakupy bez pieniędzy (ZDJĘCIA)
 2013.11.26 - WROCŁAW: Skakali dla zabawy po dachach samochodów (ZDJĘCIA)
 2013.11.26 - JAWOR: Postawił policję na nogi - okazało się, że to był żart (ZDJĘCIA)
 2013.11.26 - WROCŁAW: Dolnośląscy policjanci ustalili i zatrzymali podejrzanych o paserstwo samochodu, utraconego w wyniku zabójstwa taksówkarza w Warszawie (FILM)
 2013.11.26 - KRAJ,DOLNY ŚL.: Gala Finałowa PaT/E w Warszawie - Statuetka dla dolnośląskiej Policji (ZDJĘCIA)
 2013.11.27 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.27 - ZĄBKOWICE ŚL.: Ukradł saszetkę, ukrył ją w koszu - został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.11.27 - WAŁBRZYCH: Zatrzymani za rozbój (ZDJĘCIA)
 2013.11.27 - WAŁBRZYCH: Pobili go, bo był winien im pieniądze - teraz zatrzymani przez policjantów, będą odpowiadać przed sądem (ZDJĘCIA)
 2013.11.27 - ŚRODA ŚL.: Odpowie za posiadanie i udzielanie narkotyków małoletnim (ZDJĘCIA)
 2013.11.27 - ZGORZELEC: Podał się za ... "inspektora walutowego", okradł kantor i zniknął - odnaleźli go policjanci (FILM)
 2013.11.27 - BOLESŁAWIEC: Ukradł wygraną, bo potrzebował na wyjazd ...(ZDJĘCIA)
 2013.11.27 - LEGNICA: Pijany pirat drogowy, poszukiwany i w kradzionym aucie - zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.11.27 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymani za włamania i kradzież ponad 1000 litrów paliwa (ZDJĘCIA)
 2013.11.27 - GŁOGÓW: Głogowscy policjanci wyróżnieni i nagrodzeni za uratowanie człowieka (ZDJĘCIA)
 2013.11.28 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.28 - BOLESŁAWIEC: Bolesławieccy policjanci uhonorowani za "dar serca" (ZDJĘCIA)
 2013.11.28 - WROCŁAW: Uroczyste zakończenie Akademii Bezpiecznego Seniora(ZDJĘCIA)
 2013.11.28 - OLEŚNICA: Rzucił się na ojczyma z taboretem, dotkliwie go pobił - został zatrzymany przez policjantów i tymczasowo aresztowany (ZDJĘCIA)
 2013.11.28 - WROCŁAW: Policjanci poszukują zaginionej (ZDJĘCIA)
 2013.11.28 - ZGORZELEC: Wspólne działania polskich i niemieckich policjantów ruchu drogowego (ZDJĘCIA)
 2013.11.28 - KŁODZKO: Podawał nieprawdziwe dane chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej (ZDJĘCIA)
 2013.11.28 - WAŁBRZYCH: Podpalacz zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.11.28 - JELENIA GÓRA: Chcąc uniknąć odpowiedzialności za jazdę po alkoholu, posłużył się dokumentem zmarłego szwagra
 2013.11.28 - WROCŁAW: Zadbajmy o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych (ZDJĘCIA)
 2013.11.29 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.29 - MILICZ: Zatrzymani kłusownicy kradnący ryby ze stawu hodowlanego (ZDJĘCIA)
 2013.11.29 - POZNAŃ: Poszukiwany mężczyzna (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.11.29 - MILICZ: Ukradł pistolet... i nie tylko - trafił do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2013.11.29 - KŁODZKO: Zatrzymani sprawcy kradzieży paliwa (ZDJĘCIA)
 2013.11.29 - WROCŁAW: Oszukała ponad 40 osób na portalu aukcyjnym (ZDJĘCIA)
 2013.11.29 - WROCŁAW: Uroczyste zakończenie IX edycji Akademii Bezpiecznego Seniora (ZDJĘCIA)
 2013.11.30 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.11.30 - KŁODZKO: Policjanci znakowali sprzęt przed sezonem narciarskim (ZDJĘCIA)
 2013.11.30 - LUBIN: Mówili, że znaleźli... a okazało się, że ukradli (ZDJĘCIA)
 2013.11.30 - DZIERŻONIÓW: Grupa włamywaczy do mieszkań w rękach policjantów - wpadli na gorącym uczynku (ZDJĘCIA)
 2013.11.30 - WROCŁAW: Atak terrorystyczny - policyjne ćwiczenia "TARCZA 2013" na Dolnym Śląsku (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.12.01 - WROCŁAW: Zatrzymany w związku z podejrzeniem o okradanie i uszkodzenie biletomatu (ZDJĘCIA)
 2013.12.01 - JELENIA GÓRA: Zaczepili przechodniów, pobili i okradli - zatrzymani przez policjantów, zostali tymczasowo aresztowani (ZDJĘCIA)
 2013.12.01 - WROCŁAW: Szkolenie Techników Kryminalistyki - zabezpieczanie śladów, daktyloskopia, traseologia, mechanoskopia...(ZDJĘCIA)
 2013.12.01 - ŚWIDNICA: Napadł w mieszkaniu na nieletniego - został zatrzymany, a skradzione mienie odzyskano (ZDJĘCIA)
 2013.12.01 - BOLESŁAWIEC: "ABC Bezpiecznego Seniora" - spotkanie policjantów z emerytowanymi nauczycielami (ZDJĘCIA)
 2013.12.02 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.12.02 - WROCŁAW: Włamywali się i kradli (ZDJĘCIA)
 2013.12.02 - WROCŁAW: "Andrzejkowy weekend" niestety z nietrzeźwymi kierowcami (FILM)
 2013.12.02 - WROCŁAW: Zmusili do wyjścia z autobusu, pobili i okradli - zatrzymani przez funkcjonariuszy, trafili do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2013.12.02 - ŚWIDNICA: Zabezpieczyli prawie kilogram marihuany (ZDJĘCIA)
 2013.12.02 - STRZELIN: Areszt za rozbój (ZDJĘCIA)
 2013.12.02 - WROCŁAW: Grupa czterech mężczyzn zatrzymana na usiłowaniu kradzieży z włamaniem (ZDJĘCIA)
 2013.12.02 - GŁOGÓW: 23 - latek zatrzymany za kradzieże infrastruktury kolejowej (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.12.02 - ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Areszt za wymuszenie rozbójnicze i posiadanie ponad 2700 porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.12.03 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.03 - LEGNICA: Ukradł 3 butelki whisky i użył gazu (ZDJĘCIA)
 2013.12.03 - TRZEBNICA: Kradli rury i uciekali "na kucaka" (ZDJĘCIA)
 2013.12.03 - BOLESŁAWIEC: Ukradł z baru wyroby z mięsa (ZDJĘCIA)
 2013.12.03 - JELENIA GÓRA: Nie zatrzymał się do kontroli - podczas ucieczki próbował pozbyć się narkotyków...(ZDJĘCIA)
 2013.12.03 - KRAJ,DOLNY ŚL.: "16 dni przeciw przemocy wobec kobiet" - Potrzeba społecznej wrażliwości
 2013.12.03 - JELENIA GÓRA: Włamał się do samochodu, bo spodobał mu się radioodtwarzacz (ZDJĘCIA)
 2013.12.03 - JELENIA GÓRA: Dolnośląscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się oszustwami podatkowymi (ZDJĘCIA)
 2013.12.03 - WROCŁAW: Kradł rynny z Katedry (ZDJĘCIA)
 2013.12.04 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.04 - DOLNY ŚL.: Policyjna akcja "Zima 2013/2014"
 2013.12.04 - LUBAŃ: Areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego(ZDJĘCIA)
 2013.12.04 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany za brutalny napad - pobił pokrzywdzonego pałką (ZDJĘCIA)
 2013.12.04 - ŚWIDNICA: Policjanci zatrzymali 6 osób, podejrzanych o kradzieże samochodów, rowerów i podpalenia (ZDJĘCIA)
 2013.12.04 - POZNAŃ: KOMUNIKAT (ZDJĘCIA)
 2013.12.04 - ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Policjanci zapobiegli tragedii
 2013.12.04 - LEGNICA: Niedługo Święty Mikołaj, a złodzieje ukradli pudełko z klockami dla dzieci (ZDJĘCIA)
 2013.12.04 - JAWOR: Zatrzymani po pościgu, bezpośrednio po kradzieży paliwa (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.12.04 - WROCŁAW, LUBIN: Nowoczesne radiowozy dla dolnośląskiej policji (FILM, ZDJĘCIA)
 2013.12.04 - JAWOR: Niespodziewany finał zatrzymania nietrzeźwego kierowcy (ZDJĘCIA)
 2013.12.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.05 - WROCŁAW: Finał XV edycji Konkursu Wiedzy o Policji "Razem bezpieczniej"
 2013.12.05 - WROCŁAW: Zadzwoń, jeżeli wiesz gdzie przebywa nieletnia (ZDJĘCIA)
 2013.12.05 - OŁAWA: Działania prewencyjne oławskich policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.12.05 - LEGNICA: Dzieci miały wrócić ze szkoły niesprawnym autobusem...
 2013.12.05 - WROCŁAW: Pijany przebijał opony w zaparkowanych pojazdach (ZDJĘCIA)
 2013.12.05 - OLEŚNICA: Kierowca z 3 promilami, bez uprawnień, z podrobionym prawem jazdy, usiłował przekupić policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.12.05 - GŁOGÓW: Zatrzymani za kradzież z magazynu prawie 400 kg złomu (ZDJĘCIA)
 2013.12.05 - WROCŁAW: Nowa lakiernia w dolnośląskiej Policji (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.12.05 - MILICZ: Sześciu zatrzymanych za włamanie do mieszkania - sprawcy skradli całe wyposażenie... (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.12.05 - OLEŚNICA: Złodziej torebek na tzw. "wyrwę" w rękach policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.12.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.06 - BOLESŁAWIEC: Uderzając pięściami i kopiąc nogą uszkodził budynek szkoły (ZDJĘCIA)
 2013.12.06 - POLKOWICE: Konkurs "Dzielnicowy 2013" w powiecie polkowickim rozstrzygnięty (ZDJĘCIA)
 2013.12.06 - BOLESŁAWIEC: Młody mężczyzna wpadł z narkotykami (ZDJĘCIA)
 2013.12.06 - WROCŁAW: Podziękowania od Komendanta Głównego Policji (ZDJĘCIA)
 2013.12.06 - WAŁBRZYCH: Chciał wręczyć łapówkę policjantom by uniknąć odpowiedzialności (ZDJĘCIA)
 2013.12.06 - LEGNICA: Pracownik banku podejrzany o "wyprowadzanie" pieniędzy i fałszowanie banknotów, zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.12.07 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.07 - ZGORZELEC: Mikołaj i policjanci - chorym dzieciom (ZDJĘCIA)
 2013.12.07 - TRZEBNICA: Policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o kradzież stalowych tulei wartych ponad 10 tys. złotych, które wywozili na rowerach... (ZDJĘCIA)
 2013.12.07 - WROCŁAW: Nawoływali do nienawiści na portalu społecznościowym (ZDJĘCIA)
 2013.12.07 - DOLNY ŚL.: Działania dolnośląskich policjantów w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi - we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli dryfujący statek(ZDJECIA)
 2013.12.08 - GŁOGÓW: Z mikołajkową wizytą w Domu Samotnej Matki (ZDJĘCIA)
 2013.12.08 - LUBAŃ: Chciał być "popularny" - trafił do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2013.12.09 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.12.09 - STRZELIN: Spotkanie funkcjonariuszy strzelińskiej policji z mieszkańcami (ZDJĘCIA)
 2013.12.09 - KŁODZKO: Pijany kierowca próbował przekupić policjantów ... mnożąc wynik badania przez 100 złotych (ZDJĘCIA)
 2013.12.09 - JAWOR: Policjanci uratowali w nocy dwóch nietrzeźwych mężczyzn - mimo, że byli wyziębieni, pomoc przyszła na czas (ZDJĘCIA)
 2013.12.09 - KŁODZKO: W Kłodzku oddali krew potrzebującym (ZDJĘCIA)
 2013.12.09 - MILICZ: Przez pomyłkę zamiast do sklepu włamali się do mieszkania (FILM)
 2013.12.09 - WROCŁAW: Zatrzymany za włamania do domów - może mieć na koncie kilkadziesiąt przestępstw (ZDJĘCIA)
 2013.12.09 - WROCŁAW: Zatrzymany oszust, który kupował i sprzedawał rzeczy - pokrzywdzonych nawet 70 osób (ZDJĘCIA)
 2013.12.09 - GŁOGÓW: Gnał ulicami miasta, stwarzając zagrożenie - zatrzymany po pościgu (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.12.10 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.10 - LEGNICA: Zatrzymani za zniszczenie wiaty przystankowej (ZDJĘCIA)
 2013.12.10 - GŁOGÓW: Zatrzymany za kradzieże kabli (ZDJĘCIA)
 2013.12.10 - WAŁBRZYCH: O mały włos doszło by do tragedii (ZDJĘCIA)
 2013.12.10 - LUBAŃ: Zatrzymany za nielegalny tytoń i alkohol (ZDJĘCIA)
 2013.12.10 - WAŁBRZYCH: Kilkadziesiąt przestępstw na koncie 15-latka z Wałbrzycha (ZDJĘCIA)
 2013.12.10 - JELENIA GÓRA: Konferencja kończąca projekt "Mobilne Centrum Monitoringu - bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie"
 2013.12.10 - ZGORZELEC: Jechał kradzionym pojazdem, potrącił śmiertelnie człowieka i uciekł - mimo, że do zdarzenia doszło trzy lata temu, wpadł w ręce Policji (FILM)
 2013.12.10 - WROCŁAW: Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi liczy sobie już 30 lat (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.12.10 - WROCŁAW: Montował na bankomatach urządzenia do sczytywania danych z kart płatniczych (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.12.11 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.11 - KŁODZKO: Chcieli zarobić na święta (ZDJĘCIA)
 2013.12.11 - WROCŁAW: Oddadzą krew dla potrzebujących
 2013.12.11 - JAWOR: W akcie zemsty sprawca przeciął 6 opon w dwóch samochodach (ZDJĘCIA)
 2013.12.11 - ŚWIDNICA: Okradli firmę na blisko 140 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.12.11 - JELENIA GÓRA: "Bezpieczna w swoim mieście" - zakończenie kursu samoobrony dla kobiet (ZDJĘCIA)
 2013.12.11 - WAŁBRZYCH: Internetowa oszustka w rękach wałbrzyskich policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.12.11 - WROCŁAW: "Razem Bezpieczniej" - finał wojewódzki XV edycji konkursu wiedzy o policji (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.12.11 - OLEŚNICA: Włamywacz w rękach policji - skradzione mienie o wartości ponad 20 tys. złotych odzyskane (ZDJĘCIA)
 2013.12.11 - WROCŁAW: Debata z uczniami wrocławskich szkół średnich pod hasłem "Bezpieczny młody Wrocław" (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.12.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.12 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany włamywacz trafił do policyjnego aresztu - ma na koncie, co najmniej kilkanaście przestępstw (ZDJĘCIA)
 2013.12.12 - WROCŁAW: Zatrzymana nastolatka ma na swoim koncie 10 różnych przestępstw (ZDJĘCIA)
 2013.12.12 - JELENIA GÓRA: "Mobilne Centrum Monitoringu - bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie" (ZDJĘCIA)
 2013.12.12 - WROCŁAW: Blisko 20 litrów krwi oddali honorowi dawcy (ZDJĘCIA)
 2013.12.12 - LUBIN: Pracownica banku zatrzymana za wyłudzanie pieniędzy - "sama sobie udzielała kredytów" (ZDJĘCIA)
 2013.12.12 - WAŁBRZYCH: Podejrzani o łapówkę sięgającą blisko 300 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.12.12 - ZGORZELEC: "NYSA" uderza w przestępczość samochodową (ZDJĘCIA)
 2013.12.12 - WROCŁAW: Przestępca poszukiwany ENA wpadł w ręce policjantów, którzy zlikwidowali też linię produkcyjną metamfetaminy (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.12.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.13 - JELENIA GÓRA: Włamywał się do aut - trafił do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2013.12.13 - LUBIN: Szła po zmroku z dzieckiem po ruchliwej drodze, mając ponad 2 promile (ZDJĘCIA)
 2013.12.13 - JELENIA GÓRA: Miał remontować, a okradał...(ZDJĘCIA)
 2013.12.13 - WAŁBRZYCH: Włamywał się do samochodów i kradł radioodtwarzacze - za uzyskane pieniądze kupował narkotyki (ZDJĘCIA)
 2013.12.13 - JAWOR: Zatrzymani za oszustwa kredytowe i wyłudzenie sprzętu komputerowego (ZDJĘCIA)
 2013.12.13 - LUBIN: Chcieli ukraść samochody dostawcze - trafili do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2013.12.13 - LEGNICA: Podszywał się pod kontrolera, sprawdzając bilety pasażerom (ZDJĘCIA)
 2013.12.14 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.14 - WROCŁAW: Areszty dla osób podejrzanych o produkcję metamfetaminy (ZDJĘCIA,FILM)
 2013.12.14 - KŁODZKO: Funkcjonariusze zostaną wyposażeni w ogrzewacze (ZDJĘCIA)
 2013.12.14 - STRZELIN: Odpowie za kradzież biżuterii (ZDJĘCIA)
 2013.12.14 - TRZEBNICA: Chrońmy swoje dane osobowe (ZDJĘCIA)
 2013.12.14 - LUBIN: Zatrzymana za sutenerstwo (ZDJĘCIA)
 2013.12.14 - DOLNY ŚL.: CZAD - CICHY ZABÓJCA
 2013.12.15 - DOLNY ŚL.: Warsztaty ekspertów daktyloskopii (ZDJĘCIA)
 2013.12.15 - WROCŁAW: Zatrzymany usłyszał zarzut zgwałcenia i rozboju (ZDJĘCIA)
 2013.12.16 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.12.16 - POLKOWICE: Policjanci przechwycili prawie 2700 porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2013.12.16 - LUBAŃ: Zatrzymany włamywacz z łupem - 1 groszową monetą (ZDJĘCIA)
 2013.12.16 - DZIERŻONIÓW: Na rynek nie trafi 750 porcji narkotyków przejętych przez policjantów (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.12.16 - WROCŁAW: Policjanci zorganizowali szkolenie (ZDJĘCIA)
 2013.12.16 - OŁAWA: Pasowanie na "policjanta" (ZDJĘCIA)
 2013.12.16 - GŁOGÓW: Razem przeciwko przemocy - spotkanie z uczniami (ZDJĘCIA)
 2013.12.16 - POLKOWICE: Podziękowania dla policjanta od leśniczych (ZDJĘCIA)
 2013.12.16 - JAWOR: Wpadł z narkotykami...(ZDJĘCIA,FILM)
 2013.12.17 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.17 - ZGORZELEC: Przedszkolaki złożyły świąteczne życzenia policjantom (ZDJĘCIA)
 2013.12.17 - KŁODZKO: Areszt za włamanie (ZDJĘCIA)
 2013.12.17 - STRZELIN: Dzieci i młodzież niepełnosprawna rywalizowały w turnieju "Z prewencją na TY"
 2013.12.17 - WROCŁAW: Nauczyciele szkolili się z zakresu rozpoznawania zagrożeń związanych z narkotykami w szkołach (ZDJĘCIA)
 2013.12.17 - WROCŁAW: Nietrzeźwy 18 - latek wjechał w płot i latarnię uliczną (ZDJĘCIA)
 2013.12.17 - DOLNY ŚL.: Bezpieczeństwo podczas przedświątecznych zakupów
 2013.12.17 - TRZEBNICA: Obserwowani włamywacze, uciekli z miejsca przestępstwa - zostali zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2013.12.17 - BOLESŁAWIEC: Ukradła portfel w trakcie zakupów (ZDJĘCIA)
 2013.12.17 - JELENIA GÓRA: Uważajmy z fajerwerkami! (ZDJĘCIA)
 2013.12.18 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.18 - KŁODZKO: Włamał się do sklepu po orzechy (ZDJĘCIA)
 2013.12.18 - WROCŁAW: Aresztowani sprawcy rozboju (ZDJĘCIA)
 2013.12.18 - POLKOWICE: Kilkaset porcji narkotyków w pokoju nastolatka (ZDJĘCIA)
 2013.12.18 - TRZEBNICA: Areszt dla nożownika (ZDJĘCIA)
 2013.12.18 - TRZEBNICA: Jechał skradzionym autem na "podwójnym gazie", mając zakaz sądowy - trafił do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2013.12.18 - WROCŁAW: Ma na koncie 200 oszustw internetowych (ZDJĘCIA)
 2013.12.18 - WROCŁAW: Kolejne nowe radiowozy dla dolnośląskiej Policji (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.12.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.19 - DOLNY ŚL.: Co powinniśmy wiedzieć o fajerwerkach (FILM)
 2013.12.19 - LEGNICA: Policjanci przechwycili nielegalny alkohol i tytoń (ZDJĘCIA)
 2013.12.19 - ZĄBKOWICE ŚL.: Komisarz Lew i dzieci kontrolowały kierowców (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.12.19 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany samochodowy złodziej (ZDJĘCIA)
 2013.12.19 - WROCŁAW: "Sportowe Nagrody Dolnego Śląska 2013" - wśród uhonorowanych sportowców jest wrocławska policjantka (ZDJĘCIA)
 2013.12.19 - LEGNICA: Policjanci zatrzymali nieletniego, który przejął kontrolę nad kontem urzędu na portalu społecznościowym (ZDJĘCIA)
 2013.12.19 - DOLNY ŚL.: Świąteczne życzenia od Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (ZDJĘCIA)
 2013.12.19 - WROCŁAW: Przedświąteczne spotkanie opłatkowe dolnośląskiej Policji (ZDJĘCIA)
 2013.12.20 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.20 - DOLNY ŚL.: "Bliskie spotkanie..." z 3 promilami
 2013.12.20 - KŁODZKO: Strażak ochotnik podpalał i gasił - straty, to kilkadziesiąt tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.12.20 - BOLESŁAWIEC: Policjanci zatrzymali włamywacza (ZDJĘCIA)
 2013.12.20 - ZŁOTORYJA: Zatrzymany za kradzież pieniędzy ze skansenu (ZDJĘCIA)
 2013.12.20 - GŁOGÓW: Na święta bez pośpiechu (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.12.20 - ZĄBKOWICE ŚL.: Fałszywe tablice rejestracyjne, planowana kradzież paliwa i wykroczenia podczas próby ucieczki za 30 punktów karnych (ZDJĘCIA)
 2013.12.20 - DOLNY ŚL.: Świąteczne paczki od kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji (ZDJĘCIA)
 2013.12.20 - DOLNY ŚL.: Bezpieczne święta - nic nie zastąpi rozsądku i rozwagi na drogach
 2013.12.21 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.21 - ŚRODA ŚL.: By być odpowiedzialnym młodym człowiekiem (ZDJĘCIA)
 2013.12.21 - ŚRODA ŚL.: Dzieci z przedświąteczną wizytą u policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.12.21 - WROCŁAW: Komunikat
 2013.12.21 - WROCŁAW: Kolejna partia radiowozów dla dolnośląskiej Policji (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.12.22 - WAŁBRZYCH: Pijany kierowca jaguara, który uciekł po tym jak wjechał w wiatę przystankową, został zatrzymany (ZDJĘCIA)
 2013.12.22 - OŁAWA: Trzy medale oławskiej policjantki na mistrzostwach pływackich (ZDJĘCIA)
 2013.12.23 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.12.23 - JELENIA GÓRA: Kierowca z narkotykami
 2013.12.23 - WROCŁAW: Zatrzymany oszust internetowy oferujący zabawki dla dzieci (ZDJĘCIA)
 2013.12.23 - JELENIA GÓRA: Oszust w rękach policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.12.23 - WROCŁAW: Wrocławski policjant zdobył złoty medal na najbardziej prestiżowych zawodach karate w Polsce (ZDJĘCIA)
 2013.12.23 - WROCŁAW: Ukradł kilkanaście rowerów - został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.12.23 - WROCŁAW: Policjanci odzyskali koparkę o wartości 130 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2013.12.23 - WROCŁAW: 4 ofiary śmiertelne wypadków drogowych na Dolnym Śląsku i blisko 60 pijanych kierowców - Policja apeluje o rozsądek za kierownicą
 2013.12.23 - OLEŚNICA: Ponad 1000 porcji nie trafi na rynek (ZDJĘCIA)
 2013.12.24 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.24 - WAŁBRZYCH: Świąteczne paczki wałbrzyskich policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.12.24 - LEGNICA: Legniccy policjanci odebrali światło pokoju od harcerzy
 2013.12.24 - JAWOR: Przedszkolaki ze świątecznymi życzeniami dla policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.12.24 - KAMIENNA GÓRA: Debata Społeczna - "Lokalny System przeciwdziałania przemocy w rodzinie" (ZDJĘCIA)
 2013.12.24 - KŁODZKO: Przedszkolaki złożyły życzenia policjantom (ZDJĘCIA)
 2013.12.24 - LUBIN: Mikołaje w akcji (ZDJĘCIA, FILM)
 2013.12.24 - ZĄBKOWICE ŚL.: Spowodował wypadek z udziałem 4 aut, bo... spieszył się na wesele (ZDJĘCIA)
 2013.12.24 - ZGORZELEC: Polsko - niemiecki policyjny projekt "KRYMITECH" na Jarmarku Bożonarodzeniowym (ZDJĘCIA)
 2013.12.24 - KŁODZKO: Grozili bronią, by zmusić do wypłaty kilkudziesięciu tysięcy złotych - zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani (ZDJĘCIA)
 2013.12.26 - DOLNY ŚL.: Dwa dni świąt w liczbach
 2013.12.26 - LWÓWEK ŚL.: Włamał się do baru i ukradł alkohol, twierdząc że są święta (ZDJĘCIA)
 2013.12.26 - WOŁÓW: Zatrzymany za kradzież wkrętarki (ZDJĘCIA)
 2013.12.26 - STRZELIN: Zatrzymany za kradzież pieniędzy, telefonów i dokumentów (ZDJĘCIA)
 2013.12.26 - LWÓWEK ŚL.: Blisko 600 porcji marihuany... na święta (ZDJĘCIA)
 2013.12.26 - ZĄBKOWICE ŚL.: Nietrzeźwa kobieta wiozła trójkę dzieci bez pasów i fotelików (ZDJĘCIA)
 2013.12.27 - DOLNY ŚL.: Trzeci dzień świątczny w liczbach
 2013.12.27 - WROCŁAW: Wrocławscy policjanci ukończyli kurs języka migowego (ZDJĘCIA)
 2013.12.27 - WAŁBRZYCH: Napadł na kobietę i wyrwał jej torebkę - został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2013.12.27 - DOLNY ŚL.: Bezpiecznie podczas świąt na dolnośląskich drogach (ZDJĘCIA)
 2013.12.27 - WAŁBRZYCH: Policjanci przejęli blisko 52 kilogramy nielegalnego tytoniu (ZDJĘCIA)
 2013.12.28 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.28 - KŁODZKO: Podsumowanie kampanii społecznej "Bezpieczny Senior 2013" w gminie Kłodzko (ZDJĘCIA)
 2013.12.28 - WROCŁAW: Samochodem bez uprawnień i z narkotykami
 2013.12.28 - KŁODZKO: Był poszukiwany listem gończym za narkotyki, ukrywał się za granicą - trafił do zakładu karnego (ZDJĘCIA)
 2013.12.28 - WROCŁAW: Sylwester na wrocławskim Rynku (ZDJĘCIA)
 2013.12.29 - MILICZ: Świąteczne interwencje policyjne wobec upojonych alkoholem - rekordzista miał ponad 3,7 promila, groził nożem i spaleniem mieszkania (ZDJĘCIA)
 2013.12.30 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2013.12.30 - ZĄBKOWICE ŚL.: Ukradli balsamy i cukierki - zatrzymali ich policjanci (ZDJĘCIA)
 2013.12.30 - TRZEBNICA: Usłyszeli zarzuty za wybicie szyb w hali sportowej (ZDJĘCIA)
 2013.12.30 - GŁOGÓW: Obił samochód drewnianą pałką (ZDJĘCIA)
 2013.12.30 - ZGORZELEC: Wyrzucał łupy przez okno (ZDJĘCIA)
 2013.12.30 - LUBIN: Zaatakowali funkcjonariusza zatrzymującego uciekiniera z zakładu karnego - razem z poszukiwanym, trafili do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2013.12.30 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymany włamywacz - ukradł alkohol (ZDJĘCIA)
 2013.12.30 - POLKOWICE: Zatrzymany za fałszywe alarm bombowy w jednym z osiedlowych bloków mieszkalnych (ZDJĘCIA)
 2013.12.31 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2013.12.31 - WAŁBRZYCH: Pobili kierowcę (ZDJĘCIA)
 2013.12.31 - OŁAWA: Zatrzymani dwukrotnie włamali się do szkoły podstawowej (ZDJĘCIA)
 2013.12.31 - TRZEBNICA: Zatrzymany za kradzież samochodu - trafił do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2013.12.31 - KŁODZKO: Podejrzany o usiłowanie zabójstwa - w rękach Policji (ZDJĘCIA)
 2014.01.01 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.01 - WROCŁAW: Sylwester przebiegł spokojnie (ZDJĘCIA)
 2014.01.02 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.02 - DZIERŻONIÓW: Wyłudził 15 pożyczek (ZDJĘCIA)
 2014.01.02 - TRZEBNICA: Policjanci zabezpieczali uliczny Bieg Sylwestrowy w Trzebnicy (ZDJĘCIA)
 2014.01.02 - WROCŁAW: Alkohol za kierownicą to nie "matematyka" - tu chodzi o bezpieczeństwo
 2014.01.02 - WROCŁAW: Zatrzymana w trakcie napadu rabunkowego (ZDJĘCIA)
 2014.01.02 - LWÓWEK ŚL.: Zawód miłosny, a potem pijacki rajd przez trzy państwa - zatrzymana miała ponad 3 promile (ZDJĘCIA)
 2014.01.02 - GŁOGÓW: Wpadli podczas kradzieży infrastruktury kolejowej (ZDJĘCIA)
 2014.01.03 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.03 - LWÓWEK ŚL.: Wybił dziurę w ścianie i włamał się do sklepu ... (ZDJĘCIA)
 2014.01.03 - WROCŁAW: Zatrzymany nieletni (ZDJĘCIA)
 2014.01.03 - JELENIA GÓRA: Rozbój w autobusie (ZDJĘCIA)
 2014.01.03 - ŚRODA ŚL.: Zatrzymani za kradzież 3 ton elementów metalowych (ZDJĘCIA)
 2014.01.03 - JELENIA GÓRA: Spędził sylwestra w policyjnym areszcie(ZDJĘCIA)
 2014.01.03 - WROCŁAW: Zatrzymany bezpośrednio po włamaniu (ZDJĘCIA)
 2014.01.03 - SWIDNICA: Zatrzymany kierowca miał 4,5 promila (ZDJĘCIA)
 2014.01.04 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.04 - DZIERŻONIÓW: Pijany kierowca autobusu (ZDJĘCIA)
 2014.01.04 - WAŁBRZYCH: Napadł na 17 - latka i ukradł mu telefon komórkowy (ZDJĘCIA)
 2014.01.05 - STRZELIN: Zatrzymani złodzieje słupów (ZDJĘCIA)
 2014.01.05 - WOŁÓW: Podejrzani o kradzież miedzianych elementów (ZDJĘCIA)
 2014.01.04 - DOLNY ŚL.: Wzmożone działania podczas "długiego" weekendu (ZDJĘCIA)
 2014.01.07 - DOLNY ŚL.: Weekend w liczbach
 2014.01.07 - LEGNICA: Zniszczyli ponad 130 nagrobków - zostali zatrzymani przez policjantów (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.07 - GŁOGÓW: Policjanci przechwycili prawie 700 porcji amfetaminy (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.07 - MILICZ: Odpowie przed sądem za pomalowanie sprayem elewacji szkoły w Krośnicach (ZDJĘCIA)
 2014.01.07 - LUBAŃ: Areszt za narkotyki (ZDJĘCIA)
 2014.01.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.08 - WROCŁAW: Ukradł psa, tłumaczył, że zabrał czworonoga, bo było mu go żal - został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.01.08 - TRZEBNICA: Podpalił mieszkanie z zazdrości o dziewczynę (ZDJĘCIA)
 2014.01.08 - TRZEBNICA: Mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie "opiekowała się" dzieckiem (ZDJĘCIA)
 2014.01.08 - MILICZ: Zatrzymani za włamania do altanek działkowych (ZDJĘCIA)
 2014.01.08 - WOŁÓW: Usiłowali ukraść katalizator (ZDJĘCIA)
 2014.01.09 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.09 - STRZELIN: Nietrzeźwy obcokrajowiec jechał samochodem - został zatrzymany (ZDJĘCIA)
 2014.01.09 - WROCŁAW: Zatrzymani za kradzież (ZDJĘCIA)
 2014.01.09 - WROCŁAW: Dzielnicowi uratowali desperata
 2014.01.09 - LEGNICA: Włamywacz do samochodów zatrzymany przez legnickich policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.01.09 - LUBAŃ: Policjanci na podstawie monitoringu ustalili i zatrzymali sprawców kradzieży (FILM)
 2014.01.09 - POLKOWICE: Tymczasowy areszt za pobicie i dewastacje cudzego mienia (ZDJĘCIA)
 2014.01.09 - POLKOWICE: Wręczył łapówkę - odpowie przed sądem (ZDJĘCIA)
 2014.01.09 - KŁODZKO: Policjanci zatrzymali podpalacza (ZDJĘCIA)
 2014.01.09 - DOLNY ŚL.: Dolnośląscy policjanci zagrają razem z WOŚP
 2014.01.09 - ZGORZELEC: Policjanci zatrzymali podejrzanego o paserstwo rowerów (ZDJĘCIA)
 2014.01.09 - WROOCŁAW: Obywatelska postawa mieszkańca Wrocławia pozwoliła na wyeliminowanie z ruchu nietrzeźwego kierowcy ...
 2014.01.09 - DZIERŻONIÓW: Złodziej paliwa i paser zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2014.01.09 - WROCŁAW: Komunikat
 2014.01.10 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.10 - JELENIA GÓRA: Włamał się do hydroforni (ZDJĘCIA)
 2014.01.10 - JAWOR: Miał ponad 2,2 promila i jechał po alkohol - został zatrzymany (ZDJĘCIA)
 2014.01.10 - KŁODZKO: VI Zimowy Festyn Policyjny (ZDJĘCIA)
 2014.01.10 - GŁOGÓW: Kolejne osoby zatrzymane za kradzieże infrastruktury kolejowej... (ZDJĘCIA)
 2014.01.10 - KŁODZKO: Nietrzeźwa kierująca spowodowała kolizje na PKS-ie(ZDJĘCIA)
 2014.01.10 - DZIERŻONIÓW: Złodziej roweru po zarzutach trafił do aresztu (FILM)
 2014.01.10 - WAŁBRZYCH: Miał 250 porcji amfetaminy - został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.01.10 - JELENIA GÓRA: Policjanci zatrzymali włamywacza z Jeleniej Góry (ZDJĘCIA)
 2014.01.10 - OLEŚNICA: Policjanci zatrzymali mężczyznę okradającego piwnice(ZDJĘCIA)
 2014.01.11 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.11 - JELENIA GÓRA: Odpowie za włamanie i kradzież mienia (ZDJĘCIA)
 2014.01.11 - ŚRODA ŚL.: Policjanci spotkali się z gimnazjalistami (ZDJĘCIA)
 2014.01.11 - WAŁBRZYCH: Zatrzymany z narkotykami... (ZDJĘCIA)
 2014.01.11 - JAWOR: Mistrzowski rok policjanta z Jawora (ZDJĘCIA)
 2014.01.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.12 - GŁOGÓW: Areszt za kradzieże paliwa (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.12 - DOLNY ŚL.: Dolnośląscy policjanci grają razem z WOŚP (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.13 - DOLNY ŚL.: Dolnośląscy policjanci zagrali razem z WOŚP (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.13 - WROCŁAW: Policja poszukuje sprawcę napadu na punkt kasowy (ZDJĘCIA)
 2014.01.13 - LEGNICA: Wybił szyby w kościele - zatrzymany trafił do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2014.01.13 - LWÓWEK ŚL.: Zatrzymany za kradzież elektronarzędzi już kilka minut po zdarzeniu (ZDJĘCIA)
 2014.01.13 - JAWOR: Kilkanaście kradzieży paliwa, łapówka, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym to wyczyny dwóch mężczyzn zatrzymanych przez policjantów (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.13 - ŚRODA ŚL.: Kradł miedź, by na papierosy i słodycze mieć...(ZDJĘCIA)
 2014.01.13 - WROCŁAW: Policjanci zatrzymali nietrzeźwego wandala (ZDJĘCIA)
 2014.01.14 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.14 - KŁODZKO: Policjanci przechwycili prawie 2 tysiące porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2014.01.14 - MILICZ: Złodziej elektronarzędzi zatrzymany przez policjantów(ZDJĘCIA)
 2014.01.14 - WROCŁAW: Uszkodzili 9 pojazdów - zatrzymali ich policjanci(ZDJĘCIA)
 2014.01.14 - WROCŁAW: Zbili lustro drogowe i uszkodzili 4 pojazdy (ZDJĘCIA)
 2014.01.14 - KŁODZKO: Dzięki policjantom odzyskał meble (ZDJĘCIA)
 2014.01.14 - LUBIN: Okradli wóz bojowy w trakcie akcji gaśniczej, po pościgu zostali zatrzymani przez policjantów ...(ZDJĘCIA)
 2014.01.14 - WAŁBRZYCH: Wpadli w ręce policji zaraz po tym jak napadli na sklep (ZDJĘCIA)
 2014.01.14 - WROCŁAW: Areszt za rozboje (ZDJĘCIA)
 2014.01.15 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.15 - GŁOGÓW: Trwają policyjne działania "Pieszy na drodze" (ZDJĘCIA)
 2014.01.15 - JELENIA GÓRA: Puchar Świata w biegach narciarskich w Jakuszycach
 2014.01.15 - WROCŁAW: Ponad 1200 porcji narkotyków nie trafi na rynek (ZDJĘCIA)
 2014.01.15 - POLKOWICE: Kolejny krok na rzecz bezpieczeństwa (ZDJĘCIA)
 2014.01.15 - WROCŁAW: Pseudokibic odpowie za niestosowanie się do wyroku sądu (ZDJĘCIA)
 2014.01.15 - KŁODZKO: Ma na koncie szereg włamań do mieszkań i pojazdów - został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.01.15 - WROCŁAW: Odpowiedzą za kradzież i napaść na funkcjonariusza... (ZDJĘCIA)
 2014.01.15 - JELENIA GÓRA: Kilka razy okradł budynek - został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.01.16 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.16 - BOLESŁAWIEC : Zatrzymani włamywacze do mieszkania(ZDJĘCIA)
 2014.01.16 - JELENIA GÓRA: Ma na koncie kradzieże z włamaniem (ZDJĘCIA)
 2014.01.16 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za uszkodzenie mienia (ZDJĘCIA)
 2014.01.16 - ŚRODA ŚL.: Zostali zatrzymali, gdy usiłowali odjechać ze skradzionym paliwem (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.16 - LUBIN: Pluszaki trafiły do dzieci (FILM)
 2014.01.16 - JELENIA GÓRA: Ukradł 200 metrów miedzianego przewodu ziemnego - został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.01.16 - BOLESŁAWIEC: Podejrzany o 16 włamań do altan ogrodowych (ZDJĘCIA)
 2014.01.16 - LUBIN: Zabrał dwie szable z alkoholem
 2014.01.16 - DOLNY ŚL.: Kolejny cios CBŚ w przestępczość narkotykową (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.17 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.17 - WAŁBRZYCH: Podejrzani o szereg kradzieży paliwa ze stacji paliw (ZDJĘCIA)
 2014.01.17 - KŁODZKO: Odpowie za przemyt i handel narkotykami (ZDJĘCIA)
 2014.01.17 - DZIERŻONIÓW: Wpadli na włamaniu do salonu (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.17 - WROCŁAW: W "Trzeźwy poranek" policjanci zatrzymali kilku nietrzeźwych (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.17 - WOŁÓW: Nieodpowiedzialne zachowanie mogło doprowadzić do katastrofy (ZDJĘCIA)
 2014.01.17 - WAŁBRZYCH: Kolejny zatrzymany za dewastację na cmentarzu (ZDJĘCIA)
 2014.01.17 - WOŁÓW: Zatrzymani za rozbój (ZDJĘCIA)
 2014.01.17 - POLKOWICE: Blisko 600 porcji narkotyków znalezionych u przechodnia(ZDJĘCIA)
 2014.01.17 - OLEŚNICA: Odpowiedzą za włamania i kradzieże mienia (ZDJĘCIA)
 2014.01.17 - TRZEBNICA: Kradł kable na kolei (ZDJĘCIA)
 2014.01.18 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.18 - WAŁBRZYCH: Włamywał się do samochodów i domów, teraz za to odpowie (ZDJĘCIA)
 2014.01.18 - POLKOWICE: Studentka odpowie za posiadanie marihuany (ZDJĘCIA)
 2014.01.18 - DZIERŻONIÓW: Policjanci zatrzymali 20-latkę z marihuaną (ZDJĘCIA)
 2014.01.18 - LUBIN: Nie wiemy po co tam poszliśmy (ZDJĘCIA)
 2014.01.18 - KAMIENNA GÓRA: Nieuczciwa pomoc (ZDJĘCIA)
 2014.01.19 - LEGNICA: Policjant - trener wyróżniony przez Ministra Sportu (ZDJĘCIA)
 2014.01.19 - TRZEBNICA: Nowy sprzęt biurowy dla Policji od Starostwa (ZDJĘCIA)
 2014.01.20 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2014.01.20 - OLEŚNICA: Odpowie za kradzież drewna (ZDJĘCIA)
 2014.01.20 - ŚRODA ŚL.: Zatrzymany w sprawie narkotyków (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.20 - JAWOR: Na rynek nie trafi ponad 800 porcji narkotyków (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.20 - WROCŁAW: Zadzwoń, jeżeli wiesz kto to jest
 2014.01.20 - LUBIN: Chciał ukraść samochód, bo potrzebował części (ZDJĘCIA)
 2014.01.20 - KŁODZKO: Mając ponad 3 promile wiozła dwóch pasażerów - zatrzymana przez policjantów, próbowała jeszcze wręczyć im łapówkę (ZDJĘCIA)
 2014.01.20 - WAŁBRZYCH: Policjanci zabezpieczyli ponad 3,5 tony nielegalnego tytoniu (ZDJĘCIA)
 2014.01.20 - WROCŁAW: Oszukiwał na usługę reklamową, wyłudzając pieniądze - mógł oszukać, co najmniej 600 polskich firm (FILM)
 2014.01.20 - WROCŁAW: Zatrzymani za przestępstwa narkotykowe - łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 3.3 tys. porcji środków odurzających (ZDJĘCIA)
 2014.01.21 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.21 - LUBAŃ: Policjanci odnaleźli samochód skradziony w Niemczech (ZDJĘCIA)
 2014.01.21 - WROCŁAW: Ukradł metalowe przęsła z ogrodzenia szkoły (ZDJĘCIA)
 2014.01.21 - WROCŁAW: Odpowiedzą za włamania do piwnic (ZDJĘCIA)
 2014.01.21 - WROCŁAW: Ponad 300 porcji narkotyków nie trafi na rynek (ZDJĘCIA)
 2014.01.21 - WROCŁAW: Policyjne psy odnalazły poszukiwanego i narkotyki (ZDJĘCIA)
 2014.01.21 - BOLESŁAWIEC: Nielegalnie posiadali i sprzedawali tytoń (ZDJĘCIA)
 2014.01.21 - LUBAŃ: Mienie odzyskane - sprawca włamania zatrzymany (ZDJĘCIA)
 2014.01.21 - WAŁBRZYCH: Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę (ZDJĘCIA)
 2014.01.21 - ZGORZELEC: Zatrzymani za włamania do mieszkań(ZDJĘCIA)
 2014.01.22 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.22 - WROCŁAW: Zadzwoń, jeżeli wiesz kto to jest
 2014.01.22 - ZGORZELEC: Zatrzymany za przestępstwa narkotykowe (ZDJĘCIA)
 2014.01.22 - JELENIA GÓRA: Ukradł rower i podarował go bratu (ZDJĘCIA)
 2014.01.22 - KŁODZKO: Nie pogardzili nawet odśnieżarką (ZDJĘCIA)
 2014.01.22 - JELENIA GÓRA: Włamali się do warsztatu samochodowego - zostali zatrzymani przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.01.22 - WROCŁAW: Policyjna kampania informacyjna w Dreźnie, w ramach dolnośląsko - saksońskiego projektu KRIMITECH (ZDJĘCIA,FILM)
 2014.01.22 - ŚWIDNICA: Blisko 1800 litrów nielegalnego spirytusu nie trafi na rynek (ZDJĘCIA)
 2014.01.22 - DZIERŻONIÓW: Próbowali wyłudzić 10 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2014.01.23 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.23 - JELENIA GÓRA: Odpowie, za co najmniej 15 przestępstw przeciwko mieniu (ZDJĘCIA)
 2014.01.23 - ŚRODA ŚL.: Pierwszoklasiści w komendzie (ZDJĘCIA)
 2014.01.23 - STRZELIN: Po sprzedaży samochodu, zamierzali ukraść auto stojące przy drodze - sprawcy zostali zatrzymani (ZDJĘCIA)
 2014.01.23 - JELENIA GÓRA: Kradli katalizatory - wpadli w ręce policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.01.23 - WROCŁAW: Nowa siedziba Komisariatu Kolejowego Policji we Wrocławiu (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.23 - JELENIA GÓRA: Włamał się do samochodu, bo bardzo chciało mu się palić - został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.01.23 - JAWOR: Zatrzymany za nielegalne papierosy (ZDJĘCIA)
 2014.01.23 - WROCŁAW: Zatrzymani za zniszczenie mienia i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym (FILM)
 2014.01.23 - JAWOR: Kolejny nietrzeźwy kierujący został wyeliminowany z ruchu
 2014.01.23 - KŁODZKO: Zatrzymani sprawcy napadu
 2014.01.24 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.24 - OLEŚNICA: Policjanci z Twardogóry odnaleźli w lesie zaginioną, starszą kobietę (ZDJĘCIA)
 2014.01.24 - GŁOGÓW: Policjanci na targach kariery zawodowej (ZDJĘCIA)
 2014.01.24 - WROCŁAW: Niszczyli oświetlenie i dekorację choinki na wrocławskim Rynku (FILM)
 2014.01.24 - WROCŁAW: Nietrzeźwy obcokrajowiec jechał samochodem - został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.01.24 - JELENIA GÓRA: Areszt za rozbój (ZDJĘCIA)
 2014.01.25 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.25 - WAŁBRZYCH: Włamania, kradzieże i zniszczenia mienia - zatrzymany nieletni odpowie za, co najmniej 16 czynów (ZDJĘCIA)
 2014.01.25 - MILICZ: Napadł na starszą kobietę, dusił ją i żądał pieniędzy - trafił do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2014.01.25 - OLEŚNICA:Sprawca napadów z bronią na placówki handlowe w rękach policji(ZDJĘCIA)
 2014.01.25 - WROCŁAW: Poszukiwani za przestępstwa na terenie Austrii, zatrzymani przez wrocławskich policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.01.25 - DOLNY ŚL.: Niebezpieczna zima - nie bądźmy obojętni (ZDJĘCIA)
 2014.01.26 - ZGORZELEC: Spotkanie podsumowujące współpracę polsko - niemieckiej grupy "NYSA" - wizyta Prezydenta saksońskiej Policji (ZDJĘCIA)
 2014.01.26 - JELENIA GÓRA: 16 - latek zatrzymany za podpalenia altanek - robił to dla zabawy... (ZDJĘCIA)
 2014.01.26 - LUBIN: Przekraczając dozwoloną prędkość, wpadł z zakazem prowadzenia pojazdów na terenie Polski (ZDJĘCIA,FILM)
 2014.01.26 - LEGNICA: Zatrzymani za kradzieże elementów kolejowej sieci trakcyjnej (ZDJĘCIA)
 2014.01.27 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2014.01.27 - KŁODZKO: Policjanci przechwycili 700 porcji narkotyków (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.27 - WROCŁAW: Akcja "Trzeźwy poranek" i znowu nie wszyscy kierowcy trzeźwi (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.27 - TRZEBNICA: Szkoli z samoobrony funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników socjalnych, nauczycieli i słuchaczy Uniwersytetu III Wieku (ZDJĘCIA)
 2014.01.27 - WOŁÓW: Policjanci zatrzymali młodego włamywacza (ZDJĘCIA)
 2014.01.27 - BOLESŁAWIEC: Chciał wyłudzić kredyty (ZDJĘCIA)
 2014.01.27 - ŚWIDNICA: Posiadał amfetaminę i tabletki ekstazy (ZDJĘCIA)
 2014.01.27 - OŁAWA: Działania policjantów na rzecz osób starszych (ZDJĘCIA)
 2014.01.28 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.28 - ZGORZELEC: Włamywał się i kradł
 2014.01.28 - KŁODZKO: Policjanci zatrzymali nieletniego grafficiarza (ZDJĘCIA)
 2014.01.28 - LUBAŃ: Policjanci uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem (ZDJĘCIA)
 2014.01.28 - GÓRA: Odpowie za przestępstwa narkotykowe (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.28 - JELENIA GÓRA: Nieletni zatrzymany za włamania i uszkodzenia mienia (ZDJĘCIA)
 2014.01.28 - WAŁBRZYCH: Przywłaszczoną kartą robiła zakupy na konto pokrzywdzonej (ZDJĘCIA)
 2014.01.28 - LEGNICA: Niebezpieczne substancje w mieszkaniu (ZDJĘCIA)
 2014.01.28 - JELENIA GÓRA: Włamywał się i okradał altanki - został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.01.28 - WROCŁAW: Podczas rocznej odprawy dolnośląskiej Policji, podsumowano rok 2013 (ZDJĘCIA)
 2014.01.29 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.29 - OŁAWA: Areszt dla sprawcy wypadku (ZDJĘCIA)
 2014.01.29 - WROCŁAW: Seryjny włamywacz (ZDJĘCIA)
 2014.01.29 - ZĄBKOWICE ŚL.: Policjanci przechwycili blisko 400 kg nielegalnego tytoniu (ZDJĘCIA)
 2014.01.29 - WOŁÓW: W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych (ZDJĘCIA)
 2014.01.29 - JELENIA GÓRA: Jechał pojazdem ze skradzionym silnikiem i amfetaminą, a to nie wszystko (ZDJĘCIA)
 2014.01.29 - WROCŁAW: Policjanci przechwycili ponad 2 kilogramy narkotyków - środki odurzające trafiały m.in. do osób wywodzących się ze środowiska pseudokibicowskiego (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.01.29 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.01.30 - TRZEBNICA: Zatrzymani za podpalenie drzwi (ZDJĘCIA)
 2014.01.30 - WOŁÓW: Zatrzymany poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ZDJĘCIA)
 2014.01.30 - OLEŚNICA: Zatrzymany za włamania do samochodów (ZDJĘCIA)
 2014_01_30 - WROCŁAW/LUBIN: Udostępniali sygnał płatnych telewizji cyfrowych (ZDJĘCIA)
 2014_01_30 - TRZEBNICA: Skradziona folia kiszonkowa przykryła dach szopy (ZDJĘCIA)
 2014_01_30 - WROCŁAW: Okradał działkowców, włamując się do altanek (ZDJĘCIA)
 2014_01_30 - LEGNICA: Napad, którego nie było (ZDJĘCIA)
 2014_01_30 - Policjanci poszukują zaginionego mężczyznę.
 2014_01_30 - KŁODZKO: Zatrzymany poszukiwany dwoma listami gończymi posiadał jeszcze narkotyki (ZDJĘCIA)
 2014_01_30 - WAŁBRZYCH: Zabezpieczono nielegalne automaty do gier (ZDJĘCIA)
 2014.01.31 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014_01_31 - WROCŁAW: Zatrzymani podczas kradzieży (ZDJĘCIA)
 2014_01_31 - WROCŁAW: 30 kradzieży na koncie 16 - latka (ZDJĘCIA)
 2014_01_31 - WROCŁAW: Kierowca miał blisko 3 promile, gdy został zatrzymany przez policjanta w czasie wolnym od służby (ZDJĘCIA)
 2014_01_31 - JAWOR: Włamywacz - hazardzista wpadł kilka godzin po włamaniu (ZDJECIA)
 2014_01_31 - JELENIA GÓRA: Nieletni zatrzymany za podpalenia oraz wybicie szyb(ZDJECIA)
 2014.01.31 - WROCŁAW: Oszukiwał przez Internet - pokrzywdzonych może być nawet kilkadziesiąt osób z Polski i innych państw Europy (ZDJĘCIA)
 2014.01.31 - JAWOR: Policjanci zatrzymali niesprawnego busa przewożącego pasażerów (ZDJĘCIA)
 2014.01.31 - WROCŁAW: Odnaleziono starszego mężczyznę (ZDJĘCIA)
 2014.01.31 - WROCŁAW: Proponując usługi seksualne okradała poszkodowanych(ZDJĘCIA)
 2014.02.01 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.01 - ŚWIDNICA: Odpowiedzą za włamanie i kradzież zabawek (ZDJĘCIA)
 2014.02.01 - TRZEBNICA: Policjanci zatrzymali kolejnego nietrzeźwego kierowcę, Jechał mając blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie (ZDJĘCIA)
 2014.02.01 - WROCŁAW: Podpalił samochód i czekał w zaroślach (ZDJĘCIA)
 2014.02.01 - WROCŁAW: Zimowe spotkanie z przedszkolakami (ZDJĘCIA)
 2014.02.02 - WROCŁAW: Działania "Bezpieczny Senior" (ZDJĘCIA)
 2014.02.02 - LUBAŃ: Zatrzymany za włamania (ZDJĘCIA)
 2014.02.02 - TRZEBNICA: Narkotyki znalezione przez policjantów podczas kontroli drogowej (ZDJĘCIA)
 2014.02.03 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2014.02.03 - STRZELIN: Policjanci rozpracowali grupę wyłudzającą kredyty - tymczasowe areszty dla zatrzymanych (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.02.03 - WROCŁAW: Po pościgu wpadł złodziej, podejrzany o szereg kradzieży paliwa ze stacji paliw (ZDJĘCIA)
 2014.02.03 - KŁODZKO: Zlikwidowana linia produkcyjna metamfetaminy (ZDJĘCIA)
 2014.02.03 - ZGORZELEC: Kolejne uderzenie dolnośląsko-saksońskiej policyjnej grupy "NYSA" w przestępczość samochodową (ZDJĘCIA)
 2014.02.03 - ŚWIDNICA: Tymczasowy areszt dla podejrzanego o zabójstwo (ZDJĘCIA)
 2014.02.03 - JAWOR: Poszukiwany dwoma listami gończymi, pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy kierował samochodem, a to nie wszystko ...(ZDJĘCIA)
 2014.02.03 - LEGNICA: Zatrzymany za kradzieże drogich, markowych alkoholi (ZDJĘCIA)
 2014.02.03 - WAŁBRZYCH: Oszuści wyłudzili blisko 20 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2014.02.04 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.04 - OLEŚNICA: Policjanci odzyskali skradziony wózek inwalidzki (ZDJĘCIA)
 2014.02.04 - GŁOGÓW: Odpowiedzą za kradzież infrastruktury kolejowej i podpalenie (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.02.04 - LWÓWEK ŚL.: Nieletni zatrzymany za włamania (ZDJĘCIA)
 2014.02.04 - LEGNICA: Oszukiwał przy sprzedaży węgla (ZDJĘCIA)
 2014.02.04 - WROCŁAW: Zatrzymani za zniszczenie zaparkowanych samochodów (ZDJĘCIA)
 2014.02.04 - WROCŁAW: Okradli kobietę w lokalu (ZDJĘCIA)
 2014.02.04 - WROCŁAW: Kradzież blisko 40 aut o wartości ponad miliona złotych, udowodnili policjanci rozbitej grupie przestępczej (ZDJĘCIA)
 2014.02.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.05 - LUBAŃ: Za kradzieże z włamaniem odpowiedzą przed sądem (ZDJĘCIA)
 2014.02.05 - BOLESŁAWIEC: Po raz kolejny potwierdziło się przysłowie "okazja czyni złodzieja" (ZDJĘCIA)
 2014.02.05 - LEGNICA: Chciał wyłudzić kredyt m.in. na konsole do gier (ZDJĘCIA)
 2014.02.05 - ZGORZELEC: Rozpracowana grupa zajmująca się kradzieżami mienia, w tym kradzieżami na terenie Niemiec (ZDJĘCIA)
 2014.02.05 - WROCŁAW: Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów i policjantek (ZDJĘCIA)
 2014.02.05 - WROCŁAW: Policjanci nagrodzeni za zaangażowanie w służbie (ZDJĘCIA)
 2014.02.05 - JELENIA GÓRA: Ze złości wybił szybę w samochodzie - został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.02.05 - WROCŁAW: Odpowiedzą za kradzież skarbonki
 2014.02.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.06 - JELENIA GÓRA: Odpowie za posiadanie i handel narkotykami (ZDJECIA)
 2014.02.06 - LUBIN: Płacili podrobionymi banknotami (ZDJECIA,FILM)
 2014.02.06 - KAMIENNA GÓRA: Dwa areszty dla sprawców rozboju (ZDJĘCIA)
 2014.02.06 - WROCŁAW: Wytropił go pies służbowy (ZDJECIA)
 2014.02.06 - WROCŁAW: Oszukał ponad 40 osób z terenu całego kraju (ZDJECIA)
 2014.02.06 - LEGNICA: Zatrzymany za kradzież na kolei (ZDJECIA)
 2014.02.06 - MILICZ: Zbił lustro drogowe, bo chciał wyładować nadmiar swojej energii (ZDJĘCIA)
 2014.02.06 - JELENIA GÓRA: Posiadał marihuanę i uprawiał konopie indyjskie w ilości, z której można byłoby uzyskać ponad 4 tys. porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2014.02.06 - LUBAŃ: Zadzwoń, jeżeli wiesz kto to jest (ZDJĘCIA)
 2014.02.06 - WOŁÓW: Graficiarz zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.02.06 - ŚRODA ŚLĄSKA: Zatrzymany nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego zniszczył samochody młotkiem. (ZDJĘCIA)
 2014.02.07 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.07 - LUBAŃ: Zatrzymani na gorącym uczynku podczas włamania (ZDJĘCIA)
 2014.02.07 - DOLNY ŚL.: Podpisano porozumienie o współdziałaniu Policji i Służby Więziennej (ZDJĘCIA)
 2014.02.07 - WROCŁAW: Areszty za włamania (ZDJĘCIA)
 2014.02.07 - DZIERŻONIÓW: Policjanci zatrzymali dwóch seryjnych włamywaczy (ZDJĘCIA,FILM)
 2014.02.07 - WROCŁAW: Odpowie za posiadanie i handel narkotykami (ZDJĘCIA)
 2014.02.07 - BOLESŁAWIEC: Tłumaczył policjantom, że skradzione przedmioty kupił
 2014.02.07 - WROCŁAW: Policjanci zabezpieczyli środki, w których ujawniono substancje narkotyczne (ZDJĘCIA)
 2014.02.07 - LUBIN: Zatrzymani za nielegalną wycinkę dębów (ZDJĘCIA)
 2014.02.07 - JELENIA GÓRA: Nieletni wyrwał 81-letniej kobiecie torebkę (ZDJĘCIA)
 2014.02.07 - LEGNICA: Kradli aluminiowe elementy rusztowania (ZDJĘCIA)
 2014.02.07 - DOLNY ŚL.: Podsumowanie polsko - czeskiego projektu "Bezpieczne pogranicze - bezpieczni mieszkańcy i turyści" (ZDJĘCIA)
 2014.02.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.08 - STRZELIN: Ukradł telefon i sprzedał do lombardu (ZDJECIA)
 2014.02.08 - WROCŁAW: Ich specjalnością były biletomaty (ZDJĘCIA)
 2014.02.08 - DOLNY ŚL.: VI Zimowy Festyn Policyjny na Czarnej Górze (ZDJĘCIA)
 2014.02.08 - STRZELIN: Włamali się do pomieszczenia gospodarczego (ZDJECIA)
 2014.02.09 - OLEŚNICA: Zatrzymany włamywacz (ZDJĘCIA)
 2014.02.09 - OLEŚNICA: Właśnie wynosił łupy (ZDJĘCIA)
 2014.02.10 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2014.02.10 - POLKOWICE: Nietrzeźwy kierowca autobusu wiózł pasażerów - większość to młodzież szkolna (ZDJĘCIA)
 2014.02.10 - WAŁBRZYCH: Kradli kratki wentylacyjne i felgi (ZDJĘCIA)
 2014.02.10 - POLKOWICE: Areszt dla podejrzanego o kradzieże rozbójnicze(ZDJĘCIA)
 2014.02.10 - JELENIA GÓRA: Włamywacz ukrył się przed policjantami pod plandeką (ZDJĘCIA)
 2014.02.10 - WAŁBRZYCH: Rzucał kostką brukową w samochody - zniszczył 10 pojazdów (ZDJĘCIA)
 2014.02.10 - ŚWIDNICA: Policjanci przechwycili 2500 porcji marihuany - podejrzani zostali tymczasowo aresztowan (ZDJĘCIA)
 2014.02.10 - WROCŁAW: Chodził z nożem po Rynku (ZDJĘCIA)
 2014.02.10 - ŚWIDNICA: Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, bo jechał pijany (ZDJĘCIA)
 2014.02.10 - WROCŁAW: Odpowie za kradzieże katalizatorów (ZDJĘCIA)
 2014.02.11 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.11 - LEGNICA: W garażu miał nielegalny tytoń i papierosy (ZDJĘCIA)
 2014.02.11 - JELENIA GÓRA: Zatrzymana z narkotykami (ZDJĘCIA)
 2014.02.11 - DOLNY ŚL.: Policyjna akcja "Bezpieczna piątka" (ZDJĘCIA)
 2014.02.11 - ZŁOTORYJA: Policjanci zlikwidowali domową plantację konopi (ZDJĘCIA)
 2014.02.11 - WROCŁAW: W ręce policjantów wpadł poszukiwany 9 listami gończymi i ENA (ZDJĘCIA)
 2014.02.11 - LUBIN: Policjanci z Lubina poszukują sprawców napadu na jubilera (ZDJĘCIA)
 2014.02.11 - WROCŁAW: Zatrzymany za uszkodzenie pojazdu i posiadanie narkotyków (ZDJĘCIA)
 2014.02.11 - KŁODZKO: Zaaranżowali wraz z ekspedientką napad nas sklep, przywłaszczając pieniądze z utargu (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.02.11 - JAWOR: Wykorzystał okazję ...(ZDJĘCIA)
 2014.02.11 - DOLNY ŚL.: "Bezpieczne Ferie 2014" (ZDJĘCIA)
 2014.02.11 - KRAJ: Bezpieczny Internet
 2014.02.11 - JELENIA GÓRA: Policjanci zatrzymali podejrzewanego o postrzelenie syna (ZDJĘCIA)
 2014.02.11 - WROCŁAW: Odpowiedzą za dewastacje i uszkodzenie mienia (ZDJĘCIA)
 2014.02.11 - OŁAWA: Poszukiwani świadkowie wypadku w Gaju Oławskim (ZDJĘCIA)
 2014.02.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.12 - ZGORZELEC: Policjanci odnaleźli skradzione maszyny rolnicze i budowlane warte ok. 2,3 miliona złotych (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.02.12 - WROCŁAW: Przygotowania dolnośląskiej policji do zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych (ZDJĘCIA)
 2014.02.12 - WROCŁAW: Sprzedawał podrobione perfumy (ZDJĘCIA)
 2014.02.12 - OLEŚNICA: Po pościgu policjanci odzyskali skradzione auto (ZDJĘCIA)
 2014.02.12 - OLEŚNICA: Podpalili lokomotywę na palcu zabaw (ZDJĘCIA)
 2014.02.12 - TRZEBNICA: Włamywacze trafili do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2014.02.12 - GÓRA: Odpowie za kradzież silników (ZDJĘCIA)
 2014.02.12 - WROCŁAW: Odpowie za jazdę po alkoholu i spowodowanie kolizji (ZDJECIA)
 2014.02.12 - WAŁBRZYCH: Policjanci ratowali życie (ZDJĘCIA)
 2014.02.12 - POLKOWICE: Policjanci odnaleźli matkę porzuconego na śmietniku noworodka (ZDJĘCIA)
 2014.02.12 - TRZEBNICA: Wyrzucił narkotyki przez okno samochodu (ZDJĘCIA)
 2014.02.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.13 - DOLNY ŚL.: Policyjne działania "TRUCK" (ZDJĘCIA)
 2014.02.13 - WROCŁAW: Pijany wybił szybę wystawową i został zatrzymany na gorącym uczynku przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.02.13 - WROCŁAW: Karnawałowy koncert policyjnej orkiestry (ZDJĘCIA)
 2014.02.13 - WROCŁAW: Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (ZDJĘCIA)
 2014.02.13 - JAWOR: Ukradli paliwo z ... lokomotywy (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.02.13 - JELENIA GÓRA: Nieletni odpowie za włamanie do cukierni (ZDJĘCIA)
 2014.02.13 - KŁODZKO: Narkotyki ukrył w łazience (ZDJĘCIA)
 2014.02.13 - WROCŁAW: Zatrzymani za włamanie do sklepu rowerowego (ZDJĘCIA)
 2014.02.13 - ZĄBKOWICE ŚL.: Za taki żart grozi więzienie (ZDJĘCIA)
 2014.02.13 - LWÓWEK ŚL.: Wzmożone działania policyjne wymierzone w przestępczością narkotykową w powiecie lwóweckim (ZDJĘCIA)
 2014.02.14 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.14 - JELENIA GÓRA: Nieletni zatrzymany za włamanie do pawilonu (ZDJĘCIA)
 2014.02.14 - WROCŁAW: Policjanci z uczniami rozmawiali o bezpiecznym Internecie i cyberprzemocy (ZDJĘCIA)
 2014.02.14 - JELENIA GÓRA: Okradli 13 garaży i piwnic (ZDJĘCIA)
 2014.02.14 - ŚWIDNICA: Pili alkohol i wpadli na pomysł kradzieży kabla (ZDJĘCIA)
 2014.02.14 - ŚWIDNICA: Włamywał się do pojazdów (ZDJĘCIA)
 2014.02.14 - JELENIA GÓRA: Brama "za wolno się otwierała" ...(ZDJĘCIA)
 2014.02.14 - JELENIA GÓRA: Kradł i sprzedawał na złom (ZDJĘCIA)
 2014.02.14 - WROCŁAW: Zatrzymali na włamaniu (ZDJĘCIA)
 2014.02.14 - WROCŁAW: Areszt dla sprawcy kradzieży w mieszkaniach, który spowodował straty na prawie 100 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2014.02.14 - OLEŚNICA: Pijany uciekał "pod prąd" na skuterze - teraz zatrzymany przez policjantów, będzie odpowiadał przed sądem (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.02.14 - BOLESŁAWIEC: Zatrzymani z narkotykami (ZDJĘCIA)
 2014.02.15 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.15 - WROCŁAW: Amfetamina i marihuana nie trafią na rynek (ZDJĘCIA)
 2014.02.15 - WROCŁAW: Opiekowała się dzieckiem mając blisko 2,6 promila (ZDJĘCIA)
 2014.02.14 - JELENIA GÓRA: Włamał się do byłej pizzerii (ZDJĘCIA)
 2014.02.15 - WROCŁAW: Policjanci poszukują zaginionej (ZDJĘCIA)
 2014.02.15 - WROCŁAW: Karnawałowy koncert policyjnej orkiestry (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.02.16 - OLEŚNICA: Włamali się do domu jednorodzinnego, a z terenu budowy ukradli elektronarzędzia (ZDJĘCIA)
 2014.02.16 - STRZELIN: Zatrzymany za kradzież wiertarek (ZDJĘCIA)
 2014.02.17 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2014.02.17 - WROCŁAW: Areszt dla matki, która porzuciła na śmietniku noworodka (ZDJĘCIA)
 2014.02.17 - STRZELIN: Zatrzymany za włamania (ZDJĘCIA)
 2014.02.17 - LEGNICA: Nietrzeźwy kierowca zatrzymany po pościgu - łamał przepisy, uderzył w inne auto, nie wrócił z przepustki do zakładu karnego (ZDJĘCIA)
 2014.02.17 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany ma na koncie szereg przestępstw (ZDJĘCIA)
 2014.02.17 - KŁODZKO: Narkotyki nie trafią na rynek (ZDJĘCIA)
 2014.02.17 - JELENIA GÓRA: Kierował po pijanemu i uderzył w ogrodzenie (ZDJĘCIA)
 2014.02.18 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.18 - KŁODZKO: Debata społeczna - "Lokalnie przeciw przemocy w rodzinie" (ZDJĘCIA)
 2014.02.18 - TRZEBNICA: Zatrzymany garażowy włamywacz (ZDJĘCIA)
 2014.02.18 - LEGNICA: Pobili i okradli mężczyznę - pięciu napastników w rękach policji (ZDJĘCIA)
 2014.02.18 - WAŁBRZYCH: Oferował pomoc ..., a okradł starszą kobietę - trafił do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2014.02.18 - KRAJ: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (ZDJĘCIA)
 2014.02.18 - WAŁBRZYCH: Ukradł rower - został zatrzymany przez policjantów(ZDJĘCIA)
 2014.02.18 - WROCŁAW: Policjanci pomogli 10 - latkowi zejść z Mostu Warszawskiego - chłopiec chciał "wyłowić" z Odry piłkę (ZDJĘCIA)
 2014.02.18 - LUBAŃ: Policjanci zatrzymali handlarza narkotyków - zabezpieczono marihuanę i silnie uzależniającą metamfetaminę (ZDJĘCIA)
 2014.02.19 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.19 - KRAJ: Czujemy się bezpieczni
 2014.02.19 - LUBAŃ: Lubańscy policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich (ZDJĘCIA)
 2014.02.19 - LWÓWEK ŚL.: Policjanci zatrzymali diagnostę, który dopuścił do ruchu niesprawne auto (ZDJĘCIA)
 2014.02.19 - WROCŁAW: Policjanci zatrzymali podejrzanych o graffiti - mają na koncie ponad 40 zniszczeń elewacji budynków (ZDJĘCIA)
 2014.02.19 - GŁOGÓW: Podczas awantury strzelił do pokrzywdzonego - zatrzymany trafił do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2014.02.19 - DOLNY ŚL.: Mniej przestępstw we Wrocławiu, bezpieczniej jest również na drogach (ZDJĘCIA)
 2014.02.19 - WAŁBRZYCH: Zlikwidowana wytwórnia krajanki tytoniowej zabezpieczono towar o wartości ponad 200 tysięcy złotych (ZDJECIA)
 2014.02.20 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.20 - ZGORZELEC: Policjanci zlikwidowali rowerową "dziuplę" - zabezpieczono ponad 30 jednośladów (ZDJECIA)
 2014.02.20 - JELENIA GÓRA: Do policyjnego aresztu trafił mężczyzna, podejrzewany o śmiertelne ugodzenie nożem (ZDJECIA)
 2014.02.20 - DZIERŻONIÓW: Zatrzymany za kradzieże paliwa z ciężarówek włamywał się do nich głównie w nocy (ZDJECIA)
 2014.02.20 - TRZEBNICA: Włamał się do Pizzerii i sklepu (ZDJECIA)
 2014.02.20 - WROCŁAW: "Bezpieczne Ferie" na wrocławskim lodowisku (ZDJECIA)
 2014.02.20 - WROCŁAW: Oszukiwała osoby z terenu całej Polski (ZDJECIA)
 2014.02.20 - LEGNICA: Podejrzany o napady z bronią na placówki bankowe - w rękach policji (ZDJECIA)
 2014.02.21 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.21 - GŁOGÓW: Policjanci z dziećmi i młodzieżą rozmawiają o bezpieczeństwie podczas ferii (ZDJECIA)
 2014.02.21 - WROCŁAW: Złamany obojczyk u 2 - letniej córeczki i znęcanie się nad rodziną - zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany (ZDJECIA)
 2014.02.21 - ŚWIDNICA: Policjanci uratowali życie mężczyźnie - reanimowali go, aż odzyskał on oddech i tętno
 2014.02.21 - WAŁBRZYCH: Wyłudzał pieniądze w bankach na terenie całego kraju (ZDJECIA)
 2014.02.21 - LUBAŃ: Wpadł na gorącym uczynku, gdy włamywał się do kolejnej piwnicy
 2014.02.21 - WROCŁAW: Pseudokibice zatrzymani przez CBŚ - zabezpieczono kokainę, amfetaminę, dopalacze oraz noże i maczety (ZDJECIA, FILM)
 2014.02.21 - WROCŁAW: Złodzieje wpadli w wyniku podjętych działań pościgowo - blokadowych, odzyskano luksusowe Infiniti FX 35 (ZDJECIA, FILM)
 2014.02.22 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.22 - TRZEBNICA: Policjanci odnaleźli zaginionego chorego mężczyznę (ZDJĘCIA)
 2014.02.22 - WAŁBRZYCH: Napadła 92-latkę w jej mieszkaniu, zatrzymana trafiła do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2014.02.22 - WROCŁAW: Kradli i sprzedawali samochody
 2014.02.22 - WROCŁAW: Funkcjonariusze CBŚ i Izby Celnej zlikwidowali nielegalną fabrykę krajanki tytoniu, straty jakie spowodowali sprawcy są szacowane na 11,5 miliona złotych (ZDJĘCIA)
 2014.02.23 - LEGNICA: Areszt dla sprawców wymuszenia rozbójniczego (ZDJĘCIA)
 2014.02.23 - DZIERŻONIÓW: Uszkodził instalację gazową w budynku, bo chciał (ZDJĘCIA)
 2014.02.24 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2014.02.24 - JELENIA GÓRA: Okradł kolegę (ZDJĘCIA)
 2014.02.24 - OLESNICA: Kradł elementy kolejowe, straty sięgają 30 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2014.02.24 - KŁODZKO: Wpadli z narkotykami, gdy przemycali je z Czech - w samochodzie i w mieszkaniach zabezpieczono ponad 1600 porcji handlowych (ZDJĘCIA)
 2014.02.24 - TRZEBNICA: Grali na automatach, a gdy szczęście nie dopisało okradli urządzenie, na którym wcześniej przegrali - włamywacze zostali zatrzymani przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.02.24 - ŚWIDNICA: Uratowali 93-letnią mieszkankę Świdnicy
 2014.02.24 - WROCŁAW: Włamywał się do samochodów, ma na koncie, co najmniej 19 takich przestępstw - został zatrzymany (ZDJĘCIA)
 2014.02.25 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.24 - LEGNICA: Gnał nawet 150 km/h autostradą "pod prąd" (FILM)
 2014.02.25 - WROCŁAW: Zatrzymany samochodowy włamywacz (ZDJĘCIA)
 2014.02.25 - JELENIA GÓRA: Zagroził, że skoczy z zapory
 2014.02.25 - JELENIA GÓRA: Pijany mężczyzna omal nie doprowadził do tragedii - trzeba było ewakuować kilkanaście osób z budynku (ZDJĘCIA)
 2014.02.25 - WROCŁAW: Zatrzymani włamywacze do biletomatów (ZDJĘCIA)
 2014.02.25 - WROCŁAW: Handlowała podrobionym towarem, straty producentów to ok. 40 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2014.02.25 - KŁODZKO: Areszt za kradzież samochodów (ZDJĘCIA)
 2014.02.25 - GŁOGÓW: Policjant w trakcie urlopu zatrzymał nietrzeźwego kierującego (ZDJĘCIA)
 2014.02.25 - TRZEBNICA: Trzy miesiące aresztu dostał mężczyzna, który jest podejrzany m.in. o kradzież z włamaniem (ZDJĘCIA)
 2014.02.26 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.26 - JELENIA GÓRA: Policjanci nie dopuścili do popełnienia samobójstwa
 2014.02.26 - WROCŁAW: Zatrzymany samochodowy włamywacz (ZDJĘCIA)
 2014.02.26 - KŁODZKO: Policjanci odzyskali skradzioną przyczepę - sprawca będzie odpowiadał przed sądem (ZDJĘCIA)
 2014.02.26 - ZGORZELEC: Włamania do samochodów były jego specjalnością (ZDJĘCIA)
 2014.02.26 - LEGNICA: Policjanci zlikwidowali "domową" plantację marihuany i przejęli prawie 2.500 porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2014.02.26 - LUBAŃ: Incydent na pływalni (ZDJĘCIA)
 2014.02.26 - WROCŁAW: Uroczyste pożegnanie policjantów przechodzących na emeryturę (ZDJĘCIA)
 2014.02.26 - ŚWIDNICA: Ukradli blisko 400 czekolad i bombonierek (ZDJĘCIA)
 2014.02.26 - ZĄBKOWICE ŚL.: Blisko 2 kilogramy narkotyków nie trafią na ulice - podejrzany trafił do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2014.02.27 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.27 - WROCŁAW: Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał na gorącym uczynku złodzieja (ZDJĘCIA)
 2014.02.27 - STRZELIN: Zatrzymani dwaj złodzieje i odzyskany quad (ZDJĘCIA)
 2014.02.27 - JELENIA GÓRA: Włamał się do altanki, ze szkoły ukradł kamerę, obrzucił kamieniami tablicę informacji pasażerskiej - to niektóre tylko czyny 16 - latka zatrzymanego przez policjantów
 2014.02.27 - LUBIN: Areszt dla złodzieja i pasera, policjanci odzyskali dostawczego Mercedesa (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.02.27 - DZIERŻONIÓW: Areszt za przywłaszczenie samochodów z wypożyczalni (ZDJĘCIA)
 2014.02.27 - ZGORZELEC: Dolnośląsko - saksońska policyjna grupa "NYSA" uderza w przestępczość (ZDJĘCIA)
 2014.02.27 - JAWOR: Jaworscy policjanci przechwycili marihuanę (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.02.27 - POLKOWICE: Policjanci udaremnili wprowadzenie na rynek marihuany (ZDJĘCIA)
 2014.02.28 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.02.28 - JAWOR: Pracowała tylko na zaświadczeniu ... (ZDJĘCIA)
 2014.02.28 - WROCŁAW: Student Wyższej Szkoły Policji Saksońskiej na praktykach w dolnośląskiej komendzie wojewódzkiej (ZDJĘCIA)
 2014.02.28 - LUBIN: Próbował "zrzucić" trochę miedzi ...(ZDJĘCIA)
 2014.02.28 - JELENIA GÓRA: Policjanci zadbają o bezpieczeństwo podczas 38 Biegu Piastów
 2014.02.28 - WROCŁAW: Usiłowali ukryć się w kontenerze na śmieci razem ze skradzionymi dwoma drogimi rowerami - zatrzymani po pościgu trafili do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2014.02.28 - ŚWIDNICA: Nieletni i dwóch jego kompanów, zatrzymani za okradanie jachtów
 2014.02.28 - WROCŁAW: Odpowiedzą za usiłowanie rozboju na starszej kobiecie (ZDJĘCIA)
 2014.02.28 - JAWOR: Policjanci rozpracowali grupę przestępczą wyłudzającą kredyty - zapobiegli wypłaceniu wyłudzonych pieniędzy (ZDJĘCIA)
 2014.03.01 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.03.01 - TRZEBNICA: Dzieci skorzystają na dobrej współpracy Policji i władz samorządowych (ZDJĘCIA)
 2014.03.01 - POLKOWICE: Policjanci przechwycili narkotyki - zatrzymany mężczyzna miał w swoim mieszkaniu worek z marihuaną (ZDJĘCIA)
 2014.03.01 - LUBIN: Zabrakło im paliwa..., aby jechać dalej ukradli olej napędowy ze zbiornika autobusu komunikacji miejskiej - zostali zatrzymani przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.03.01 - STRZELIN: Podejrzany o ugodzenie nożem, wpadł w ręce policjantów, po tym jak ukrywając się wcześniej, został namierzony na jednej z ulic (ZDJĘCIA)
 2014.03.01 - WROCŁAW: Dolnośląscy policjanci rozpracowali międzynarodową grupę przestępczą (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.03.02 - GŁOGÓW: Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież rozbójniczą w jednym z marketów - sprawcy użyli wobec ochrony siły fizycznej i gazu łzawiącego (ZDJĘCIA)
 2014.03.02 - JELENIA GÓRA: Wykorzystując nieuwagę, ukradł w salonie gier damską torebkę - podejrzany wpadł w ręce policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.03.02 - WROCŁAW: Policjanci uratowali młodą, nietrzeźwą kobietę - chciała skoczyć do fosy
 2014.03.03 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2014.03.03 - KŁODZKO: Weszli do rzeki po skradzione mienie (ZDJĘCIA)
 2014.03.03 - OŁAWA: Narkotyki w kieszeniach (ZDJĘCIA)
 2014.03.03 - WAŁBRZYCH: Policjanci zlikwidowali nielegalną plantację i przejęli 114 krzewów konopi indyjskich (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.03.03 - DZIERŻONIÓW: Pijany wiózł troje dzieci, siedzących na kolanach kierowcy i miejscu pasażera - próbując jeszcze uciec, uderzył w radiowóz (ZDJĘCIA)
 2014.03.03 - GŁOGÓW: Mieli "luki w pamięci" (ZDJĘCIA)
 2014.03.03 - JELENIA GÓRA: Groził, że wyskoczy z okna
 2014.03.03 - WROCŁAW: Dobierał się do automatu biletowego ze scyzorykiem (ZDJĘCIA)
 2014.03.04 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.03.04 - DOLNY ŚL.: "Ostatki" - wzmożone działania kontrolne na dolnośląskich drogach (ZDJĘCIA)
 2014.03.04 - STRZELIN: Policjanci odzyskali skradziony rower - zatrzymana trójka rodzeństwa (ZDJĘCIA)
 2014.03.04 - ŚWIDNICA: Odpowie za włamanie i kradzież - łupem złodzieja padło m.in. ponad 120 kinkietów i plafonów oświetleniowych (ZDJĘCIA)
 2014.03.04 - ZGORZELEC: Włamywacz w rękach Policji - z zakładu fryzjerskiego ukradł pieniądze, farby do włosów oraz maszynki do strzyżenia (ZDJĘCIA)
 2014.03.04 - WROCŁAW: Usłyszał już 11 zarzutów za włamania do samochodów - zatrzymany został tymczasowo aresztowany (ZDJĘCIA)
 2014.03.04 - ŚWIDNICA: Cmentarny złodziej (ZDJĘCIA)
 2014.03.04 - WROCŁAW: Okradała głównie osoby starsze w środkach komunikacji miejskiej - została zatrzymana przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.03.04 - WAŁBRZYCH: Policjanci z Wałbrzycha przejęli 4 tysiące porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2014.03.05 - KRAJ: Trwa konkurs "Policjant, który mi pomógł 2014" (ZDJĘCIA)
 2014.03.05 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.03.05 - DZIERŻONIÓW: Rozbita grupa włamywaczy - czterech podejrzanych trafiło do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA)
 2014.03.05 - KŁODZKO: Blisko 500 porcji narkotyków nie trafi na rynek (ZDJĘCIA)
 2014.03.05 - WROCŁAW: Na cmentarzu napadł na kobietę - trafił do aresztu (ZDJĘCIA)
 2014.03.05 - JELENIA GÓRA: Rowery oraz odzież susząca się na balkonie padły łupem złodzieja (ZDJĘCIA)
 2014.03.05 - TRZEBNICA: Policjant prowadził szkolenie z samoobrony (ZDJĘCIA)
 2014.03.05 - LUBIN: "Niezdecydowany sprzedawca" (ZDJĘCIA)
 2014.03.05 - WROCŁAW: Zatrzymany za rozbój i kradzież na "wyrwę" - podejrzany został tymczasowo aresztowany (ZDJĘCIA)
 2014.03.05 - WAŁBRZYCH: 29 włamań i kradzieży na koncie nieletniego, zatrzymanego przez policjantów - o jego losie zdecyduje teraz sąd (ZDJĘCIA)
 2014.03.05 - TRZEBNICA: Ukradł silniki elektryczne i sprężarki - został zatrzymany przez policjantów już po 2 godzinach od zgłoszenia przestępstwa (ZDJĘCIA)
 2014.03.06 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.03.06 - DZIERŻONIÓW: Kolejne 450 porcji środków odurzających nie trafi na rynek, dzięki działaniom policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.03.06 - JAWOR: Jechał pijany, bez uprawnień, a w plecaku miał narkotyki (ZDJĘCIA)
 2014.03.06 - WROCŁAW: Wspólna akcja prewencyjno - informacyjna (ZDJĘCIA)
 2014.03.06 - TRZEBNICA: Ukradli kilkadziesiąt metrów przewodu elektrycznego - wpadli w ręce policjantów razem z łupem (ZDJĘCIA)
 2014.03.06 - LUBIN: Zlikwidowana dziupla samochodowa - zabezpieczone dwa auta oraz części z kilkunastu innych samochodów (FILM)
 2014.03.06 - ŚWIDNICA: Napadali na kasyna - zostali tymczasowo aresztowani (ZDJĘCIA)
 2014.03.06 - KŁODZKO: Przechwycony tytoń i zlikwidowana linia produkcyjna krajanki (ZDJĘCIA)
 2014.03.07 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.03.07 - WROCŁAW: "Realizował zamówienie" i kradł, kiedy jechał dostarczyć zamówiony jednoślad został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.03.07 - DZIERŻONIÓW: Kobieta i mężczyzna próbowali wyłudzić blisko 150 000 złotych (ZDJĘCIA)
 2014.03.07 - LEGNICA: Zatrzymany za oszustwa na portalach internetowych, straty sięgają 130 tys. zł. (ZDJĘCIA)
 2014.03.07 - ŚWIDNICA: Uratowali mężczyznę (ZDJĘCIA)
 2014.03.07 - WAŁBRZYCH: Mimo, że był już wcześniej karany, nadal włamywał się do piwnic (ZDJĘCIA)
 2014.03.07 - BOLESŁAWIEC: Odpowie za kradzieże z włamaniem (ZDJĘCIA)
 2014.03.07 - JELENIA GÓRA: Wyrzucił przez okno metalowy grzejnik ... (ZDJĘCIA)
 2014.03.07 - TRZEBNICA: Nietrzeźwy motocyklista miał 1,7 promila - został zatrzymany przez policjantów (ZDJĘCIA)
 2014.03.07 - JELENIA GÓRA: Policjanci zlikwidowali
 2014.03.08 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.03.08 - GŁOGÓW: Od słowa do słowa i wszyscy usłyszeli zarzuty rozboju (ZDJĘCIA)
 2014.03.08 - JAWOR: Poszukiwany wpadł podczas rodzinnej awantury (ZDJĘCIA)
 2014.03.08 - KŁODZKO: Pijany kierowca spowodował kolizje (ZDJECIA)
 2014.03.08 - LUBIN: W czasie lekcji okradli samochód kolegi (ZDJĘCIA)
 2014.03.08 - WROCŁAW: ORKIESTRA (ZDJĘCIA)
 2014.03.09 - JELENIA GÓRA: Okradł swojego ojca (ZDJĘCIA)
 2014.03.09 - WROCŁAW: Odpowiedzą za włamanie (ZDJĘCIA)
 2014.03.10 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2014.03.10 - WROCŁAW: Policjanci włączyli się w kolejną akcję na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci (ZDJĘCIA)
 2014.03.10 - POLKOWICE: Zatrzymani za kradzież kamer monitoringu (ZDJECIA)
 2014.03.10 - GŁOGÓW: Zatrzymani ze skradzionymi dziecięcymi rowerkami (ZDJECIA)
 2014.03.10 - JELENIA GÓRA: Policjanci zatrzymali kradnących kable (ZDJECIA)
 2014.03.10 - BOLESŁAWIEC: Gnał autostradą - po zatrzymaniu okazało się, że jest nietrzeźwy (ZDJECIA)
 2014.03.10 - WROCŁAW; Blisko 700 porcji narkotyków nie trafi na rynek (ZDJECIA)
 2014.03.10 - JELENIA GÓRA: Policjanci zastali mężczyznę leżącego na torach kolejowych, a drugiego zataczającego się na peronie (ZDJECIA)
 2014.03.10 - KŁODZKO: Pijany uciekał skradzioną terenówką - zatrzymany przez policjantów, został tymczasowo aresztowany (ZDJECIA)
 2014.03.11 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.03.11 - WROCŁAW: Oddadzą krew potrzebującym
 2014.03.11 - ZŁOTORYJA: Areszt dla sprawców kradzieży rozbójniczej (ZDJECIA)
 2014.03.11 - ZĄBKOWICE ŚL.: Pozory mylą ... (ZDJECIA)
 2014.03.11 - JELENIA GÓRA: Włamali się do nieczynnego sklepu meblowego (ZDJECIA)
 2014.03.11 - WAŁBRZYCH: Ukradł kluczyki do samochodu, bo chciał sobie pojeździć (ZDJECIA)
 2014.03.11 - WROCŁAW: Zatrzymany rowerowy złodziej (ZDJECIA)
 2014.03.11 - WROCŁAW: Zabrał kurtkę, bo mu się spodobała (ZDJECIA)
 2014.03.11 - STRZELIN: Przyjechał z narkotykami na boisko (ZDJECIA)
 2014.03.11 - WROCŁAW: Zatrzymany ma na koncie 35 czynów karalnych - kradł rowery, akcesoria samochodowe i perfumy z galerii handlowych (ZDJECIA)
 2014.03.11 - JELENIA GÓRA: Syn okradł ojca (ZDJĘCIA)
 2014.03.12 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.03.12 - WROCŁAW: Kradła torebki, telefony, dokumenty oraz portfele pozostawione bez opieki w klubie, a to nie wszystko ... na swoim koncie ma 15 przestępstw (ZDJĘCIA)
 2014.03.12 - WROCŁAW: "Akcja Pasy"
 2014.03.12 - WROCŁAW: Policjanci uratowali tonącą kobietę - wskoczyli do rzeki wyciągając ją na brzeg (ZDJĘCIA)
 2014.03.12 - BOLESŁAWIEC: Policjanci udowodnili podejrzanym tuzin włamań i kradzieży (ZDJĘCIA)
 2014.03.12 - ŚWIDNICA: Zlikwidowana nielegalna wytwórnia krajanki tytoniowej (ZDJECIA)
 2014.03.12 - WROCŁAW: Pseudokibic ukarany zakazem stadionowym oraz 2 tysiącami złotych grzywny (ZDJECIA)
 2014.03.12 - WROCŁAW: Zapytali o godzinę, a później uderzyli w twarz i skradli pokrzywdzonemu telefon - oboje zostali zatrzymani (ZDJECIA)
 2014.03.13 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.03.13 - DZIERŻONIÓW: Pijany taksówkarz (ZDJECIA)
 2014.03.13 - JELENIA GÓRA: Nie podobało mu się, jak parkuje auto (ZDJECIA)
 2014.03.13 - DOLNY ŚL.: "Akcja Pasy"
 2014.03.13 - LWÓWEK ŚL.: Interesowały go stare przedmioty (ZDJECIA)
 2014.03.13 - JELENIA GÓRA: "HARRACHOV 2014"
 2014.03.13 - LWÓWEK ŚL.: Jeden ukradł złoty łańcuszek, a drugi chciał go sprzedać ..., obaj zostali zatrzymani (ZDJECIA)
 2014.03.13 - WROCŁAW: Areszt dla "duetu" za rozboje (ZDJECIA)
 2014.03.13 - WROCŁAW: Policjanci wyróżnieni za uratowanie życia tonącej kobiety (ZDJĘCIA)
 2014.03.13 - WROCŁAW, WOŁÓW: Odpowiedzą za napad na księdza... (ZDJECIA, FILM)
 2014.03.14 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.03.14 - OLEŚNICA: Kradł kratki od studzienek kanalizacyjnych (ZDJĘCIA)
 2014.03.14 - DZIERŻONIÓW: Nastolatek miał kilkadziesiąt porcji narkotyków (ZDJĘCIA)
 2014.03.14 - LUBAŃ: Nietrzeźwi opiekunowie, małe dziecko i ... elektryczny piecyk na mokrej podłodze (ZDJĘCIA)
 2014.03.14 - WROCŁAW: Wyłudził kilkanaście urządzeń elektronicznych powodując straty w wysokości 40 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)
 2014.03.14 - ŚWIDNICA: Tytoń, papierosy i alkohol (ZDJĘCIA)
 2014.03.14 - WROCŁAW: Oddali blisko 15 litrów krwi dla osób potrzebujących (ZDJĘCIA)
 2014.03.14 - WROCŁAW: Zabezpieczone dopalacze, narkotyki, maczety i kije bejsbolowe - 4 osoby trafiły do policyjnego aresztu (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.03.15 - DOLNY ŚL.: Doba w liczbach
 2014.03.15 - WROCŁAW: Podejrzany o kradzież okularów wartych 18 tys. złotych (ZDJĘCIA)
 2014.03.15 - JELENIA GÓRA: Zatrzymany za kradzieże sklepowe (ZDJĘCIA)
 2014.03.15 - WAŁBRZYCH: Policjanci zabezpieczyli 22 kilogramy nielegalnego tytoniu (ZDJĘCIA)
 2014.03.16 - JELENIA GÓRA: Odpowie za uszkodzenie samochodu (ZDJĘCIA)
 2014.03.16 - OŁAWA: Policjantka zdobyła trzy medale w pływaniu (ZDJĘCIA)
 2014.03.17 - DOLNY ŚL.: WEEKEND W LICZBACH
 2014.03.17 - JAWOR: Ledwo uniknęła zderzenia z pijanym kierowcą - policjantka po służbie zatrzymała mężczyznę, który miał 2,5 promila (ZDJĘCIA)
 2014.03.17 - KŁODZKO: Jechał po alkohol ... (ZDJĘCIA)
 2014.03.17 - DOLNY ŚL.: Akcja "Pasy" - podsumowanie. Blisko połowa skontrolowanych kierowców jechała bez zapiętych pasów bezpieczeństwa (ZDJĘCIA)
 2014.03.17 - WROCŁAW: Policjanci na targach motocyklowych (ZDJĘCIA, FILM)
 2014.03.17 - ZGORZELEC: Odzyskane dwa skradzione samochody dostawcze - auta odnaleziono na prywatnej posesji (ZDJĘCIA)
 2014.03.17 - LUBIN: Płacili "fałszywkami" (ZDJĘCIA)
 2014.03.17 - WROCŁAW: Policjanci zapobiegli tragedii
 2014.03.17 - WROCŁAW: Chciał rozładować emocje, a teraz odpowie za uszkodzenie mienia (ZDJĘCIA)
    TAKA JEST PRAWDA
 TELEFON ALARMOWY 997
 Efekty działań pod kryptonim "TRUCK"
 Prawda o "białych kartkach"
 Wakaty i wypłata dodatkowych świadczeń w dolnośląskiej policji
 NIE ZABIERAMY KOMISARIATÓW
 Po co zmieniać fakty
 Oświadczenie
 Czy powinniśmy się bać?
 Artykuł w Polskiej Gazecie Wrocławskiej
 Skargi na komendanta?
 "Złodzieje w Świebodzicach"
 OŚWIADCZENIE
 OŚWIADCZENIE
 Uniewinniony przez sąd - przywrócony do służby
 Oświadczenie w sprawie artykułu Polskiej Gazety Wrocławskiej
 "Tata, a Marcin powiedział..." - czyli publikowanie niesprawdzonych informacji
 Oświadczenie w sprawie materiału wyemitowanego 03 września 2013 r. w programie TVN "UWAGA"
 Mniej włamań do samochodów
 Wbrew temu co sugeruje artykuł, policja podjęła działania
    euro
    Serwis informacyjny Komendy Głównej Policji
    TPR
 
    Gala Finałowa PaT/E w Warszawie - Statuetka dla dolnośląskiej Policji
    Finał działania PaT/E w Oleśnicy
    Premiera „Sekretu” w Oleśnicy
    Casting w Oleśnicy
    Szkolenie eksperckie PaT w Oleśnicy
    Policjant

  PRZYCISKI2
    PRZETARGI
 
    --> Aktualne przetargi Wydziału Transportu
    OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
 
    --> Aktualne ogłoszenia Wydziału Transportu

  FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ
    FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ
 
    STRONA GŁÓWNA
    DOKUMENTY
    LINKI
    KONTAKT
    PROJEKTY ZREALIZOWANE
    PROJEKTY REALIZOWANE
    POLSKA POMOC ZAGRANICZNA
    PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2007-2013
    LEONARDO DA VINCI
    Pierwsza Pomoc
 SZKOLENIE POLICJANTÓW W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
Projekt pn "Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Komendę Główną Policji skierowany jest do policjantek i policjantów ze wszystkich garnizonów w kraju (komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej Policji) - komórek ruchu drogowego, prewencji (w szczególności służb patrolowo - interwencyjnej), oddziałów prewencji Policji (samodzielnych pododdziałów prewencji Policji). Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się w załączonym piśmie. Komórką z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji odpowiedzialną za rekrutację do projektu jest Wydział Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, tel. 871 36 08.&menu=17&numer=72" >
    NORWAY GRANTS
 
    INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
 

  TELEFONY
    Telefony alarmowe 997 lub 112
 
    Policyjna Infolinia
 Policyjna Infolinia
    Kontakt dla osób głuchych SMS na numer 697-071-112
 
    Telefony dla turystów
    Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
    Zaginieni Itaka
    Komisarz Lew
 Komisarz Lew

  PRZYCISKI
    Telefon
    CEPOL logo
 Europejska Akademia Policyjna (CEPOL) - informacje ogólne
 Europejska Akademia Policyjna (CEPOL) - webinaria
    Informacje dla policjantów
 
    DODATKOWE PIENIĄDZE NA ZALEGŁE ŚWIADCZENIA DLA POLICJANTÓW
    NIKT NIE ZABRAŁ PRZYWILEJÓW SOCJALNYCH POLICJANTOM
    PODWYŻKI DLA POLICJATÓW
    PROJEKT ZMIAN W EMERYTURACH MUNDUROWYCH
    PROPOZYCJE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE CZASU SŁUŻBY POLICJANTÓW ORAZ UPOSAŻENIA I REKOMPENSATY Z TYM ZWIĄZANYCH
    STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY Z TRUDNĄ MŁODZIEŻĄ
    Prezydent podpisał ustawę emerytalną służb mundurowych
    Pilotażowy centralny dobór psów do służby w Policji
    Bank Dobrych Praktyk
    Policja ostrzega
 Policja OFFstrzega! "C2H5OH"
 Wakacje - Bezpieczeństwo nad wodą
    Służba Zdrowia MSWiA
    Czasopismo Dylematy Policyjne
    Gazeta Policja
    Kocham. Reaguję
 Policja realizuje zadania związane z "Kocham. Reaguję".
    Kolej na bezpieczeństwo
 Kolej na bezpieczeństwo
    Dobry Rodzic
    Slang środowiska narkotykowego
 Slang
    Kultura
 
    Informacje o Orkiestrze Policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
    Orkiestra Policyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na Turnieju Tańca Towarzyskiego w Kaliszu
    Koncertowa służba dla Olka
    GÓRY SOWIE - IV OGÓLNOPOLSKI SUDECKI RAJD POLICJANTÓW - Rzeczka, 14 – 18 maja 2008r.
    WILNO - SANKT PETERSBURG - CARSKIE SIOŁO, 30 czerwca 2007 r.
    W dniach 30 marca - 01 kwietnia 2007r. w Szklarskiej Porębie odbyło się XIX spotkanie miłośników turystyki górskiej z garnizonu dolnośląskiego, w tym członków Koła nr 14 "DOLNOŚLĄZACY" przy KWP we Wrocławiu.
    Uprzejmie informuję, iż w dniach 16 - 18 lutego 2007 r. odbyło się XVIII spotkanie miłośników turystyki górskiej z garnizonu dolnośląskiego, w tym członków Koła nr 14
    Zawody wędkarskie o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
    Złapali "grubą rybę"
    Milicki policjant najlepszym wędkarzem wśród dolnośląskich policjantów
    V Dolnośląskie Mistrzostwa Policji w wędkarstwie spinningowym
    Policyjne zawody wędkarskie
    IX Mistrzostwa Polski Policji w wędkarstwie spławikowym
    Policjant z pasją modelarstwa
    Sport
 Medale wrocławskiego policjanta
 Policjant mistrzem Polski w kulturystyce klasycznej
 Reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Halowej Piłce Nożnej Piłce Nożnej
 XXVI Mistrzostwa Świata Policjantów w Halowej Piłce Nożnej Holandia/Eibergen
 Dzielnicowy z Jawora najlepszym kulturystą klasycznym Europy
 Policjant Vice Mistrzem Polski w Kyokushin-kan Karate
 Reprezentacja dolnośląskich policjantów Mistrzami Polski
 Wyniki V Regat Żeglarskich
 Wrocławska policjantka zwyciężyła w Mistrzostwach Polski Policji w Judo
 IX Mistrzostwa Polski Policji w wędkarstwie spławikowym
 Policyjne zawody wędkarskie
 Kolejny raz pierwsze miejsce
 Policjantka z Głogowa wybiegała III miejsce
 Jaworski policjant "potrójnie złoty" - dolnośląscy policjanci najlepsi w kraju
 Wyniki VI Regat Żeglarskich w klasie Omega
 Policjant z Jawora Mistrzem Polski
 Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego NSZZ Policjantów garnizonu dolnośląskiego
 Turniej Piłki Nożnej w Jaworze
 Policjant z Jawora Mistrzem Polski w wyciskaniu sztangi leżąc
 I Mistrzostwa Strzeleckie Dolnośląskich Policjantów
 Regaty w Sławie
 Policjant mistrzem w pływaniu długodystansowym
 Bieg z Policją
 Pobił rekord i zdobył złoty medal olimpijski
 Policjant z Jawora Mistrzem Polski
 Sukces lubańskiego policjanta na Mistrzostwach Świata w Karate we Włoszech
 Policjant z Jawora Mistrzem Świata w kulturystyce
 Policjant z Kłodzka podwójnym wicemistrzem w pływaniu
 Bieg z Policją wśród najlepszych
 Jaworski policjant w elitarnym gronie zdobywców Korony Gór Polski
 Policjant z powiatu kłodzkiego - na podium
 Wałbrzyski policjant kolejny raz na podium
 Złoty Medal w TAEKWON-DO dla dzierżoniowskiego policjanta
 Dolnośląski Policjant - najsilniejszym w kraju
 Wyniki VIII Regat Żeglarskich w klasie Omega
 Legnicka policjantka wicemistrzynią Europy w karate
 Policjant z Jawora Mistrzem Polski
 3 Bieg z Policją
 Mistrzostwa Policjantów w Maratonach MTB 2012
 Zawody Wędkarskie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
 II Mistrzostwa Strzeleckie Policjantów województwa dolnośląskiego
 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Policji w Piłce Siatkowej
 Pierwsze zawody badmintonowe IPA w Ślęzy koło Wrocławia
 Policjant z Głogowa z brązowym medal w judo
 Zimowe Mistrzostwa Policji w Pływaniu Lublin 2013
 Szóste z rzędu Mistrzostwo Polski i tytuł Najpopularniejszego Sportowca Zagłębia Miedziowego 2012 dla policjanta z Jawora
 Drużyna ze Świdnicy najlepsza w Regatach Żeglarskich w klasie Omega
 Dolnośląska policjantka najlepsza w Międzynarodowym Wieloboju Strzeleckim - "SNAJPER 2013"
 Trzy medale oławskiej policjantki na mistrzostwach pływackich
 Złoty medal w karate dla dolnośląskiego policjanta
 Złotoryjska policja najlepsza w biegach wśród kobiet
    Krew 2008
 Wrocławscy policjanci oddali krew
 21 litrów krwi oddali legniccy policjanci
 Policjanci z Legnicy oddali krew
 Krew oddana przez policjantów
 Policjanci oddali krew
 Wałbrzyscy policjanci oddali krew
 Policjanci oddali krew
 Jeleniogórscy policjanci dzieciom - każda kropla krwi ratuje życie!
 Podziękowania z centrum krwiodawstwa.
 Polała się krew...honorowo
 Polała się krew
 Prawdopodobnie jedyny taki klub w Polsce
 Policjanci oddali krew dla Dawidka
 Dar "niebieskiej" krwi
 Polała się krew
 25-lecie policyjnego klubu HDK
 Oddali krew
 Kropla krwi na Dzień Dziecka
 Oddali krew potrzebującym
 Policjanci oddali krew
 Policjanci uhonorowani za krwiodawstwo
 Oddali krew potrzebującym
 Oddali krew
 PODZIĘKOWANIA
 Bolesławieccy policjanci oddali krew potrzebującym
 Polała się krew
 Święto honorowych dawców krwi
 Oddali to, co mają najcenniejsze - krew
 Polała się krew
 Ponad 200 litrów krwi oddali potrzebującym - PODSUMOWANIE ROKU 2011
 Oddali krew dla potrzebujących
 Blisko 25 litrów krwi oddali honorowi dawcy
 Oddali to, co najcenniejsze - krew
 Około 20 litrów krwi oddali honorowi dawcy
 Policjanci oddali krew dla dzieci
 Ponad 13 litrów krwi oddali honorowi dawcy
 2013.12.13 - Blisko 20 litrów krwi oddali honorowi dawcy
    Encyklopedia
 Encyklopedia
    Zbiory
 Antyki
    Krajowy wykaz zabytków skradzionych
    IPA Wrocław
 
    ZWNSZZP
    www.komendancipolicji.pl
    www.fundacjapolicja.pl

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu