HOME  INFORMACJA  STRUKTURA  STATUT  KONTAKT  PRAWO  DRUKI  UCHWAŁY  STATUT  ZMIANY  GALERIA

BGK Oddział we Wrocławiu  20 1130 1033 0018 8157 4220 0001

 

INFORMACJE BIEŻĄCE

 

 

 


  Wrocław, dnia 21 maja 2018r.  

 I N F O R M A C J A         

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy KWP we Wrocławiu informuje, iż w dniu 9 lutego 2018r. na Walnym Zebraniu Członków Delegatów podjęto uchwałę dotyczącą możliwości złożenia przez członka PKZP przy KWP we Wrocławiu pisemnego wniosku na podstawie którego może on pokryć swoje zadłużenie, tj. pożyczkę długoterminową lub uzupełniającą do 50% z zgromadzonych własnych wkładów członkowskich.

         Decyzja ta na bieżąco będzie analizowana przez Zarząd PKZP przy KWP we Wrocławiu i w przypadku zachwiania płynności kasy, Zarząd podejmie uchwałę o jej wstrzymaniu.

 

                                                                        za zarząd

PKZP przy KWP we Wrocławiu

Vice Przewodniczący

                                                                

(podpis na oryginale)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME  INFORMACJA  STRUKTURA  STATUT  KONTAKT  PRAWO  DRUKI  UCHWAŁY  STATUT  ZMIANY  GALERIA

© BY J. Przemyk W. GMT 2009 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wszystkie Prawa Zastrzeżone